Maria Łuszczyńska, Ewa Grudziewska i Marta Łuczyńska

Redakcja naukowa:

Maria Łuszczyńska, Ewa Grudziewska i Marta Łuczyńska


O autorach

prof. dr. Barbara Czarniawska – senior profesor, Gothenburg Research Institute, Uniwersytet w Göteborgu, FBA

prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki – socjolog, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, związany z Zakładem Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej w Instytucie Socjologii UJ

prof. dr hab. Janusz Kirenko – pedagog, kierownik Katedry Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej Instytutu Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

prof. dr hab. Barbara Kromolicka – pedagog społeczny, kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego

prof. dr hab. Ewa Leś – politolog, pracownik Katedry Polityki Społecznej i Ubezpieczeń na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka – pedagog społeczny, profesor nauk humanistycznych, dr h.c. Uniwersytetu w Ostrawie 

prof. dr hab. Maria Mendel – pedagog społeczny, kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej na Uniwersytecie Gdańskim 

prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska – socjolog, emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego 

prof. dr hab. Kazimiera Wódz – psycholog, socjolog, Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

dr hab. Dobroniega Głębocka – prof. UAM, Zakład Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej, Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Mirosław Górecki – pedagog społeczny, Zakład Teorii i Metod Pracy Socjalnej, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Tadeusz Kamiński – prof. UKSW, socjolog, politolog, kierownik Katedry Polityk Publicznych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

dr   hab.   Ewa   Kantowicz   –   prof.   UWM,   pedagog,   Katedra   Pedagogiki   Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

dr hab. Tomasz Kaźmierczak – socjolog, dyrektor Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, kierownik Zakładu Teorii i Metod Pracy Socjalnej w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego 

dr hab. Izabela Krasiejko – prof. UHP, pedagog, Katedra Badań nad Edukacją, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie

dr hab. Lucjan Miś – prof. UJ, kierownik Zakładu Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr hab. Małgorzata Orłowska – prof. Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pedagog społeczny

dr hab. Michał Porowski – prawnik, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Marek Rymsza – socjolog, prodziekan ds. rozwoju i współpracy Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, kierownik Zakładu Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Beata Szluz – prof. UR, socjolog, kierownik Zakładu Socjologii Rodziny i Problemów Społecznych w Instytucie Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

dr hab. Teresa Zbyrad – prof. UR, socjolog, Zakład Polityki Społecznej, Instytut Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego 

dr Marcin Boryczko – pedagog, Zakład Pedagogiki Społecznej, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

dr Ewa Grudziewska – pedagog, kierownik Zakładu Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

dr Ewa Kozdrowicz – pedagog, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego 

dr Marta Łuczyńska – socjolożka, Zakład Teorii i Metod Pracy Socjalnej, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

dr Maria Łuszczyńska – filozof, pracownik socjalny, Katedra Socjologii Problemów Społecznych,   Wydział   Nauk   Społecznych   na   Uniwersytecie   Papieskim   Jana ­Paw­ła II w Krakowie

dr   Marta   Mikołajczyk   –   doktor   nauk   humanistycznych   w   zakresie   pedagogiki, ­Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 

dr Aleksander W. Nocuń – pedagog, emerytowany st. wykładowca, Katedra Pedagogiki Społecznej, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego 

dr Anna Olech – socjolożka, Zakład Teorii i Metod Pracy Socjalnej, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego 

dr Halina Postek – filozof, kierownik działu edukacji Muzeum Getta Warszawskiego

dr Joanna Staręga-Piasek – ekonomistka, polityk społeczny, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

mgr Justyna Dutkiewicz – pracownik socjalny, polityk społeczny, dyrektor Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu, zastępca dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu 

mgr   Michalina   B.   Hładun   –   doktorantka   w   Instytucie   Pedagogiki   Uniwersytetu Gdańskiego 

mgr Katarzyna Karita – absolwentka pracy socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz administracji publicznej (MPA) na Faculty of Social Science and Humanities w London Metropolitan University 

mgr Martyna Pilas – filolog polski i angielski, doktorantka nauk pedagogicznych na Uniwersytecie Gdańskim

mgr Jarosław Rutkowski – doktorant w Instytucie Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego 

mgr Mateusz Rutkowski – absolwent pracy socjalnej, doktorant studiów w zakresie pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego 

mgr Krzysztof Szluz – członek Zarządu ELSA Rzeszów

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło