• Obniżka
  • Nowy
Niepełnosprawność intelektualna i praca

Niepełnosprawność intelektualna i praca

Podtytuł: Gra w/o emancypację
ISBN: 978-83-8095-901-9
68,00 zł
60,00 zł Oszczędzasz: 8,00 zł

Niniejsza książka jest efektem realizacji projektu badawczego, którego celem było zgłębienie fenomenu pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną rozgrywającego/urzeczywistniającego się w przestrzeni współczesnej Polski oraz współczesnego rynku pracy...

Wersja książki
Ilość

Publikacja dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej e-book.

Książka Agnieszki Woynarowskiej podejmuje problem stosunkowo mało eksploatowany w polskiej pedagogice specjalnej. Praca osób z niepełnosprawnością stanowiła wprawdzie już przedmiot badań w latach dwutysięcznych, jednak problematyka ta ze względu na dynamikę zmian na rynku pracy wymaga ciągłej aktualizacji. [...] Monografię Woynarowskiej na tle podobnych opracowań wyróżnia obszerna i pogłębiona analiza teoretyczna zagadnienia. Wychodząc od rozważań aksjologicznych na temat sensu i wartości pracy, omawia ewolucję znaczeń z nią związanych, od wczes­nego kapitalizmu po współczesny konsumpcjonizm. Autorka dobrze wyjaśnia powstanie stereotypu nieproduktywności i jego następstw dla osób z niepełnosprawnością. Jednocześnie – wskazując na konsumpcjonizm współczesnego neoliberalizmu – pokazuje ryzyka wykluczenia ze środowiska osób pracujących i tożsamościowe znaczenia tego procesu. [...] To jedno z najbardziej kompletnych opracowań na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Największą wartością monografii jest wyjście poza prosty ogląd rynku pracy oraz nadanie zjawisku zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną kontekstów podmiotowych i emancypacyjnych.

prof. dr hab. Amadeusz Krause (z recenzji wydawniczej)


Książka autorstwa Agnieszki Woynarowskiej to publikacja, która z kilku powodów zasługuje na szczególną uwagę i docenienie. W pierwszej kolejności należy podkreślić skalę i precyzję projektu badawczego, a więc ukazanie fenomenu pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną w pełnym spektrum założeń systemowych, sposobów ich realizacji i punktów widzenia wszystkich zaangażowanych podmiotów (aktorów). Jest to jednocześnie pozycja głęboko analityczna i refleksyjna, co wynika z połączenia trafnie dobranej metodologii (teorii ugruntowanej) i teoretycznego osadzenia badań w szerokim kontekście studiów o niepełnosprawności (disability studies). Autorka wykorzystuje także możliwości związane z jakościowym modelem badań, a więc nie stroni od określania własnego stanowiska teoretycznego i konstruktywnego polemizowania z poglądami, które uznaje za zbyt jednostronne lub uogólniające. [...] Wielogłosowość jest podstawowym walorem ocenianej pracy, ale warto też podkreślić, że spójność teoretyczno-badawcza została osiągnięta dzięki jasno zakreślonej, wyjściowej ramie teoretycznej w postaci analiz Marty Russell, trafnie dobranej i wykorzystanej metodzie badań oraz uporządkowanej narracji własnej autorki, w której stopniowo odsłania badany fenomen pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną w polskiej rzeczywistości społecznej i gospodarczej.

dr hab. Marcin Wlazło, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego (z recenzji wydawniczej)

Gra w/o emancypację
150 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-901-9

Agnieszka Woynarowska

Woynarowska Agnieszkadoktor nauk humanistycznych, ­adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego; członek Polskiego Towarzystwa Pedagogów Specjalnych oraz ALTER – European Society for Disability Re­search. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół dyskursywnych, społeczno-kulturowych konstrukcji niepełnosprawności intelektualnej, problematyki wsparcia dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną, polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych oraz rekonstrukcji indywidualnych doświadczeń osób, których codzienne życie splata się z niepełnosprawnością. Jest autorką licznych artykułów naukowych oraz książek: Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym dyskursie (2010, OW „Impuls”) oraz – z Joanną Belzyt i Joanną Doroszuk – Doświadczenia niepełnosprawności w przestrzeniach spotkania (2015, WN Katedra).Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Woynarowska Agnieszka

ISBN druk

978-83-8095-901-9

ISBN e-book

978-83-8095-966-8

Objętość

468 stron

Wydanie

I, 2020

Format

B5 (160x235). E-book: epub i mobi

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wstęp

Rozdział 1 Niepełnosprawność, praca, ekonomia. O (nie)możliwości bycia pracownikiem w niepełnosprawnością intelektualną we współczesnej Polsce


1.1 Znaczenia pracy
1.2 Od pogardy dla pracy przez jej przymus i uznanie za czynnik wyznaczający ludzką wartość i miejsce jednostki w społeczeństwie
1.3 Praca i rynek pracy we współczesności. Społeczeństwo konsumentów i społeczne peryferia egzystencji dla nowych ubogich
1.4 Niepełnosprawność w perspektywie materializmu. Kapitalizm – wykluczenie i utowarowienie upośledzonego ciała
1.5 Ekonomia polityczna niepełnosprawności według Marty Russell i ekonomiczny model niepełnosprawności
1.6 O (nie)obecności osób z niepełnosprawnością (intelektualną) na współczesnym rynku pracy

Rozdział 2 Metodologia badań własnych. Konstrukcja projektu badawczego


2.1 Określenie obszaru przedmiotowego. Problematyka badawcza
2.2 Deklaracja paradygmatyczna. Umiejscowienie projektu w strategii jakościowej
2.3 Teoria ugruntowana w wersji konstruktywistycznej Kathy Charmaz jako rama metodologiczna badania fenomenu pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną
2.4 Sposoby gromadzenia danych w ujęciu teorii ugruntowanej
2.5 Tok postępowania badawczego i procedura analizy. Kulisy i społeczni aktorzy
2.6 Sceny- miejsca /przestrzenie i etyczny aspekt badań

Rozdział 3 Polityka zatrudnienia i system wsparcia aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną


3.1 Założenia, cele i trendy polityki zatrudnienia i (nie)funkcjonowanie systemu wsparcia aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną
3.2 Polityka zatrudnienia i system wsparcia aktywności zawodowej- zderzenia założeń z rzeczywistością ich implementacji. Systemowe paradoksy niepełnosprawności intelektualnej i zatrudnienia
3.2.1 Wejście w dorosłość. Wejście na rynek pracy. Perspektywa szkoły i warsztatu terapii zajęciowej
3.2.2 Rzeczywistość realizacji projektów zatrudniania wspomaganego 1
3.2.3 Rzeczywistość działania spółdzielni socjalnych
3.2.4 Rzeczywistość funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej
3.2.5 Pomysły na ulepszenie systemu wsparcia aktywności zawodowej

Rozdział 4 Przestrzenie, miejsca i społeczne światy pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną


4.1 Przestrzenie i światy społeczne projektów zatrudniania wspomaganego w rekonstrukcjach doświadczeń pracowników z niepełnosprawnością intelektualną
4.1.1 Trzy pracownicze historie
4.1.2 Wielość dróg/ wielość prób prowadzących do zatrudnienia. Marzenia o pracy na otwartym rynku
4.1.3 Doświadczenia pracy, realizacja zadań pracowniczych, doświadczenia w miejscu/przestrzeni pracy otwartego rynku
4.1.4 Trener pracy jako najważniejsza osoba wspierająca proces stawania się pracownikiem
4.2 Przestrzenie i światy społeczne projektów zatrudniania wspomaganego w percepcji trenerów pracy oraz koordynatorów projektów
4.2.1 Znaczenia nadawane własnej roli trenera pracy
4.2.2 Zatrudnianie wspomagane jako najskuteczniejsza forma aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną (?)
4.2.3 Doświadczenia codziennej pracy w projekcie
4.3 Przestrzenie i światy społeczne zakładów aktywności zawodowej w pryzmacie doświadczeń kierowników oraz koordynatorów wsparcia
4.3.1 Zakład aktywności zawodowej jako bezpieczne miejsce zatrudnienia osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Niezbędne ogniwo w systemie rehabilitacji zawodowej
4.3.2 Przestrzeń codziennej pracy w zakładzie aktywności zawodowej. Organizacja pracy. Trudności w pracy. Praktyki wspierające
4.4 Zakład aktywności zawodowej jako przestrzeń społecznego świata pracy w rekonstrukcjach doświadczeń pracowników z niepełnosprawnością intelektualną
4.4.1 Doświadczenia sytuacji pracy- droga do zdobycia zatrudnienia. Marzenia o pracy. Doświadczenia wykluczenia oraz niemożliwości zdobycia zatrudnienia na otwartym rynku pracy
4.4.2 Doświadczenia codziennej pracy w zakładzie aktywności zawodowej. Wykonywane czynności. Atmosfera i relacje w pracy. Stawanie się/bycie pracownikiem
4.4.3 ZAZ jako bezpieczne, pewne i jedyne z dostępnych miejsc pracy
4.5 Przestrzenie i światy społeczne spółdzielni socjalnych w optyce doświadczeń twórców i koordynatorów wsparcia
4.5.1 Spółdzielnia socjalna jako podmiot ekonomii społecznej oraz odpowiedź na brak. Organizacja pracy w spółdzielni
4.5.2 Doświadczenie codziennej pracy w spółdzielni socjalnej. Trudności w pracy. Praktyki wspierające
4.6 Przestrzenie i światy społeczne spółdzielni socjalnych w percepcji pracowników z niepełnosprawnością intelektualną
4.6.1 Wielość doświadczeń pracy- wielość dróg prowadzących do zatrudnienia. Porażki na otwartym rynku pracy
4.6.2 Doświadczenia codziennej pracy w spółdzielni socjalnej

Rozdział 5 Znaczenia pracy i doświadczeń sytuacji pracy. Emancypacyjna moc aktywności zawodowej


5.1. Emancypacyjny potencjał pracy - perspektywa trenerów pracy oraz koordynatorów wsparcia
5.2 Znaczenia nadawane pracy i doświadczeniom sytuacji pracy przez pracowników z niepełnosprawnością intelektualną
5.2.1 Sensy pracy
5.2.2 Percepcja siebie jako podmiotu pracy
5.2.3 Znaczenia nadawane pracy przez pryzmat jej doświadczania

Rozdział 6 Być pracownikiem z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnej Polsce. Gra w/o emancypację


6.1 Polityka zatrudnienia i system wsparcia aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną- polityka emancypacji czy działania pozorowane (?) Polityka równych szans versus polityka różnorodności (?)
6.2 Przestrzenie/miejsca/społeczne światy pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dyktat normy/przymus upodobnienia czy zrozumienie dla różnicy (?) Kierunek ekonomii społecznej
6.3 Stawanie się, bycie podmiotem pracy- przesuwanie granic indywidualnego doświadczenia, walka o bycie widzialnym i szansę na alternatywny sposób bycia- w- świecie (?)

Zakończenie
Bibliografia


fragment

Książka Agnieszki Woynarowskiej podejmuje problem stosunkowo mało eksploatowany w polskiej pedagogice specjalnej. Praca osób z niepełnosprawnością stanowiła wprawdzie już przedmiot badań w latach dwutysięcznych, jednak problematyka ta ze względu na dynamikę zmian na rynku pracy wymaga ciągłej aktualizacji. [...] Monografię Woynarowskiej na tle podobnych opracowań wyróżnia obszerna i pogłębiona analiza teoretyczna zagadnienia. Wychodząc od rozważań aksjologicznych na temat sensu i wartości pracy, omawia ewolucję znaczeń z nią związanych, od wczes­nego kapitalizmu po współczesny konsumpcjonizm. Autorka dobrze wyjaśnia powstanie stereotypu nieproduktywności i jego następstw dla osób z niepełnosprawnością. Jednocześnie – wskazując na konsumpcjonizm współczesnego neoliberalizmu – pokazuje ryzyka wykluczenia ze środowiska osób pracujących i tożsamościowe znaczenia tego procesu. [...] To jedno z najbardziej kompletnych opracowań na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Największą wartością monografii jest wyjście poza prosty ogląd rynku pracy oraz nadanie zjawisku zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną kontekstów podmiotowych i emancypacyjnych.

prof. dr hab. Amadeusz Krause (z recenzji wydawniczej)


Książka autorstwa Agnieszki Woynarowskiej to publikacja, która z kilku powodów zasługuje na szczególną uwagę i docenienie. W pierwszej kolejności należy podkreślić skalę i precyzję projektu badawczego, a więc ukazanie fenomenu pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną w pełnym spektrum założeń systemowych, sposobów ich realizacji i punktów widzenia wszystkich zaangażowanych podmiotów (aktorów). Jest to jednocześnie pozycja głęboko analityczna i refleksyjna, co wynika z połączenia trafnie dobranej metodologii (teorii ugruntowanej) i teoretycznego osadzenia badań w szerokim kontekście studiów o niepełnosprawności (disability studies). Autorka wykorzystuje także możliwości związane z jakościowym modelem badań, a więc nie stroni od określania własnego stanowiska teoretycznego i konstruktywnego polemizowania z poglądami, które uznaje za zbyt jednostronne lub uogólniające. [...] Wielogłosowość jest podstawowym walorem ocenianej pracy, ale warto też podkreślić, że spójność teoretyczno-badawcza została osiągnięta dzięki jasno zakreślonej, wyjściowej ramie teoretycznej w postaci analiz Marty Russell, trafnie dobranej i wykorzystanej metodzie badań oraz uporządkowanej narracji własnej autorki, w której stopniowo odsłania badany fenomen pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną w polskiej rzeczywistości społecznej i gospodarczej.

dr hab. Marcin Wlazło, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego (z recenzji wydawniczej)

Zobacz także

Skarbiec...

Cena podstawowa 46,00 zł -6,00 zł Cena 40,00 zł

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło