Gunia Grażyna

Gunia Grażyna

doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny

UP Pedagog specjalny, surdopedagog, logopeda. Nauczyciel akademicki w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Promotor 160 prac magisterskich i 65 prac licencjackich opracowanych przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Jej badania naukowe koncentrują się wokół problemu profilaktyki, diagnozy i terapii osób z zaburzeniami słuchu i mowy, współczesnych przeobrażeń w edukacji i rehabilitacji osób głuchych i słabosłyszących oraz promowania zdrowia.

Dorobek naukowy obejmuje ogółem ponad 70 publikacji. Autorka monografii: Subiektywny obraz zdrowia oraz zachowań zdrowotnych uczniów z wadą słuchu. Prace Monograficzne nr 553. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2010 oraz współautorka z Viktorem Lechtą książki: Wprowadzenie do logopedii. Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków, 2011.

Jest 2 produktów.

Pokazano 1-2 z 2 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło