Danuta Piróg, Agnieszka Świętek

autorkiDanuta Piróg

doktor habilitowany,   profesor   UP, kierownik   Katedry   Badań nad Edukacją Geograficzną w    Uniwersytecie   Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Od 1999 roku zajmuje się kształceniem i dokształcaniem nauczycieli geografii oraz przyrody. Jest autorką i współautorką 170 opracowań naukowych i popularnonaukowych dotyczących: optymalizacji kształcenia geograficznego na wszystkich szczeblach kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji; procesów przechodzenia absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy oraz przygotowania kandydatów na nauczycieli geografii i przyrody do przyszłej pracy zawodowej; metod i narzędzi diagnozowania predyspozycji zawodowych.

Agnieszka Świętek

doktor nauk o   Ziemi   w   zakresie   geografii, adiunkt   w   Katedrze   Badań   nad Edukacją   Geograficzną   Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kierownik praktyk pedagogicznych   Instytutu   Geografii oraz Laboratorium Edukacji   Geograficzno-Przyrodniczej. Od 2011 roku przygotowuje do pracy w zawodzie przyszłych nauczycieli geografii i wiedzy o społeczeństwie. Jest autorką oraz współautorką 50 opracowań naukowych   i   popularnonaukowych   na   temat edukacji geo­graficznej (m.in. kształcenia poszukującego,   edukacji   regionalnej,   nowoczesnych środków dydaktycznych) oraz edukacji   międzykulturowej,   zwłaszcza   edukacji uczniów odmiennych kulturowo i koncepcji „geografii ciszy”.

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło