• Obniżka
Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu

Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu

ISBN: 978-83-8095-303-1
45,71 zł
27,71 zł Oszczędzasz: 18,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Zbiór tekstów, które rzetelnie pochylają się nad problemami dzieci z mniejszymi bądź większymi, zawsze jednak uciążliwymi, dysfunkcjami w rozwoju...

Wersja książki
Ilość

Książka dostępna w wersji elektronicznej  e-book.

Wywołując w świadomości hasło „dzieciństwo”, budzimy z reguły obrazy pogodne, nawet szczęśliwe. Dzieci nie powinny mieć zmartwień – kłopoty przejmują dorośli. Okres dzieciństwa, w którym w naturalnym procesie uspołeczniania poznaje się wymagania otoczenia, w silnym stopniu kształtuje zręby osobowości podstawowej. Wtedy następuje pierwsze tworzenie się obrazów świata społecznego z jego radościami i smutkami. Powstają wyobrażenia o sobie i swoich możliwościach, a nawet marzenia. Wyobrażenia te są odbiciem doświadczeń dziecięcych, ich intelektualno-emocjonalnych interpretacji zdarzeń, obrazów kulturowych oraz ocen wartościujących, które słyszą i poznają.

W romantycznym spojrzeniu na dzieciństwo, jakie ukazują antropolodzy kultury odnoszący je do zakładanych celów i form wychowania, jest ono dojrzewaniem do następnych okresów w życiu (Rogers, 2001, s. 202–214). To, co się w tych latach dzieje, ma budować człowieka szczęśliwego, otwartego na ludzi, chętnego zmianom świata na lepsze, twórczego.

Dzieciństwo jest wprawdzie okresem uczenia się potrzebnych umiejętności w życiu dorosłym, ale zakres i formy wybierają z troską dorośli. W dużej części przypadków tak jest, ale zarazem część dzieci z bardzo wielu powodów takiego radosnego dzieciństwa nie doświadcza. Przyczyny są różne: choroby przewlekle, deficyty rozwojowe czy niepełnosprawności, ale i takie, które z tym związane są bezpośrednio i pośrednio, a nawet wynikają całkowicie z innych przyczyn.

Prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz

287 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-302-4

Winczura Barbara

dr nauk humanistycznych, pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji, oligofrenopedagog, dyplomowany specjalista w dziedzinie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (ASD), diagnosta i terapeuta dzieci z trudnościami w rozwoju i zachowaniu oraz dzieci przewlekle chorych, specjalista edukacji i terapii dzieci z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością. Jej główne zainteresowania naukowo – badawcze dotyczą: problematyki osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), wczesnego wykrywania autyzmu oraz wspomagania rozwoju małych dzieci z zaburzeniami w rozwoju, teorii umysłu w autyzmie, zarówno w aspekcie badawczym, jak i terapeutycznym, a także zaburzeń łączonych (współchorobowości) w obszarze psychopatologii rozwoju dzieci i młodzieży.

Jest autorką bądź współautorką wielu publikacji książkowych oraz licznych artykułów z zakresu psychopatologii rozwoju dziecka, szczególnie zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD), zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń w komunikacji oraz problematyki dzieci zagrożonych niepełnosprawnością rozwojową w aspekcie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka.

Pracuje jako adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Winczura Barbara

ISBN druk

978-83-8095-303-1

ISBN e-book

978-83-8095-302-4

Objętość

280 stron

Wydanie

II, 2017

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Cienie dzieciństwa… 

CZĘŚĆ I

NEGATYWNE DOŚWIADCZENIA JAKO CZYNNIKI RYZYKA ZABURZEŃ EMOCJONALNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY

Hanna Kubiak

Emocje, temperament i przywiązanie a procesy rozwoju zaburzeń psychicznych u dzieci 

Urszula Bartnikowska

Doświadczenia wczesnego dzieciństwa a zaburzenia regulacji emocji u dziecka 

Małgorzata Przepióra 

Emocjonalne oblicza zespołu stresu pourazowego u dzieci i młodzieży 

Małgorzata Cichecka-Wilk 

Zaburzenia emocjonalne w przebiegu depresji u dzieci i młodzieży 

Anna Gulczyńska

Zaburzenia emocjonalne u dzieci po traumie molestowania seksualnego

Dorota Ryżanowska, Anna Siwiec 

Parentyfikacja i jej rola w genezie zaburzeń obrazu własnego ciała w przebiegu anoreksji u dzieci i młodzieży Piotr Kwiatkowski  Zaburzenia eksternalizacyjne w kontekście regulacji zachowania 

CZĘŚĆ II 

EMOCJE DZIECI I MłODZIEŻY Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W ICH PSYCHOSPOŁECZNEJ ADAPTACJI

Jolanta Lipińska-Lokś

Zaburzenia emocjonalne u dzieci z chorobą przewlekłą 

Joanna Konarska

Znaczenie wczesnodziecięcych doświadczeń emocjonalnych osób z niepełnosprawnością dla podejmowania wyzwań życiowych Ewa Bartuś 

Emocje na drodze do adaptacji społecznej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną 

Joanna Gładyszewska-Cylulko 

Zaburzenia emocjonalne u dzieci niewidomych i słabowidzących

Joanna Kossewska 

Specyfika rozwoju procesów emocjonalnych u dzieci z uszkodzonym słuchem

Agnieszka Słopień, Aneta Wojciechowska 

Funkcjonowanie emocjonalne dzieci ze spektrum autyzmu 

Barbara Winczura  

Rozwój emocji i przywiązania dzieci ze spektrum autyzmu w kontaktach z bliskimi Sylwia Wrona  Relacje emocjonalne między dzieckiem a jego rodziną we wczesnej interwencji 

fragment

To z całą pewnością nie jest lekka i niezobowiązująca lektura Jeśli jednak zamieszczone w niej teksty trafią do odpowiednich osób, może przynieść dużo korzyści i okazać się zbawienną w skutkach. Stanowi bowiem zbiór tekstów, które rzetelnie pochylają się nad problemami dzieci z mniejszymi bądź większymi, zawsze jednak uciążliwymi, dysfunkcjami w rozwoju. Na tę publikacje składa się kilkanaście naukowych tekstów, których autorami są pracownicy naukowi kilku polskich uczelni. Są oczywiście osoby, parające się na co dzień problematyką edukacji najmłodszych i reprezentujące wydziały związane z edukacją i psychologią ze szczególnym wskazaniem na najmłodszych.

Wiadomo powszechnie, bo nie trzeba znać na wyrywki kanonicznego dziś dzieła Aronsona „Człowiek – istota społeczna”, że wszystko co dobre i co złe w naszej naturze, ma swoje źródło w młodości. Także tej wczesnej, a nawet w okresie prenatalnym. Dlatego tak ważne jest, by właśnie wtedy zachować największą czujność. Jest to oczywiście szalenie trudne, o czym świadczą wszystkie te problemy, o których traktują wypowiedzi poszczególnych autów. Motywem przewodnim wszystkich zawartych w tej pracy tekstów są tytułowe emocje. „Dzieci nie mają takich umiejętności jak dorośli, emocjonalnie są bezbronne. Ich potrzeba bezpieczeństwa i przynależności jest bardzo silna. Osoby bliskie dorosłe są głównymi postaciami odniesienia w ocenie wszystkich ważnych spraw i wydarzeń dostrzeganych przez dziecko. O sobie myśli w kategorii jaźni odzwierciedlonej. Dziecko czuje się takim, jakim widzą je najbliżsi i jak mu o tym mówią.”

Teksty zebrane w omawianej publikacji podzielone zostały na dwie części. Pierwsza skupia się na negatywnych doświadczeniach potraktowanych jako czynniki ryzyka zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży. Przechodzimy w nim przez różne procesy zaburzeń psychicznych i doświadczeń traumatycznych, które kształtują dzieci i młodzież. Zaczynamy od doświadczeń wczesnego dzieciństwa, przechodzimy przez zespół stresu pourazowego, zgłębiamy problemy depresji u najmłodszych oraz ich zaburzenia po traumie molestowania seksualnego. W rozważaniach autorów pojawiają się też wątki anoreksji u dzieci i młodzieży oraz motywy związane z procesach regulacji zachowań także na poziomie genetycznej. We wszystkich tych tekstach, nawet jeśli podchodzą do tematu konkretnie i fokusują się na jakimś specjalistycznym fragmencie problemu emocji u najmłodszych, czuć podejście w pełni holistyczne, uwzględniające wszystkie aspekty mogące mieć wpływ na problemy dzieci i młodzieży.

Część druga skupia się na najmłodszych z przewlekłą chorobą i z niepełnosprawnością w ich psychospołecznej adaptacji. Choroby i niepełnosprawności, które są szczególnie omawiane w pracach specjalistów zebranych w tej części traktują o takich niepełnosprawnościach jak niedowidzenie, niedosłyszenie, autyzm czy różne odcienie niepełnosprawności intelektualnej. Autorzy omawiają specyfikę rozwoju procesów emocjonalnych w kontekście tych różnych dysfunkcji i starają się wskazać jakie działania mogą mieć szczególne znaczenie i wagę w procesie adaptacji społecznej dotkniętych nimi dzieci i młodzieży.

Jak już zostało zaznaczone na wstępie, wszystkie teksty zgromadzone w tej publikacji są pracami naukowców i specjalistów w swoich dziedzinach. To nie są felietony, które można znaleźć w prasie dla troskliwych rodziców, lecz naukowe wystąpienia poparte badaniami i bogatą bibliografią. Autorzy czerpią z tekstów klasycznych, ale powołują się też na najnowsze prace autorów z całego świata, także tych, których prace nie były jeszcze tłumaczone w naszym kraju. Dla osób, które na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą, to prawdziwa skarbnica wiedzy wywiedzionej z codziennej praktyki, popart mnóstwem najnowszych odkryć. Sięgnąć po nią powinni też rodzice, którzy czują, że przydałaby im się fachowa wiedza w temacie emocji ich pociech.

źródło: https://sztukater.pl/ksiazki/item/22324-emocje-dzieci-i-mlodziezy-z-trudnosciami-w-rozwoju-i-zachowaniu.html

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło