• Obniżka
Dzieci o specjalnych potrzebach

Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych

Podtytuł: Diagnoza – edukacja – terapia
ISBN: 978-83-8095-557-0
28,57 zł
25,57 zł Oszczędzasz: 3,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 27,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka pod redakcją Barbary Winczury jest istną skarbnicą wiedzy pedagogicznej. Czytając kolejne artykuły miałam okazję dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat osób objętych takimi chorobami jak autyzm, dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i zaawansowanym, chorującymi na zespół Downa i wieloma innymi chorobami.

Wersja książki
Ilość

Książka dostępna w wersji elektronicznej e-book.

Komunikacja jest fundamentem – przypomina nam w Przedmowie prof. Krystyna Ferenz. Czy rzeczywiście trzeba nam o tym przypominać? Czy w czasach, gdy wszystkie dziedziny życia podporządkowane są ściśle wymogowi szybkiej i skutecznej komunikacji, potrzebne są jeszcze powroty do podstaw? Okazuje się, że tak. Komunikacja, sprowadzona do swych fundamentów, a więc języka i towarzyszących mu kodów, nie jest tylko sposobem na wyrażenie/przekazanie informacji. Tkwiące w języku czy komunikacji możliwości stanowią bazę, nad którą nadbudowywana jest kultura i – szerzej – cywilizacja. Język jako źródło ikon i symboli, język jako zbiór norm i nakazów/zakazów, wreszcie – język jako odbicie doświadczeń pokoleniowych, staje się podstawową tkanką tradycji i przekazu kulturowego, niezbędnych do określenia własnej tożsamości oraz odnalezienia swego miejsca w wybranej społeczności. Jeśli więc z jakichkolwiek przyczyn rozwój umiejętności komunikacyjnych zostanie zakłócony, zaburzeniu ulega cała osobowość, co skazuje jednostkę na społeczne wyobcowanie – i tu bije źródło, z którego powstała najnowsza książka doktor Winczury, stanowiąca wyraz troski o dzieci, które z racji różnego rodzaju zaburzeń mają utrudniony proces przyswajania reguł komunikacji.

Diagnoza – edukacja – terapia
480 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-557-0

Winczura Barbara

Winczura Barbaradr nauk humanistycznych, pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji, oligofrenopedagog, dyplomowany specjalista w dziedzinie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (ASD), diagnosta i terapeuta dzieci z trudnościami w rozwoju i zachowaniu oraz dzieci przewlekle chorych, specjalista edukacji i terapii dzieci z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością. Jej główne zainteresowania naukowo – badawcze dotyczą: problematyki osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), wczesnego wykrywania autyzmu oraz wspomagania rozwoju małych dzieci z zaburzeniami w rozwoju, teorii umysłu w autyzmie, zarówno w aspekcie badawczym, jak i terapeutycznym, a także zaburzeń łączonych (współchorobowości) w obszarze psychopatologii rozwoju dzieci i młodzieży.

Jest autorką bądź współautorką wielu publikacji książkowych oraz licznych artykułów z zakresu psychopatologii rozwoju dziecka, szczególnie zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD), zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń w komunikacji oraz problematyki dzieci zagrożonych niepełnosprawnością rozwojową w aspekcie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka.

Pracuje jako adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Winczura Barbara

ISBN druk

978-83-8095-553-0

ISBN e-book

978-83-7850-557-0

Objętość

432 stron

Wydanie

IV, 2018

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

Przedmowa (Krystyna Ferenz)           

Część I

Komunikacja – diagnoza, możliwości językowe i komunikacyjne

Joanna Gładyszewska-Cylulko

Psychologiczne aspekty języka i mowy         

Barbara Winczura

Zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji u małych dzieci z autyzmem

Dylematy wczesnej diagnozy autyzmu         

Katarzyna Kokot

Język, mowa i komunikacja u dzieci z FAS – doniesienie z badań         

Bogusława Beata Kaczmarek

Mowa i język dzieci z zespołem Downa – czynniki zakłócające       

Danuta Pluta-Wojciechowska

Zaburzenia substancji segmentalnej czy wielowymiarowe zaburzenia rozwoju mowy dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia?         

Aneta Kochanowicz

Komunikacja z dzieckiem z syndromem apallicznym – dylematy diagnostyczne    

Część II

Komunikacja – relacje interpersonalne, komunikacja społeczna

Paulina Dziadosz, Anna Matkowska

Dzieci ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi – rozważania o możliwościach komunikacyjnych     

Agnieszka Jędrzejowska

Wczesne zabawy interakcyjne jako płaszczyzna rozwijania umiejętności komunikacyjnych u dzieci z zespołem Downa     

Bernadeta Szczupał

Dziecko z zespołem Möbiusa w komunikacji interpersonalnej     

Joanna Konarska

Zaburzenia mowy i komunikacji w świetle relacji interpersonalnych     

Małgorzata Przepióra

Wybrane aspekty procesu komunikacji u dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie     

Część III

Komunikacja – grupa rówieśnicza, edukacja integracyjna

Halina Dmochowska

Komunikacja dzieci przedszkolnych w grupach integracyjnych  

Jolanta Lipińska-Lokś

Wybrane aspekty komunikowania w klasie integracyjnej   

Elżbieta M. Minczakiewicz

Sytuacja szkolna uczniów z zaburzeniami mowy w klasie i grupie rówieśniczej     

Anna Regner

Kompetencja komunikacyjna dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim w warunkach edukacji integracyjnej i specjalnej    

Część IV

Komunikacja – wspomaganie rozwoju i terapia

Małgorzata Modelska

Wybrane zagadnienia terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji     

Teresa Kaczan

Wspomaganie rozwoju komunikacji i odżywiania dziecka z rzadką chorobą genetyczną     

Krzysztof Wawrzyn

Wspomaganie pozawerbalnej komunikacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i głębszą niepełnosprawnością intelektualną przez stymulację rozwoju emocjonalnego    

Beata Cytowska, Agnieszka Drzazga

Znaczenie i wykorzystanie komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) w porozumiewaniu się z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną    

Paweł Cylulko

Posługiwanie się prostymi instrumentami perkusyjnymi sposobem bezsłownego komunikowania się dzieci     

Diana Gulińska-Grzeluszka

Wspomaganie komunikacji niewerbalnej między dzieckiem a nauczycielem przez muzykoterapię     

Joanna Gładyszewska-Cylulko

Wspomaganie komunikacji niewerbalnej osób z niepełnosprawnością wzrokową przez sztukę     

Iwona Jagoszewska

Wspieranie komunikacji osób niesłyszących w wirtualnym świecie internetu   

Aneta Rudzińska-Rogoża

Wybrane aspekty diagnozy i terapii trudności komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego  

Fragment

Trudno recenzować książki takie jak „Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych", ponieważ nie jest to tekst, który ze spokojem można objąć w sidła subiektywnej oceny i dać się ponieść wyobraźni. Tak naprawdę książki takie jak ta przeznaczone są głównie dla osób zainteresowanych tematyką wszelkiego rodzaju komunikacji, diagnostyki, edukacji i terapii, w których głównym elementem są dzieci o specjalnych potrzebach. Doktor Barbara Winczura jest kierownikiem Pracowni Pedagogiki Osób Niepełnosprawnych w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Z dziećmi z problemami edukacyjnymi ma więc styczność na co dzień, a jej publikacja dość szczegółowo skupia się na sposobach pomocy takim dzieciom.

Książka ma duży format i objętościowo jest dość obszerna, jednak nie miałabym nic przeciwko, gdyby była jeszcze obszerniejsza, ponieważ choć kartki mają idealną barwę do czytania, czcionka tekstu jest niewielka i dość zbita. Czytanie tej lektury, choć bardzo ciekawej, niezmiernie męczyło oczy. Trudno było przechodzić do kolejnych rozdziałów bez odpoczynku. Dzieło aż się prosi o większe wydanie, co widać chociażby po tytułowaniu kolejnych podrozdziałów. Ich tytuły zostały oddzielone od pozostałych tekstów dodatkowym odstępem. Dużo czytelniej byłoby rozmieścić je na kolejnych stronach. Jestem pewna, że tak obszerne dzieło zostało zminimalizowane do (i tak obszernej) książki, ponieważ był ku temu jakiś powód.

Autorzy poszczególnych tekstów pod redakcją wspomnianej wcześniej Barbary Winczury opisali w swoim dziele szereg przypadków, z którymi każdy pedagog styka się na co dzień i musi sobie jakoś radzić. Pojawiły się zatem problemy związane z językiem i mową, zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji u dzieci z autyzmem, samo diagnozowanie dzieci objętych tą chorobą, język i komunikacja u dzieci z FAS, dzieci z zespołem Downa, zaburzenia substancji segmentalnej i wielowymiarowe zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia oraz komunikacja z dziećmi z syndromem apallicznym. Nie zabrakło rozważań dotyczących metod komunikacji i porozumienia z takimi dziećmi. Opisano również wczesne zabawy interakcyjne, metody działania w przypadku innych chorób, odbicia w relacjach międzyludzkich w przypadku problemów z komunikowaniem się, a także ową komunikację w poszczególnych grupach wiekowych. Te grupy dodatkowo podzielono na klasy (np. integracyjne), opisano sytuację dzieci zaburzonych w klasach z uczniami, którzy nie są objęci zaburzeniami i dookreślono metody wspomagające. Całość dzieli się na cztery części, wśród których wyróżnić można diagnozę, możliwości językowe i komunikacyjne, relacje interpersonalne i komunikacje społeczne, grupy rówieśnicze z edukacją integracyjną oraz wspomaganie rozwoju i terapię. W opisach poszczególnych przypadków i radzenia sobie z nimi, odwoływano się do słynnych pedagogów, psychologów i filozofów. Choć książka służy do nauki w ściśle zakrojonej tematyce, a tematyka jest poważna, język nie jest ściśle naukowy i można z łatwością zrozumieć o czym mowa. Nie trzeba również posiadać dużej wiedzy dotyczącej osób, do których odwoływali się autorzy, ponieważ za każdym razem, gdy takie odwołanie się pojawiało, założenia pedagogów i psychologów były wykładane w skróconej formie, zazwyczaj jako wstęp do artykułu. Niewątpliwie ogromnym plusem tej książki są liczne przykłady. Myślę, że lektura (o ile ktoś interesuje się opisaną tematyką) spodoba się zarówno początkującym, tym, którzy już w temacie trwają od jakiegoś czasu, jak i wszystkim tym, których nazywa się mianem zaawansowanych. Jest to książka naukowa, dlatego spodziewać się można jedynie faktów. Poruszony zakres jest dowodem na to, jak przydatną książką jest ta lektura. Każda poruszona kwestia została opisana w sposób szczegółowy i dokładnie zanalizowana. Umożliwiony do zdobycia zakres wiedzy przydaje się nie tylko w dziedzinach pedagogicznych, ale też w codziennym życiu.

Książka pod redakcją Barbary Winczury jest istną skarbnicą wiedzy pedagogicznej. Czytając kolejne artykuły miałam okazję dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat osób objętych takimi chorobami jak autyzm, dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i zaawansowanym, chorującymi na zespół Downa i wieloma innymi chorobami. Z każdym kolejnym tematem rosło moje zdumienie, gdy uświadamiałam sobie jak daleko zaszła nasza wiedza dotycząca wymienionych chorób i ile już możemy zrobić dla dzieci, które nie zawiniły niczym swojej chorobie. Jednocześnie dotarło do mnie ile jeszcze trzeba odkryć, jakie metody należy jeszcze odnaleźć, by ta pomoc był jeszcze lepsza i dokładniejsza. Z tego właśnie powodu tak ważne jest, by czytelnicy zdobywali wiedzę na te tematy. Książkę polecam zatem wszystkim tym, których interesuje tematyka pokrzywdzonych dzieci, pedagogom, psychologom, studentom i rodzicom – tym, których dzieci są chore, ale także tym, którzy chcą wiedzieć jeszcze więcej.

Za książkę serdecznie dziękuję Wydawnictwu Impuls oraz grupie Sztukater!

źródło: http://sztukater.pl/ksiazki/item/12603-dzieci-o-specjalnych-potrzebach-komunikacyjnych.html

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło