• Obniżka
Język i dyskurs codzienny osób z niepełnosprawnością intelektualną

Język i dyskurs codzienny osób z niepełnosprawnością intelektualną

ISBN: 978-83-7587-866-0
32,38 zł
25,58 zł Oszczędzasz: 6,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 27,20 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Publikacja dr Doroty Krzemińskiej porusza zagadnienia, którym w literaturze pedagogiki specjalnej poświęcono niewiele uwagi. Kwestia porozumiewania się osób z niepełnosprawnością intelektualną traktowana była dotychczas głównie w kontekście trudności i deficytów komunikacyjnych. […] Praca Doroty Krzemińskiej odchodzi od jednostronnej oceny, nazwę to umownie „zdolności do dyskursu” osób z niepełnosprawnością

Ilość

Publikacja dr Doroty Krzemińskiej porusza zagadnienia, którym w literaturze pedagogiki specjalnej poświęcono niewiele uwagi. Kwestia porozumiewania się osób z niepełnosprawnością intelektualną traktowana była dotychczas głównie w kontekście trudności i deficytów komunikacyjnych. […] Praca Doroty Krzemińskiej odchodzi od jednostronnej oceny, nazwę to umownie „zdolności do dyskursu” osób z niepełnosprawnością intelektualną, a przybliża nas do poznania samej istoty tego dyskursu. Inaczej mówiąc, z normatywnego, dyscyplinującego, obnażającego deficyty, naznaczającego, itd. spojrzenia na język niepełnosprawnych, poszukuje w nim „normalności”, specyficznego kodu językowego podzielanych przez ludzi znaczeń, symboli, uczuć, emocji. W pewnym senesie praca ta jest zaprzeczeniem, a przynajmniej podaniem w wątpliwość jednoznacznej tezy o trudnościach osób z niepełnosprawnością intelektualną do wyrażania swoich myśli i rozumienia innych. […]

We wnioskach z badań Dorota Krzemińska podważa ugruntowane przekonanie, że opóźnienie czy utrudnienie mowy osób głębiej upośledzonych uniemożliwia im komunikowanie się z innymi, w tym też współkonstruowanie dyskursu. W swoich badaniach krok po kroku wykazuje, że osoby te, pomimo ograniczonego kodu językowego, są w stanie przekazywać treści pozwalające odbudowywać wiedzę o rzeczywistości, w której żyją i którą kreują. […] Inaczej mówiąc, badania Doroty Krzemińskiej wychodzą nie tyle poza to, co wypowiedziane, ile bardziej poza to, co usłyszane z perspektywy poprawności językowej. Poza tą poprawnością, której ramy wyznacza pełnosprawność, jest bowiem inny świat komunikacji osoby radzącej sobie z niepełnosprawnością. To dostrzeżenie owej zdolności jest najlepszą rekomendacją wydawniczą dla tej książki.

prof. zw. dr hab. Amadeusz Krause (fragment recenzji)

95 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Krzemińska Dorota

Dr Dorota Krzemińska pracuje na Uniwersytecie Gdańskim w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Pedagogów Specjalnych oraz European Society for Disability Research ALTER. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół fenomenu niepełnosprawności, w szczególności niepełnosprawności intelektualnej, oraz podmiotów w różny sposób jej doświadczających. We własnych badaniach przyjmuje jakościową orientację metodologiczną. Stara się w nich odsłonić subiektywny ogląd świata człowieka z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób i środowisk, których trajektorie biograficzne splatają się z jego losem. Celem badań zaś staje się dążenie do tego, by rozpoznać i naszkicować fragment obrazu ich życia.

Dorota Krzemińska jest autorką wielu artykułów naukowych oraz książek: Język i dyskurs codzienny osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012) oraz — we współautorstwie z dr Iwoną Lindyberg — Wokół dorosłości z niepełnosprawnością intelektualną. Teksty rozproszone (Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012).

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Krzemińska Dorota

ISBN druk

978-83-7587-866-0

ISBN e-book


Objętość

232 stron

Wydanie

I, 2012

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Podziękowania   

Wstęp    

1. Rozważania o społecznej naturze języka 

1.1. Teza Herdera–Humboldta   

1.2. Hipoteza Sapira–Whorfa   

1.3. Socjolingwistyczna teoria dwóch kodów językowych Basila Bernsteina   

1.4. Symboliczny interakcjonizm a zjawiska językowe   

2. Filozoficzne inspiracje w podejściu do języka 

2.1. Język w hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera

2.2. Fenomenologiczna koncepcja Alfreda Schütza jako źródło do namysłu nad rzeczywistością oraz rolą badacza naukowego zainteresowanego językiem   

3. Funkcjonowanie językowe osób z niepełnosprawnością intelektualną 

3.1. Dwa nurty badań nad sferą języka osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich ustalenia 

4. Metodologiczne założenia badań własnych   

4.1. Wprowadzenie w zamysł badawczy

4.2. Obszar zainteresowań a jakościowa orientacja metodologiczna 

4.3. Metoda etnograficzna jako droga gromadzenia danych empirycznych 

4.3.1. Techniki badawcze w realizacji metody etnograficznej   

4.3.2. Dobór miejsca badań i grupy badawczej   

5. Kod językowy i dyskurs osób z niepełnosprawnością intelektualną w badaniach własnych   

5.1. Wprowadzenie w pole badawcze   

5.1.1. Przestrzeń fizyczna – położenie i opis Środowiskowego Domu Samopomocy „Nowiny” w Gdańsku-Oruni 

5.1.2. Uczestnicy   

5.1.3. Terapeuci    

5.1.4. Oferta programowa placówki 

5.2. Wtapianie się w życie codzienne uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy – pierwszy etap badań 

5.3. Kod językowy i dyskurs badanych w trzech odsłonach potoczności   

5.3.1. Panorama rozmów codziennych   

5.3.2. Sprawy zwykłe i niezwykłe w codzienności 

5.3.3. Codzienne życie w indywidualnych narracjach 

6. Język i dyskurs codzienny osób z niepełnosprawnością intelektualną – interpretacja 

6.1. Kod językowy ograniczony w dychotomicznej roli   

6.2. Dyskurs i kod językowy jako medium życia codziennego

Podsumowanie   

Bibliografia 

fragment

Publikacja dr Doroty Krzemińskiej porusza zagadnienia, którym w literaturze pedagogiki specjalnej poświęcono niewiele uwagi. Kwestia porozumiewania się osób z niepełnosprawnością intelektualną traktowana była dotychczas głównie w kontekście trudności i deficytów komunikacyjnych. […] Praca Doroty Krzemińskiej odchodzi od jednostronnej oceny, nazwę to umownie „zdolności do dyskursu” osób z niepełnosprawnością intelektualną, a przybliża nas do poznania samej istoty tego dyskursu. Inaczej mówiąc, z normatywnego, dyscyplinującego, obnażającego deficyty, naznaczającego, itd. spojrzenia na język niepełnosprawnych, poszukuje w nim „normalności”, specyficznego kodu językowego podzielanych przez ludzi znaczeń, symboli, uczuć, emocji. W pewnym senesie praca ta jest zaprzeczeniem, a przynajmniej podaniem w wątpliwość jednoznacznej tezy o trudnościach osób z niepełnosprawnością intelektualną do wyrażania swoich myśli i rozumienia innych. […]

We wnioskach z badań Dorota Krzemińska podważa ugruntowane przekonanie, że opóźnienie czy utrudnienie mowy osób głębiej upośledzonych uniemożliwia im komunikowanie się z innymi, w tym też współkonstruowanie dyskursu. W swoich badaniach krok po kroku wykazuje, że osoby te, pomimo ograniczonego kodu językowego, są w stanie przekazywać treści pozwalające odbudowywać wiedzę o rzeczywistości, w której żyją i którą kreują. […] Inaczej mówiąc, badania Doroty Krzemińskiej wychodzą nie tyle poza to, co wypowiedziane, ile bardziej poza to, co usłyszane z perspektywy poprawności językowej. Poza tą poprawnością, której ramy wyznacza pełnosprawność, jest bowiem inny świat komunikacji osoby radzącej sobie z niepełnosprawnością. To dostrzeżenie owej zdolności jest najlepszą rekomendacją wydawniczą dla tej książki.

prof. zw. dr hab. Amadeusz Krause (fragment recenzji)

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło