Pasterniak-Kobyłecka Ewa

Dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka

Pasterniak-Kobyłecka Ewaprof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, polonista i pedagog; doktorat (UAM Poznań), habilitacja w zakresie nauk humanistycznych (Uniwersytet Warszawski). Pracownik badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej (kierownik Pracowni Dydaktyki Ogólnej) na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii (e.kobylecka@ipp.uz.zgora.pl). Zainteresowania naukowe: podmioty edukacji wobec wartości, praca nauczycieli przedmiotów humanistycznych i artystycznych, nowoczesne tendencje w dydaktyce.

W dorobku ma ponad 140 publikacji w tym pięć monografii i dwadzieścia redakcji lub współredakcji prac zbiorowych z zakresu pedeutologii, aksjologii edukacji oraz dydaktyki ogólnej.

Do najważniejszych należą: Rozpoznawanie wartości przez uczniów szkół średnich w procesie edukacji (2004); Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych (2005); O humanizacji pracy zawodowej nauczyciela (red., 2007); Nauczyciele i uczniowie gimnazjum wobec wyboru wartości. Między pewnością a zwątpieniem (2009); Edukacja. Jakość czy równość? (red., 2010); Teachers Training in the European Space of Higher Education (red., 2012); (Nie)codzienność wychowawcza i dydaktyczna nauczyciela w szkole (red., 2016); Modern Teachers' Responsibilities in the Days of Global Cultural Transformation (red., 2017); Nauczyciel - przestrzeń - czas - szkoła (zadania, funkcje, role dawniej i dziś) (red., 2018); Aksjologiczne konteksty edukacji szkolnej i pozaszkolnej (red., 2019).

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło