• Obniżka
W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych

W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych

Podtytuł: TOM 4 serii
ISBN: 978-83-7308-883-2
28,38 zł
24,38 zł Oszczędzasz: 4,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 25,80 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. TOM 4 serii

W książce znajdziemy m.in. rozważania na temat poczucia jakości życia niepełnosprawnych, pozytywnych postaw społecznych warunkujących skuteczną rehabilitację, problemu zapomnianych niepełnosprawnych pacjentów, psychologicznych wyznaczników walki z chorobą, statusu osób niepełnosprawnych, metod terapii wobec dzieci z defektami.

Ilość

Oddajemy do rąk Czytelników 4 z 17, tom serii „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”, zatytułowany: W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych

Zainteresowanie osobami z różnymi rodzajami dysfunkcji, ich potrzebami i możliwościami podlega ciągłej ewolucji. Analizując dane z literatury omawiającej problemy osób niepełnosprawnych w ciągu ostatnich stu lat, można zaobserwować zmiany w podejściu do procesu terapii, edukacji, socjalizacji i rehabilitacji. Obecnie poglądy na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych wskazują na celowość i trafność w podejmowaniu przez nie same decyzji i branie odpowiedzialności za swoje postawy i rozwój. W książce znajdziemy m.in. rozważania na temat poczucia jakości życia niepełnosprawnych, pozytywnych postaw społecznych warunkujących skuteczną rehabilitację, problemu zapomnianych niepełnosprawnych pacjentów, psychologicznych wyznaczników walki z chorobą, statusu osób niepełnosprawnych, metod terapii wobec dzieci z defektami. Zawarte w publikacji treści powinny przyczynić się do poszerzenia i upowszechnienia wiedzy w obszarze tak trudnym i skomplikowanym, jakim jest praca z osobami niepełnosprawnymi.

Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych - SERIA 17 książek:

Tom I: Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi

Tom II: Wielowymiarowość procesu rehabilitacji

Tom III: Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Konteksty edukacyjne i prawne

Tom IV: W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych

Tom V: Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły

Tom VI: Między wsparciem doraźnym a wspieraniem racjonalnym, czyli o uwarunkowaniach socjalizacji społecznej osób niepełnosprawnych

Tom VII: Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością

Tom VIII: Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

Tom IX: Zmaganie się z niepełnosprawnością – kolejne wyznaczniki

Tom X: Edukacja jako proces socjalizacji osób niepełnosprawnych

Tom XI: Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej

Tom XII: Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym

Tom XIII: Wokół problemów edukacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych – idee, koncepcje, badania

Tom XIV: Człowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni edukacyjnej i społecznej Polski oraz Republiki Czeskiej

Tom XV: Problematyka osób niepełnosprawnych w oglądzie teoretyków i praktyków

Tom XVI: Racjonalność oraz uwarunkowania procesów terapeutycznych osób niepełnosprawnych

Tom XVII: Rozwój usług asystenta osoby niepełnosprawnej w Polsce

Edukacja małego dziecka

TOM 4 serii
46 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Klinik Anna

doktor nauk o kulturze fizycznej, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu organizacji pomocy społecznej, adiunkt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Od 27 lat jest dyrektorem dużego kompleksu pomocowego mieszczącego się Skoczowie, który organizowała od podstaw. Tworzyła nie tylko bazę materialną, ale również procedury i programy terapeutyczne. Wymienione programy tworzone są dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli), różnorodnych niesprawności i wielorakich form wsparcia. Przez lata praktycznego działania i uzupełniania wiedzy zdobyła duże doświadczenie w kompleksowym rozwiązywaniu problemów pomocowych, której efektem jest mnogość wspólnych inicjatyw z różnymi organizacjami pozarządowymi w celu zapobiegania izolacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych w środowisku.

Współorganizatorka czterech towarzystw społecznych – dwóch ogólnopolskich: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Warszawie, Sztuka Niepełnosprawnych Wśród Nas Galeria w Warszawie, oraz dwóch towarzystw regionalnych: Akademickie Stowarzyszenie Pomocy Społecznej w Cieszynie, Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks” w Skoczowie.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Klinik Anna

ISBN druk

978-83-7308-883-2

ISBN e-book

Objętość

196 stron

Wydanie

I, 2008

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp (Anna Klinik)

Introduction (Anna Klinik)

Teresa Żółkowska

Usługi dla dorosłych osób z niepełnosprawnością – integracja czy segregacja

Barbara Olszewska

Zakres i wybrane formy opieki nad osobami niepełnosprawnymi

Jacek Błeszyński

Usprawnianie czy asymilacja? Kierunki działań podejmowanych w pedagogice specjalnej na przykładzie zaburzeń autystycznych

Krystyna Baranowicz

Dzieci rodziców niepełnosprawnych

Ewa Kochanowska

Integracja edukacyjna dzieci niepełnosprawnych w ocenie rodziców

Ewa Dyduch, Barbara Grzyb, Julia Machowska

Wczesne wsparcie rodzin wychowujących dzieci z zaburzeniami rozwoju

Irena Ramik-Mażewska

Od izonomii w stronę alienacji – sytuacja rodzinna dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną

Danuta Wolska

Antycypacja ról społecznych pełnionych w dorosłym życiu przez młodzież z wieloraką niepełnosprawnością

Anna Fidelus

Niepełnosprawność a odrzucenie w grupie rówieśniczej

Jarmila Žolnová

Wsparcie społeczne postrzegane przez dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w warunkach reedukacji

Dorota Prysak

Uwarunkowania procesu terapii w domach pomocy społecznej osób głęboko niepełnosprawnych intelektualnie

Irena Motow, Marta Motow, Janusz Kubacki

Społeczne konteksty integracyjnego kształcenia w szkołach wiejskich

Jolanta Ostasz

Wolontariusze – przyczynek do badań nad postawami wobec osób niepełnosprawnych

Małgorzata Sekułowicz

Genialni artyści. Prawda czy mit?

Eugenia Smyrnova-Trybulska

Technologie informacyjne, Internet, kształcenie na odległość – nowe możliwości dla osób niepełnosprawnych

Matylda Pachowicz

„Szkoła fotografii” jako jedna z ofert kształcenia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną

Dorota Lizoń-Szłapowska

Aktywizacja zawodowa osób upośledzonych umysłowo

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło