• Obniżka
  • Nowy
Praca socjalna w Polsce.  Wokół wolności i obywatelskości

Praca socjalna w Polsce. Wokół wolności i obywatelskości

ISBN: 978-83-8095-990-3
100,95 zł
76,19 zł Zniżka 24,53%
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Premiera!

Księga z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej Jerzego Szmagalskiego.
Trzydzieści tekstów trzydziestu ośmiu autorek i autorów tworzy monografię.

Ilość

Trzydzieści tekstów trzydziestu ośmiu autorek i autorów tworzy monografię Praca socjalna w Polsce. Wokół wolności i obywatelskości. Powstała ona z intencją uhonorowania 50-lecia działalności zawodowej profesora Jerzego Szmagalskiego. Do współtworzenia publikacji zaproszono osoby podejmujące w swych tekstach namysł nad stanem pracy socjalnej jako działalności podlegającej badaniom naukowym, a także jako praktyki zawodowej – zarówno w Polsce, jak i na świecie – w bardzo szczególnym momencie jej rozwoju. Na kolejnym zakręcie? Na kolejnej granicy? Będąc odpowiedzią, czy po prostu rezonując ze zmianami kulturowymi i społecznymi, jakie zachodzą w świecie, wkraczając w dwudziestolecie XXI wieku – praca socjalna wymaga ciągłego aktualizowania swojej definicji i reflektowania kierunków własnej transformacji. Wymowne jest w książce potraktowanie rozważań o pracy socjalnej jako dyscyplinie naukowej w dość marginalny sposób. Ten brak wyraźnego postulatu, aby praca socjalna stawała się dyscypliną naukową, mającą własny przedmiot badań i unikalne instrumentarium metodologiczne, odpowiada rzeczywistej sytuacji pracy socjalnej w odniesieniu do innych dziedzin i dyscyplin naukowych. Nie jest ona uznawana ani za odrębną dyscyplinę, ani nawet za subdyscyplinę wyodrębnionych nauk...


Z recenzji:

Książka skupia teksty nie tylko zróżnicowane tematycznie, ale także przynależne do rozmaitych gatunków twórczości naukowej. Znajdujemy w niej artykuły zawierające pogłębioną, często oryginalną refleksję teoretyczną, opracowania przeglądowe dotyczące kluczowych zagadnień pracy socjalnej (jako nauki i jako praktyki), a także omówienia badań empirycznych o zróżnicowanym zasięgu oraz studia przypadków.

Z recenzji prof. dr hab. Barbary Szatur-Jaworskiej


Autorami tekstów zamieszczonych w książce są pracownicy naukowi, a także doktoranci, absolwenci pracy socjalnej oraz inne osoby zainteresowane pracą socjalną, z wielu polskich miast: Warszawy, Krakowa, Gdańska, Łodzi, Katowic, Szczecina, Poznania, ­Olsztyna, Lublina, Rzeszowa, Częstochowy i Dąbrowy Górniczej, reprezentujący różne dyscypliny naukowe, w tym przede wszystkim pedagogikę, socjologię, politologię, politykę społeczną i filozofię. Zróżnicowane jest także doświadczenie badawcze i status naukowy poszczególnych autorów, stąd nie dziwi różnorodność wątków pracy socjalnej, ich ujęć, kontekstów, ale także szeroko rozumianej jakości prezentowanych opracowań.

Z recenzji prof. dr. hab. Krzysztofa Piątka

116 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Redakcja naukowa:

Maria Łuszczyńska, Ewa Grudziewska i Marta Łuczyńska


O autorach

prof. dr. Barbara Czarniawska – senior profesor, Gothenburg Research Institute, Uniwersytet w Göteborgu, FBA

prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki – socjolog, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, związany z Zakładem Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej w Instytucie Socjologii UJ

prof. dr hab. Janusz Kirenko – pedagog, kierownik Katedry Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej Instytutu Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

prof. dr hab. Barbara Kromolicka – pedagog społeczny, kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego

prof. dr hab. Ewa Leś – politolog, pracownik Katedry Polityki Społecznej i Ubezpieczeń na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka – pedagog społeczny, profesor nauk humanistycznych, dr h.c. Uniwersytetu w Ostrawie 

prof. dr hab. Maria Mendel – pedagog społeczny, kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej na Uniwersytecie Gdańskim 

prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska – socjolog, emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego 

prof. dr hab. Kazimiera Wódz – psycholog, socjolog, Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

dr hab. Dobroniega Głębocka – prof. UAM, Zakład Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej, Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Mirosław Górecki – pedagog społeczny, Zakład Teorii i Metod Pracy Socjalnej, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Tadeusz Kamiński – prof. UKSW, socjolog, politolog, kierownik Katedry Polityk Publicznych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

dr   hab.   Ewa   Kantowicz   –   prof.   UWM,   pedagog,   Katedra   Pedagogiki   Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

dr hab. Tomasz Kaźmierczak – socjolog, dyrektor Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, kierownik Zakładu Teorii i Metod Pracy Socjalnej w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego 

dr hab. Izabela Krasiejko – prof. UHP, pedagog, Katedra Badań nad Edukacją, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie

dr hab. Lucjan Miś – prof. UJ, kierownik Zakładu Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr hab. Małgorzata Orłowska – prof. Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pedagog społeczny

dr hab. Michał Porowski – prawnik, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Marek Rymsza – socjolog, prodziekan ds. rozwoju i współpracy Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, kierownik Zakładu Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Beata Szluz – prof. UR, socjolog, kierownik Zakładu Socjologii Rodziny i Problemów Społecznych w Instytucie Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

dr hab. Teresa Zbyrad – prof. UR, socjolog, Zakład Polityki Społecznej, Instytut Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego 

dr Marcin Boryczko – pedagog, Zakład Pedagogiki Społecznej, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

dr Ewa Grudziewska – pedagog, kierownik Zakładu Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

dr Ewa Kozdrowicz – pedagog, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego 

dr Marta Łuczyńska – socjolożka, Zakład Teorii i Metod Pracy Socjalnej, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

dr Maria Łuszczyńska – filozof, pracownik socjalny, Katedra Socjologii Problemów Społecznych,   Wydział   Nauk   Społecznych   na   Uniwersytecie   Papieskim   Jana ­Paw­ła II w Krakowie

dr   Marta   Mikołajczyk   –   doktor   nauk   humanistycznych   w   zakresie   pedagogiki, ­Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 

dr Aleksander W. Nocuń – pedagog, emerytowany st. wykładowca, Katedra Pedagogiki Społecznej, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego 

dr Anna Olech – socjolożka, Zakład Teorii i Metod Pracy Socjalnej, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego 

dr Halina Postek – filozof, kierownik działu edukacji Muzeum Getta Warszawskiego

dr Joanna Staręga-Piasek – ekonomistka, polityk społeczny, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

mgr Justyna Dutkiewicz – pracownik socjalny, polityk społeczny, dyrektor Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu, zastępca dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu 

mgr   Michalina   B.   Hładun   –   doktorantka   w   Instytucie   Pedagogiki   Uniwersytetu Gdańskiego 

mgr Katarzyna Karita – absolwentka pracy socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz administracji publicznej (MPA) na Faculty of Social Science and Humanities w London Metropolitan University 

mgr Martyna Pilas – filolog polski i angielski, doktorantka nauk pedagogicznych na Uniwersytecie Gdańskim

mgr Jarosław Rutkowski – doktorant w Instytucie Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego 

mgr Mateusz Rutkowski – absolwent pracy socjalnej, doktorant studiów w zakresie pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego 

mgr Krzysztof Szluz – członek Zarządu ELSA Rzeszów

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Maria Łuszczyńska, Ewa Grudziewska, Marta Łuczyńska (red. nauk)

ISBN druk

978-83-8095-990-3

ISBN e-book

Objętość

412 stron

Wydanie

I, 2021

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wstęp         

Obok wstępu

Barbara Czarniawska, Aleksander W. Nocuń
O tym, jak dwóch pedagogów i jedna psycholożka zapewnili sukces kierownikom w kulturze     
Małgorzata Orłowska
Spotkanie na Mokotowskiej   
Justyna Dutkiewicz
Pięćdziesięciopięciolecie kształcenia pracowników socjalnych przez pryzmat rozwoju szkoły poznańskiej       

Część I
Praca socjalna – źródła i konteksty

Krzysztof Frysztacki
Encyklopedie, makropedie i słowniki jako źródła wiedzy o tematyce pracy socjalnej
Pewien przegląd i nieco refleksji    
Ewa Marynowicz-Hetka
Wartości w procesie kształcenia do pracy socjalnej/społecznej: perspektywa społeczno-pedagogiczna        
Marek Rymsza
Społeczne ramy pracy socjalnej jako profesjonalnej działalności pomocowej     
Mirosław Górecki
Zasady pracy socjalnej w kontekście naczelnych wartości humanistycznych     
Kazimiera Wódz
Międzynarodowa praca socjalna – zaniedbany obszar refleksji i edukacji w Polsce?    

Część II
Praca socjalna a ideologia i polityka społeczna

Dobroniega Głębocka
Political social work „po polsku” – na przykładzie asystentury rodziny        
Tadeusz Kamiński
Kwestie politologiczne w twórczości profesora Jerzego Szmagalskiego        
Maria Mendel
Animacja, postanimacja – i co z nich w kryzysowych czasach wynika
Ku animacji miejsca wspólnego     
Izabela Krasiejko
Empowerment w pracy z osobą i rodziną     
Marcin Boryczko
Między deklarowanymi funkcjami pracy socjalnej  a faktycznym funkcjonowaniem systemu pomocy w Polsce
O neoliberalnych uwikłaniach pracowników socjalnych     
Ewa Grudziewska
Godność w pracy socjalnej – perspektywa pracowników socjalnych       

Część III
Praca socjalna w procesie profesjonalizacji

Ewa Kantowicz
Akademizacja kształcenia do pracy socjalnej – tradycje i nowe wyzwania        
Teresa Zbyrad
Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych
Refleksja teoretyczna i wymiar praktyczny       
Lucjan Miś
Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy socjalnej: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Od Wideotreningu Komunikacji do robotów społecznych     
Tomasz Kaźmierczak, Marta Łuczyńska, Anna Olech
Pandemia COVID-19 i praca socjalna – dwie refleksje        
Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
Od badań nad przemianami struktury społecznej do kształcenia pracowników pomocy społecznej
Łódzka Szkoła Badań nad Biedą i Pomocą Społeczną w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego    
Joanna Staręga-Piasek
Azymut    

Część IV
Praca socjalna i inne formy społecznego wsparcia w praktyce

Ewa Leś
Organizacje non profit w polskiej polityce pomocy i integracji społecznej    
Barbara Kromolicka
Centra usług społecznych szansą czy zagrożeniem dla pracy socjalnej?    
Janusz Kirenko
Społeczny kontekst niepełnosprawności    
Beata Szluz, Krzysztof Szluz
„Wspieranie wspierających” – wsparcie opiekunów rodzinnych osób starszych w ujęciu socjologiczno-prawnym        
Ewa Kozdrowicz
Współuzależnione kobiety jako partnerki i matki w rodzinie z problemem alkoholowym     
Michał Porowski
Pojęcie, kadry i prestiż służb więziennych       
Marta Mikołajczyk
Fucha, wędka czy pomoc społeczna?
Jak osoby w kryzysie bezdomności pozyskują środki na utrzymanie?       
Michalina B. Hładun, Katarzyna Karita, Martyna Pilas,
Jarosław Rutkowski, Mateusz Rutkowski
Jedna i wiele. O angielskiej multiagencyjności i polskiej multidyscyplinarności pracy socjalnej    
Zamiast zakończenia
Maria Łuszczyńska, Halina Postek
Praca socjalna jako naprawianie świata (tikkun olam)     

O autorach

fragment

Książka skupia teksty nie tylko zróżnicowane tematycznie, ale także przynależne do rozmaitych gatunków twórczości naukowej. Znajdujemy w niej artykuły zawierające pogłębioną, często oryginalną refleksję teoretyczną, opracowania przeglądowe dotyczące kluczowych zagadnień pracy socjalnej (jako nauki i jako praktyki), a także omówienia badań empirycznych o zróżnicowanym zasięgu oraz studia przypadków.

Z recenzji prof. dr hab. Barbary Szatur-JaworskiejAutorami tekstów zamieszczonych w książce są pracownicy naukowi, a także doktoranci, absolwenci pracy socjalnej oraz inne osoby zainteresowane pracą socjalną, z wielu polskich miast: Warszawy, Krakowa, Gdańska, Łodzi, Katowic, Szczecina, Poznania, ­Olsztyna, Lublina, Rzeszowa, Częstochowy i Dąbrowy Górniczej, reprezentujący różne dyscypliny naukowe, w tym przede wszystkim pedagogikę, socjologię, politologię, politykę społeczną i filozofię. Zróżnicowane jest także doświadczenie badawcze i status naukowy poszczególnych autorów, stąd nie dziwi różnorodność wątków pracy socjalnej, ich ujęć, kontekstów, ale także szeroko rozumianej jakości prezentowanych opracowań.

Z recenzji prof. dr. hab. Krzysztofa Piątka

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło