• Obniżka
Sponsoring seksualny – od transakcji do intymności

Sponsoring seksualny – od transakcji do intymności

ISBN: 978-83-8095-978-1
55,24 zł
44,19 zł Zniżka 20%

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 46,40 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Socjologiczna analiza zjawiska

Czytelnik dostaje do ręki rzetelne studium o wciąż bardzo mało znanym i opisanym w literaturze zjawisku, jakim jest sponsoring seksualny w Polsce.

Wersja książki
Ilość

Publikacja dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej e-book.

Sponsoring seksualny nie stanowi marginalnej części relacji międzyludzkich wbrew temu, co mogłoby się wydawać. Niemniej jego dotychczasowe niedostateczne zdiagnozowanie i opisanie przez badaczy nauk społecznych i humanistycznych powodują, że wiedza go dotycząca pochodzi przede wszystkim z przekazów popularnonaukowych oraz publicystycznych. Te z kolei, niejednokrotnie opierając się na niesprawdzonych i nierzetelnych źródłach, a tym samym powielając stare i tworząc nowe stereotypy, ostatecznie kreują niepełny, a zarazem uproszczony obraz zjawiska. Dlatego niniejsza książka stanowi propozycję wypełnienia luki tematycznej związanej ze sponsoringiem. Ponadto podjęcie jego pogłębionej analizy stanowi próbę wydobycia go z marginesu problemów badawczych, jak również zainspirowania innych przedstawicieli różnych obszarów naukowych do jego dalszej eksploatacji teoretycznej i empirycznej.

Istotność podjęcia tematu relacji sponsorowanych jest również ważna z tego powodu, że jego obecny opis nie wyczerpuje wielu aspektów tego problemu. Poza tym przyjmowanie jednowymiarowej perspektywy dotyczącej tego zjawiska nie zbliża badacza do poznania jego specyfiki. Chodzi między innymi o kwestię sprowadzania tego typu relacji wyłącznie do wymiany usług między partnerami oraz niezobowiązującej znajomości, opartej głównie na zaspokojeniu popędu seksualnego. Dostępne opracowania nie uwzględniają przypadków układów, które – będąc na początku znajomościami protekcjonalnymi – z czasem stają się bliskie. Tym samym pokazuje to, że jednostki nawiązujące tego typu relacje szukają, a jednocześnie otrzymują coś więcej niż – jak powszechnie się przyjmuje – tylko zaspokojenie potrzeb seksualnych.

Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Składa się z pięciu rozdziałów. Trzy pierwsze stanowią ramę teoretyczną dla późniejszych analiz. Natomiast dwa pozostałe rozdziały, mające charakter empiryczny, złożone są z rozdziału metodologicznego oraz analizy wyników badań. Ponadto na niniejszą książkę składają się: Wstęp, streszczenie w języku angielskim, Weryfikacja hipotez badawczych, Zakończenie i wnioski, Bibliografia, Spis wykresów i tabel, Kwestionariusz dyspozycji do wywiadu jakościowego oraz Klucz kategoryzacyjny.


Zapraszamy do fragmentu recenzji dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS:

Małgorzata Kozioł w książce Sponsoring seksualny – od transakcji do intymności. Socjologiczna analiza zjawiska do marginesów życia społecznego skutecznie dociera, co wymaga nie tylko wiedzy socjologicznej, ale także szczególnych umiejętności komunikacyjnych, pozwalających pozyskać rozmówców i skłonić ich do szczerego wywiadu na tematy, które wciąż w społecznej świadomości funkcjonują jako tabu: seks, intymność i pieniądze.

Autorka dociera do tych sfer życia społecznego, które zwykle się przemilcza lub potępia, oraz podejmuje wysiłek zrozumienia fenomenu sponsoringu seksualnego. Robi to w szerokim kontekście historycznym i społecznym, wykazując się doskonałą znajomością zagadnienia. Na uwagę zasługuje również to, że stroni od łatwych ocen, a do problemu podchodzi jak socjolog, chociaż – co cenne – czasami stara się patrzeć na świat oczami swoich rozmówców.

Czytelnik dostaje do ręki rzetelne studium o wciąż bardzo mało znanym i opisanym w literaturze zjawisku, jakim jest sponsoring seksualny w Polsce.

140 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-978-1

Małgorzata Kozioł

Małgorzata Koziołdoktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka wielu referatów na temat zjawiska sponsoringu seksualnego ukazujących go w różnych kontekstach. Obecnie pracownik biblioteki naukowej GBPiZS w Warszawie. W kręgu jej zainteresowań znajduje się m.in. innymi socjologia problemów społecznych i codzienności, w tym związane z nią współczesne zjawiska społeczno-kulturowe, takie jak: kultura natychmiastowości, społeczeństwo medialno-konsumpcyjne tudzież zjawiska związane z cyberprzestrzenią i ich wpływ na relacje międzyludzkie.

 

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Małgorzata Kozioł

978-83-8095-978-1

ISBN e-book

978-83-66990-23-4

Objętość

266 stron

Wydanie

I, 2021

Format

B5 (160/235). E-book: epub i mobi

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wstęp        

Rozdział 1
Prostytucja i sponsoring – operacjonalizacja pojęć i dystynkcje terminologiczne        

1.1.    Definicyjne problemy terminu „prostytucja”        
1.1.1.    Podłoże historyczne prostytucji        
1.1.2.    Etymologia słowa „prostytucja” w literaturze polskiej       
1.1.3.    Wczesne rozważania nad nierządem    
1.1.4.    Prostytucja po II wojnie światowej        
1.2.    Sponsoring seksualny w literaturze polskiej – przegląd stanowisk        
1.2.1.    Termin „sponsoring” w języku polskim        
1.2.2.    Sponsoring seksualny – próba operacjonalizacji zjawiska przez rodzimych badaczy       
1.2.3.    Kobiety sponsorowane i sponsorzy       
1.3.    Dystynkcje i podobieństwa między prostytucją a sponsoringiem seksualnym  

Rozdział 2
Społeczne konteksty sponsoringu seksualnego     

2.1.    Przemiany ról społecznych kobiet w kontekście ich aktywizacji zawodowej i „wyzwolonej seksualności”     
2.2.    Przemiany ról społecznych mężczyzn w kontekście ich „emocjonalnego wyzwolenia” i utraty dominacji nad kobietami    
2.3.    Społeczeństwo medialno-konsumpcyjne a relacje interpersonalne     

Rozdział 3
Intymność w wybranych teoriach przełomu XX i XXI wieku            

3.1.    Wielowymiarowość pojęcia intymności         
3.2.    Klasyczne teorie na temat intymności     
3.2.1.    Związek jako umowa, czyli teoria czystej relacji i miłości współbieżnej Anthony’ego Giddensa        
3.2.2.    Miłość jako towar. Zygmunt Bauman o konsumpcyjnym charakterze intymności       
3.2.3.    Intymność w epoce kapitalizmu według Evy Illouz       
3.2.4.    Emocje jako praca. Arlie R. Hochschild na temat pracy emocjonalnej i intymnego outsourcingu    

Rozdział 4
Metodologia badań       

4.1.    Przedmiot i cel badań    
4.2.    Problem i przyjęte hipotezy badawcze   
4.3.    Metodologiczno-metodyczne podstawy badań własnych     
4.3.1.    Przyjęta metoda badawcza    
4.3.2.    Techniki gromadzenia i interpretacji danych    
4.4.    Próba badawcza        
4.4.1.    Dobór i charakterystyka portali z ogłoszeniami oraz próba pierwszego kontaktu        
4.4.2.    Kryteria doboru próby i jej charakterystyka społeczno-demograficzna       
4.5.    Realizacja procesu badawczego        
4.5.1.    Organizacja badań        
4.5.2.    Przebieg badań i problemy z nim związane   

Rozdział 5
Opracowanie badań własnych        

5.1.    Rozumienie sponsoringu seksualnego przez badanych     
5.1.1.    Sponsoring seksualny jako forma prostytucji     
5.2.    Początek relacji     
5.2.1.    Powody szukania relacji oraz oczekiwania z nią związane       
5.2.2.    Kryteria wyboru partnera relacji sponsorowanej       
5.2.3.    Pierwsze spotkanie i ustalenie zasad relacji     
5.3.    Trwanie relacji        
5.3.1.    Związek tradycyjny a relacja sponsorowana     
5.3.2.    Oczekiwania wobec partnera życiowego oraz partnera z układu sponsorowanego       
5.3.3.    Czynniki, które skłoniłyby badanych do rezygnacji z relacji sponsorowanych     
5.3.4.    Możliwość stworzenia stałej relacji z partnerem z układu opartego na sponsoringu    
5.3.5.    Wyłączność partnera w relacji sponsorowanej i jego stałym związku       
5.3.6.    Finansowy aspekt relacji sponsorowanych       
5.3.7.    Aspekt pomocy wobec partnera z układu     
5.3.8.    Rozmowy intymne jako oznaka zaufania     
5.4.    Koniec relacji    
5.4.1.    Czas trwania relacji sponsorowanych i powody ich rozpadu     
5.4.2.    Trwanie relacji sponsorowanej w innej formie   
5.4.3.    Bilans zysków i strat relacji sponsorowanych    

Weryfikacja hipotez badawczych        

Zakończenie i wnioski     

Sexual sponsorship – from transaction to intimacy
Sociological analysis of the phenomenon (summary)       

Bibliografia        

Spis wykresów i tabel        

Aneks        
Kwestionariusz dyspozycji do wywiadu jakościowego    
Klucz kategoryzacyjny  

fragment

W naukach społecznych (a także szeroko pojętej humanistyce) w nurcie tego, co mainstreamowe i modne, łatwo pominąć to, co istotne i ważne, bo w jakimś sensie ukryte. A w tym właśnie, co dzieje się podskórnie, w tym, co zasłonięte przed ciekawskimi spojrzeniami – niejednokrotnie pulsuje życie społeczne. Wyparte, niechciane, często kalające wyidealizowany obraz społeczeństwa.

Małgorzata Kozioł w książce Sponsoring seksualny – od transakcji do intymności. Socjologiczna analiza zjawiska do marginesów życia społecznego skutecznie dociera, co wymaga nie tylko wiedzy socjologicznej, ale także szczególnych umiejętności komunikacyjnych, pozwalających pozyskać rozmówców i skłonić ich do szczerego wywiadu na tematy, które wciąż w społecznej świadomości funkcjonują jako tabu: seks, intymność i pieniądze.

Autorka dociera do tych sfer życia społecznego, które zwykle się przemilcza lub potępia, oraz podejmuje wysiłek zrozumienia fenomenu sponsoringu seksualnego. Robi to w szerokim kontekście historycznym i społecznym, wykazując się doskonałą znajomością zagadnienia. Na uwagę zasługuje również to, że stroni od łatwych ocen, a do problemu podchodzi jak socjolog, chociaż – co cenne – czasami stara się patrzeć na świat oczami swoich rozmówców.

Czytelnik dostaje do ręki rzetelne studium o wciąż bardzo mało znanym i opisanym w literaturze zjawisku, jakim jest sponsoring seksualny w Polsce.

dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCSW naukach społecznych najbardziej interesujące poznawczo jest to, co zwykle wykluczane, co dzieje się na marginesach i rubieżach oficjalnego dyskursu. Tam właśnie tli się to, co społecznie wyparte, tym samym stanowiąc doskonały probierz tego, z czym społeczeństwo i sfera kultury nie do końca sobie radzą. Zadaniem i rolą socjologa jest dostrzeganie i wyciąganie na światło dziennie tego, co zasłonięte, co znajduje się w strefie Jungowskiego cienia. Monografia Sponsoring seksualny – od transakcji do intymności. Socjologiczna analiza zjawiska autorstwa Małgorzaty Kozioł stanowi interesującą diagnozę dotyczącą współczesnych przemian intymności, ukazując jej rozliczne uwikłania neoliberalne i konsumpcjonistyczne.

dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UJPoniżej prezentujemy streszczenie oraz recenzje rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Kozioł pt. "Sponsoring seksualny - od transakcji do intymności. Socjologiczna analiza zjawiska":

Recenzja 1

Recenzja 2

źródło https://www.umcs.pl/pl/przewody-doktorskie,824,mgr-malgorzata-koziol,90819.chtm

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło