• Obniżka
Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej

Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej

Podtytuł: TOM 11 serii
ISBN: 978-83-7587-227-9
28,38 zł
24,38 zł Oszczędzasz: 4,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 25,80 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. TOM 11 serii

Jednym z celów tomu jest rozpatrzenie niektórych utrudnień, z którymi spotykają się osoby z niepełnosprawnością oraz ich najbliżsi – począwszy od tych ukonstytuowanych na organizacji życia społecznego (wyprowadzonych z uznanych teorii socjologicznych), a skończywszy na tych najbardziej przyziemnych, odnoszonych do jednostkowych, indywidualnych zdarzeń.

Ilość

Oddajemy do rąk Czytelników 11 z 17, tom serii „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”, zatytułowany: Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej

Świat jest pełen barier ograniczających realizację zamierzeń każdego człowieka. Osoby, które w życiu nie doświadczyły niepełnosprawności osobiście lub nie zetknęły się z nią w relacjach z najbliższymi czy nie napotkały jej na swojej drodze zawodowej, zwykle nie są wstanie racjonalnie postrzegać trudności piętrzących się przed ludźmi z niepełnosprawnością. Często ograniczenia związane z niepełnosprawnością postrzegają przez pryzmat migawek medialnych, koncentrujących się na tym, co widoczne i mierzalne. Tymczasem istnieje wiele ograniczeń powstałych na skutek relacji, stereotypów czy niedoskonałych rozwiązań prawnych. Są one szczególnie widoczne w analizie sytuacji społecznej osób pozostających w centrum zainteresowania niniejszego tomu. Są to problemy związane z postawą wobec inności, bariery edukacyjne, zawodowe, prawne, a także te związane z życiem codziennym (chociażby skromne zasoby ekonomiczne czy niedocenianie możliwości wykonywania prostych czynności samoobsługowych).

Jednym z celów tomu jest rozpatrzenie niektórych utrudnień, z którymi spotykają się osoby z niepełnosprawnością oraz ich najbliżsi – począwszy od tych ukonstytuowanych na organizacji życia społecznego (wyprowadzonych z uznanych teorii socjologicznych), a skończywszy na tych najbardziej przyziemnych, odnoszonych do jednostkowych, indywidualnych zdarzeń. Niektóre z nich są osadzone w zdarzeniach głęboko traumatycznych, inne wynikają z sytuacji mało istotnych. Jedne kojarzą się z działaniem zinstytucjonalizowanym, planowym i przewidywalnym, a inne ze zdarzeniami przypadkowymi. Kontynuacją tej problematyki jest zagadnienie zasobów własnych (często utożsamianych z kompetencjami), umożliwiających pokonywanie wymienionych barier oraz kwestie wsparcia udzielanego przez szeroko pojęte instytucje społeczne. Treści oddanego czytelnikowi – już jedenastego – tomu serii Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych – pozostają właśnie w kręgu tej tematyki. Całość opracowania została podzielona na cztery części. Kategorią przewodnią pierwszej są przeżycia traumatyczne, w drugiej Czytelnik odnajdzie zagadnienia związane z postawami społecznymi wobec osób z niepełnosprawnością oraz ich planami życiowymi. Kolejna grupa tekstów umieszczonych w części trzeciej obejmuje zagadnienia kompetencji społecznych, wsparcia oraz innych uwarunkowań funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

W części ostatniej zostały opisane kanadyjskie i francuskie doświadczenia w zakresie edukacji uczniów z niepełnosprawnością oraz czeskie przemiany w kształceniu pedagogów specjalnych na przykładzie Uniwersytetu Ostrawskiego, a także proces reformowania domów opieki społecznej na terenie Słowacji. W imieniu kolegium redakcyjnego serii pragnę podziękować Autorom poszczególnych tekstów, a szczególne podziękowania kieruję w stronę Recenzenta tomu Pani prof. US, dr hab. Teresy Żołkowskiej, za niezwykle merytoryczną, a zarazem życzliwą ocenę treści.

Zenon Gajdzica

Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych - SERIA 17 książek:

Tom I: Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi

Tom II: Wielowymiarowość procesu rehabilitacji

Tom III: Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Konteksty edukacyjne i prawne

Tom IV: W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych

Tom V: Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły

Tom VI: Między wsparciem doraźnym a wspieraniem racjonalnym, czyli o uwarunkowaniach socjalizacji społecznej osób niepełnosprawnych

Tom VII: Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością

Tom VIII: Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

Tom IX: Zmaganie się z niepełnosprawnością – kolejne wyznaczniki

Tom X: Edukacja jako proces socjalizacji osób niepełnosprawnych

Tom XI: Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej

Tom XII: Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym

Tom XIII: Wokół problemów edukacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych – idee, koncepcje, badania

Tom XIV: Człowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni edukacyjnej i społecznej Polski oraz Republiki Czeskiej

Tom XV: Problematyka osób niepełnosprawnych w oglądzie teoretyków i praktyków

Tom XVI: Racjonalność oraz uwarunkowania procesów terapeutycznych osób niepełnosprawnych

Tom XVII: Rozwój usług asystenta osoby niepełnosprawnej w Polsce

Edukacja małego dziecka
TOM 11 serii
49 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Gajdzica Zenon

Gajdzica Zenondr hab. nauk humanistycznych, pedagog, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Prodziekan ds. Naukowych i Współpracy z Zagranicą Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie, kierownik tamtejszego Zakładu Pedagogiki Specjalnej.

Autor około 150 prac, wśród nich takich publikacji, jak: Podręcznik w procesie kształcenia uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym, Wyd. UŚ, Katowice 2002; Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, Wyd. UŚ, Katowice 2007. Współautor (z J. Wyczesany) opracowania Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju, Wyd. Nauk. AP, Kraków 2006. Współredaktor naukowy serii: „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”, t. 1–12, Impuls, Kraków.

Główne kierunki badań: edukacja i socjalizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie, kształcenie integracyjne i inkluzyjne.

e-mail: zenon.gajdzica@us.edu.pl

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Gajdzica Zenon

ISBN druk

978-83-7587-227-9

ISBN e-book

Objętość

186 stron

Wydanie

I, 2010

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie (Zenon Gajdzica)

Introduction (Zenon Gajdzica)


Część I

Osoba niepełnosprawna w perspektywie przeżyć traumatycznych

Andrzej Radziewicz-Winnicki

„Piętno” jako traumatyczny stan doznawanego upośledzenia społecznego (kontynuacja pilnej debaty nad oczekiwaną rehabilitacją społeczną osób przejawiających określoną ułomność)

Zenon Gajdzica

Kategorie opresyjne i nacechowane pozytywnie w deskrypcji sytuacji społecznej człowieka niepełnosprawnego

Małgorzata Maria Dąbkowska

Niekorzystny wpływ traumatycznych wydarzeń życiowych na funkcjonowanie dzieci

Anna Gajdzica

Kilka obrazków z drogi życia – od piętna do akceptacji społecznej, czyli sytuacja matek dzieci niepełnosprawnych

Dorota Lizoń-Szłapowska

Macierzyństwo kobiet z niepełnosprawnością intelektualną w świetle badań własnych

Część II

Wybrane problemy postaw społecznych wobec ludzi niepełnosprawnych

Janina Wyczesany

Postawy młodzieży gimnazjalnej wobec osób niepełnosprawnych – analiza porównawcza

Alicja Hruzd, Ewa Ogrodzka-Mazur

Kampanie medialne a postawy studentów pedagogiki wobec osób niepełnosprawnych

Jolanta Suchodolska

Młodzi niepełnosprawni – w obliczu antycypowanej przyszłości

Część III

Człowiek niepełnosprawny w perspektywie wsparcia społecznego

Teresa Zbyrad

Niepełnosprawność intelektualna – problemy opieki i wyzwania społeczne

Anna Wojnarska, Renata Zubrzycka

Środowiskowe uwarunkowania kompetencji społecznych młodzieży upośledzonej umysłowo

Katarzyna Gabryś

Środowiska wsparcia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Anna Zamkowska

Współpraca szkoły kształcącej uczniów niepełnosprawnych z instytucjami zewnętrznymi

Część IV

Edukacja i opieka osób niepełnosprawnych w perspektywie doświadczeń zagranicznych

Mariola Gańko-Karwowska

Etapy rozwoju szkolnictwa specjalnego we Francji: segregacja – adaptacja – integracja

Małgorzata Gil

W kierunku edukacji włączającej w Kanadzie

Petr Franiok

Spojrzenie retrospektywne na studia w zakresie pedagogiki specjalnej w Ostrawie

Ladislav Horňak, Jan Šrenkel

Jakość warunków życia mieszkańców Domu Opieki Społecznej w Osadnem

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło