• Obniżka
W KRĘGU DOROBKU EDUKACYJNEGO II RZECZYPOSPOLITEJ

W KRĘGU DOROBKU EDUKACYJNEGO II RZECZYPOSPOLITEJ

Podtytuł: Tom II serii
ISBN: 978-83-7587-505-8
55,24 zł
27,62 zł Zniżka 50%

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 29,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Tom II serii. SZKOŁA – PAŃSTWO – SPOŁECZEŃSTWO

Ilość

Oddajemy do rąk Czytelników kolejną monografię historyczno-oświatową, przygotowaną pod naukową redakcją przez zespół 28 autorek i autorów z kilkunastu ośrodków naukowych. Całość, jako tom II, stanowi kontynuację serii wydawniczej „Szkoła – Państwo – Społeczeństwo” (redakcja naukowa serii: Romuald Grzybowski), rozpoczętej w 2010 roku i przygotowywanej we współpracy Zakładu Historii Nauki, Oświaty i Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego z Oficyną Wydawniczą „Impuls”. Tom I, zatytułowany Z dziejów polskiej kultury i oświaty od średniowiecza do początków XX wieku, dotyczył wcześniejszych okresów historycznych. Tym razem poszczególni piszący zostali przez redaktorów poproszeni o przygotowanie – w kontekście tytułowej dla całej serii triady – szkiców i studiów odnoszących się do dorobku edukacyjnego dwudziestolecia międzywojennego.

W ramach polecanej monografii ze względu na podjętą przez autorki i autorów tematykę redaktorzy wyodrębnili cztery główne bloki zagadnień:

Część pierwsza poświęcona została wątkom ideowym, ideologicznym i koncepcyjnym w oświacie okresu międzywojnia. Składają się na nią opracowania na temat dorobku polskich kongresów pedagogicznych tamtego okresu, zagadnień wychowawczej funkcji szkoły oraz kilku interesujących, bardziej szczegółowych zagadnień ideologiczno-koncepcyjnych widocznych w obrębie ówczesnej edukacji. W części drugiej znajdzie Czytelnik wiele szkiców dotyczących różnych aspektów funkcjonowania zarówno szkolnictwa, jak i podmiotów wspomagających szkołę i stan nauczycielski w okresie II Rzeczypospolitej.

Część trzecia poświęcona została pozaszkolnym środowiskom edukacyjnym i ich znaczeniu w poszukiwaniu odpowiedzi na główne wyzwania edukacyjne, pojawiające się w naszym kraju w dwudziestoleciu międzywojennym.

Końcowa, czwarta część publikacji zawiera zaś przegląd tytułowej problematyki w wybranych środowiskach mniejszościowych i regionalnych II Rzeczypospolitej.

Zachęcamy zatem do lektury, licząc, że poszczególne studia i szkice składające się na tom W kręgu dorobku edukacyjnego II Rzeczypospolitej dostarczą Państwu wielu interesujących inspiracji do własnych przemyśleń nad układaniem się relacji między szkołą, państwem a społeczeństwem w czasach międzywojnia w Polsce.

Krzysztof Jakubiak
Tomasz Maliszewski


W serii SZKOŁA – PAŃSTWO – SPOŁECZEŃSTWO ukazały się: 

Tom I: Z dziejów polskiej kultury i oświaty od średniowiecza do początków XX wieku pod redakcją naukową Krzysztofa Jakubiaka i Tomasza Maliszewskiego

Tom II: W kręgu dorobku edukacyjnego II Rzeczypospolitej pod redakcją naukową Krzysztofa Jakubiaka i Tomasza Maliszewskiego

Tom III: Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii (1945–2009) pod redakcją naukową Elżbiety Gorloff, Romualda Grzybowskiego i Andrzeja Kołakowskiego

Tom II serii
29 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

Jakubiak Krzysztof

Nota w przygotowaniu


Maliszewski Tomasz

Nota w przygotowaniu

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Jakubiak Krzysztof, Maliszewski Tomasz

ISBN druk

978-83-7587-505-8

ISBN e-book

Objętość

372 stron

Wydanie

I, 2011

Format

B5 (160x235)

Oprawatwarda, szyta

Wprowadzenie

 

Część I

WOKÓŁ EDUKACYJNYCH IDEI, KONCEPCJI I IDEOLOGII

 

Wiesław Jamrożek

Kongresy pedagogiczne w rozwoju myśli i praktyki edukacyjnej w II Rzeczypospolitej

 

Krzysztof Jakubiak

Dążenia do wzmocnienia funkcji wychowawczej szkoły w pedagogice II Rzeczypospolitej

 

Łucja Kabzińska, Krzysztof Kabziński

Funkcja wychowawcza szkoły w świetle trendów i nurtów pedagogicznych okresu międzywojennego

 

Hanna Wójcik-Łagan

Kult Józefa Piłsudskiego w szkolnej edukacji historycznej 1932-1939

 

Beata Topij-Stempińska

Wychowanie państwowo-obywatelskie na łamach czasopisma „Młody Las” (1938-1939)

 

Magdalena Lidia Boczoń

Antynomia swobody i przymusu w wychowaniu w pedagogice kultury okresu II Rzeczypospolitej

 

Część II

SZKOŁA I INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE - W POSZUKIWANIU OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ

 

Teresa Gumuła

Gimnazjum jako środowisko innowacji pedagogicznych (1905-1939)

 

Stefania Walasek

Kształcenie muzyczne w szkołach II Rzeczypospolitej

 

Marzena Pękowska

Programy nauczania w polskich zakładach specjalnych do 1939 roku

 

Renata Olszowiec

Szkolnictwo specjalne i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi w II Rzeczypospolitej. Wybrane problemy

 

Iwonna Michalska

Biblioteka szkoły powszechnej w Polsce międzywojennej – organizacja, kierunki prac i problemy w działalności

 

Barbara Łuczyńska

Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych oraz jego wpływ na edukację w II Rzeczypospolitej

 

Grzegorz Michalski

Stanowisko Związku Inspektorów Szkolnych w Rzeczypospolitej Polskiej wobec problemów ustroju szkolnego w latach międzywojennych

 

Kinga Szymczak

Działalność Oficyny Wydawniczej „Książnica-Atlas” na rzecz szkoły i edukacji w latach 1924-1939

 

Część III

POZASZKOLNE ŚRODOWISKA EDUKACYJNE POZASZKOLNE ŚRODOWISKA EDUKACYJNE - WSPÓLNIE KU SPOŁECZEŃSTWU OBYWATELSKIEMU

 

Małgorzata Skotnicka

Rodzina ziemiańska i inteligencka a wychowanie w dwudziestoleciu międzywojennym w świetle pamiętników i wspomnień

 

Elżbieta Magiera

Udział polskiego ruchu spółdzielczego w propagowaniu kształcenia i wychowania spółdzielczego w II Rzeczypospolitej

 

Tomasz Maliszewski

Kuźnia samodzielnej myśli chłopskiej: polskie uniwersytety ludowe międzywojnia i ich słuchacze

 

Edyta Głowacka-Sobiech

Edukacja obywatelska w harcerskim systemie wychowawczym w okresie II Rzeczypospolitej

 

Lucyna Szypulska-Kamyk

Miejsce i rola wychowawcza Związku Harcerstwa Polskiego w szkolnictwie II Rzeczypospolitej

 

Teresa Jaroszuk

Obowiązkowe nauczanie w Wojsku Polskim w II Rzeczypospolitej wobec potrzeb społeczeństwa i odbudowy państwa

 

Część IV

PAŃSTWO A EDUKACJA: WŚRÓD MNIEJSZOŚCI I W REGIONIE

 

Eleonora Sapia-Drewniak

Społeczność lokalna wobec polskiego szkolnictwa mniejszościowego na Śląsku Opolskim w okresie międzywojennym

 

Urszula Wróblewska

Działalność oświatowa mniejszości tatarskiej wobec polityki II Rzeczypospolitej

 

Mirosław Łapot

Dzieje Domu Sierot Żydowskich w Krakowie (1846-1939)

 

Anna Glimos-Nadgórska

Podstawowe problemy szkolnictwa autonomicznego województwa śląskiego (1922-1939)

 

Jiří Mihola

Działalność edukacyjna żeńskich instytucji zakonnych na ziemiach czeskich w II połowie XIX i w XX wieku. Na przykładzie kongregacji w Brnie

 

Andrzej Gąsiorowski

Kierunki współpracy młodzieży polskiej z Wolnego Miasta Gdańska i Prus Wschodnich w latach 1918-1939

 

Agnieszka Szarkowska

Szkoła prywatna w II Rzeczypospolitej – szansa czy konieczność?

Na przykładzie uczniów szkół gimnazjalnych w województwie białostockim

fragment

Historia bywa nauczycielką życia, ale zjawiającą się najczęściej za późno. Te opóźnienia następują zwykle wtedy, kiedy historycy ociągają się z podejmowaniem badań niedawnej przeszłości, tłumacząc to swoje stanowisko potrzebą nabierania „dystansu”. Odległy dystans dostarcza co prawda historykom pewnego komfortu, ale jednocześnie ich ustalenia posiadają mniejszą przydatność dla doskonalenia życia. Redaktorzy recenzowanego tomu takiego komfortu jednak nie szukali, nie odwlekali badań w czasie i dlatego można przypuszczać, że badania i opracowania, jakie tutaj zgromadzili, dobrze posłużą współczesnej praktyce edukacyjnej, a także – kto wie, czy może nie w jeszcze większym stopniu – będą przydatne w procesie akademickiego kształcenia nauczycieli. [...] 

Główną cechą opracowań składających się na ten tom jest zawarte w nich bogactwo materiału informacyjnego. Dominują zagadnienia dotyczące szkolnictwa, ale omawiane są także instytucje pozaszkolne, uzupełniające i wspomagające szkolnictwo w okresie II Rzeczypospolitej. Jest to oczywiście zjawisko pozytywne. [...] Widać przy tym dużą troskę Redaktorów o sensowne scalenie i uporządkowanie rozległego materiału. Wśród opracowań przeważają obszerne omówienia oparte na literaturze przedmiotu, ale nie brak też studiów wykorzystujących źródła archiwalne i pierwotne. Ta ostatnia okoliczność znacznie podnosi wartość dzieła. [...] Publikacja zawiera wiele informacji, które dotąd jeszcze nie funkcjonowały w obiegu polskiej myśli historyczno-pedagogicznej.

Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr. hab. Antoniego Smołalskiego

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło