• Obniżka
Trafność spostrzegania własnych i cudzych zachowań

Trafność spostrzegania własnych i cudzych zachowań

ISBN: 83-7308-320-0
36,19 zł
28,19 zł Oszczędzasz: 8,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Książka jest przeznaczona nie tylko dla studentów psychologii społecznej, poznawczej, studentów filozofii czy pedagogiki. Sięgnąć po nią powinni wszyscy ci, którzy chcą posiąść wiedzę o innych ludziach i o sobie; którzy chcą wiedzieć, kiedy mają oni rację...

Publikacja dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Książka jest przeznaczona nie tylko dla studentów psychologii społecznej, poznawczej, studentów filozofii czy pedagogiki. Sięgnąć po nią powinni wszyscy ci, którzy chcą posiąść wiedzę o innych ludziach i o sobie; którzy chcą wiedzieć, kiedy mają oni rację, a kiedy inni ludzie. Autorka książki najwięcej uwagi poświęca trafności spostrzegania interpersonalnego, trafności spostrzegania własnej osoby oraz tendencyjności (deformacjom) spostrzegania społecznego w ogóle. Publikacja zawiera opis najnowszych, rzetelnych i oryginalnych badań z zakresu trafności spostrzegania społecznego. Prezentuje wiele badań autorskich, wskazujących na nietrafność oceny własnych zachowań i wysoką analogiczną trafność w ocenie innych ludzi.

-7 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
83-7308-320-0

Brycz Hanna

dr hab., prof. Uniwersytetu Gdańskiego, od 2006 r. kierownik Zakładu Psychologii Społecznej, od 2008 r. dyrektor Instytutu Psychologii UG. Główne obszary zainteresowań: wpływ wiedzy o sobie na zdolności samoregulacji, system wartości a uleganie pokusom przeciw wartościom, perspektywa atrybucyjna w kontekście sprawności i moralności. Hobby: ogród, literatura piękna, film.

Hanna Brycz brała udział w organizacji konferencji krajowych i międzynarodowych, między innymi w Gdańsku w 1999 roku. Jest autorką jednej książki oraz wielu artykułów w czasopismach.


Wybrana bibliografia:

Hanna Brycz (2006). Strategie samoregulacji w obliczu doznanej porażki. Przegląd Psychologiczny, tom 49, nr.4, 173-192.

Hanna Brycz (2007). „Seksualni kłusownicy”, Charaktery, nr 7 (126), lipiec, s. 32-35.

Hanna Brycz (2007). „Ofiary kusicielki”, Charaktery, nr 10 (129), październik, s. 24-26.

Hanna Brycz (2008). Gender and Culture as Determinants of Self- regulation, and Reactions to Temptation in Poland. In: Aneta Chybicka, Maja Kaźmierczak (Ed.): Appreciating diversity – gender and cultural issues; part 2: The Role of Gender and Culture in Social Processes, ”Impuls” Publisher: Cracow; pp. 167-183.

Hanna Brycz (2008). Gender Differences in Perception of Temptation. Resistance and Actual Resistance to Tempting Situations among Polish Students. In: Aneta Chybicka, Maja Kaźmierczak (Ed.): Appreciating diversity – gender and cultural issues; part 2: The Role of Gender and Culture in Social Processes, ”Impuls” Publisher: Cracow, pp. 185-211.

Hanna Brycz (2008). Kto szuka – ten błądzi. Charaktery, nr 8 (139), sierpień. Hanna Brycz (2008). Samoregulacja i pokusy przeciw wartościom. Czasopismo Psychologiczne, tom 14, nr 2, s. 145-154.

Hanna Brycz, Anna Zawadzka (2008). (red.) Samoregulacja i jej uwarunkowania. Czasopismo Psychologiczne, tom 14, nr 2.

Hanna Brycz (2009). „Drapieżcy seksualni w pogoni za zdobyczą” w: Aneta Chybicka, Beata Pastwa-Wojciechowska (red.). Kobiecość w obliczu zmian. Studia interdyscyplinarne. Karków: Impuls, s. 13-31.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Brycz Hanna

ISBN druk

83-7308-320-0

ISBN e-book

978-83-8294-169-2

Objętość

402 stron

Wydanie

I, 2004

Format

B5 (160x235). E-book: PDF

Oprawatwarda, szyta

Wstęp

 

Rozdział 1

Spostrzeganie siebie i innych, czyli o perspektywie atrybucyjnej

1.1. Procesy atrybucji

1.1.1. Poklasyczne kierunki badań procesów atrybucji.

1.2. Podstawowy błąd atrybucji

1.2.1. Podstawowy błąd atrybucji a przecenianie własnego wpływu. Badanie 1

1.3. Asymetria atrybucyjna aktora i obserwatora zdarzeń

1.3.1. Przyczyny asymetrii aktor – obserwator

1.3.2. Rozumienie przyczyn w asymetrii aktor – obserwator jako zewnętrznych – wewnętrznych

1.3.3. Rola kontekstu

1.3.4. Aktor, a obserwator: podsumowanie

1.4. Implikacje asymetrii dla procesów spostrzegania samego siebie

1.4.1. Samowiedza a wiedza o innych

1.4.2. Motywy związane z ja

1.4.3. Struktura ja a spostrzeganie innych ludzi

1.4.4. Spostrzeganie innych a samoocena

1.4.5. Wspólny obszar ja – inni

 

Rozdział 2

Trafność spostrzeżeń i ocen

2.1. Historia badań nad trafnością spostrzeżeń

2.2. Sposoby rozumienia trafności spostrzeżeń

2.2.1. Trafność jako zdolność spostrzegania cech i zachowań

2.2.2. Trafność jako spostrzeganie prawidłowości psychologicznych. Badanie 2.

                   2.2.3. Trafność empatyczna

2.3.4. Metatrafność

2.2.5. Rola stopnia znajomości osoby spostrzeganej

2.2.6. Trafność stereotypowa

2.3. Nastrój a trafność spostrzeżeń

2.4. Trafność a subiektywna pewność sądów

2.4.1. Trafność a pewność w spostrzeganiu osób bliskich.

2.4.2. Trafnością a pewność spostrzeżeń naocznych świadków przestępstw

2.4.3. Trafność, a pewność – teoria Gigerenzera

2.5. Wzbudzanie motywacji do uzasadniania sądów jako strategia podwyższania trafności spostrzeń

2.5.1. Podstawowe konsekwencje konieczności uzasadniania sądów

2.5.2. Dostępność wiedzy: asymilacja i kontrast

2.5.3. Systematyczne i heurystyczne przetwarzanie informacji

 

Rozdział 3

Tendencyjność poznania społecznego

3.1. Sposoby pojmowania odchyleń od racjonalizacji

3.2. Klasyczne badania nad odchyleniami od racjonalności

3.3. Przyczyny odchyleń od racjonalności

3.3.1. Przyczyny intrapsychiczne

3.3.2. Przyczyny sytuacyjne

3.4. Pożytki z odchyleń od racjonalności

3.5. Potoczne koncepcje tendencyjności poznania społecznego

 

Rozdział 4

Rozpoznawanie własnej i cudzej tendencyjności

4.1. Zdolność do rozpoznawania własnej tendencyjności

4.2. Kto jest trafniejszy: aktor czy obserwator?

4.3. Idea programu badań nad trafnością spostrzegania prawidłowości psychologicznych

4.4. Trafność spostrzegania prawidłowości psychologicznych u siebie i innych. Badanie 3.

4.5. Wyznaczniki różnic w trafności spostrzegania prawidłowości psychologicznych u siebie i innych

4.5.1. Wartościowość, logiczność i zagrożenie. Badanie 4.

4.5.2. Determinizm. Badanie 5.

4.5.3. Korzystność. Badanie 6.

4.5.4. Prośba o trafność. Badanie 7.

4.6. Dyskusja wyników

4.6.1. Potoczne teorie własnej i cudzej tendencyjności

4.6.2. Rola własności prawidłowości psychologicznych

 

Rozdział 5

Nasilanie trafności spostrzegania prawidłowości psychologicznych we własnym zachowaniu

5.1. Potoczne teorie wpływu kontekstu, a korygowanie własnej tendencyjności

5.2. Nabywanie wiedzy i umiejętności a trafność spostrzegania własnych zachowań

5.2.1. Sposoby nabywania nowych umiejętności społecznych

5.2.2. Rola pamięci semantycznej i epizodycznej

5.2.3. Rola wartościowości informacji

5.3. Eksperymentalne podwyższanie trafności spostrzegania prawidłowości psychologicznych we własnym zachowaniu

5.3.1. Zmiana perspektywy i nabywanie wiedzy. Badanie 8.

5.3.2. Angażowanie pamięci semantycznej i epizodycznej.
Badanie 9.

5.3.3. Dyskusja wyników badania 8 i 9.

5.3.4. Bezpośrednie doświadczenia. Badanie 10.

5.3.5. Lęk a pamięć semantyczna i epizodyczna. Badanie 11.

5.3.6. Nagradzanie za trafność. Badanie 12.

5.3.7. Autorytet odkrywcy prawidłowości. Badanie 13.

5.4. Uwagi końcowe

 

Rozdział 6

Spostrzeganie przyczyn własnej i cudzej sprawności i moralności

6.1. Asymetrie w spostrzeganiu przyczyn zachowań moralnych i sprawnościowych

6.1.1. Różnice w spostrzeganiu zachowań własnych i cudzych

6.1.2. Rola samooceny

6.1.3. Rola zasobów poznawczych

6.2. Atrybucje własnych i cudzych zachowań w dziedzinie moralności

6.2.1. Atrybucja własnych i cudzych sukcesów i porażek. Badanie 14

6.2.2. Atrybucja własnych i cudzych cnót i grzechów. Badanie 15.

6.2.3. Spostrzeganie zachowań własnych i cudzych – dyskusja wyników badań 14 i 15.

6.3. Spostrzeganie własnych i cudzych grzesznych sukcesów i cnotliwych porażek

6.3.1. Dostępność kategorii moralnej i sprawnościowej

6.3.2. Spostrzeganie grzesznych sukcesów. Badanie 16.

6.3.3. Własny i cudzy grzeszny sukces

6.3.4. Własna i cudza cnotliwa porażka

.3.5. Grzeszne sukcesy i cnotliwe porażki oceniane w kategorii dobry – zły: Badanie 19.

6.3.6. Dyskusja wyników badań: 16, 17, 18, 19.

6.4. Potoczne teorie sprawności i moralności

6.4.1. Potoczne teorie sprawności

6.4.2. Potoczne teorie moralności

 

Rozdział 7

Tytuł ???

3.3. Podsumowanie badań opisanych w rozdziałach IV, V oraz VI

 

Bibliografia

„Jak długo człowiek nie docenia wpływu sytuacji na zachowanie aktora? Wydaje się, że tak długo, dopóki sam nie zostanie elementem owej sytuacji”.

Każdy z nas poświęca co dzień mnóstwo energii na odgadnięcie tego, co myślą, planują i czują inni ludzie. W jakim stopniu nasza wiedza o innych ludziach i o nas samych przystaje do naszej rzeczywistości?

Niestety, często mamy mylne przeświadczenie o dużej wiedzy na temat innych ludzi oraz silnej kontroli biegu zdarzeń. Podstawowe błędy, jakie popełniamy w ocenie, to pomijanie i niedowartościowanie wpływu sytuacji na zachowanie. Czynnikami, które mogą warunkować określone błędy, są: kontekst określonej sytuacji, cel spostrzegania, skupienie uwagi na swoim zachowaniu, które zmniejsza szansę na równoczesnym skupieniu się na drugiej osobie.

Monografia Hanny Brycz poświęcona jest zagadnieniu trafności społecznego spostrzegania - wiedzy, jaką posiadamy o innych ludziach. W rozdziale pierwszym czytelnik znajdzie informacje o procesie atrybucji, czyli o przypisywaniu przyczyn własnym i cudzym zachowaniom. Rozdział drugi przedstawia badania dotyczące trafności spostrzegania. W trzecim czytelnik przyjrzy się tendencyjności spostrzegania człowieka. Następne rozdziały prezentują szereg analiz pod kątem różnic w spostrzeganiu, atrybucji własnych i cudzych zachowań w dziedzinie moralności.

Książka stanowi kompleksowe i fachowe źródło wiedzy dotyczące trafności spostrzegania społecznego oraz tendencyjności w spostrzeganiu. Dokładne zapoznanie się z tą pozycję stworzy szansę zminimalizowania błędów w ocenie różnych sytuacji społecznych.

Katarzyna Maruszewska

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło