Stefania Walasek, Robert Fudali, Ewa Kowalska

Stefania Walasek

polski pedagog, specjalizująca się w historii oświaty i wychowania.

Absolwentka i pracownik naukowy Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

W 1997 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia oświaty i szkolnictwa na podstawie pracy: Szkolnictwo średnie ogólnokształcące na ziemiach polskich w latach 1914-1923. W 2007 r. uzyskała tytuł profesora zwyczajnego.

Od samego początku kariery naukowej pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2005 r. pełni funkcję prodziekana ds. nauczania Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto wykłada w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze. Pracowała również w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu. Ważniejsze publikacje:

Nauczyciele szkół średnich w XIX i XX wieku jako grupa społeczna i ich wkład w kulturę polską, wyd. UWr, Wrocław 1995. Z historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce (1773-1939), wyd. UWr, Wrocław 1990. Działalność pedagogiczna Waleriana Kalinki, wyd. UWr, Wrocław 1993. Studia z dziejów oświaty i myśli pedagogicznej XVIII-XX wieku, wyd. UWr, Wrocław 1992.

Źródło: Wikipedia.

Robert Fudali

Doktor nauk humanistycznych, pracownik Zakładu Teorii Wychowania i Pedeutologii Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Ewa Kowalska

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło