• Obniżka
Aspiracje życiowe młodzieży w środowisku kulturowo zróżnicowanym

Aspiracje życiowe młodzieży w środowisku kulturowo zróżnicowanym

ISBN: 978-83-7850-418-4
47,43 zł
42,63 zł Oszczędzasz: 4,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 45,00 zł

Publikacja jest oryginalna i twórcza. Stanowi istotny wkład w wybraną problematykę badań. Dzięki takim opracowaniom możliwa jest nie tylko korekta istniejącego stanu, ale również sporządzenie diagnozy dającej wiedzę, jakie wartości będą istotne dla młodzieży w najbliższej przyszłości. [...]

Ilość

Rozprawa Autorki różni się wyraźnie od spotykanych publikacji dlatego, że: po pierwsze, przynosi materiał badawczy z terenu badań zróżnicowanego pod względem kulturowym i społeczno-gospodarczym (aspiracje życiowe uczniów z obszaru województwa śląskiego analizowane są z uwzględnieniem podregionów), a po drugie, podejmuje zasadniczo nowe ujęcie problematyki.

Takim problemem godnym szczególnej uwagi jest analiza różnych rodzajów aspiracji życiowych ze względu na ich treść (edukacyjne, zawodowe, w zakresie aktywności w sferze publicznej, wolnoczasowe, dotyczące środowiska zamieszkania, rodzinne).

W zakresie szczegółowej problematyki Autorka sięga również w ten obszar refleksji pedagogicznej i socjologicznej, który dotyczy hierarchii pożądanych wartości, dążeń życiowych, jak również dróg ich kształtowania rozważanych na tle zmiany społecznej. Zatem Autorka próbowała także uchwycić i zbadać zagrożenia stojące na drodze realizacji aspiracji życiowych młodzieży.

Za niewątpliwy i nowatorski walor pracy należy uznać włączenie do problematyki aspiracji życiowych młodzieży kwestii dotyczącej uznawanych przez młodzież autorytetów. Odwoływanie się do autorytetów, to jeden z niezbędnych elementów procesu nowoczesnej edukacji. […]

Publikacja jest oryginalna i twórcza. Stanowi istotny wkład w wybraną problematykę badań. Dzięki takim opracowaniom możliwa jest nie tylko korekta istniejącego stanu, ale również sporządzenie diagnozy dającej wiedzę, jakie wartości będą istotne dla młodzieży w najbliższej przyszłości.

dr hab. Renata Stojecka-Zuber

Zawada Anna

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Zawada Anna

pracuje na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się naukowo w tematyce kwestii nierówności społecznych, wykluczenia społecznego i marginalizacji. Zajmuje się również zagadnieniami socjologii pracy socjalnej i gerontologii społecznej. W tym zakresie opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Zawada Anna

ISBN druk

978-83-7850-418-4

ISBN e-book

Objętość

404 stron

Wydanie

I, 2013

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp    

Rozdział 1

Młodzież współczesna a przemiany kulturowe. Dylematy pojęciowe

1.1. Młodzież w zmieniających się warunkach kulturowych    

1.2. „Pokolenie” jako kategoria socjologiczna    

Rozdział 2

PROBLEMATYKA ASPIRACJI I WARTOŚCI

2.1. Uwagi ogólne    

2.2. Teoretyczne ujęcie aspiracji w literaturze pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej 

2.3. Rodzaje aspiracji i poziom aspiracji   

2.4. Uwarunkowania aspiracji   

2.5. Definicje wartości i hierarchii wartości. Typologie wartości    

2.6. Przegląd wybranych badań z zakresu aspiracji    

Rozdział 3

ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH

3.1. Aspiracje życiowe młodzieży jako przedmiot badań. Uzasadnienie potrzeby badań    

3.2. Podejście metodologiczne 

3.3. Cele i problematyka badawcza. Identyfikacja zmiennych 

3.4. Metody, techniki oraz narzędzia badań własnych   

3.5. Dobór próby badawczej i organizacja badań 

Rozdział 4

STRUKTURA DEMOGRAFICZNA, SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I TERYTORIALNA BADANEJ MŁODZIEŻY. OKREŚLENIE I CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ

4.1. Uwagi ogólne 

4.2. Struktura demograficzna badanej młodzieży   

4.3. Struktura oraz status społeczny rodziny pochodzenia   

4.4. Sytuacja ekonomiczna rodziny pochodzenia i jej ocena przez badanych uczniów 

4.5. Pochodzenie terytorialne badanej młodzieży   

4.6. Charakterystyka terenu badań 

Rozdział 5

ŚRODOWISKOWE I DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA ASPIRACJI EDUKACYJNYCH I ZAWODOWYCH

5.1. Uwagi ogólne   

5.2. Pochodzenie społeczno-terytorialne i struktura demograficzna młodzieży a jej plany edukacyjne i motywy dalszego kształcenia 

5.3. Poziom aspiracji szkolnych i edukacyjnych w kontekście wybranych uwarunkowań socjologicznych i pedagogicznych 

5.4. Aspiracje zawodowe a rodzina pochodzenia. Kryteria wyboru przyszłego zawodu – różnice środowiskowe, demograficzne i między typami szkół 

5.5. Aspiracje w zakresie mobilności społecznej i przestrzennej   

5.6. Podsumowanie

Rozdział 6

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I ASPIRACJE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI OBYWATELSKIEJ I POLITYCZNEJ

6.1. Uwagi ogólne   

6.2. Zaangażowanie społeczne badanej młodzieży jako przejaw aspiracji 

6.3. Zainteresowanie polityką i aspiracje w zakresie uczestnictwa w życiu publicznym 

6.4. Opinie i oceny badanej młodzieży o aktualnych sprawach środowiska lokalnego oraz kraju 

6.5. Podsumowanie 

Rozdział  7

ASPIRACJE I PRAKTYKI MŁODZIEŻY W ZAKRESIE KULTURY CZASU WOLNEGO

7.1. Uwagi ogólne 

7.2. Rodzina pochodzenia a realizacja czasu wolnego 

7.3. Aktualny sposób spędzania czasu wolnego oraz aspiracje w zakresie jego realizacji   

7.4. Wybrane uwarunkowania socjologiczne i pedagogiczne a aspiracje w zakresie uczestnictwa w trzecim i drugim układzie kultury 

7.5. Podsumowanie 

Rozdział 8

ASPIRACJE RODZINNE. WARTOŚCI ŻYCIOWE BADANEJ MŁODZIEŻY

8.1. Uwagi ogólne 

8.2. Aspiracje dotyczące przyszłej rodziny 

8.3. Aspiracje dotyczące cenionych wartości 

8.4. Funkcjonowanie autorytetów w życiu śląskiej młodzieży   

8.5. Podsumowanie 

Rozdział 9

NADZIEJE I OBAWY MŁODZIEŻY DOTYCZĄCE REALIZACJI ASPIRACJI ŻYCIOWYCH

9.1. Uwagi ogólne 

9.2. Ocena szans urzeczywistnienia aspiracji życiowych 

9.3. Obawy dotyczące najbliższej przyszłości – zagrożenia na drodze realizacji aspiracji życiowych 

9.4. Poczucie zadowolenia z dotychczasowego życia oraz poczucie szczęścia

9.5. Podsumowanie

Zakończenie   

Bibliografia

Aneks

Wykaz rysunków, tabel i wykresów 

Abstract   

fragment

Rozprawa Autorki różni się wyraźnie od spotykanych publikacji dlatego, że: po pierwsze, przynosi materiał badawczy z terenu badań zróżnicowanego pod względem kulturowym i społeczno-gospodarczym (aspiracje życiowe uczniów z obszaru województwa śląskiego analizowane są z uwzględnieniem podregionów), a po drugie, podejmuje zasadniczo nowe ujęcie problematyki.

Takim problemem godnym szczególnej uwagi jest analiza różnych rodzajów aspiracji życiowych ze względu na ich treść (edukacyjne, zawodowe, w zakresie aktywności w sferze publicznej, wolnoczasowe, dotyczące środowiska zamieszkania, rodzinne).

W zakresie szczegółowej problematyki Autorka sięga również w ten obszar refleksji pedagogicznej i socjologicznej, który dotyczy hierarchii pożądanych wartości, dążeń życiowych, jak również dróg ich kształtowania rozważanych na tle zmiany społecznej. Zatem Autorka próbowała także uchwycić i zbadać zagrożenia stojące na drodze realizacji aspiracji życiowych młodzieży.

Za niewątpliwy i nowatorski walor pracy należy uznać włączenie do problematyki aspiracji życiowych młodzieży kwestii dotyczącej uznawanych przez młodzież autorytetów. Odwoływanie się do autorytetów, to jeden z niezbędnych elementów procesu nowoczesnej edukacji. […]

Publikacja jest oryginalna i twórcza. Stanowi istotny wkład w wybraną problematykę badań. Dzięki takim opracowaniom możliwa jest nie tylko korekta istniejącego stanu, ale również sporządzenie diagnozy dającej wiedzę, jakie wartości będą istotne dla młodzieży w najbliższej przyszłości.

dr hab. Renata Stojecka-Zuber

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło