Foniatryczna diagnostyka wykonawstwa emisji głosu śpiewaczego i mówionego

Foniatryczna diagnostyka wykonawstwa emisji głosu śpiewaczego i mówionego

ISBN: 83-7308-486-3
28,57 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Monografia stanowi przegląd zagadnień wykonawstwa śpiewu profesjonalnego. Charakterystyka tych problemów zawiera foniatryczny aspekt diagnostyki dotyczący funkcji narządu głosowego, oddechowego, rezonansowego i artykulacyjnego wymienionych artystów muzyków. Jest to podstawowy cel podjęty przez Autora prezentowanej publikacji...

Wersja książki
Ilość

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book.

Monografia stanowi przegląd zagadnień wykonawstwa śpiewu profesjonalnego. Charakterystyka tych problemów zawiera foniatryczny aspekt diagnostyki dotyczący funkcji narządu głosowego, oddechowego, rezonansowego i artykulacyjnego wymienionych artystów muzyków. Jest to podstawowy cel podjęty przez Autora prezentowanej publikacji.

W książce wykorzystano osiągnięcia z fizyki i nauk pokrewnych, tj. optyki, akustyki, aerodynamiki, termoanemometrii, mechaniki precyzyjnej, elektroniki, informatyki i innych dziedzin nauk technicznych. Każdy rozdział składa się z dwóch części: ogólnej – opisowej oraz części szczegółowej, charakteryzującej badane zjawisko.

Publikacja adresowana jest do lekarzy foniatrów, artystów wokalistyki i gry na instrumentach dętych oraz studentów obu tych specjalności, a także logopedów. Korzystać z niej mogą także osoby zajmujące się dziedzinami, których narząd głosowy jest szczególnie obciążony w związku z wykonywanym zawodem (np. pedagodzy, prawnicy, duchowni, aktorzy, spikerzy zarówno radiowi, jak i telewizyjni.

192 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
83-7308-486-3

Pawłowski Zygmunt

Profesor doktor habilitowany nauk medycznych.

Zorganizował Katedrę Foniatrii na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, którą przez wiele lat kierował.

Główny kierunek jego badań naukowych stanowią metody diagnostyczne.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Pawłowski Zygmunt

ISBN druk

83-7308-486-3

ISBN e-book

 

Objętość

438 stron

Wydanie

I, 2005

Format

B5 (160x235). E-book: PDF

Oprawamiękka, klejona

Przedmowy do części I       

Od autora     

Przedmowy do części II      

Od autora

 

Część I. Problemy dotyczące emisji głosu śpiewaczego

 

Rozdział 1.     Ogólna charakterystyka budowy i funkcji narządu głosowego  

 

Rozdział 2.     Powstawanie głosu i mechanizmu wibracyjnego cykl fałdów głosowych        

            2.1. Problemy dotyczące powstawania głosu     

            2.2. Mechanizm wibracyjnego cyklu fałdów głosowych

 

Rozdział 3.     Czynność fonacyjna krtani  

            3.1. Matematyczny model drgań fałdów głosowych       

 

Rozdział 4.     Ogólna charakterystyka zaburzeń czynnościowych krtani         

 

Rozdział 5.     Najczęstsze jednostki chorobowe narządu głosowego 

            5.1. Wnioski dotyczące zjawisk fizjologicznych w śpiewie        

            5.2. Wnioski odnoszące się do zjawisk patologicznych w śpiewie     

 

Rozdział 6.     Ultrasonograficzna diagnostyka wady rozwojowej podniebienia miękkiego

            6.1. Część ogólna   

            6.2. Część kliniczna badań            

            6.3. Wyniki badań klinicznych        

            6.4. Część szczegółowa    

            6.5. Techniczna metoda pomiarów          

            6.6. Wyniki i ocena obrazów USG            

            6.7. Wyniki    

 

Rozdział 7.     Przegląd metod diagnostycznych cyklu wibracyjnego    fałdów głosowych    

            7.1. Pomiary wewnętrzne. Metody optyczne       

                        7.1.1. Stroboskopia – wideostroboskopia          

                        7.1.2. Kinematografia szybka       

                        7.1.3. Wideokymografia (VKG)    

                        7.1.4. Fotoglotografia (PGG).       

                        7.1.5. Elektrolaryngografia (ELG)

                        7.1.6. Dwuimpulsowa interferometria holograficzna

                                    (ogólna charakterystyka techniczna)        

                        7.1.7. Holograficzna rejestracja drgań fałdów głosowych         

            7.2. Analizy akustyczne głosu        

                        7.2.1. Ultrasonografia – USG        

                        7.2.2. Ocena częstotliwości podstawowej F0     

                        7.2.3. Testowa ocena ciśnienia akustycznego głosu     

7.2.4. Wieloparametrowa analiza mowy i częstotliwości podstawowej  F0. Komputerowa analiza mowy                       

            7.3. Pomiary zewnętrzne. Metody elektryczne    

                        7.3.1. Elektroglotografia (EGG)    

 

Rozdział 8.     Metoda elektrolaryngograficzna (ELG) (pomiary wewnętrzne, metody optyczne)     

            8.1. Część ogólna   

8.1.1.  Charakterystyka techniczna i funkcjonalna  fotolaryngoskopu laserowego       

                        8.1.2.  Układ opto-mechaniczny    

                        8.1.3.  Wzorcowy sygnał dla fotolaryngoskopu   

8.2. Inżynierskie prace eksperymentalne dotyczące badania urządzenia – fotolaryngoskopu laserowego  

8.2.1.  Wybór długości analizowanego okna i fragmentów      glotogramów

            8.3. Metoda badania klinicznego  

                        8.3.1.  Część szczegółowa            

            8.4. Opracowanie wyników badań klinicznych    

            8.5. Ogólna charakterystyka uzyskanych wyników badań          i ocena zaburzeń czynnościowych krtani            

 

Rozdział 9. Zjawisko intonacji głosu         

            9.1. Sposób wykonywania badania intonacji – metoda badań            

            9.2. Wyniki badań   

            9.3. Omówienie wyników   

            9.4. Podsumowanie            

 

Rozdział 10.  Badanie zakresu skali głosu i wydolności gardłowo-podniebiennej – studium termoanemometryczne

            10.1.   Część ogólna           

            10.2.   Ogólna charakterystyka struktury i funkcji podniebienia miękkiego    

10.3. Uwagi dotyczące termoanemometrii         

            10.4.   Analogowa, jakościowa analiza czynności ruchowej podniebienia                              miękkiego w czasie śpiewu          

            10.5.   Analiza termoanemogramów        

            10.6.   Część szczegółowa            

            10.7.   Wyniki badań           

 

Rozdział 11.  Kryteria oceny jednorodnego i niejednorodnego rodzaju                                              narządu głosowego    

            11.1. Część ogólna

            11.2. Charakterystyka dotycząca rodzaju narządu głosowego            

            11.3. Część szczegółowa  

            11.4. Foniatryczna ocena badanych przypadków          

            11.5. Pedagogiczne kryteria oceny funkcji elementów emisji głosu    

                          11.5.1. Skala głosu           

                          11.5.2. Funkcja oddychania        

                          11.5.3. Słyszalność dźwięków przejściowych   

                          11.5.4. Zjawisko głosowe – tzw. krycie  

                          11.5.5. Zjawisko głosowe – wibrato       

                          11.5.6. Artykulacja – dykcja         

                          11.5.7. Funkcja narządu rezonansowego          

                          11.5.8. Funkcja analizatora słuchowego           

                          11.5.9. Nazalizacja           

                        11.5.10. Barwa głosu         

                        11.5.11. Ruchy krtani          

 

Rozdział 12. Funkcja narządu oddechowego w śpiewie          

            12.1. Część ogólna

            12.2. Część szczegółowa  

            12.3. Sposób przeprowadzania badania            

                        12.3.1.            Sposób obliczania wyników          

                        12.3.2.            Wyniki pomiarów     

                        12.3.3.            Omówienie   

12.3.4.            Cechy aerodynamiczne określające mechanizm   zaburzenia głosu                          

 

Rozdział 13. Funkcja układu rezonansowego w śpiewie          

            13.1. Część ogólna

                        13.1.1. Definicje      

                        13.1.2. Wybrane informacje dotyczące dwuimpulsowej                                                            interferometrii holograficznej         

                        13.1.3.Ogólna charakterystyka dotycząca zastosowania

                                    holograficznej metody badań narządu głosowego         

            13.2. Część szczegółowa  

                        13.2.1.            Holograficzne badania drgań nasady      

                        13.2.2.            Metodyka badań     

                        13.2.3.            Dobór przypadków i kliniczna metoda badań     

            13.3. Podsumowanie         

            13.4. Holograficzna kamera akustyczna  

 

Rozdział 14. Narząd artykulacyjny – jego funkcja w śpiewie     

            14.1. Część ogólna

                        14.1.1.            Podstawowe informacje z zakresu fizjologii

                                               obwodowego narządu mowy         

                        14.1.2.            Zaburzenia narządu artykulacyjnego – najczęściej

                                                występujące jednostki chorobowe            

                        14.1.3.            Akustyczne aspekty zrozumiałości tekstu śpiewanego

                        14.1.4.            Zrozumiałość dźwięku śpiewanego a wysokość dźwięku        

                        14.1.5.            Analiza spektralna głosek polskich a zrozumiałość

                                                tekstu śpiewanego  

                        14.1.6.            Rozpiętość dynamiczna głosu śpiewaka

                        14.1.7.            Akustyka pomieszczeń a zrozumiałość tekstu śpiewanego     

                        14.1.8.            Zrozumiałość tekstu śpiewanego w nagraniu     

            14.2. Część szczegółowa  

                        14.2.1.            Uwagi z zakresu fizjologii narządu artykulacji

                                                podczas śpiewu      

                        14.2.2.            Przyczyny upośledzające artykulację podczas śpiewu  

                        14.2.3.            Ocena sprawności ruchowej narządu artykulacyjnego

                                                na podstawie zastosowania filmu wideo

                        14.2.4.            Sposób rejestracji obrazów artykulacyjnych        

            14.3. System synchronicznej analizy obrazu       

                        14.3.1.            Opis urządzenia i metodyki badań           

                        14.3.2.            Wyniki badań           

            14.4. System przetwarzania głosu            

                        14.4.1.            Opis urządzenia i metodyka badań          

                        14.4.2.            Wyniki badań           

            14.5. Artykulograf – elektromagnetyczny analizator artykulacji

                                   (budowa, zasada działania, metoda badania)   

Część II. Problemy dotyczące emisji głosu mówionego

 

Rozdział 15. Ogólna charakterystyka polskiej mowy scenicznej          

            15.1. Wprowadzenie          

15.2. Opis spółgłosek polskich z punktu widzenia dykcji          

            15.3. Sposoby ćwiczeń artykulacji

            15.4. O podstawach polskiej wymowy scenicznej          

            15.5. Pisownia fonetyczna

            15.6. Przegląd zagadnień związanych z wymową poszczególnych

                     głosek  

            15.7. Omówienie     

 

Rozdział 16. Problematyka patologii głosu występującej u nauczycieli          

            16.1. Charakterystyka schorzeń występujących u nauczycieli  

                        16.1.1.            Specyfika pracy nauczycieli          

                        16.1.2.            Właściwe nawodnienie fałdów głosowych          

                        16.1.3.            Stany emocjonalne  

                        16.1.4.            Zmęczenie mięśniowe       

                        16.1.5.            Kinestetyka  

                        16.1.6.            Różnice zależne od płci      

                        16.1.7.            Zmiany zachodzące w narządzie głosowym w procesie

                                               starzenia       

                        16.1.8.            Refluks przełykowo-krtaniowy       

                        16.1.9.            Zmiany w układzie endokrynologicznym  

            16.2. „Wysiłek głosowy

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło