Podróże między kobiecością a męskością

Podróże między kobiecością a męskością

ISBN: 978-83-7850-394-1
28,57 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka porusza dość głośny ostatnio w mediach temat gender studies (badanie sposobów przejawiania się płci kulturowej w społeczeństwach i jak łączy się ona z instytucjami społecznymi, gospodarką, władzą, tożsamością, seksualnością) [...]

Wersja książki
Ilość

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book.

Publikacja Podróże między kobiecością a męskością niesie wskazówki i spostrzeżenia dotyczące specyfiki podróży przez różne obszary życia widzianej przez okulary płci i rodzaju. Ideą książki jest spojrzenie na wzajemne relacje, podobieństwa i różnice między kobietami i mężczyznami (kobiecością i męskością) z trzech perspektyw: w jaki sposób płeć i rodzaj dotyka kobiety i mężczyzn w różnych sytuacjach życiowych będących wyzwaniami (finanse w małżeństwie, bycie rodziną zastępczą; emigracja i zakładanie rodziny w innej kulturze), w świecie ról społecznych (dom, praca) oraz w świecie fizycznym – w odległych rejonach świata oraz w codziennym byciu podróżniczką/podróżnikiem i zdobywczynią/zdobywcą kontynentów.

Pierwsze dwie części obejmują oryginalne artykuły teoretyczne i badawcze. Trzecia część publikacji, oprócz funkcji poznawczej, pełni też rolę relaksacyjną – zawarte w niej bowiem artykuły zabierają czytelnika w fascynującą podróż do bardzo odmiennych od naszego zakątków świata i pozwalają delektować się barwnymi opowieściami z podróży, wzbogaconymi fotografiami.

***

Książka pod redakcją naukową Anety Chybickiej, Nataszy Kosakowskiej – Berezeckiej oraz Pauliny Pawlickiej pt. „Podróże między kobiecością a męskością. Kobieta w podróży” to kalejdoskop doskonałych esejów i badań porównawczych. Autorzy w trzech rozdziałach prezentują kolejno: badania stereotypów płciowych i kulturowych w różnych obszarach życia: rodzinach zastępczych, w kontekście dobrobytu ekonomicznego itp. , dalej następują badania stereotypów płciowych w pracy, na końcu znajdziemy arcyciekawe eseje podróżnicze.

Gorąco polecam książkę czytelnikom zafascynowanym wpływem różnorodności kulturowej na widzenie świata oraz tym osobom, które widzą ważki społecznie problem w stereotypach płciowych, w roli kobiet i mężczyzn w pracy, życiu rodzinnym i publicznym. Zachęcam do przeczytania książki – napisanej ze swadą, książki bogatej w warstwie merytorycznej i poglądowej!

Celem zebrania rozdziałów i wydania książki jest pokazanie różnic międzypłciowych w różnych obszarach naszego życia: w rodzinie i w pracy, na emigracji i w polityce. Silny wątek międzykulturowy ubarwia beletrystycznie interesującą całość.

Z recenzji Dr hab. Hanna Brycz, prof. UG

296 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-394-1

Chybicka Aneta

Chybicka Aneta Doktor nauk humanistycznych, psycholog, rekomendowany trener warsztatu i treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, mistrz i praktyk Neurolingwistycznego Programowania.

Pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Od kilku lat zajmuje się prowadzeniem zajęć aktywizujących psychologiczny potencjał i możliwości twórczego realizowania siebie.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z twórczym myśleniem i psychologią międzykulturową.

Autorka książki Otwarty umysł oraz licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Jej pasje to: synek Łukasz, koty oraz prowadzenie badań postaw wobec płci w różnych kulturach (badania przeprowadziła dotychczas w Polsce, Niemczech, Egipcie i Indiach).

 

Kosakowska-Berezecka Natasza

dr Natasza Kosakowska-Berezecka — naukowo bada mechanizmy sprzyjające występowaniu dyskryminacji ze względu na płeć i odmienność kulturową i niezmiennie poszukuje sposobów przeciwdziałania im. Od 2006 roku współorganizuje 8 marca na Uniwersytecie Gdańskim międzynarodową konferencję „Kobieta w kulturze”, poświęconą kwestiom równouprawnienia i docenienia różnorodności. Jest również doświadczoną trenerką oraz autorką wielu artykułów naukowych oraz programów szkoleniowych dotyczących równości kobiet i mężczyzn. Mama Franka (4 lata).

 

Pawlicka Paulina

dr Paulina Pawlicka — absolwentka Szkoły Trenerów rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Studium Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii w Sopocie. Naukowo i praktycznie zajmuje się tematyką rozwoju dziecka i wczesnej relacji z dzieckiem, dwujęzyczności, akulturacji oraz tożsamości kulturowej i narodowej. Jest doulą, członkinią Stowarzyszenia DOULA w Polsce. Mama Ingi (3,5 roku) i Sary (rok).

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Chybicka Aneta, Kosakowska-Berezecka Natasza, Pawlicka Paulina

ISBN druk

978-83-7587-887-5

ISBN e-book

978-83-7850-394-1

Objętość

286 stron

Wydanie

I, 2012

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Słowo od redaktorek

Henryk Machel Wstęp 


Część pierwsza

Podróże między kobiecością, męskością a szczęściem

Katarzyna Hamer

Identyfikacje społeczne a płeć biologiczna i psychologiczna

Social identifications, sex and gender roles

Joanna Roszak Roksana Pałucka Kamila Rykaczewska

O zadowolonej kobiecie sukcesu i jej niezbyt szczęśliwym partnerze, czyli jak (nie)zależność finansowa w związku wpływa na postrzeganą satysfakcję życiową kobiet i mężczyzn

The satisfied woman of success and her not so happy male partner: how financial (in)dependence in a relationship relates to the perceived life satisfaction of women and men 

Iwona Schimanski

Wolfgang Schulz Psychologiczna jakość życia Polek na emigracji w Niemczech

Związek procesów akulturacyjnych z pojawianiem się zachowań odnoszących się do teorii

Uciszania Siebie Dany Crowley Jack Psychological quality of life in polish women living in Germany

The relationships between acculturation and the self-silencing attitude according to Dana Crowley Jack’s Theory 

Anna Jankowska

Marta Łockiewicz

Relacje małżeńskie i osobowość rodziców zastępczych w świetle badań własnych

Marital relations and personality of foster parents – own studies

Paweł M. Socha

Duchowe wędrówki Animy albo kiedy Anima szuka Animusa, a kiedy i jak ucieka od niego i od siebie

Spiritual quests of Anima or when Anima looks for Animus and when and how she escapes from him and from herself 


Część druga

Kobieta i mężczyzna w podróży społecznej

Natasza Kosakowska-Berezecka

Kiedy kobiety i mężczyźni tracą w oczach innych? – czyli o karach społecznych za niestereotypowe zachowanie słów kilka

When women and men lose in the perception of the others? – on the social penalties for counterstereotypical behavior 

Dorota Godlewska-Werner

Kobieta szuka nowej pracy, czyli o mobilności zawodowej słów kilka 

Woman in search of a new job 

Sylwia Celińska

Zdzisław Nieckarz

Bariery dla kariery zawodowej oraz sposoby ich przezwyciężania w opinii kobiet i mężczyzn

Barriers to career development, in the opinion of men and women and ways of overcoming them 

Magdalena Żemojtel-Piotrowska

„Kto widział męża Angeli Merkel?” O „kobiecym” i „męskim” marketingu politycznym

Who has seen Angela΄s Merkel husband? About “female” and “male” political marketing  


Część trzecia

Kobieta w podróży

Agata Bachórz

Magdalena Żadkowska

Między kobietą podróżnika a kobietą – podróżniczką

Garść socjologicznych uwag o kobiecie w podróży

Between traveller΄s woman and a travelling woman

A grasp of sociological comments on woman in motion 

Magdalena Brzezińska

Ja i chłopak mojej dziewczyny – analiza wielopartnerskich związków kobiet i mężczyzn w Gwinei

Bissau Me and my girlfriend’s boyfriend – an analysis of polygamous relationships of men and women in Guinea-Bissau 

Aleksandra Wierucka

Tradycyjna i współczesna rola kobiety w kulturzeIndian Huaorani

Traditional and modern role of a woman in Huaorani culture 

Joanna Różycka

Europejka w Azji. Podróże przez Wietnam, Indie, Nepal i Tybet

European woman in Asia. Travels through Vietnam, Nepal, India and Tibet

Książka porusza dość głośny ostatnio w mediach temat gender studies (badanie sposobów przejawiania się płci kulturowej w społeczeństwach i jak łączy się ona z instytucjami społecznymi, gospodarką, władzą, tożsamością, seksualnością)*.

Wszystko zaczęło się w latach 70. XX w. jako efekt feminizmu. Obecnie gender studies analizuje kulturowe i społeczne procesy tworzenia norm męskości i kobiecości, ich przenikania do innych dziedzin nauki oraz konsekwencji jakie wywołują. Analizuje rozumienie płci na tle klasowym, etnicznym, rasowym, religijnym. Bada transseksualizm, transgenderyzm, androgynię, seksualność.

Żyjemy w społeczeństwie zdominowanym przez mężczyzn. Powoduje to znikomy udział kobiet w rozwoju nauki, gospodarki, w polityce i religii. Czy to dobrze? Uważam, że nie. Może dlatego, że jestem kobietą. Jednak jak się chwilę zastanowimy - wiele kobiet wpłynęło istotnie na rozwój świata (odsyłam do strony Kobiety w nauce). I myślę, że to dobrze, że gender studies stara się usunąć oznaki dyskryminacji kobiet i wyrównać relacje pomiędzy płciami.

W każdej z kultur rola płci określona jest jasno. Często wynika ona z tradycji, niekiedy z religii czy prawa. Jednak pewne zachowania wynikają z biologii. To hormony oraz substancje obecne w naszych ciałach przesądzają o budowie mózgu. Różny ich poziom w ciałach kobiet i mężczyzn powoduje inne ścieżki rozwoju struktur mózgowych, a co z tego wynika inne skłonności do zachowań. Ostatnio zbadano, że poziom testosteronu ma wpływ na zdolności twórcze w zakresie muzyki. U mężczyzn muzyków był on niższy niż w innych zawodach, natomiast u kobiet wyższy.

Już od najmłodszych lat dziewczynki i chłopców inaczej są ubierani i traktowani. Każde zachowanie odbiegające od "normy" nie jest mile widziane. Już jako dzieci chłopcy bawią innymi zabawkami, częściej uczestniczą w bójkach. Wyobraźnia przestrzenna jest lepsza u "płci brzydkiej", jednak może się rozwinąć w takim samym stopniu u kobiet, które jeszcze jako zarodek miały styczność z wysokim poziomem androgenów. U mężczyzn zauważalny jest wyższy poziom postrzegania i działań koordynacyjnych. U kobiet przeważa analizowanie i zdawanie się na intuicję.

Kobiety napotykają wiele przeszkód w karierze zawodowej. Podczas rozmów kwalifikacyjnych są pytane: Ile ma Pani dzieci?, Czy planuje Pani mieć dzieci?, Czy Pani dzieci często chorują? A jak powie, że nie planuje mieć dzieci to też wydaje się to być bardzo podejrzane. Bo jak to - kobieta która nie chce mieć dzieci? Bardzo ciężko jest awansować kobiecie w zawodach takich jak inżynier, budowlaniec, policjant, wojskowy. Mniej zarabiają na takich samych stanowiskach niż ich koledzy. Rzadziej od mężczyzn zostają premierami. W niektórych kulturach w ogóle nie są posyłane do szkół. Jednak i mężczyźni mają niekiedy duże problemy w rozwijaniu swoich pasji jako "przedszkolanka" czy jako nauczyciel nauczania początkowego. Obecnie coraz częściej zdarza się, że to mężczyzna bierze "urlop macierzyński". Jednak mimo to, wzbudza to niekiedy jeszcze zdziwienie otoczenia.

Nie pominę oczywiście faktu, że w niektórych miejscach na świecie kobieta jest po to aby rodziła dzieci, siedziała w domu, usługiwała mężowi. Są też takie miejsca na kuli ziemskiej gdzie kobieta jest mniej warta niż wielbłąd. Nie mają żadnych praw, są kamienowane bez winy, sprzedawane jako któraś z rzędu żona dla starego bogacza, poddawane tradycyjnemu obrzezaniu...

Taki sposób szufladkowania ról społecznych to przykład "nieświadomego seksizmu". Większość z nas akceptuje różne stereotypy związane z płcią. A każdy, kto ma inne "nienormalne" spojrzenie na daną sytuację poddany jest ostracyzmowi społecznemu.

Podsumowując gender studies odpowiada na pytania: co znaczy być kobietą, a co mężczyzną? Jaka jest społeczna sytuacja każdej z płci? Jakie są relacje pomiędzy nimi?

Pierwsze dwie części książki zawierają ciekawe artykuły przybliżające zagadnienie teoretycznie i są poszerzone o ciekawe wyniki badań. Trzecia część publikacji składa się z artykułów o podróżach do dalekich zakątków świata. Całość wzbogacona czarno-białymi fotografiami. Polecam.

źródło: http://hugekultura.blogspot.com/2014/05/podroze-miedzy-kobiecoscia-meskoscia.html


* Judith Roof: Gender studies. W: Encyclopedia of Sex and Gender. Fedwa Malti-Douglas (red.). Detroit - New York -New Haven - - Waterville - London: Thomas Gale, 2007, s. 624.

Różnice pomiędzy kobietą a mężczyzną nie pozostawiają najmniejszych nawet wątpliwości. Jasno można określić to, co oddziela jednych od drugich: dostrzegalny gołym okiem wygląd zewnętrzny, sposoby percepcji rzeczywistości, metody rozwiązywania konfliktów, a także przynależne każdej z płci indywidualne podejście do powszednich problemów codziennego życia. Nowatorska publikacja Oficyny Wydawniczej Impuls jest krokiem naprzód w zrozumieniu międzypłciowych różnic, które w wielu dziedzinach życia – wraz z upływem czasu – zatracały się coraz bardziej. Podróże między kobiecością a męskością to wnikliwe studium przypadku, pozwalające dokładnie przeanalizować drogę stopniowego zbliżania się i wzajemnego uzupełniania

dwóch różnych światów: kobiet i mężczyzn (co jest opłacalne ekonomicznie i poprawia życiową satysfakcję). Całość została podzielona na trzy zasadnicze części (poprzedzone abstraktem w języku polskim i angielskim). Każda z nich to spojrzenie na wzajemne relacje, podobieństwa i różnice z innej perspektywy: sytuacji życiowych będących wyzwaniami, pełnionych ról społecznych oraz fizycznej obecności w różnych zakątkach świata. Połączenie części teoretyczno-badawczej z praktyczną jest doskonałym zabiegiem redakcyjnym, ułatwiającym czytelnikowi bezproblemowe zagłębienie się w omawianą tematykę. Autorzy zawartych w publikacji artykułów szczegółowo analizują powiązanie płci z grupami i zbiorowościami społecznymi; ustosunkowują się do zachowań niestereotypowych, mobilności zawodowej, przezwyciężania barier związanych z karierą oraz marketingu politycznego; wreszcie podejmują wątek płci w kontekście „turystycznym” (interesujące eseje podróżnicze, wiodące do Gwinei Bissau, Indian Huaorani w ekwadorskiej części terenów Amazonii, Wietnamu, Indii, Nepalu i Tybetu).

Każdy artykuł został opracowany zgodnie z przyjętą strukturą: obok wprowadzenia zamieszczono opis badania, zastosowaną metodę, wyniki, dyskusję, podsumowanie oraz polsko- i obcojęzyczną bibliografię. Treść wzbogacono o liczne tabelki, zestawienia, wyliczenia, przypisy, a także czarno-białe fotografie. Podano również zestawienia wynikające z danych statystycznych oraz wyniki badań sondażowych. Publikacja zasila zasoby literatury specjalistycznej, co oznacza, że przeciętny czytelnik szybko odłoży ją na półkę. Język przekazu jest zrozumiały dla specjalistów (teoretyków i praktyków) w dziedzinie psychologii i pedagogiki. Ci ostatni odnajdą w Podróżach między kobiecością a męskością wstępne odpowiedzi na nurtujące pytania, czyli materiał do dalszych analiz i badań (również porównawczych).

Danuta Szalejewska
źródło: http://www.granice.pl/recenzja,podroze-miedzy-kobiecoscia-a-meskoscia,8034


Stereotypy dotyczące płci towarzysząc nam praktycznie na każdym kroku: gdy szukamy ścieżki kariery dla siebie, słuchamy dowcipów o blondynkach, ścieramy w relacjach z bliskimi. Ta drażliwa kwestia doczekała się badań naukowych jej poświęconych i choć może się wydawać, że zagadnienia, które się na nią składają są trudne do zmierzenia – wytrwali badacze z uporem liczą i przedstawiają na wykresach cechy pożądane u kobiet i mężczyzn, zadowolenie z życia, jakość związków i wiele innych...

Autorki esejów i badań, które składają się na „Podróże między kobiecością a męskością” analizują różnorodne zagadnienia: powiązania między satysfakcją z życia a niezależnością finansową, emigracją, osobowość rodziców zastępczych, cechy pożądane u kobiet i mężczyzn. Pochylają się też nad kontekstem społecznym: karach za niestereotypowe zachowanie, mobilnością zawodową, marketingiem politycznym. Ten szeroki zakres tematyczny pozwala zorientować się, że badania nad płcią dotyczą niemal każdej dziedziny życia społeczeństwa. Część trzecia książki jest poświęcona podróżom w sensie dosłownym: poznajemy niuanse dotyczące funkcjonowania jako kobieta i mężczyzna w odległych kulturach.

Naukowość wymaga z pewnością statystyk, badań ściśle udokumentowanych, w których za forsowaną przez autora tezą przemawiają liczby. Czy jednak w kontekście typowo humanistycznego zagadnienia, który na domiar złego jest dogłębnie przesiąknięty ideologią i od poglądów ludzkich zależy można rzeczywiście mówić o teorii, którą można dzięki matematycznej większości czy mniejszości „udowodnić”? Dla mnie wyniki badań, jakie przedstawiają autorki nie mają większego znaczenia. Z dużo większym zainteresowaniem czytam o ich wnioskach, porównania różnych koncepcji. Niemniej dzięki owym liczbom ta książka może być przydatna w pracy naukowej kolejnym studentom, doktorantom etc.

Gender studies będą się zapewne prężnie rozwijały, czy zmieni to naszą rzeczywistość? Czy wpadniemy w pułapkę poprawności politycznej? A może na zawsze pozostaniemy nieświadomi i już zawsze będziemy posługiwali się językiem, w którym nie jesteśmy w stanie nawet poprawnie nazwać kobiety kierowcy czy architekta bo kto by się głowił nad takim ewenementem.

Podróż między kobiecością a męskością i odkrywanie stereotypów dotyczących płci w polskim społeczeństwie trwa już od jakiegoś czasu, ale ciągle jest tematem przesiąkniętym ideologią, trudnym i budzącym mnóstwo niezdrowych emocji. Stąd taka publikacja jest niewątpliwie bardzo istotna. Dokłada cegiełkę do stworzenia nieco większej świadomości na temat tego, co to znaczy być kobietą, być mężczyzną we współczesnej rzeczywistości.

Agnieszka Grzegorzewska
źródło: http://www.ksiazka.net.pl/index.php?id=49&tx_ttnews[tt_news]=17351&tx_ttnews[backPid]=1&cHash=99f7061b59


Książka "Podróże między kobiecością a męskością" dotyka tematyki kobiecości i męskości w różnych obszarach.

"Człowiek jest szczęśliwy z trzech powodów:

- kocha

- spełnia się w wybranym zawodzie

- ma możliwość podróżowania"

Ivan Bunin

Wczoraj wieczorem skończyłam czytać książkę "Podróże między kobiecością a męskością". Dziś rano natknęłam się na te słowa. I nie mogę oprzeć się wrażeniu, że ta książka jest właśnie o tym...

"Podróże między kobiecością a męskością" to zbiór esejów i badań porównawczych pod redakcją naukową Anety Chybickiej, Nataszy Kosakowskiej - Berezeckiej oraz Pauliny Pawlickiej. Tematyka książki skupia się wokół trzech zagadnień: poczucia szczęścia i wyzwań życia, życia społecznego (rodzinnego i pracy), podróży w klasycznym rozumieniu tego słowa. Liczni autorzy omawiają zagadnienia stereotypów w każdym z wyżej wymienionych aspektów życia.

Pierwsze dwie części książki to artykuły teoretyczne i badawcze. Przez pierwszą część książki "Podróże między kobiecością a męskością" miałam wrażenie, że cofnęłam się w czasie. Jestem na studiach, czytam teksty na zajęcia i omijam wzrokiem wszelkie tabelki. Początek książki zdecydowanie zdominowany jest przez badania psychologiczne. Myślę, że dla każdego zainteresowanego psychologią, będzie to ciekawa lektura. Pomijając tabelki i statystyki, gdyż do nich trzeba mieć więcej serca i cierpliwości. Dla psychologów - początek to wiedza, która już zamieszkuje w ich głowach i prawdopodobnie osoby z wykształceniem psychologicznym/pedagogicznym nie dowiedzą się niczego nowego.

Zdecydowanie ciekawsza dla mnie okazała się część o podróży społecznej, o mobilności zawodowej, bariach dla kariery i marketingu politycznym. Na koniec zostawiam dla was wisienkę na torcie: część o podróżach. Wszyscy mający wyjątkowe miejsce w sercu dla podróżowania i odmiennych kultur powinni być w pełni usatysfakcjonowani tą częścią. Jest co czytać, czym się zachwycić i o czym pomarzyć.

Czy będę w stanie dostrzec minusy tego wydania? Tylko dwa. W publikacji zdecydowanie dominuje perspektywa kobieca i niestety zdjęcia zamieszczone w książce są czarnobiałe. Szkoda. A plusy? Książka "Podróże między kobiecością a męskością" dotyka tematyki kobiecości i męskości w różnych obszarach, pozwala dostrzec różnorodność kulturową i się nią zachwycić, ponownie uświadomić sobie problem stereotypów płciowych i kulturowych. Czytelniku, jeśli zależy ci na fachowym spojrzeniu na tematykę z tytułu książki, ta książka jest dla ciebie.

Milena Kwasek
źródło: http://dlalejdis.pl/artykuly/podroz_kobieta_mezczyzna


Książka pod redakcją naukową Anety Chybickiej, Nataszy Kosakowskiej – Berezeckiej oraz Pauliny Pawlickiej pt. „Podróże między kobiecością a męskością. Kobieta w podróży” to kalejdoskop doskonałych esejów i badań porównawczych. Autorzy w trzech rozdziałach prezentują kolejno: badania stereotypów płciowych i kulturowych w różnych obszarach życia: rodzinach zastępczych, w kontekście dobrobytu ekonomicznego itp., dalej następują badania stereotypów płciowych w pracy, na końcu znajdziemy arcyciekawe eseje podróżnicze.

Gorąco polecam książkę czytelnikom zafascynowanym wpływem różnorodności kulturowej na widzenie świata oraz tym osobom, które widzą ważki społecznie problem w stereotypach płciowych, w roli kobiet i mężczyzn w pracy, życiu rodzinnym i publicznym. Zachęcam do przeczytania książki – napisanej ze swadą, ksiązki bogatej w warstwie merytorycznej i poglądowej!

Celem zebrania rozdziałów i wydania książki jest pokazanie różnic międzypłciowych w różnych obszarach naszego życia: w rodzinie i w pracy, na emigracji i w polityce. Silny wątek międzykulturowy ubarwia beletrystycznie interesującą całość.

z recenzji Dr hab. Hanna Brycz, prof. UG

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło