Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy

Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy. Wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej

ISBN: 978-83-7587-826-4
24,76 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 26,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka adresowana jest do osób, które są zainteresowane problematyką kształtowania i terapii mowy dzieci niesłyszących. Kolejne rozdziały zawierają omówienie elementarnych zagadnień dla tych osób, które nie mają interdyscyplinarnego przygotowania logopedycznego...

Wersja książki
Ilość

Publikacja dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej e-book.

Książka adresowana jest do osób, które są zainteresowane problematyką kształtowania i terapii mowy dzieci niesłyszących. Kolejne rozdziały zawierają omówienie elementarnych zagadnień dla tych osób, które nie mają interdyscyplinarnego przygotowania logopedycznego.

Książkę można podzielić na dwie zasadnicze części. W pierwszej omówiono założenia teoretyczne surdologopedii, natomiast w drugiej przedstawiono praktyczne wskazówki dotyczące metodyki pracy logopedycznej z dziećmi z zaburzeniami słuchu i mowy.

Zagadnienia zawarte w opracowaniu mają charakter syntetyczny, z podaniem konkretnej literatury. Autorka ma nadzieję, że opracowanie będzie motywacją do studiowania surdologopedii oraz inspiracją do teoretycznego i praktycznego doskonalenia warsztatu pracy osób zajmujących się wychowaniem i terapią dzieci oraz dorosłych z wadą słuchu.

465 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-826-4

Gunia Grażyna

doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny

UP Pedagog specjalny, surdopedagog, logopeda. Nauczyciel akademicki w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Promotor 160 prac magisterskich i 65 prac licencjackich opracowanych przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Jej badania naukowe koncentrują się wokół problemu profilaktyki, diagnozy i terapii osób z zaburzeniami słuchu i mowy, współczesnych przeobrażeń w edukacji i rehabilitacji osób głuchych i słabosłyszących oraz promowania zdrowia.

Dorobek naukowy obejmuje ogółem ponad 70 publikacji. Autorka monografii: Subiektywny obraz zdrowia oraz zachowań zdrowotnych uczniów z wadą słuchu. Prace Monograficzne nr 553. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2010 oraz współautorka z Viktorem Lechtą książki: Wprowadzenie do logopedii. Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków, 2011.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Gunia Grażyna

ISBN druk

978-83-7850-432-0

ISBN e-book

978-83-7587-826-4

Objętość

228 stron

Wydanie

IV, 2013. E-book: pdf, epub i mobi

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

Wstęp

ROZDZIAŁ I
Wprowadzenie do teoretycznych podstaw terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy

1. Surdologopedia jako specjalizacja zawodowa logopedii.
2. Przedmiot badań, cele i zadania surdologopedii.
3. Podstawowe terminy i definicje.
4. Rozwój myśli surdologopedycznej w Polsce i na świecie.
4.1. Sylwetki naukowców - pionierów surdologopedii w Polsce.
5. Współczesny model organizacji opieki nad dziećmi niedosłyszącymi w Polsce.

ROZDZIAŁ II
Wybrane zagadnienia z anatomii, fozjologii i patologii narządu słuchu.

1. Budowa i funkcjonowanie narządu słuchu.
2. Podstawowe wiadomości z akustyki.
3. Fizjologia przenoszenia i odbierania dźwięków.
4. Badanie słuchu.
5. Etiologia wad słuchu.
6. Charakterystyka uszkodzeń narządu słuchu.

ROZDZIAŁ III
Porozumiewanie się, mowa i jej zaburzenia spowodowane wadą słuchu.

1. Zaburzenia słuchu i mowy a rozwój psychomotoryczny dziecka.
2. Trudności w opanowaniu systemu językowego przez dzieci z głuchotą prelingwalną.
2.1. Zniekształcenia systemu fonetycznego.
2.2. Stopień opanowania systemu leksykalnego.
2.3. Nieprawodłowości w opanowaniu systemu gramatycznego.
3. Porozumiewanie się osób głuchych.

ROZDZIAŁ IV
Zasady i metody terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy.

1. Zasady pracy z dzieckiem z wadą słuchu i mowy.
2. Metody terapii logopedycznej.
3. Ćwiczenia kształtujące i wspomagające rozwój mowy dziecka niesłyszącego.
3.1. Ćwiczenia oddechowe
3.2. Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych.
3.3. Ćwiczenia fonacyjne.
3.4. Ćwiczenia artykulacyjne.
3.5. Ćwiczenia słuchowe.
3.6. Ćwiczenia logorytmiczne.
3.7. Ćwiczenia w odczytywaniu wypowiedzi z ust.
4. Teorie i metody kształtowania systemu językowego dzieci niesłyszących.

ROZDZIAŁ V
Diagnoza logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy.

Bibliografia
 

Fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło