• Obniżka
Ewaluacja osiągnięć w kształceniu geograficznym: ujęcia teoretyczne oraz aplikacyjne

Ewaluacja osiągnięć w kształceniu geograficznym: ujęcia teoretyczne oraz aplikacyjne

ISBN: 978-83-66990-93-7
102,86 zł
80,95 zł Zniżka 21,3%

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 85,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Premiera!

Książka cechuje się nowatorskim spojrzeniem na ewaluację w edukacji geograficznej. Cieszy fakt, że polska dydaktyka geografii doczekała się pierwszego – aktualnego i całościowego – opracowania dotyczącego procesu ewaluacji. Dobrane w części aplikacyjnej monografii przykłady odnoszą się do treści geograficznych i wielu sytuacji mających miejsce w procesie geograficznego kształcenia... [...]

Ilość

Książka zawiera pogłębione rozważania nad teoriami, strategiami, metodami oraz narzędziami służącymi do prawidłowej i wielowymiarowej ewaluacji wiedzy i umiejętności geograficznych. Poruszono w niej trzy kluczowe obszary tematyczne. W pierwszym rozdziale zaprezentowano teoretyczne, taksonomiczne oraz praktyczne ujęcia ewaluacji. Scharakteryzowano jej funkcje i modele, rodzaje oceniania oraz przedstawiono rozważania dotyczące dobrych i złych praktyk ewaluacyjnych w geograficznej rzeczywistości szkolnej/akademickiej. Rozdział drugi poświęcono pomiarowi dydaktycznemu. Przedstawiono rodzaje pomiaru, procedurę konstrukcji testów (w tym rodzaje zadań testowych) oraz objaśniono sposoby wykorzystania wyników testów nie tylko do tradycyjnie przypisanej tej formie kontroli – oceny sumującej, ale do oceniania kształtującego i orientującego. W trzecim rozdziale zaprezentowano różne teoretyczne oraz praktyczne koncepcje oceniania geograficznych umiejętności. Scharakteryzowano także empirycznie zweryfikowane w toku badań naukowych narzędzia do oceny oraz kształtowania wyróżniającej kompetencji geograficznej, którą jest myślenie przestrzenne. Rozdział ostatni stanowi bogaty zestaw propozycji narzędzi, które tak nauczyciel, jak i uczeń/student może wykorzystać do autorefleksji nad ewaluacją procesu kształcenia. Mają one formułę warsztatów. Mogą być swobodnie selekcjonowane przez nauczyciela/ucznia/studenta w zależności od jego potrzeb, preferowanego stylu samorefleksji czy zagadnienia, które chce zgłębić.

11 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

autorkiDanuta Piróg

doktor habilitowany,   profesor   UP, kierownik   Katedry   Badań nad Edukacją Geograficzną w    Uniwersytecie   Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Od 1999 roku zajmuje się kształceniem i dokształcaniem nauczycieli geografii oraz przyrody. Jest autorką i współautorką 170 opracowań naukowych i popularnonaukowych dotyczących: optymalizacji kształcenia geograficznego na wszystkich szczeblach kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji; procesów przechodzenia absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy oraz przygotowania kandydatów na nauczycieli geografii i przyrody do przyszłej pracy zawodowej; metod i narzędzi diagnozowania predyspozycji zawodowych.

Agnieszka Świętek

doktor nauk o   Ziemi   w   zakresie   geografii, adiunkt   w   Katedrze   Badań   nad Edukacją   Geograficzną   Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kierownik praktyk pedagogicznych   Instytutu   Geografii oraz Laboratorium Edukacji   Geograficzno-Przyrodniczej. Od 2011 roku przygotowuje do pracy w zawodzie przyszłych nauczycieli geografii i wiedzy o społeczeństwie. Jest autorką oraz współautorką 50 opracowań naukowych   i   popularnonaukowych   na   temat edukacji geo­graficznej (m.in. kształcenia poszukującego,   edukacji   regionalnej,   nowoczesnych środków dydaktycznych) oraz edukacji   międzykulturowej,   zwłaszcza   edukacji uczniów odmiennych kulturowo i koncepcji „geografii ciszy”.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Danuta Piróg, Agnieszka Świętek

ISBN druk

978-83-66990-93-7

ISBN e-book

Objętość

206 stron

Wydanie

I, 2021

Format

B5 (160x235)

Oprawatwarda, szyta

Wprowadzenie

1. Ewaluacja—ujęcie teoretyczne, taksonomiczne oraz praktyczne

1.1. Ewolucja i funkcje ewaluacji w procesie kształcenia
1.2. Modele ewaluacji – ujęcie teoretyczne
1.3. Zegar ewaluacyjny
1.4. Rodzaje oceniania
1.5. Ewaluacja w praktyce

2. Rodzaje i funkcje pomiaru w edukacji geograficznej

2.1. Pojęcie i rodzaje pomiaru dydaktycznego
2.2. Procedura konstrukcji testów osiągnięć z geografii
2.3. Rodzaje zadań testowych z geografii i wskazówki do ich zastosowania
2.4. Wyniki testu pisemnego i ich użyteczność

3. Oblicza i praktyki oceniania w kształceniu geograficznym

3.1. Style uczenia się a planowanie i realizacja ewaluacji
3.2. Ocenianie wiedzy i umiejętności geograficznych: przegląd teorii
3.3. Myślenie przestrzenne – wyróżniająca kompetencja w kształceniu i ocenianiu
3.4. Trójwymiarowa taksonomia myślenia przestrzennego
3.5. Standaryzowany test umiejętności myślenia przestrzennego
3.6. Inne strategie oceniania umiejętności przestrzennych

4. Autorefleksja w ewaluacji—narzędzia

4.1. Warsztaty do namysłu nauczyciela nad strategiami ewaluacyjnymi
4.2. Warsztaty do namysłu nauczyciela nad sposobami oceniania
4.3. Warsztaty do wspólnych refleksji nauczyciela i uczniów

Bibliografia

fragment

W pracy poruszono trzy kluczowe obszary tematyczne. W pierwszym rozdziale zostały zaprezentowane teoretyczne, taksonomiczne oraz praktyczne ujęcia ewaluacji. Scharakteryzowano jej funkcje i modele, rodzaje oceniania oraz przedstawiono rozważania dotyczące dobrych i złych praktyk ewaluacyjnych w geograficznej rzeczywistości szkolnej (i akademickiej). Rozdział drugi skupia się na pomiarze dydaktycznym – jego rodzajach, procedurze konstrukcji testów (w tym rodzajach zadań testowych) oraz sposobach wykorzystania wyników testów zarówno do tradycyjnie przypisanej tej formie kontroli – oceny sumującej, jak i do oceniania kształtującego i orientującego. Trzeci rozdział ukazuje teoretyczne i praktyczne koncepcje oceniania geograficznych umiejętności. Scharakteryzowano także empirycznie zweryfikowane w toku badań naukowych narzędzia do oceny oraz kształtowania wyróżniającej kompetencji geograficznej, którą jest myślenie przestrzenne. Rozdział ostatni zawiera zestaw zróżnicowanych narzędzi, które nauczyciel (oraz uczeń/student) może wykorzystać do autorefleksji nad ewaluacją procesu kształcenia. Warto dodać, że mają one interesującą formułę – warsztatów.

Książka cechuje się nowatorskim spojrzeniem na ewaluację w edukacji geograficznej. Cieszy fakt, że polska dydaktyka geografii doczekała się pierwszego – aktualnego i całościowego – opracowania dotyczącego procesu ewaluacji. Dobrane w części aplikacyjnej monografii przykłady odnoszą się do treści geograficznych i wielu sytuacji mających miejsce w procesie geograficznego kształcenia.

Wyrażam nadzieję, że publikacja spotka się z dużym zainteresowaniem dydaktyków geografii, studentów przygotowujących się do pracy w zawodzie nauczyciela, jak również czynnych zawodowo nauczycieli.

dr hab. Adam Hibszer

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło