• Obniżka
Wychowanie do empatii. Koncepcje teoretyczne, metody i programy wspierania empatii u dzieci w wieku szkolnym - e-book

Wychowanie do empatii. Koncepcje teoretyczne, metody i programy wspierania empatii u dzieci w wieku szkolnym

ISBN: 978-83-8095-967-5
36,19 zł
30,19 zł Oszczędzasz: 6,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 32,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka zawiera scenariusze zajęć oraz kwestionariusz do pomiaru empatii u dzieci

Autor ma nadzieję, że książka będzie ciekawą propozycją zarówno dla badaczy chcących pogłębiać wiedzę na temat fenomenu empatii, jak i dla praktyków, którzy dzięki zagadnieniom przybliżonym w niniejszej publikacji mogą doskonalić swoją wiedzę teoretyczną i warsztat metodyczny. Ciągle bowiem brakuje w polskiej szkole aktywności rozwijających wrażliwość i uważność na drugiego człowieka.

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Empatia pojmowana jako zdolność do współodczuwania oraz rozumienia stanów innych osób jest jedną z najważniejszych umiejętności społecznych. Potrzeba napisania tej książki wynikła zarówno z doświadczeń praktycznych Autora – pracy wychowawcy i mediatora, jak i naukowych dociekań związanych z aktywnością zawodową na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Książka, którą trzymacie w rękach, nie jest wyłącznie opisem programu – stanowi próbę integracji nowoczesnej wiedzy na temat empatii w ujęciu zarówno psychologicznym, jak i pedagogicznym. Intencją Autora było i jest przygotowanie koncepcji wychowania do empatii idącej „w poprzek” naukowych teorii – łączącej wiedzę z różnych dziedzin.

Niniejsze opracowanie próbuje zebrać wiedzę dotyczącą różnych koncepcji empatii, zaprezentować własny model empatii oraz jego pedagogiczną operacjonalizację. Wychodząc zatem od klasycznych ujęć, w pierwszym rozdziale przedstawiono ewolucję pojęcia empatii – od pierwszych definicji, poprzez opisywanie jej w różnych paradygmatach psychologicznych, aż do prezentacji nowoczesnych modeli epizodyczno-procesualnych. Empatia bowiem była przedmiotem zainteresowania wielu teoretyków i praktyków, a doniosły wkład różnych koncepcji pozwolił na lepsze zrozumienie empatycznych procesów. Ujęcia modelowe, chociaż stanowią zawsze pewne uproszczenie tego bardzo rozbudowanego konstruktu, jakim jest empatia, pozwalają lepiej zrozumieć naturę tego fenomenu.

Drugi rozdział poświęcony jest znaczeniu empatii i stanowi ważne podłoże teoretyczne dla postulatu wychowania do empatii. Uznając jej rozwijanie za istotny obszar oddziaływań pedagogicznych i edukacyjnych, należy w pierwszej kolejności pokazać potrzebę takich działań. Zebrane zatem w tym rozdziale wyniki badań prezentują koncepcje rozwoju empatii w ujęciu ewolucyjnym i w toku życia człowieka, a także udokumentowane związki empatii z szeroko rozumianymi relacjami społecznymi. Wysoki poziom empatii wiąże się w istotny sposób z pożądanymi zjawiskami, takimi jak: prospołeczność, kooperacja, zmniejszenie poziomu agresji, redukcja stereotypów i uprzedzeń, zdrowie psychiczne. Ludzie różnią się poziomem empatii, który zależy zarówno od wyposażenia genetycznego, jak i od środowiska, w jakim człowiek wzrastał. Badania pokazują, że jej poziom może się zmieniać nie tylko w zależności od sytuacji czy warunków środowiskowych. Mając na uwadze pozytywne skutki wysokiego poziomu empatii dla funkcjonowania społecznego, zasadny wydaje się postulat wychowania do empatii – zebrania wiedzy na temat różnego rodzaju czynników wpływających pozytywnie na poziom tej cennej umiejętności – szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Dla rozwoju empatii ważne są zwłaszcza pierwsze lata życia dziecka i środowisko wychowawcze, w jakim ono wzrasta. Nie jest jednak prawdą, że w okresie późniejszego dzieciństwa nie można wpływać na jej poziom. Intensywny rozwój społeczny związany z pójściem do szkoły jest wspaniałą okazją do dalszego doskonalenia empatii – rozwijania potencjału dzieci wychowanych w sprzyjających warunkach, jak również „nadrabiania” zaległości u dzieci przejawiających pewne deficyty w tym zakresie. Stąd też wrażliwość, umiejętność „chodzenia w cudzych butach” i wczuwania się w stany innych osób była niemal od zawsze przedmiotem zainteresowania teoretyków i praktyków wychowania. Dlatego kolejny, trzeci rozdział zawiera przegląd różnych koncepcji wychowania do empatii, w tym stworzonych na długo przed pierwszym użyciem tego terminu.

Opierając się na wiedzy dotyczącej psychologicznych i pedagogicznych koncepcji empatii, w czwartym rozdziale zaprezentowano metody i programy rozwoju tej umiejętności. Przegląd metod bazuje na autorskiej koncepcji wychowania do empatii uwzględniającej oddziaływania wychowawcze skierowane na wewnętrzne zasoby jednostki, jak również na czynniki kulturowo-środowiskowe. Ujęcie takie wykracza poza powszechny w polskiej oświacie model psychoedukacyjny lub korekcyjny (prewencyjny) i stanowi postulat kompleksowego podejścia do wychowania do empatii. W rozdziale piątym przedstawiono autorski program rozwoju empatii pod nazwą „Dobry kolega”, którego podstawowe założenia dotyczyły możliwości prowadzenia zajęć rozwijających empatię w ramach tradycyjnego systemu edukacji z wykorzystaniem środków dostępnych każdemu nauczycielowi. Program stanowi zaledwie jeden z elementów całego systemu wychowania do empatii. Ze względu na poważne deficyty tego rodzaju działań na końcu książki, w Dodatku, znaleźć można szczegółowe scenariusze lekcji poruszających tę problematykę oraz adaptację narzędzia (kwestionariusz) do badania poziomu empatii u dzieci.

Autor ma nadzieję, że książka będzie ciekawą propozycją zarówno dla badaczy chcących pogłębiać wiedzę na temat fenomenu empatii, jak i dla praktyków, którzy dzięki zagadnieniom przybliżonym w niniejszej publikacji mogą doskonalić swoją wiedzę teoretyczną i warsztat metodyczny. Ciągle bowiem brakuje w polskiej szkole aktywności rozwijających wrażliwość i uważność na drugiego człowieka.

198 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi, PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-967-5

Maciej Ciechomski

notka w przygotowaniu

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Maciej Ciechomski

ISBN druk

978-83-8095-804-3

ISBN e-book

978-83-8095-967-5

Objętość

214 stron

Wydanie

I, 2020

Format

A5 (145x208). E-book: pdf, epub i mobi

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

Wprowadzenie              

Rozdział 1
Teoretyczny i empiryczny status pojęcia empatii            
1.1.    Rys historyczny definiowania terminu „empatia”          
1.2.    Empatia w różnych nurtach psychologii            
1.3.    Integracyjne modele empatii            
1.4.    Metody pomiaru empatii            

Rozdział 2
Empatia filarem życia społecznego           
2.1.    Ewolucyjne uzasadnienie znaczenia empatii dla relacji międzyludzkich           
2.2.    Empatia a relacje społeczne           
2.3.    Rozwój empatii w ujęciu Martina L. Hoffmana         
2.4.    Badania nad rozwojem oraz znaczeniem empatii dla różnych obszarów funkcjonowania człowieka       

Rozdział 3
Teorie wychowania do empatii         
3.1.    Klasyczne teorie wychowania do empatii         
3.2.    Zjawisko empatii w nurcie wychowania do współczucia         
3.3.    Empatia w koncepcjach pedagogicznych wychowania moralnego       
3.4.    Znaczenie empatii w koncepcjach wychowania do pokoju     
3.5.    Empatia w teoriach międzykulturowej koegzystencji           
3.6.    Wychowanie do społecznej i systemowej empatii        
3.7.    Samoempatia jako ważny zasób osobowy jednostki       
3.8.    Znaczenie pedagogicznej relacji opiekun – dziecko w procesie wychowania       
3.9.    Zestawienie koncepcji wychowania do empatii    

Rozdział 4
Wybrane programy wychowania do empatii     
4.1.    Przegląd metod rozwijających empatię     
4.2.    Czynniki kulturowo-normatywne oraz umiejętności zwiększające skuteczność działań rozwijających empatię     
4.3.    Empirycznie i poznawczo potwierdzone programy wychowania do empatii    

Rozdział 5
„Dobry kolega” – autorski program wychowania do empatii     
5.1.    Konteksty prawno-normatywne programu        
5.2.    Podstawy teoretyczno-empiryczne     
5.3.    Struktura i cele szczegółowe programu „Dobry kolega”     
5.4.    Metody dydaktyczne   
5.5.    Analiza skuteczności oddziaływań     
5.6.    Implikacje praktyczne    

Dodatek
Scenariusze zajęć do programu „Dobry kolega”    
Kwestionariusz Empatii QAACE    

Literatura

fragment

Maciej Ciechomski analizuje zagadnienie wychowania do empatii. [...] sytuuje je w szerokim kontekście dotychczasowego dorobku teoretycznego i empirycznego na temat istoty, genezy, struktury i funkcji empatii. [...] Książka jest bardzo potrzebna dla teoretyków i praktyków z takich dziedzin, jak pedagogika i psychologia, syntetyzuje rozważania teoretyczne i badania nad empatią, a jednocześnie może się stać punktem wyjścia do dalszych pogłębionych analiz wynikających z aktualnych problemów społecznych i osobowościowych.

Z recenzji dr hab. Krystyny Ostrowskiej, em. prof. UWMonografia Wychowanie do empatii to pierwsze w Polsce tak kompleksowe, wieloaspektowe i wnikliwe ujęcie problematyki wychowania do nastawień prospołecznych i empatycznych. [...] Jest przykładem opracowania, które świadczy o dużej dojrzałości teoretyczno-metodycznej autora: zarówno na poziomie myślenia koncepcyjnego, jak i w zakresie wiedzy metodyczno-wychowawczej. [...]

Niniejsza publikacja stanowi bardzo ważny wkład w rozwój wiedzy pedagogicznej dotyczącej przygotowania koncepcji edukacyjno-wychowawczych promujących empatię u dzieci, jak również ewaluację skuteczności takich działań. W tym obszarze ciągle jeszcze doskwiera nam znaczny niedobór odpowiednich rozwiązań teoretyczno-badawczych oraz metodyczno-praktycznych, nie tylko w kraju, lecz także za granicą, co szczególnie uwypukla aktualność i wartość monografii dr. Macieja Ciechomskiego.

Podejmując badania nad empatią i wychowaniem do niej, dr Ciechomski wpisał się w krąg pionierów naukowej penetracji nowych obszarów rzeczywistości pedagogicznej – w związku z powyższym można jego książkę zaliczyć do najważniejszych opracowań teoretyczno-badawczych z tego zakresu w Polsce. Przedstawione rozpoznania są oryginalne pod względem naukowym i celnie analizują złożone, wielowymiarowe uwarunkowania współczesnej wiedzy pedagogicznej na temat empatii i możliwości wychowawczego jej promowania.

Z recenzji prof. dr. hab. Janusza Surzykiewicza

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło