Robert Baden-Powell, Kazimierz Nałęcz-Rychłowski

LORD BADEN-POWELL, to znany w całym świecie twórca skautingu, który swą chlubną karierę życiową rozpoczął w 16-tym roku życia twardą służbą żołnierską w koloniach i jako uczestnik wojny angielsko-boerskiej. W walkach tych odznaczył się czynami wojennymi, a jeszcze bardziej rycerskością wobec zwyciężanego wroga. Życie bogate w przygody oraz walki z tubylcami, przyrodą i dzikim zwierzem wyostrzyły u niego zmysł samoobrony, co później wyzyskał szlachetnie w praktycznym życiu, dążąc do odrodzenia życia moralnego i fizycznego młodzieży całego świata. Jak powstała idea skautowska i na jakim podłożu się zrodziła, — dają pogląd na to karty tej książki, zawierającej opisy rzeczywiście przeżytych przygód. Książka to bardzo ciekawa, (nawet sensacyjna) dla każdego wieku, a szczególnie dla skautów, — dla polskiego zaś harcerza bliska, gdyż cnoty harcerskie odegrały swoją rolę w walce o zmartwychwstanie Polski.

Nałęcz-Rychłowski Kazimierz, kryptonim KR, urodził się 7 stycznia 1878 roku w Płocku, zmarł 10 stycznia 1941 roku we Lwowie. Dziennikarz, tłumacz, poeta. Pochodził z zasłużonego dla Polski rodu Nałęcz-Rychłowskich, który wydał kasztelanów, chorążych i sędziów. Był synem Brunona Nałęcz-Rychłowskiego i Felicji z domu Bethley. Jako młody człowiek przeprowadził się wraz z owdowiałą matką i rodzeństwem do Krakowa.

1888–1895 – uczęszczał do Gimnazjum św. Jacka 10 czerwca 1895 – zdał egzamin maturalny „z pierwszą lokatą”; w protokole maturalnym odnotowano ocenę celującą z języka łacińskiego, bardzo dobrą z języka greckiego, języka polskiego i historii.

Studiował romanistykę, germanistykę, polonistykę i medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim, ostatecznie studiów wyższych nie skończył. Zajął się pracą literacką, a nie mogąc się z niej utrzymać, dorabiał jako urzędnik państwowy.

Posługiwał się biegle językami francuskim, niemieckim, włoskim, angielskim, łaciną i greką. Już jako gimnazjalista tłumaczył poezje Heinricha Heinego, bezskutecznie starając się o ich druk.

1907 – wydał w Krakowie własnym nakładem u Gebethnera i Wolffa wybór poezji Współcześni poeci francuscy – z przekładami między innymi Jeana Arthura Rimbauda, Paula Verlaine’a, Maurice’a Maeterlincka, Heredii i Verhaerena; tłumaczył wiersze Charles’a Baudelaire’a; zdobył uznanie; w krótkiej autobiografii napisał: „Lektor języka francuskiego Paúl Rongier specjalnie entuzjazmował się mymi przekładami. Dla mnie sprowadzał z Paryża wydawane przez »Mercure de France« najnowsze formy poezji” (1905).

1909 – przeniósł się do Lwowa

1919 – otrzymał z Ministerstwa Sztuki i Kultury subwencję w wysokości 1000 marek polskich „z uwagi na duże zalety i wartość artystyczną przekładów”

Listopad 1922 – Zawodowy Związek Literatów Polskich we Lwowie zorganizował XXVIII Wieczór liryki francuskiej, gdzie Rychłowski deklamował przekłady swoje i Jana Gelli; Jan Zahradnik w „Słowie Polskim” pisał: „[...] utwory w spol­szczeniu lub nawet wiernym przekładzie Rychłowskiego pozostają takimi samymi arcydziełami, jakimi są w orygi­nale [...]”; fragmenty przekładów Rychłowskiego znalazły się w Historii literatury francuskiej Marcelego Szaroty

Jako czterdziestolatek sam nauczył się języka angielskiego i w 1927 wydał w Krakowie tłumaczenie Złotych sideł Jamesa Olivera Curwooda. Według przekazu rodzinnego podpisał z Curwoodem umowę na wyłączność tłumaczeń. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku ukazał się jego przekład Złotych sideł Curwooda z błędną pisownią nazwiska: „Kazimierz Rychołowski” (1990 – Krajowa Agencja Wydawnicza, 1994 – Oficyna „Morex”).

1929 – we Lwowie wystawiono jego przekład wierszem dramatu Friedricha Schillera Maria Stuart w reżyserii dyrektora Henryka Barwińskiego Lata trzydzieste – napisał poemacik Mały Grześ

Do 1939   –   w ciągu trzydziestu lat pracy literackiej i dwudziestu dziennikarskiej współpracował z kilkunastoma redakcjami; wydał we Lwowie ponad trzydzieści tomów powieści w przekładzie własnym; w „Kurierze Lwowskim” ogłosił szereg szkiców i obrazków z przeszłości miasta; miał kilka odczytów we Lwowskim Radiu; poprowadził tam audycję o poezji francuskiej i jugosłowiańskiej, tej ostatniej towarzyszyła jego własna muzyka fortepianowa.

Należał do Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, był honorowym członkiem korporacji akademickiej Cresovia Leopoliensis.

Pochowano go na Cmentarzu Janowskim we Lwowie. Grób już nie istnieje, został zniszczony za czasów radzieckich. Inskrypcja ku pamięci pisarza znajduje się na tablicy nagrobnej żony, Marii z Golachowskich Rychłowskiej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, i głosi: „Pro memoriam Kazimierz Nałęcz-Rychłowski, literat”.

Wybrane przekłady z języka angielskiego: R. Baden-Powell, Moje przygody i przeżycia, R. Baden-Powell, Moje przygody w Afryce, O. Curwood, Złote sidła.

Kazimierz Nałęcz-Rychłowski, https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Na%C5%82%C4%99cz-Rych%C5%82owski,   2013,   dostęp: 5.10.2015.

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło