• Obniżka
Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły

Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły

Podtytuł: TOM 5 serii
ISBN: 978-83-7308-926-6
28,38 zł
24,38 zł Oszczędzasz: 4,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 25,80 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. TOM 5 serii

Problematyka zawarta w tomie V Problemów edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych oscyluje wokół zagadnień nauczania i wychowania dzieci z ograniczonymi możliwościami. Poruszone zostały tematy związane z kompetencją pedagoga specjalnego, możliwości kontaktu i kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach. Zawarte są również doniesienia praktyków wychowujących dzieci ze specjalnymi potrzebami ze Słowacji i z Czech.

Ilość

Oddajemy do rąk Czytelników 5 z 17, tom serii „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”, zatytułowany: Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły

Problematyka zawarta w tomie V Problemów edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych oscyluje wokół zagadnień nauczania i wychowania dzieci z ograniczonymi możliwościami. Poruszone zostały tematy związane z kompetencją pedagoga specjalnego, możliwości kontaktu i kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach. Zawarte są również doniesienia praktyków wychowujących dzieci ze specjalnymi potrzebami ze Słowacji i z Czech.

Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych - SERIA 17 książek:

Tom I: Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi

Tom II: Wielowymiarowość procesu rehabilitacji

Tom III: Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Konteksty edukacyjne i prawne

Tom IV: W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych

Tom V: Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły

Tom VI: Między wsparciem doraźnym a wspieraniem racjonalnym, czyli o uwarunkowaniach socjalizacji społecznej osób niepełnosprawnych

Tom VII: Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością

Tom VIII: Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

Tom IX: Zmaganie się z niepełnosprawnością – kolejne wyznaczniki

Tom X: Edukacja jako proces socjalizacji osób niepełnosprawnych

Tom XI: Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej

Tom XII: Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym

Tom XIII: Wokół problemów edukacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych – idee, koncepcje, badania

Tom XIV: Człowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni edukacyjnej i społecznej Polski oraz Republiki Czeskiej

Tom XV: Problematyka osób niepełnosprawnych w oglądzie teoretyków i praktyków

Tom XVI: Racjonalność oraz uwarunkowania procesów terapeutycznych osób niepełnosprawnych

Tom XVII: Rozwój usług asystenta osoby niepełnosprawnej w Polsce

Edukacja małego dziecka
TOM 5 serii
49 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Gajdzica Zenon

Gajdzica Zenondr hab. nauk humanistycznych, pedagog, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Prodziekan ds. Naukowych i Współpracy z Zagranicą Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie, kierownik tamtejszego Zakładu Pedagogiki Specjalnej.

Autor około 150 prac, wśród nich takich publikacji, jak: Podręcznik w procesie kształcenia uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym, Wyd. UŚ, Katowice 2002; Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, Wyd. UŚ, Katowice 2007. Współautor (z J. Wyczesany) opracowania Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju, Wyd. Nauk. AP, Kraków 2006. Współredaktor naukowy serii: „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”, t. 1–12, Impuls, Kraków.

Główne kierunki badań: edukacja i socjalizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie, kształcenie integracyjne i inkluzyjne.

e-mail: zenon.gajdzica@us.edu.pl

Rottermund Jerzy

doktor nauk medycznych w zakresie medycyny o specjalności rehabilitacja. Jego rozprawa doktorska obejmowała cechy plantograficzne stóp kobiet zatrudnionych w handlu.

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=97349〈=pl

Klinik Anna

doktor nauk o kulturze fizycznej, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu organizacji pomocy społecznej, adiunkt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Od 27 lat jest dyrektorem dużego kompleksu pomocowego mieszczącego się Skoczowie, który organizowała od podstaw. Tworzyła nie tylko bazę materialną, ale również procedury i programy terapeutyczne. Wymienione programy tworzone są dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli), różnorodnych niesprawności i wielorakich form wsparcia. Przez lata praktycznego działania i uzupełniania wiedzy zdobyła duże doświadczenie w kompleksowym rozwiązywaniu problemów pomocowych, której efektem jest mnogość wspólnych inicjatyw z różnymi organizacjami pozarządowymi w celu zapobiegania izolacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych w środowisku.

Współorganizatorka czterech towarzystw społecznych – dwóch ogólnopolskich: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Warszawie, Sztuka Niepełnosprawnych Wśród Nas Galeria w Warszawie, oraz dwóch towarzystw regionalnych: Akademickie Stowarzyszenie Pomocy Społecznej w Cieszynie, Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks” w Skoczowie.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Gajdzica Zenon, Rottermund Jerzy, Klinik Anna

ISBN druk

978-83-7308-926-6

ISBN e-book

Objętość

152 stron

Wydanie

I, 2008

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp (Zenon Gajdzica, Jerzy Rottermund, Anna Klinik)

Introduction (Zenon Gajdzica, Jerzy Rottermund, Anna Klinik)

Część I

Wokół problematyki kompetencji pedagoga specjalnego

Anna Gajdzica

Kompetencje nauczyciela we współczesnej szkole

Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk

Współczesne wyzwania w kształceniu pedagogów

Małgorzata Balukiewicz

Zasoby kadrowe szkolnictwa specjalnego – potrzeby i możliwości

Lucia Pitoňáková

Akademickie przygotowanie pedagogów specjalnych do edukacji uczniów z głębszym upośledzeniem umysłowym w Słowacji

Stanislava Mandzáková

Analiza stylu pracy nauczyciela specjalnej szkoły podstawowej (na przykładzie nauczania w wariancie B)

Danuta Bulanda

Bezradność nauczycieli wobec uczniów sprawiających trudności dydaktyczno-wychowawcze (oczyma praktyka)

Część II

Komunikacyjne aspekty pracy z dzieckiem niepełnosprawnym

Joanna Belzyt

Kontakt i komunikacja z osobami niepełnosprawnymi

Izabela Bieńkowska

Wybrane problemy językowe i komunikacyjne dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasach integracyjnych

Eva Zezulková

Wykorzystanie synergetycznej terapii odruchowej podczas reedukacji dyslalii

Katarzyna Plutecka

Rzeczywistość edukacyjna uzdolnionego ucznia z wadą słuchu

Część III

Organizacyjne konteksty kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Mariusz Garbiec

System kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Zenon Gajdzica

Organizacja kształcenia integracyjnego w Polsce na tle wybranych rozwiązań europejskich

Jolanta Baran

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną i poczuciem sieroctwa duchowego w systemie szkolnym

Beata Cytowska

Realizacja założeń integracji przedszkolnej a zaspokajanie potrzeb i dostrzeganie możliwości dzieci w wieku od 3 do 10 lat

Kateřina Vitásková

Fenomen integracji odwrotnej

Renata Kovářová

Integracja uczniów ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło