• Obniżka
Edukacja jako proces socjalizacji osób niepełnosprawnych

Edukacja jako proces socjalizacji osób niepełnosprawnych

Podtytuł: TOM 10 serii
ISBN: 978-83-7587-157-9
28,38 zł
24,38 zł Oszczędzasz: 4,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 25,80 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. TOM 10 serii

Tom X „Edukacja jako proces socjalizacji osób niepełnosprawnych” zawiera 20 interesujących artykułów, które wzbogacają wiedzę czytelnika o istotne elementy pracy z osobami niepełnosprawnymi. Całość opracowania podzielona została na cztery części, z których każda zawiera (choć ze sobą tematycznie powiązane zagadnienia) artykuły podporządkowane tematyce w nich zawartej.

Ilość

Oddajemy do rąk Czytelników 10 z 17, tom serii „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”, zatytułowany: Edukacja jako proces socjalizacji osób niepełnosprawnych

Tom X „Edukacja jako proces socjalizacji osób niepełnosprawnych” zawiera 20 interesujących artykułów, które wzbogacają wiedzę czytelnika o istotne elementy pracy z osobami niepełnosprawnymi. Całość opracowania podzielona została na cztery części, z których każda zawiera (choć ze sobą tematycznie powiązane zagadnienia) artykuły podporządkowane tematyce w nich zawartej. I. część poświęcona jest wskazaniu na ile zabiegi edukacyjne pomagają w przezwyciężaniu trudności życiowych i pozwalają łatwiej osobie niepełnosprawnej włączać się do życia społecznego. II. część dotyczy rozumienia podmiotowości osoby niepełnosprawnej w procesie socjalizacyjnym. III. część to instytucjonalne podmioty wspierające osoby niepełnosprawne w procesie przystosowywania ich do życia w świecie dorosłych. IV. część poświęcona jest rodzinie jako jednemu z podstawowych czynników uspołeczniania osób niepełnosprawnych.

Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych - SERIA 17 książek:

Tom I: Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi

Tom II: Wielowymiarowość procesu rehabilitacji

Tom III: Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Konteksty edukacyjne i prawne

Tom IV: W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych

Tom V: Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły

Tom VI: Między wsparciem doraźnym a wspieraniem racjonalnym, czyli o uwarunkowaniach socjalizacji społecznej osób niepełnosprawnych

Tom VII: Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością

Tom VIII: Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

Tom IX: Zmaganie się z niepełnosprawnością – kolejne wyznaczniki

Tom X: Edukacja jako proces socjalizacji osób niepełnosprawnych

Tom XI: Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej

Tom XII: Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym

Tom XIII: Wokół problemów edukacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych – idee, koncepcje, badania

Tom XIV: Człowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni edukacyjnej i społecznej Polski oraz Republiki Czeskiej

Tom XV: Problematyka osób niepełnosprawnych w oglądzie teoretyków i praktyków

Tom XVI: Racjonalność oraz uwarunkowania procesów terapeutycznych osób niepełnosprawnych

Tom XVII: Rozwój usług asystenta osoby niepełnosprawnej w Polsce

Edukacja małego dziecka
TOM 10 serii
50 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Klinik Anna

doktor nauk o kulturze fizycznej, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu organizacji pomocy społecznej, adiunkt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Od 27 lat jest dyrektorem dużego kompleksu pomocowego mieszczącego się Skoczowie, który organizowała od podstaw. Tworzyła nie tylko bazę materialną, ale również procedury i programy terapeutyczne. Wymienione programy tworzone są dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli), różnorodnych niesprawności i wielorakich form wsparcia. Przez lata praktycznego działania i uzupełniania wiedzy zdobyła duże doświadczenie w kompleksowym rozwiązywaniu problemów pomocowych, której efektem jest mnogość wspólnych inicjatyw z różnymi organizacjami pozarządowymi w celu zapobiegania izolacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych w środowisku. Współorganizatorka czterech towarzystw społecznych – dwóch ogólnopolskich: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Warszawie, Sztuka Niepełnosprawnych Wśród Nas Galeria w Warszawie, oraz dwóch towarzystw regionalnych: Akademickie Stowarzyszenie Pomocy Społecznej w Cieszynie, Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks” w Skoczowie.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Klinik Anna

ISBN druk

978-83-7587-157-9

ISBN e-book

Objętość

164 stron

Wydanie

I, 2009

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp (Anna Klinik)

Introduction (Anna Klinik)

Część I

Zabiegi edukacyjne w procesie integracji osób niepełnosprawnych w środowisku społecznym

Joanna Belzyt

Edukacja w przezwyciężaniu kryzysu życiowego na przykładzie osoby ociemniałej (doniesienie z badań)

Anna Kołcz-Trzęsicka

Niepełnosprawni studenci – możliwości i ograniczenia na drodze edukacji

Ewa Bogdanowicz

Kontrola aktywności ruchowej dzieci wykazujących symptomy nadpobudliwości psychoruchowej, uczestniczących w autorskim programie opracowanym według metody Rytmiki Emila Jaques-Dalcroze’a

Marta Niemiec

Funkcjonowanie społeczne młodzieży niepełnosprawnej wzrokowo

Renata Kovářová

Wsparcie uzdolnionych uczniów w Republice Czeskiej

Magdalena Bełza

Oddziaływanie terapią plastyczną na rozwój fizyczny i psychospołeczny osób upośledzonych umysłowo na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach

Józef Binnebesel

Relacyjne aspekty terapii dzieci terminalnie chorych

Część II

Podmiotowy kontekst osób niepełnosprawnych w procesie rehabilitacyjnym

Bożena Sidor

Podmiotowość osoby z niepełnosprawnością umysłową

Ewa Dyduch, Barbara Grzyb

Wpływ strukturyzacji otoczenia na zachowania uczniów z głęboką niepełnosprawnością psychofizyczną podczas zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z przedmiotem nietypowym

Paulina Głowacka, Zbigniew Gąsior, Katarzyna Mizia-Stec

Czy cukrzyca nadal stanowi czynnik ryzyka niepełnosprawności?

Karol Bidziński

Wartości obecne w stylach życia preferowanych przez młodzież z deficytem słuchu i jej pełnosprawnych rówieśników

Izabela Bieńkowska

Zagrożenia niedostosowaniem społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną

Część III

Instytucjonalne podmioty wspierające osoby niepełnosprawne w procesie socjalizacji

Aniela Korzon

Wolontariat – wyzwaniem ponowoczesności

Jana Swierkoszová

Kompetencje nauczycieli. Diagnostyka ADHD

Ewa Kochanowska, Dominika Machnio

Pomoc socjalna i wsparcie społeczne w ocenie niepełnosprawnych studentów

Beata Tylewska-Nowak

Niepełnosprawny student na UAM

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło