• Obniżka
Niepełnosprawność intelektualna i praca

Niepełnosprawność intelektualna i praca

Podtytuł: Gra w/o emancypację
ISBN: 978-83-8095-901-9
64,76 zł
51,81 zł Zniżka 20%

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 54,40 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Niniejsza książka jest efektem realizacji projektu badawczego, którego celem było zgłębienie fenomenu pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną rozgrywającego/urzeczywistniającego się w przestrzeni współczesnej Polski oraz współczesnego rynku pracy...

Wersja książki
Ilość

Publikacja dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej e-book.

Książka Agnieszki Woynarowskiej podejmuje problem stosunkowo mało eksploatowany w polskiej pedagogice specjalnej. Praca osób z niepełnosprawnością stanowiła wprawdzie już przedmiot badań w latach dwutysięcznych, jednak problematyka ta ze względu na dynamikę zmian na rynku pracy wymaga ciągłej aktualizacji. [...] Monografię Woynarowskiej na tle podobnych opracowań wyróżnia obszerna i pogłębiona analiza teoretyczna zagadnienia. Wychodząc od rozważań aksjologicznych na temat sensu i wartości pracy, omawia ewolucję znaczeń z nią związanych, od wczes­nego kapitalizmu po współczesny konsumpcjonizm. Autorka dobrze wyjaśnia powstanie stereotypu nieproduktywności i jego następstw dla osób z niepełnosprawnością. Jednocześnie – wskazując na konsumpcjonizm współczesnego neoliberalizmu – pokazuje ryzyka wykluczenia ze środowiska osób pracujących i tożsamościowe znaczenia tego procesu. [...] To jedno z najbardziej kompletnych opracowań na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Największą wartością monografii jest wyjście poza prosty ogląd rynku pracy oraz nadanie zjawisku zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną kontekstów podmiotowych i emancypacyjnych.

prof. dr hab. Amadeusz Krause (z recenzji wydawniczej)


Książka autorstwa Agnieszki Woynarowskiej to publikacja, która z kilku powodów zasługuje na szczególną uwagę i docenienie. W pierwszej kolejności należy podkreślić skalę i precyzję projektu badawczego, a więc ukazanie fenomenu pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną w pełnym spektrum założeń systemowych, sposobów ich realizacji i punktów widzenia wszystkich zaangażowanych podmiotów (aktorów). Jest to jednocześnie pozycja głęboko analityczna i refleksyjna, co wynika z połączenia trafnie dobranej metodologii (teorii ugruntowanej) i teoretycznego osadzenia badań w szerokim kontekście studiów o niepełnosprawności (disability studies). Autorka wykorzystuje także możliwości związane z jakościowym modelem badań, a więc nie stroni od określania własnego stanowiska teoretycznego i konstruktywnego polemizowania z poglądami, które uznaje za zbyt jednostronne lub uogólniające. [...] Wielogłosowość jest podstawowym walorem ocenianej pracy, ale warto też podkreślić, że spójność teoretyczno-badawcza została osiągnięta dzięki jasno zakreślonej, wyjściowej ramie teoretycznej w postaci analiz Marty Russell, trafnie dobranej i wykorzystanej metodzie badań oraz uporządkowanej narracji własnej autorki, w której stopniowo odsłania badany fenomen pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną w polskiej rzeczywistości społecznej i gospodarczej.

dr hab. Marcin Wlazło, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego (z recenzji wydawniczej)

Gra w/o emancypację
145 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-901-9
Stopień 
2021-07-21

Niepełnosprawność Intelektualna I Praca

W obecnym świecie dyskryminacja i opieranie się na stereotypach nadal ma miejsce. Mogłoby się wydawać, że jesteśmy coraz to bardziej postępowi i nasza świadomość otaczającego nas świata jest znacznie szersza, lecz nadal wiele aspektów zostaje zesłane na margines. Pomija się je lub otwarcie dyskryminuje, tylko dlatego że jest to dla nas odmienne lub niewystarczające. Tylko że my sami tworzymy definicje tych dwóch słów. Dlaczego mamy żyć w takim świecie? Czy nie powinniśmy jeszcze bardziej się starać, by każdy miał realnie te obiecane możliwości i mógł liczyć na odpowiednią pomoc? To stanowczo pytanie retoryczne, ponieważ odpowiedź narzuca się sama i wydaje się być najwłaściwszą.

Jedną z takich spraw jest niepełnosprawność intelektualna, która sama w sobie jest często odczuwana jako obciążająca, a dodatkowo stygmatyzacja i ograniczone możliwości na przykład pracy pogłębiają problem jeszcze bardziej. Z tego względu zdecydowałam się na zapoznania z naukową pozycja Agnieszki Woynarowskiej „Niepełnosprawność intelektualna i praca. Gra w/o emancypację”.Byłam niezmiernie ciekawa tej książki, ponieważ tak jak zaczęłam – temat wydaje mi się bardzo ciekawy i intrygujący. Choć przyznam, że miałam małe obawy w stosunku do tej pozycji literackiej. W ostatnim czasie nie czytałam typowo naukowych dzieł, które są obszerne pod względem treści. Najczęściej sięgałam po artykuły naukowe lub dla przyjemności po książki popularno-naukowe. Nie byłam pewna, czy odzwyczajenie od tego jednak odmiennego języka mnie nie zniechęci. Miałam trochę racji, choć w żaden sposób nie jest to wada.

„Niepełnosprawność intelektualna i praca” to pozycja nie tylko literacka, ale też naukowa. Język, którym posługuje się pisarka, jest naprawdę ciężki i skomplikowany. Pojawia się wiele specjalistycznego słownictwa i odwołań, które dla osób zajmujących się na co dzień tym tematem są oczywiste, ale dla laików już stanowczo nie. Po prostu zaczynając czytać, należy pamiętać, że to nie jest powieść fabularna czy poradnik, ale już konkretne dzieło badawcze. Z tego względu wymaga skupienia, analizowania treści, czasami powracania do niektórych fragmentów i przede wszystkim potrzeba na tę książkę o wiele więcej czasu.

Jeśli już jesteśmy osobą, która poszukuje rzetelnej wiedzy lub czerpie radość z jej zdobywania, czy pogłębiania, jest to książka wyjątkowo wartościowa i pozwalająca na poszerzenie horyzontów oraz uzyskanie dowodów zjawisk społecznych. W pierwszej części książki jako czytelnicy możemy odnaleźć spojrzenie na współczesną Polskę przez pryzmat różnych definicji pracy i teorii jej dotyczącej. Oczywiście też w kontekście niepełnosprawności intelektualnej. To ciekawy do analizy obraz społeczeństwa, który dał mi możliwość lepszego zrozumienia następnie przedstawionych badań autorki. W kolejnych częściach zapoznajemy się właśnie z metodologią konkretnych badań, by następnie zyskiwać jeszcze szerszą perspektywę spojrzenia na sytuację osób z niepełnosprawnością intelektualną. Doktor Agnieszka Woynarowska daje szansę lepiej zrozumieć te osoby i ich spojrzenie na świat pracy.

Chciałabym zwrócić uwagę na pewną oczywistość w literaturze naukowej. Jednak nie jestem recenzentem prac naukowych, tylko recenzentem ogólnie pojętej literatury, więc postanowiłam podkreślić, że wszystkie informacje zawarte w książce są poparte innymi dowodami naukowymi. Nie istnieją badania, teorie czy stwierdzenia, które biorą się znikąd. One zostały wcześniej sprawdzone i poparte przez innych badaczy. Dlatego każdą inspirującą nas informację można dokładnie sprawdzić, a bibliografię wykorzystać jako początek szerokich poszukiwań literatury, co osobiście zamierzam zrobić dla zaspokojenia swojej ciekawości, ale też dlatego że niektóre rzeczy okazały się przydatne do moich studiów.

"Niepełnosprawność intelektualna i praca” to pozycja jak najbardziej godna uwagi. Pozwala lepiej zrozumieć wiele aspektów społecznych i też państwowych oraz zdobyć rzetelną wiedzę. Książkę czyta się powoli i w bardzo dużym skupieniu, ale warto poświęcić ten czas i zaangażować się w jej lekturę. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem.

Napisz recenzje

Agnieszka Woynarowska

Woynarowska Agnieszkadoktor nauk humanistycznych, ­adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego; członek Polskiego Towarzystwa Pedagogów Specjalnych oraz ALTER – European Society for Disability Re­search. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół dyskursywnych, społeczno-kulturowych konstrukcji niepełnosprawności intelektualnej, problematyki wsparcia dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną, polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych oraz rekonstrukcji indywidualnych doświadczeń osób, których codzienne życie splata się z niepełnosprawnością. Jest autorką licznych artykułów naukowych oraz książek: Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym dyskursie (2010, OW „Impuls”) oraz – z Joanną Belzyt i Joanną Doroszuk – Doświadczenia niepełnosprawności w przestrzeniach spotkania (2015, WN Katedra).Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Woynarowska Agnieszka

ISBN druk

978-83-8095-901-9

ISBN e-book

978-83-8095-966-8

Objętość

468 stron

Wydanie

I, 2020

Format

B5 (160x235). E-book: epub i mobi

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wstęp

Rozdział 1 Niepełnosprawność, praca, ekonomia. O (nie)możliwości bycia pracownikiem w niepełnosprawnością intelektualną we współczesnej Polsce


1.1 Znaczenia pracy
1.2 Od pogardy dla pracy przez jej przymus i uznanie za czynnik wyznaczający ludzką wartość i miejsce jednostki w społeczeństwie
1.3 Praca i rynek pracy we współczesności. Społeczeństwo konsumentów i społeczne peryferia egzystencji dla nowych ubogich
1.4 Niepełnosprawność w perspektywie materializmu. Kapitalizm – wykluczenie i utowarowienie upośledzonego ciała
1.5 Ekonomia polityczna niepełnosprawności według Marty Russell i ekonomiczny model niepełnosprawności
1.6 O (nie)obecności osób z niepełnosprawnością (intelektualną) na współczesnym rynku pracy

Rozdział 2 Metodologia badań własnych. Konstrukcja projektu badawczego


2.1 Określenie obszaru przedmiotowego. Problematyka badawcza
2.2 Deklaracja paradygmatyczna. Umiejscowienie projektu w strategii jakościowej
2.3 Teoria ugruntowana w wersji konstruktywistycznej Kathy Charmaz jako rama metodologiczna badania fenomenu pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną
2.4 Sposoby gromadzenia danych w ujęciu teorii ugruntowanej
2.5 Tok postępowania badawczego i procedura analizy. Kulisy i społeczni aktorzy
2.6 Sceny- miejsca /przestrzenie i etyczny aspekt badań

Rozdział 3 Polityka zatrudnienia i system wsparcia aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną


3.1 Założenia, cele i trendy polityki zatrudnienia i (nie)funkcjonowanie systemu wsparcia aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną
3.2 Polityka zatrudnienia i system wsparcia aktywności zawodowej- zderzenia założeń z rzeczywistością ich implementacji. Systemowe paradoksy niepełnosprawności intelektualnej i zatrudnienia
3.2.1 Wejście w dorosłość. Wejście na rynek pracy. Perspektywa szkoły i warsztatu terapii zajęciowej
3.2.2 Rzeczywistość realizacji projektów zatrudniania wspomaganego 1
3.2.3 Rzeczywistość działania spółdzielni socjalnych
3.2.4 Rzeczywistość funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej
3.2.5 Pomysły na ulepszenie systemu wsparcia aktywności zawodowej

Rozdział 4 Przestrzenie, miejsca i społeczne światy pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną


4.1 Przestrzenie i światy społeczne projektów zatrudniania wspomaganego w rekonstrukcjach doświadczeń pracowników z niepełnosprawnością intelektualną
4.1.1 Trzy pracownicze historie
4.1.2 Wielość dróg/ wielość prób prowadzących do zatrudnienia. Marzenia o pracy na otwartym rynku
4.1.3 Doświadczenia pracy, realizacja zadań pracowniczych, doświadczenia w miejscu/przestrzeni pracy otwartego rynku
4.1.4 Trener pracy jako najważniejsza osoba wspierająca proces stawania się pracownikiem
4.2 Przestrzenie i światy społeczne projektów zatrudniania wspomaganego w percepcji trenerów pracy oraz koordynatorów projektów
4.2.1 Znaczenia nadawane własnej roli trenera pracy
4.2.2 Zatrudnianie wspomagane jako najskuteczniejsza forma aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną (?)
4.2.3 Doświadczenia codziennej pracy w projekcie
4.3 Przestrzenie i światy społeczne zakładów aktywności zawodowej w pryzmacie doświadczeń kierowników oraz koordynatorów wsparcia
4.3.1 Zakład aktywności zawodowej jako bezpieczne miejsce zatrudnienia osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Niezbędne ogniwo w systemie rehabilitacji zawodowej
4.3.2 Przestrzeń codziennej pracy w zakładzie aktywności zawodowej. Organizacja pracy. Trudności w pracy. Praktyki wspierające
4.4 Zakład aktywności zawodowej jako przestrzeń społecznego świata pracy w rekonstrukcjach doświadczeń pracowników z niepełnosprawnością intelektualną
4.4.1 Doświadczenia sytuacji pracy- droga do zdobycia zatrudnienia. Marzenia o pracy. Doświadczenia wykluczenia oraz niemożliwości zdobycia zatrudnienia na otwartym rynku pracy
4.4.2 Doświadczenia codziennej pracy w zakładzie aktywności zawodowej. Wykonywane czynności. Atmosfera i relacje w pracy. Stawanie się/bycie pracownikiem
4.4.3 ZAZ jako bezpieczne, pewne i jedyne z dostępnych miejsc pracy
4.5 Przestrzenie i światy społeczne spółdzielni socjalnych w optyce doświadczeń twórców i koordynatorów wsparcia
4.5.1 Spółdzielnia socjalna jako podmiot ekonomii społecznej oraz odpowiedź na brak. Organizacja pracy w spółdzielni
4.5.2 Doświadczenie codziennej pracy w spółdzielni socjalnej. Trudności w pracy. Praktyki wspierające
4.6 Przestrzenie i światy społeczne spółdzielni socjalnych w percepcji pracowników z niepełnosprawnością intelektualną
4.6.1 Wielość doświadczeń pracy- wielość dróg prowadzących do zatrudnienia. Porażki na otwartym rynku pracy
4.6.2 Doświadczenia codziennej pracy w spółdzielni socjalnej

Rozdział 5 Znaczenia pracy i doświadczeń sytuacji pracy. Emancypacyjna moc aktywności zawodowej


5.1. Emancypacyjny potencjał pracy - perspektywa trenerów pracy oraz koordynatorów wsparcia
5.2 Znaczenia nadawane pracy i doświadczeniom sytuacji pracy przez pracowników z niepełnosprawnością intelektualną
5.2.1 Sensy pracy
5.2.2 Percepcja siebie jako podmiotu pracy
5.2.3 Znaczenia nadawane pracy przez pryzmat jej doświadczania

Rozdział 6 Być pracownikiem z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnej Polsce. Gra w/o emancypację


6.1 Polityka zatrudnienia i system wsparcia aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną- polityka emancypacji czy działania pozorowane (?) Polityka równych szans versus polityka różnorodności (?)
6.2 Przestrzenie/miejsca/społeczne światy pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dyktat normy/przymus upodobnienia czy zrozumienie dla różnicy (?) Kierunek ekonomii społecznej
6.3 Stawanie się, bycie podmiotem pracy- przesuwanie granic indywidualnego doświadczenia, walka o bycie widzialnym i szansę na alternatywny sposób bycia- w- świecie (?)

Zakończenie
Bibliografia


fragment

Książka Agnieszki Woynarowskiej podejmuje problem stosunkowo mało eksploatowany w polskiej pedagogice specjalnej. Praca osób z niepełnosprawnością stanowiła wprawdzie już przedmiot badań w latach dwutysięcznych, jednak problematyka ta ze względu na dynamikę zmian na rynku pracy wymaga ciągłej aktualizacji. [...] Monografię Woynarowskiej na tle podobnych opracowań wyróżnia obszerna i pogłębiona analiza teoretyczna zagadnienia. Wychodząc od rozważań aksjologicznych na temat sensu i wartości pracy, omawia ewolucję znaczeń z nią związanych, od wczes­nego kapitalizmu po współczesny konsumpcjonizm. Autorka dobrze wyjaśnia powstanie stereotypu nieproduktywności i jego następstw dla osób z niepełnosprawnością. Jednocześnie – wskazując na konsumpcjonizm współczesnego neoliberalizmu – pokazuje ryzyka wykluczenia ze środowiska osób pracujących i tożsamościowe znaczenia tego procesu. [...] To jedno z najbardziej kompletnych opracowań na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Największą wartością monografii jest wyjście poza prosty ogląd rynku pracy oraz nadanie zjawisku zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną kontekstów podmiotowych i emancypacyjnych.

prof. dr hab. Amadeusz Krause (z recenzji wydawniczej)


Książka autorstwa Agnieszki Woynarowskiej to publikacja, która z kilku powodów zasługuje na szczególną uwagę i docenienie. W pierwszej kolejności należy podkreślić skalę i precyzję projektu badawczego, a więc ukazanie fenomenu pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną w pełnym spektrum założeń systemowych, sposobów ich realizacji i punktów widzenia wszystkich zaangażowanych podmiotów (aktorów). Jest to jednocześnie pozycja głęboko analityczna i refleksyjna, co wynika z połączenia trafnie dobranej metodologii (teorii ugruntowanej) i teoretycznego osadzenia badań w szerokim kontekście studiów o niepełnosprawności (disability studies). Autorka wykorzystuje także możliwości związane z jakościowym modelem badań, a więc nie stroni od określania własnego stanowiska teoretycznego i konstruktywnego polemizowania z poglądami, które uznaje za zbyt jednostronne lub uogólniające. [...] Wielogłosowość jest podstawowym walorem ocenianej pracy, ale warto też podkreślić, że spójność teoretyczno-badawcza została osiągnięta dzięki jasno zakreślonej, wyjściowej ramie teoretycznej w postaci analiz Marty Russell, trafnie dobranej i wykorzystanej metodzie badań oraz uporządkowanej narracji własnej autorki, w której stopniowo odsłania badany fenomen pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną w polskiej rzeczywistości społecznej i gospodarczej.

dr hab. Marcin Wlazło, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego (z recenzji wydawniczej)

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło