• Obniżka
Podmiotowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem osób z uszkodzonym słuchem

Podmiotowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem osób z uszkodzonym słuchem

ISBN: 978-83-8095-615-5
41,90 zł
37,90 zł Oszczędzasz: 4,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 40,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Monografia Podmiotowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem osób z uszkodzonym słuchem jest obszerną pracą empiryczną poświęconą psychologicznym aspektom funkcjonowania w warunkach głuchoty.

Wersja książki
Ilość

Książka dostępna w wersji papierowej i elektronicznej e-book

Książka stanowi wkład w rozwój obszaru nauk społecznych. Podjęta w niej problematyka wykracza jednak poza sztywne ramy jego dyscyplin i subdyscyplin.

Opracowanie łączy wiedzę z zakresu psychologii, audiofonologii, socjologii i jest próbą wprowadzenia jej do surdopedagogiki.

Rozprawa dostarcza wiedzy na temat specyfiki bio-psycho-społecznego funkcjonowania osób z trudnościami słuchowymi w okresie późnej adolescencji (w wieku młodzieńczym) i wczesnej dorosłości. Podejmuje problematykę wpływu niedosłuchu na codzienne życie, wskazuje, jak ukierunkowywane są działania osób nim dotkniętych, co je warunkuje i czy podejmowane aktywności pozwalają na skuteczną walkę z przeciwnościami losu. Osadzona w transakcyjnej teorii stresu Lazarusa i Folkman oraz teorii zasobów Hobfolla, pokazuje, jaki jest poziom stresu, które zmienne demograficzne najlepiej ten poziom opisują i jakie style oraz strategie walki ze stresem są najczęściej stosowane.

Konfrontuje powyższe, zgodnie z teorią Leary’ego i Baumeistera, z percepcją siebie jako obrazem społecznego funkcjonowania jednostki.

Niniejsza książka pozwala dostrzec i zrozumieć niektóre jego aspekty, a dzięki temu udzielać lepszego wsparcia psychopedagogicznego osobom niesłyszącym i słabosłyszącym, co może się przełożyć na lepszą jakość ich funkcjonowania i życia. Jest to pozycja dedykowana wszystkim tym, którzy profesjonalnie zajmują się rehabilitacją, nauczaniem i wychowaniem osób z uszkodzonym słuchem. Problematyka badawcza koncentruje się wokół trudnych sytuacji, sposobów ich przezwyciężania i podmiotowych uwarunkowań radzenia sobie z codziennym stresem.Z recenzji wydawniczej dr hab. Doroty Podgórskiej-Jachnik, prof. UKW

Monografia Podmiotowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem osób z uszkodzonym słuchem jest obszerną pracą empiryczną poświęconą psychologicznym aspektom funkcjonowania w warunkach głuchoty. Ciągle odczuwa się niedosyt badań z tego zakresu, zarówno ze względu na wyzwania metodologiczne związane z ograniczeniem instrumentarium badawczego uwzględniającego różnice językowe i kulturowe, jak i z uwagi na zakwestionowanie istnienia psychologii głuchych jako takiej.

Trzeba więc podkreślić, że Autorka książki podjęła się bardzo trudnego zadania. […] W obszarze badań wyznaczonym przez Annę Czyż ukazane zostały w mrówczy sposób ciekawe analizy […]. Może to zapoczątkować nowe poszukiwania i nowe działania wspierające na rzecz osób z uszkodzonym słuchem.

100 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-615-5

Czyż Anna

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Czyż Anna

ISBN druk

978-83-8095-615-5

ISBN e-book

978-83-8095-670-4

Objętość

368 stron

Wydanie

I, 2019

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Podziękowania   

Wstęp   

1. Koncepcje i uwarunkowania stresu 

1.1. Od biologizmu po personalizm 

  1.2. Transakcyjne ujęcie stresu    

1.3. Wybrane zasoby osobiste a radzenie sobie w sytuacjach trudnych   

1.3.1. Samoocena jako zasób w radzeniu sobie ze stresem 

1.3.2. Samoocena jako obraz jakości współżycia społecznego – socjometryczna teoria samooceny 

2. Specyfika funkcjonowania psychospołecznego osób słabosłyszących 

2.1. Epidemiologia występowania uszkodzeń słuchu 

2.2. Wybrane konteksty diagnozy i rehabilitacji uszkodzeń słuchu   

2.3. Uszkodzenia słuchu a radzenie sobie w sytuacjach trudnych    

2.4. Samoocena osób z uszkodzonym słuchem   

3. Metodologiczne podstawy prowadzonych badań   

3.1. Przedmiot, cel badań i pytania badawcze 

3.2. Zmienne, wskaźniki, metody weryfikacji danych

 3.3. Narzędzia pomiaru zmiennych

3.3.1. Analiza rzetelności pomiarów, normalności rozkładu zmiennych ilościowych oraz jednorodności wariancji w badaniach własnych

3.4. Procedury prowadzenia badań 

3.5. Charakterystyka próby 

4. Zestawienie wyników badań nad poziomem stresu osób z uszkodzonym narządem słuchu kwestionariuszem PSS-10 

4.1. Wyniki badań ogółem

4.2. Wyniki badań w podziale według zmiennej płeć 

4.3. Wyniki badań w podziale według zmiennej wiek 

4.4. Wyniki badań w podziale według zmiennej miejsce zamieszkania   

4.5. Wyniki badań w podziale według zmiennej pozycja zawodowa 

4.6. Wyniki badań w podziale według zmiennej sposób protezowania   

4.7. Wyniki badań w podziale według zmiennej głębokość niedosłuchu    

5. Zestawienie wyników badań nad strategiami radzenia sobie ze stresem osób z uszkodzonym narządem słuchu kwestionariuszem Mini-COPE

5.1. Wyniki badań ogółem 

5.2. Wyniki badań w podziale według zmiennej płeć 

5.3. Wyniki badań w podziale według zmiennej wiek 

5.4. Wyniki badań w podziale według zmiennej miejsce zamieszkania

 5.5. Wyniki badań w podziale według zmiennej pozycja zawodowa 

5.6. Wyniki badań w podziale według zmiennej sposób protezowania

 5.7. Wyniki badań w podziale według zmiennej głębokość niedosłuchu 

6. Zestawienie wyników badań nad stylami radzenia sobie ze stresem osób z uszkodzonym narządem słuchu kwestionariuszem CISS

6.1. Wyniki badań ogółem 

6.2. Wyniki badań w podziale według zmiennej płeć 

6.3. Wyniki badań w podziale według zmiennej wiek 

6.4. Wyniki badań w podziale według zmiennej miejsce zamieszkania

6.5. Wyniki badań w podziale według zmiennej pozycja zawodowa 

6.6. Wyniki badań w podziale według zmiennej sposób protezowania

6.7. Wyniki badań w podziale według zmiennej głębokość niedosłuchu

7. Zestawienie wyników badań nad samooceną osób z uszkodzonym narządem słuchu kwestionariuszem MSEI 

7.1. Wyniki badań ogółem

7.2. Wyniki badań w podziale według zmiennej płeć 

7.3. Wyniki badań w podziale według zmiennej wiek   

7.4. Wyniki badań w podziale według zmiennej miejsce zamieszkania 

7.5. Wyniki badań w podziale według zmiennej pozycja zawodowa 

7.6. Wyniki badań w podziale według zmiennej sposób protezowania 

7.7. Wyniki badań w podziale według zmiennej głębokość niedosłuchu 

8. Zestawienie wyników badań nad związkami pomiędzy poziomem stresu, stylami i strategiami walki ze stresem oraz samooceną

8.1. Zmienne objaśniające poziom stresu oraz poziom samooceny ogólnej i jej komponentów w badanej próbie

8.1.1. Zmienne objaśniające poziom stresu

8.2. Komponenty samooceny a aktywne sposoby walki ze stresem

8.3. Komponenty samooceny a sposoby walki ze stresem skoncentrowane na poszukiwaniu wsparcia

8.4. Komponenty samooceny a pasywne i unikowe sposoby walki ze stresem

8.5. Komponenty samooceny a sposoby walki ze stresem zorientowane na emocje i zwrot ku religii 

8.6. Zmienne objaśniające poziom ogólnej samooceny w badanej próbie 

8.7. Związki pomiędzy komponentami samooceny a poziomem stresu, sposobami walki ze stresem

8.7.1.  Kompetencje 

8.7.2.  Bycie kochanym   

8.7.3.  Popularność 

8.7.4.  Zdolności przywódcze   

8.7.5.  Samokontrola 

8.7.6.  Samoakceptacja moralna   

8.7.7.  Atrakcyjność fizyczna 

8.7.8.  Witalność 

8.7.9.  Integracja tożsamości 

8.7.10. Obronne wzmacnianie samooceny 

9. Analiza i interpretacja wyników badań 

9.1. Poziom stresu oraz analiza uwarunkowań trendu 

9.2. Strategie, style walki ze stresem a samoocena   

9.2.1. Ogółem   

9.2.2. Płeć 

9.2.3. Wiek   

9.2.4. Miejsce zamieszkania   

9.2.5. Pozycja zawodowa 

9.2.6. Sposób protezowania

9.2.7. Głębokość niedosłuchu 

9.3. Analiza związków pomiędzy poziomem stresu, stylami i strategiami walki ze stresem oraz samooceną 

10. Odpowiedzi na pytania badawcze 

11. Wnioski i postulaty 

Zakończenie

Monografia Podmiotowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem osób z uszkodzonym słuchem jest obszerną pracą empiryczną poświęconą psychologicznym aspektom funkcjonowania w warunkach głuchoty. Ciągle odczuwa się niedosyt badań z tego zakresu, zarówno ze względu na wyzwania metodologiczne związane z ograniczeniem instrumentarium badawczego uwzględniającego różnice językowe i kulturowe, jak i z uwagi na zakwestionowanie istnienia psychologii głuchych jako takiej. Warto o tym wspomnieć, bo nawet akceptacja tej skrajnej tezy Harlana Lane’a nie zmniejsza zapotrzebowania na rzetelną wiedzę psychologiczną, użyteczną we wspomaganiu, edukacji, rehabilitacji i – jeśli trzeba – to także (psycho)terapii osób z uszkodzonym słuchem. Trzeba więc podkreślić, że Autorka książki podjęła się bardzo trudnego zadania. […] W obszarze badań wyznaczonym przez Annę Czyż ukazane zostały w mrówczy sposób ciekawe analizy […]. Może to zapoczątkować nowe poszukiwania i nowe działania wspierające na rzecz osób z uszkodzonym słuchem.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Doroty Podgórskiej-Jachnik, prof. UKW


Autorka przygotowała obszerne studium dotyczące interesującej problematyki wspomagania tej grupy osób, które z powodu ograniczeń w procesie odbioru informacji narażone są na przeżywanie mniej lub bardziej nasilonego stresu. Badania […] zostały przeprowadzone poprawnie, z uwzględnieniem najnowszej literatury przedmiotu […]. Na podkreślenie zasługuje szczegółowa analiza tematyki radzenia sobie ze stresem. Autorka ukazała dość złożone konsekwencje trudności występujących u osób z uszkodzeniem słuchu w procesie komunikacji. […] Książka może stanowić cenną pomoc zarówno dla specjalistów zajmujących się omawianą problematyką, jak i rodzin osób z uszkodzonym słuchem. […] W publikacji tej znajdą dla siebie cenne inspiracje nie tylko profesjonaliści, ale także studenci takich kierunków, jak: pedagogika specjalna, psychologia i logopedia.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Tadeusza Gałkowskiego


Pani Anna Czyż autorka książki pt. Podmiotowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem osób z uszkodzonym słuchem skupia największą uwagę na tym, że należy zwracać we współczesnym świecie na osoby, które mają uszkodzony słuch. Jest to problem, z którym na ogół społeczeństwo nie zawsze potrafi sobie poradzić.

Książka ta składa się z 11 rozdziałów, w których to autorka bada, analizuje, zestawia oraz wyjaśnia, dlaczego tak ważne jest w edukacji rozumowanie aspektów związanych z niedosłyszeniem u osób, których dotyczy ten problem.

Dla studentów pedagogiki, logopedii książka ta została opracowana właściwie, gdyż pojawiają się w zamieszczone znajome mi zagadnienia z przedmiotów związanych z pedagogiką specjalną, a w tym surdopedagogika.

Właściwe podejście autorki do tematu obrazuje nam, jak wiedza na temat radzenia sobie ze stresem sprawia wielu osobom poczucie bezsilności, a wyniki z uzyskanych badań przez autorkę przedstawiają, nam prawdziwe realia dotyczące postrzegania jak jesteśmy oceniani, w momencie stresu wynikającego z uszkodzeń słuchu.

Dodatkowym elementem stanowiącym są zamieszczone przez Panią Annę tabele, wykresy, wnioski, które są najlepszym dowodem na ujawnienie prezentacji dokonanych przez nią badań.

Oficynie Wydawnicze Impuls dziękuje podarowanie mi do zrecenzowania egzemplarza książki autorstwa Pani Anna Czyż pt. Podmiotowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem osób z uszkodzonym słuchem.

Polecam przeczytać każdemu Czytelnikowi tę książkę.

źródło: Anna Sz.

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło