• Obniżka
Dziecko z zaburzeniami w rozwoju

Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne

ISBN: 978-83-8294-073-2
42,67 zł
22,87 zł Oszczędzasz: 19,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 25,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Prezentowana publikacja zawiera przegląd metod, technik i narzędzi pozwalających na zdiagnozowanie dysfunkcyjności rozwoju dziecka w różnych obszarach życia, będąc jednocześnie wprowadzeniem w problematykę oddziaływań terapeutycznych w różnego typu nieprawidłowościach...

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Prezentowana publikacja zawiera przegląd metod, technik i narzędzi pozwalających na zdiagnozowanie dysfunkcyjności rozwoju dziecka w różnych obszarach życia, będąc jednocześnie wprowadzeniem w problematykę oddziaływań terapeutycznych w różnego typu nieprawidłowościach. Przedstawione propozycje nie są gotowymi receptami na rozwiązanie wszystkich problemów dzieci z zaburzeniami w rozwoju, jednak mogą być inspiracją dla planowania i realizowania działań wspomagających prawidłowy rozwój.

Autorzy książki żywią nadzieję, że publikacja zainspiruje Czytelników do nowych poszukiwań, udzieli odpowiedzi na pytania, rozwiąże choćby małe dylematy diagnostyczne i terapeutyczne, a tym samym pokaże, jak dotrzeć do najbardziej zagmatwanych labiryntów funkcjonowania dziecka z zaburzeniami w rozwoju.

478 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-073-2

Winczura Barbara

dr nauk humanistycznych, pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji, oligofrenopedagog, dyplomowany specjalista w dziedzinie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (ASD), diagnosta i terapeuta dzieci z trudnościami w rozwoju i zachowaniu oraz dzieci przewlekle chorych, specjalista edukacji i terapii dzieci z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością. Jej główne zainteresowania naukowo – badawcze dotyczą: problematyki osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), wczesnego wykrywania autyzmu oraz wspomagania rozwoju małych dzieci z zaburzeniami w rozwoju, teorii umysłu w autyzmie, zarówno w aspekcie badawczym, jak i terapeutycznym, a także zaburzeń łączonych (współchorobowości) w obszarze psychopatologii rozwoju dzieci i młodzieży.

Jest autorką bądź współautorką wielu publikacji książkowych oraz licznych artykułów z zakresu psychopatologii rozwoju dziecka, szczególnie zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD), zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń w komunikacji oraz problematyki dzieci zagrożonych niepełnosprawnością rozwojową w aspekcie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka.

Pracuje jako adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Cytowska Beata

doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie pedagogiki, profesor nadzwyczajny w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Edukacji Osób z Niepełnosprawnością. Główny obszar działalności naukowej to pedagogika specjalna oraz pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną. Autorka jest długoletnim współpracownikiem Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „Ostoja” i wicedyrektorem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych we Wrocławiu – prowadzonego przez Stowarzyszenie. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na takich zagadnieniach, jak: wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci oraz wsparcie ich rodzin, edukacja i rehabilitacja osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, problematyka dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną, zatrudnianie wspomagane osób z niepełnosprawnością, inkluzja osób z niepełnosprawnością. Autorka wielu uznanych publikacji książkowych i artykułów naukowych.

Najważniejsze publikacje:

- Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności: analiza badań - krytyka podejść - propozycje rozwiązań. (red. nauk) Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011

- Art therapy as an activity supporting the process of social adaptation of the menthally disabled persons. W: Umenie v kontexte špeciálnej pedagogiky. Ed. A. Gajdošíková. IRIS, Bratislava 2011

- Adaptacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną - analiza narracji. W: Wokół problemów edukacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych - idee, koncepcje, badania. Red.Z. Gajdzica, Kraków - Katowice: "Impuls", 2011

- Experience of disability - analysis of narrative interviews with adults with intellectual disability. W: Specjal [!] pedagogy: towards new challenges. Ed. by T. Żólkowska, D. Szarkowicz. Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski, 2011.

- The sense and meaning of work in the life of intellectually disabled adults. W: Special pedagogy in researches and scientific analysis. Ed. T. Żółkowska, I. Ramik-Mażewska, University of Stettin. Special Pedagogy Department. ZAPOL, Szczecin 2009

- Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju. (współred.) "Impuls", Kraków 2008

- Ewolucja wzorów zachowań i postaw wobec ludzi niepełnosprawnych intelektualnie. Kwartalnik Pedagogiczny. R. 53, nr 1/2008 The realization of the "supported employment for mentally disabled people-trainer" programme. W: Special pedagogy within theoretical and practical dimension. Ed. T. Żółkowska, M. Wlazło. Szczecin: ZAPOL, 2008

- Dziecko chore: zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne. (współred.) "Impuls", Kraków 2007

- Idea integracji edukacyjnej w realiach szkół gimnazjalnych. W: Świat pełen znaczeń: kultura i niepełnosprawność. Red. J. Baran, S. Olszewski, Kraków: "Impuls", 2006

- Dziecko z zaburzeniami w rozwoju: konteksty diagnostyczne i terapeutyczne. (współred.) "Impuls", Kraków 2005 - Drogi edukacyjne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom - Wrocław 2002

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Winczura Barbara, Cytowska Beata

ISBN druk

978-83-8095-742-8

ISBN e-book

978-83-8294-073-2

Objętość

308 stron

Wydanie

III, 2019

Format

B5 (160x235). E-book: PDF

Oprawamiękka, klejona

Wstęp

 

ROZPOZNANIE – RÓŻNE PODEJŚCIA DIAGNOSTYCZNE

 

1.Małgorzata Prokosz:

Diagnoza dziecka z zaburzeniami w rozwoju – konteksty definicyjne

 

2.Maria Szecówka:

Pojęcie diagnozy psychologicznej i problem testowego diagnozowania intelektu

 

3.Beata Cytowska:

Podejście diagnostyczne wobec dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

 

4.Barbara Winczura:

Diagnoza i terapia deficytów poznawczych dziecka autystycznego na podstawie

koncepcji teorii umysłu

 

5.Julita Uraniuk:

O dwóch takich, co... dostali diagnozę

 

TERAPIA – WSPIERANIE – EDUKACJA

 

1.Małgorzata Skórczyńska:

Programy wczesnej interwencji Lovaasa i Greenspana w terapii małego dziecka z autyzmem

 

2.Beata Cytowska:

ADHD – terapia czy inne spojrzenie na dziecko?

 

3.Julita Urbaniuk:

Czytanie mapy czy recytowanie wiersza? Strategie utrwalania wiedzy przez dzieci z uszkodzonym słuchem

 

4.Elżbieta Jezierska:

Terapia poprzez dramę dziecka napotykającego na trudności szkolne

 

5.Maria Jabłońska:

Dziecięce uczestniczenie w dzialaniach artystycznych

 

6.Malgorzata Siemież

Dolnośląski Ośrodek Osób Twórczych - jako przykład zintegrowanych działań dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

 

7.Paweł Cylulko:

Improwizacje na dziecięcych instrumentach perkusyjnych w muzykoterapii

dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

 

8.Anna Regner:

Wczesne wspomaganie rozwoju psychomotorycznego małego dziecka z zastosowaniem metody Castillo Moralesa

 

9.Agnieszka Drzazga:

Nauczanie kierowane dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

 

10.Wiesław Cieślicki:

Wpływ rehabilitacji w wodzie na usprawnianie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa i dzieci z autyzmem

 

11.Dariusz Rutkowski:

Aktywności ruchowa jako forma rehabilitacji młodzieży oraz dzieci niewidomych i słabowidzacych na przykładzie zimowych obozów integracyjnych

 

12.Teresa Malik:

Edukacja seksualna uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

 

RODZINA W ASPEKCIE DIAGNOZY I TERAPII ZABURZEŃ ROZWOJU DZIECI

 

1.Andrzej Ładyżyński:

Niedoceniony w wychowaniu dziecka – świat uczuć

 

2.Małgorzata Skórczyńska: 

Podejście zorientowane na rodzinę we współczesnej teorii i praktyce wczesnej interwencji

 

3.Małgorzata Prokosz:

Diagnoza rodziny biologicznej w pracy z wychowankiem domu dziecka

 

4.Lidia Witak – Światłowicz:

Porozumiewanie się dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w codziennych sytuacjach

 

 

Fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło