Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy

Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy. Wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej

ISBN: 978-83-7587-826-4
26,00 zł
Czas dostawy publikacji papierowych kurierem InPost 24 godziny

Książka adresowana jest do osób, które są zainteresowane problematyką kształtowania i terapii mowy dzieci niesłyszących. Kolejne rozdziały zawierają omówienie elementarnych zagadnień dla tych osób, które nie mają interdyscyplinarnego przygotowania logopedycznego...

Wersja książki
Ilość

Książka adresowana jest do osób, które są zainteresowane problematyką kształtowania i terapii mowy dzieci niesłyszących. Kolejne rozdziały zawierają omówienie elementarnych zagadnień dla tych osób, które nie mają interdyscyplinarnego przygotowania logopedycznego.

Książkę można podzielić na dwie zasadnicze części. W pierwszej omówiono założenia teoretyczne surdologopedii, natomiast w drugiej przedstawiono praktyczne wskazówki dotyczące metodyki pracy logopedycznej z dziećmi z zaburzeniami słuchu i mowy.

Zagadnienia zawarte w opracowaniu mają charakter syntetyczny, z podaniem konkretnej literatury. Autorka ma nadzieję, że opracowanie będzie motywacją do studiowania surdologopedii oraz inspiracją do teoretycznego i praktycznego doskonalenia warsztatu pracy osób zajmujących się wychowaniem i terapią dzieci oraz dorosłych z wadą słuchu.

497 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-826-4

Gunia Grażyna

doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny

UP Pedagog specjalny, surdopedagog, logopeda. Nauczyciel akademicki w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Promotor 160 prac magisterskich i 65 prac licencjackich opracowanych przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Jej badania naukowe koncentrują się wokół problemu profilaktyki, diagnozy i terapii osób z zaburzeniami słuchu i mowy, współczesnych przeobrażeń w edukacji i rehabilitacji osób głuchych i słabosłyszących oraz promowania zdrowia.

Dorobek naukowy obejmuje ogółem ponad 70 publikacji. Autorka monografii: Subiektywny obraz zdrowia oraz zachowań zdrowotnych uczniów z wadą słuchu. Prace Monograficzne nr 553. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2010 oraz współautorka z Viktorem Lechtą książki: Wprowadzenie do logopedii. Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków, 2011.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Gunia Grażyna

ISBN druk

978-83-7850-432-0

ISBN e-book

978-83-7587-826-4

Objętość

228 stron

Wydanie

IV, 2013

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

Wstęp

ROZDZIAŁ I
Wprowadzenie do teoretycznych podstaw terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy

1. Surdologopedia jako specjalizacja zawodowa logopedii.
2. Przedmiot badań, cele i zadania surdologopedii.
3. Podstawowe terminy i definicje.
4. Rozwój myśli surdologopedycznej w Polsce i na świecie.
4.1. Sylwetki naukowców - pionierów surdologopedii w Polsce.
5. Współczesny model organizacji opieki nad dziećmi niedosłyszącymi w Polsce.

ROZDZIAŁ II
Wybrane zagadnienia z anatomii, fozjologii i patologii narządu słuchu.

1. Budowa i funkcjonowanie narządu słuchu.
2. Podstawowe wiadomości z akustyki.
3. Fizjologia przenoszenia i odbierania dźwięków.
4. Badanie słuchu.
5. Etiologia wad słuchu.
6. Charakterystyka uszkodzeń narządu słuchu.

ROZDZIAŁ III
Porozumiewanie się, mowa i jej zaburzenia spowodowane wadą słuchu.

1. Zaburzenia słuchu i mowy a rozwój psychomotoryczny dziecka.
2. Trudności w opanowaniu systemu językowego przez dzieci z głuchotą prelingwalną.
2.1. Zniekształcenia systemu fonetycznego.
2.2. Stopień opanowania systemu leksykalnego.
2.3. Nieprawodłowości w opanowaniu systemu gramatycznego.
3. Porozumiewanie się osób głuchych.

ROZDZIAŁ IV
Zasady i metody terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy.

1. Zasady pracy z dzieckiem z wadą słuchu i mowy.
2. Metody terapii logopedycznej.
3. Ćwiczenia kształtujące i wspomagające rozwój mowy dziecka niesłyszącego.
3.1. Ćwiczenia oddechowe
3.2. Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych.
3.3. Ćwiczenia fonacyjne.
3.4. Ćwiczenia artykulacyjne.
3.5. Ćwiczenia słuchowe.
3.6. Ćwiczenia logorytmiczne.
3.7. Ćwiczenia w odczytywaniu wypowiedzi z ust.
4. Teorie i metody kształtowania systemu językowego dzieci niesłyszących.

ROZDZIAŁ V
Diagnoza logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy.

Bibliografia
 

Fragment

Zobacz także

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło