• Obniżka
Jak i dlaczego otrzymana pomoc wpływa na samoocenę. Znaczenie poczucia zdolności go działania

Jak i dlaczego otrzymana pomoc wpływa na samoocenę

ISBN: 978-83-8095-872-2
45,71 zł
37,71 zł Oszczędzasz: 8,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 40,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Znaczenie poczucia zdolności go działania 

Książka dr Justyny Śniecińskiej stanowi cenne źródło wiedzy o samoocenie jednostki, zarówno dla psychologów, lekarzy czy studentów, jak i osób niezwiązanych profesjonalnie z psychologią...

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Samoocena stanowi przedmiot zainteresowania badaczy od ponad stu lat. Przez ten czas zyskała pozycję jednej z ważniejszych dyspozycji, która jest istotnym regulatorem zachowania jednostki. Liczne metaanalizy i przeglądy badań pokazują bowiem, że samoocena wyznacza zachowania oraz stanowi predyktor przystosowania i satysfakcji w wielu różnych dziedzinach funkcjonowania – od życia zawodowego po relacje z innymi ludźmi

Autorka w zaproponowanej publikacji przeprowadziła trzy badania. Pierwsze z nich miało dostarczyć dodatkowych wskazówek dotyczących sposobu reagowania na dostarczoną pomoc przez osoby o różnym poziomie samooceny w warunkach, gdy dostarcza jej niepodobny bądź podobny do biorcy dawca (gdy pomoc może stanowić zagrożenie dla samooceny). Okazuje się bowiem, że wsparcie może nieść ze sobą dwie informacje – pozytywną, wskazującą na troskę i opiekuńczość, oraz negatywną, uwypuklającą niższość i zależność jednostki wobec dawcy pomocy. Uwypuklenie słabości i niedostatków biorcy pomocy jest bardziej prawdopodobne wtedy, kiedy wsparcie pochodzi od kogoś podobnego.

Drugie i trzecie badanie stanowiło próbę ustalenia, jakie są warunki i mechanizmy, za pośrednictwem których bezpośrednio dostarczana pomoc wpływa na samoocenę. W eksperymentach jako przykład pomocy wykorzystano wsparcie instrumentalne, czyli konkretną wskazówkę, wspomagającą rozwiązanie zadania. Wybór ten podyktowany był dążeniem do uzyskania takiego rodzaju oddziaływania społecznego, które zostanie jednoznacznie zinterpretowane przez wszystkie osoby. Choć zawęziło to w pewnym stopniu możliwość uogólnienia wyników, pozwoliło jednocześnie zobaczyć reakcje osób na taki rodzaj pomocy w szerszej perspektywie.

Przeprowadzone badania pozwoliły zatem na określenie wzajemnych relacji między społecznymi a intrapsychicznymi uwarunkowaniami samooceny na przykładzie otrzymanego wsparcia społecznego – jako czynnika społecznego oraz poczucia zdolności do działania i radzenia sobie – jako czynnika intrapsychicznego. Nie miały one na celu wskazania, które ze źródeł są ważniejsze, ale raczej wyjaśnienie, w jaki sposób mogą one łącznie oddziaływać na poziom samooceny jednostki.

222 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-872-2

Justyna Śniecińska

psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą problematyki Ja, w szczególności źródeł i funkcji samooceny i wiedzy, oraz wsparcia społecznego - skutków otrzymywania go, a także jego osobowościowych korelatów.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Justyna Śniecińska

ISBN druk

978-83-8095-872-2

ISBN e-book

 978-83-8095-872-2

Objętość

176 stron

Wydanie

I, 2020

Format

B5 (160x235). E-book: PDF

Oprawamiękka, klejona

WSTĘP


1. SAMOOCENA

1.1. Koncepcje samooceny wskazujące na rolę czynników społecznych
1.2. Badania nad społecznymi źródłami samooceny
1.2.1. Samoocena a odzwierciedlone oceny innych
1.2.2. Samoocena a style przywiązania
1.2.3. Samoocena a doświadczenia akceptacji i odrzucenia
1.2.4. Samoocena a status społeczny
1.2.5. Samoocena a śmiertelna trwoga
1.2.6. Samoocena a sukcesy i porażki
1.2.7. Podsumowanie
1.3. Intrapsychiczne źródła samooceny
1.3.1. Związki samooceny z temperamentem i emocjami
1.3.2. Samoocena jako monitor poczucia zdolności do działania i radzenia sobie
1.4. Podsumowanie

2. WSPARCIE SPOŁECZNE

2.1. Otrzymywane wsparcie społeczne
2.1.1. Źródła spostrzeżeń dotyczących otrzymanej pomocy
2.1.2. Dopasowanie otrzymywanego wsparcia
2.1.3. Teorie wyjaśniające zróżnicowane reakcje na pomoc
2.2. Podsumowanie

3. WSPARCIE SPOŁECZNE A SAMOOCENA

3.1. Otrzymywane wsparcie społeczne a samoocena
3.1.1. Spostrzeżenia dotyczące ilości otrzymanego wsparcia a samoocena
3.1.2. Konkretne akty pomocy a samoocena
3.2. Mechanizmy wpływu innych ludzi na samoocenę – synteza wyników badań z dziedziny wsparcia i samooceny
3.3. Podsumowani

4. BADANIA WŁASNE

4.1. Proponowany model
4.2. Badanie pierwsze: reakcje na wsparcie w zależności od poziomu samooceny oraz stopnia zagrożenia zawartego w pomocy
4.2.1. Przewidywania i hipotezy
4.2.2. Osoby badane
4.2.3. Procedura badania
4.2.4. Metody
4.2.5. Wyniki
4.2.6. Dyskusja
4.3. Badanie drugie: reakcje na pomoc dostarczoną bezpośrednio przez niezagrażającego dawcę
4.3.1. Przewidywania i hipotezy
4.3.2. Osoby badane
4.3.3. Procedura badania
4.3.4. Metody
4.3.5. Wyniki
4.3.6. Dyskusja
4.4. Badanie trzecie: reakcje na pomoc od zagrażającego dawcy
4.4.1. Przewidywania i hipotezy
4.4.2. Osoby badane
4.4.3. Procedura badania
4.4.4. Metody
4.4.5. Wyniki
4.4.6. Dyskusja

5. INTERPRETACJA, OGRANICZENIA PREZENTOWANYCH BADAŃ ORAZ DALSZE PLANY BADAWCZE

5.1. Mechanizmy wpływu wsparcia społecznego na samoocenę
5.2. Reakcje na zagrożenie samooceny wynikające z uzyskania pomocy
5.3. Funkcjonowanie osób o wysokiej i niskiej samoocenie
5.4. Uzyskane wyniki a koncepcje upatrujące źródeł samooceny w czynnikach społecznych

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL

fragment

Zagadnienie samooceny to bardzo intensywnie badany temat. Nie znaczy to jednak, że nasza wiedza o nim jest kompletna. Dlatego należy z zadowoleniem przyjąć każde kolejne badania dotyczące tego problemu. […]

Książka dr Justyny Śniecińskiej […] pod względem merytorycznym napisana jest kompetentnie. Może stanowić cenne źródło wiedzy o samoocenie jednostki, zarówno dla psychologów, lekarzy czy studentów, jak i osób niezwiązanych profesjonalnie z psychologią.

Z recenzji dr hab. Malwiny Szpitalak, prof. UJ

Czy zdarza wam się sięgnąć po książkę, której zawartość okazuje się całkiem różna od waszych oczekiwań, chociaż bez wątpienia jest to lektura godna uwagi? Przyznam, że w przypadku publikacji Justyny Śniecińskiej moja intuicja czytelnicza okazała się trochę złudna. Oczekiwałam, że w moje ręce trafi dzieło autorstwa specjalistki w zakresie psychologii, ale będzie to coś w rodzaju popularnych na rynku poradników z praktycznymi wskazówkami typu „jak żyć, aby…”. Tymczasem recenzowana tutaj przeze mnie publikacja to pozycja typowo naukowa, autorka zaznaczyła nawet, iż jest to książka powstała jako pokłosie jej niepublikowanej rozprawy doktorskiej. Od kilkunastu lat sama jestem doktorem nauk humanistycznych, dlatego ani proces tworzenia tego rodzaju prac, ani ich struktura nie jest mi obca. Jednak zaznaczę, że nie jestem specjalistką w zakresie psychologii, trudno mi więc merytorycznie i obiektywnie ocenić wartość książki ,,Jak i dlaczego otrzymana pomoc wpływa na samoocenę”. Niemniej jednak udało mi się przeczytać w całości omawianą tutaj książkę i poczynić na jej temat pewne drobne uwagi, którymi teraz chętnie się z wami podzielę. Przede wszystkim omawiana tutaj praca naukowa jest spójna, starannie zredagowana i przekonująca dla czytelnika nawet bliżej nie obeznanego z szeroką pojętą tematyką samooceny i poczucia własnej wartości w psychologii.

Justyna Śniecińska już we wstępie do swojej książki wyjaśnia całkiem przystępnie, iż samoocena to przedmiot zainteresowania sporej grupy badaczy z całego świata, ale jej geneza ani faktycznie pełnione w życiu funkcje dotąd nie zostały w satysfakcjonujący sposób wyjaśnione oraz naukowo opisane. Aby wypełnić znaczną lukę we współczesnych badaniach nad zjawiskiem samooceny, autorka omawianej tutaj książki przeprowadziła aż trzy badania. Chciała dzięki nim poznać różne sposoby reagowania ludzi na dostarczoną pomoc i to w warunkach, gdy ofiaruje ją niepodobny lub znacząco odmienny od biorcy dawca. Z kolei celem drugiego i trzeciego badania była chęć ustalenia, jakie są warunki oraz mechanizmy, które bezpośrednio mają związek z pomocą i wynikającą z niej samooceną różnych osób. Publikacja doktor Justyny Śniecińskiej to bardzo rzetelna i wnikliwa dysertacja, która z pewnością otrzymała wysoką ocenę jako rozprawa doktorska, zapewne stanowi również wartościowe źródło wiedzy i inspiracji dla innych psychologów, czy socjologów zajmujących się naukowo tematyką samooceny i sytuacji związanych z niesieniem pomocy w społeczeństwie. Praca recenzowana tutaj składa się pięciu rozbudowanych rozdziałów poświęconych: samoocenie, wsparciu społecznemu, wsparciu społecznemu a samoocenie, badaniom własnym, jak również ich szczegółowej interpretacji przez autorkę dysertacji. Wartościowym uzupełnieniem książki jest zawierające trafne uwagi końcowe zakończenie, bogata bibliografia oraz bardzo starannie przygotowany spis tabel.

Zagadnienie samooceny to temat bez wątpienia bardzo frapujący i godny interdyscyplinarnych rozważań w gronie nie tylko psychologów, ale też pedagogów, socjologów, lekarzy, czy trenerów prowadzących warsztaty i zajęcia grupowe. Jeśli nie czujecie się onieśmieleni bardzo kompetentnymi opracowaniami naukowymi na temat samooceny i jej roli we współczesnym życiu człowieka, polecam waszej uwadze książkę Justyny Śniecińskiej. To cenne źródło wiedzy i doskonała inspiracja do podjęcia własnych badań w dziedzinie szeroko pojętej samooceny i jej wpływu na ludzkie życie. Jestem pewna, że po przeczytaniu niniejszej publikacji wielu z was stanie się bardziej skorych do pomagania ludziom w swoim otoczeniu. Mam też nadzieję, że wartościowe uwagi zawarte w książce doktor Śniecińskiej przyczynią się do zmiany mentalności wielu osób z naszego otoczenia, którym wydaje się, że proszenie o pomoc jest czymś żałosnym, wstydliwym, tematem tabu, przyznaniem się do własnych słabości czy braku kompetencji w jakimś temacie…

źródło: https://sztukater.pl/ksiazki/item/32023-jak-i-dlaczego-otrzymana-pomoc-wplywa-na-nasza-samoocene.html

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło