EDUKACJA I/A MÓZG. MÓZG A/I EDUKACJA

EDUKACJA I/A MÓZG. MÓZG A/I EDUKACJA

ISBN: 978-83-8095-018-4
15,00 zł

Zasadniczym celem publikacji było przedstawienie wyników badań i dobrych praktyk dotyczących pracy, terapii i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem wiedzy na temat plastyczności mózgu.

Wersja książki
Ilość

W ostatnim czasie wzrasta zainteresowanie wśród pedagogów literaturą zagraniczną i polską dotyczącą neurodydaktyki. Coraz częściej problemy dotyczące metod i form pracy sprzyjających mózgom uczniów w procesie edukacji to tematy szkoleń, seminariów, konferencji i studiów podyplomowych. Jednak w neurodydaktyce pojawia się więcej pytań, niż odpowiedzi. Prezentowana publikacja wpisuje się w klimat odpowiedzi, ale też przez wielu autorów zamieszczonych w niej artykułów stawiane są pytania dotyczące ciekawej i jednocześnie złożonej problematyki dotyczącej plastyczności mózgu.

Zasadniczym celem publikacji było przedstawienie wyników badań i dobrych praktyk dotyczących pracy, terapii i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem wiedzy na temat plastyczności mózgu.

Publikacja, na którą składa się jedenaście artykułów, została podzielona na trzy zasadnicze części. Pierwsza z nich, złożona z dwóch artykułów – autorstwa Renáty Bernátovej i Elżbiety Pędraszewskiej-Iskrzak – dotyczy teoretycznych założeń i praktycznych działań odnoszących się do diagnozowania i terapii dzieci oraz dorosłych z zaburzeniami w uczeniu się i zachowaniu. Druga część zawiera sześć artykułów, których autorami są: Wiesław Sikorski, Jozef Liba, Sławomir Kania, Dariusz Stanuchowski, Karolina Mateja, Irena Koszyk, i traktuje o uczniu neurotypowym w szkole – metodach i formach wspierania i rozwoju. Trzecia część, z artykułami Anny Gołębiowskiej, Kingi Mydlarz oraz Sławomira Śliwy, dotyczy szkoły i nauczyciela w nowej rzeczywistości edukacyjnej.

Publikacja jest kolejnym głosem, przyczynkiem w dyskusji nad rolą nurodydaktyki i wiedzy o funkcjonowaniu mózgu w pracy z dziećmi i młodzieżą o określonych trudnościach i dysfunkcjach. Ukazuje, jak ta wiedza służy uczniom uzdolnionym, jak pomaga efektywnie pracować, odpowiadać na potrzeby i odkrywać możliwości wszystkich uczących się.

199 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-018-4

Wprowadzenie    

Część I

Renáta Bernátová

Edukácia detí a mládeže s vývinovými poruchami učenia a poruchami správania v Slovenskej Republike    

Elżbieta Pędraszewska-Iskrzak

Stymulowanie rozwoju dziecka z wieloczynnikowym uszkodzeniem mózgu za pomocą metody Suzuki    

Część II

Wiesław Sikorski

Nauczanie programowane lingwistycznie – czy to działa? 

Jozef Liba

Primárne vzdelávanie v profylaxii sociálno-patologických javov u Rómskych žiakov   

Sławomir Kania

Uczeń scyfryzowany – zagrożenia i ich profilaktyka pedagogiczna    

Dariusz Stanuchowski

Środki dydaktyczne pożądane przez cyfrowych tubylców    

Karolina Mateja

Neuropedagogiczny charakter teorii pięciu umysłów przyszłości Howarda Gardnera   

Irena Koszyk

Co trzeba wiedzieć o zdolnych, utalentowanych, twórczych? 

Część III

Anna Gołębiowska

Neurodydaktyka a przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela 

Kinga Mydlarz

Dobrostan psychiczny w ujęciu hedonistycznym nauczycielek a ich osobowości   

Sławomir Śliwa

Klimat szkoły przyjazny profilaktyce na pierwszym etapie edukacyjnym 

Termin „neuroplastyczność” rozpatruje się zwykle, biorąc pod uwagę dwa jego istotne aspekty. Pierwszy – neurobiologiczny jest obecny w biologii i medycynie. Wystarczy zaledwie drobna część nietkniętych komórek, aby w uszkodzonej okolicy zapoczątkować proces naprawy. Neurobiologia bada, w jaki sposób jest to możliwe. Drugi aspekt, obecny w naukach psychologicznych i modnej ostatnio neuropedagogice, ujmuje neuroplastyczność jako gotowość do uczenia się. Im bardziej jesteśmy aktywni, tym szybciej zmienia się nasz mózg. Proces uczenia się jest tym efektywniejszy, im więcej trudnych wyzwań uda się nam pokonać. Bardzo często zapomina się o trzecim aspekcie neuroplastyczności – społecznym. Wymiar ten stanowi sens wszelkich poszukiwań różnorodnych metod zmierzających do poprawienia jakości życia z powodu deficytów w funkcjonowaniu mózgu.

Niniejszy artykuł, dotyczący zagadnienia neuroplastyczności mózgu, jest próbą pokazania żmudnej drogi ku lepszemu życiu. Problem ów został przedstawiony na przykładzie dziecka z rodziny patologicznej, które w wieku 26. miesięcy zostało adoptowane.

Życie obciążone chorobą nie jest drogą na skróty – na tej drodze niczego nie da się przyspieszyć, ale nagrodą jest radość z pełniejszego uczestnictwa w społecznej rzeczywistości. Dlatego warto szukać, choćby po omacku – i to jest ten społeczny wymiar wielkiej zagadki mózgu – neuroplastyczności.

Zobacz także

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło