• Obniżka
Zjawisko prostytucji w doświadczeniach prostytuujących się kobiet

Zjawisko prostytucji w doświadczeniach prostytuujących się kobiet

ISBN: 978-83-7587-977-3
36,19 zł
26,19 zł Oszczędzasz: 10,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 28,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Zagadnienie należy do drażliwych kwestii społecznych, ale nadal skąpo wyjaśnionych w czasach współczesnych w Polsce. Pojawiły się np. nowe okoliczności co do form i motywów uprawiania tego procederu przez polskie dziewczęta i kobiety (sponsoring). (…)

Wersja książki
Ilość

Zagadnienie należy do drażliwych kwestii społecznych, ale nadal skąpo wyjaśnionych w czasach współczesnych w Polsce. Pojawiły się np. nowe okoliczności co do form i motywów uprawiania tego procederu przez polskie dziewczęta i kobiety (sponsoring). (…) Dane na temat procederu prostytucji kobiet polskich zostały uzyskane poprzez wywiad internetowy od niewielkiej populacji. Chociaż materiał o charakterze jakościowym stanowi dobrą ilustrację badanej kwestii i wyjaśnia ją dostatecznie.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Stanisława Kawuli
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Stanowi ona bogate i fachowo przygotowane studium wiedzy na temat współczesnej kobiecej heteroseksualnej prostytucji. Autorka fachowo porusza się po obszarach teoretycznych współczesnej pedagogiki, socjologii, seksuologii i antropologii kultury, dokonując rzetelnego przeglądu nowych prac teoretycznych i ujęć badawczych, powstałych na gruncie polskim. (…) Przedłożoną mi do recenzji książkę (…) uważam za nowatorską, twórczą, oryginalną i interdyscyplinarną analizę zjawiska prostytucji w Polsce. Książkę mogącą nie tylko czytelnika zaciekawić, ale przede wszystkim pobudzić do refleksji, nauczyć wieloaspektowego postrzegania tego - co zdawało mu się oczywiste, a tym samym społecznej tolerancji wobec kobiet, których życiowe losy potoczyły się często niezgodnie z jego własnym systemem wartości. To „uwrażliwienie społeczne” na doświadczenia i przeżycia kobiet prostytuujących się uważam za najcenniejszy walor rekomendowanej do wydania pracy.

Z recenzji dr Doroty Zaworskiej-Nikoniuk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

III edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender!

Instytut Badań Literackich PAN oraz Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki przy IBL PAN, organizatorzy konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą pedagogiki i spraw społecznych uhonorowali wyróżnieniem Katarzynę Charkowską, autorkę pracy pt. „Zjawisko prostytucji w doświadczeniach prostytuujących się kobiet”.

Katarzyna Charkowska jest absolwentką pedagogiki społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od roku 2009 pracuje jako doktorantka w Katedrze Pedagogiki Społecznej. Jej zainteresowania naukowe dotyczą głównie pedagogiki społecznej oraz resocjalizacyjnej (patologie i dewiacje seksualności człowieka, patologie społeczne oraz społeczno-kulturowy wpływ na istnienie i znaczenie płci).

Jury obradowało w składzie: prof. Maria Janion – przewodnicząca, dr Agata Adamiecka-Sitek, dr Maciej Gdula, dr Dorota Krawczyńska, dr Iwona Kurz, dr Lena Magnone, dr Katarzyna Nadana, prof. dr hab. Monika Płatek, dr Monika Rudaś-Grodzka, dr Katarzyna Sierakowska, mec. Sylwia Spurek, dr Katarzyna Szumlewicz, dr Jolanta Żyndul.

Pani Katarzynie oraz pozostałym laureatom i nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

98 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-977-3

Charkowska Katarzyna

Charkowska Katarzynaabsolwentka pedagogiki społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od roku 2009 doktorantka w Katedrze Pedagogiki Społecznej.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą głównie pedagogiki społecznej oraz resocjalizacyjnej (patologie i dewiacje seksualności człowieka, patologie społeczne oraz społeczno-kulturowy wpływ na istnienie i znaczenie płci).

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Charkowska Katarzyna

ISBN druk

978-83-7587-977-3

ISBN e-book

978-83-7587-720-5

Objętość

202 stron

Wydanie

II, 2012

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp

 

Rozdział 1

Zjawisko prostytucji w świetle literatury

 

1.1. Pojęcie prostytucji w literaturze naukowej

1.2. Fenomen prostytucji w wybranych kulturach – rys historyczny

1.2.1. Prostytucja starożytna

1.2.2. Epoka średniowiecza

1.2.3. Epoka renesansu

1.2.4. Epoka galanterii

1.2.5. Epoka pruderii

1.2.6. Prostytucja końca XX i początku XXI wieku

1.3. Sponsoring

1.4. Prawne uregulowania zjawiska prostytucji w Polsce

 

Rozdział 2

Etiologia, zagrożenia i profilaktyka prostytucji

 

2.1. Teorie rozwoju i funkcjonowania prostytucji

2.1.1. Nurt biologiczno-psychologiczny

2.1.2. Nurt społeczno-ekonomiczny

2.1.3. Nurt kulturowy i środowiskowy

2.1.4. Wnioski wynikające z dotychczasowych ustaleń

2.2. Zagrożenia i skutki uprawiania prostytucji

2.2.1. Konsekwencje prostytucji dla zdrowia psychicznego

2.2.2. Konsekwencje prostytucji dla zdrowia fizycznego

2.2.3. Zagrożenia płynące ze strony społeczeństwa

2.3. Dyskursy wokół profilaktyki i legalizacji prostytucji

 

Rozdział 3

Metodologia badań własnych

 

3.1. Model badawczy

3.2. Cel i przedmiot badań

3.3. Problematyka badań

3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze

3.5. Organizacja i przebieg badań

3.6. Charakterystyka badanych kobiet

 

Rozdział 4

Zjawisko prostytucji w doświadczeniu badanych kobiet

 

4.1. Okres dzieciństwa i relacje z najbliższymi osobami

4.2. Prostytuowanie się badanych kobiet

4.2.1. Przyczyny rozpoczęcia uprawiania prostytucji

4.2.2. Wpływ prostytuowania się na związek partnerski

4.2.3. Ewentualne zaprzestanie uprawiania prostytucji

4.3. Samoocena badanych kobiet

4.4. Preferowane sposoby uprawiania prostytucji

4.5. Stanowisko wobec klientów

4.6. Ocena zjawiska prostytucji w Polsce

4.7. Oczekiwania związane z przyszłością

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Aneks

Rzecz o prostytucji

O prostytutkach zwykło się mawiać, że wykonują one najstarszy zawód świata. Niezależnie od tego, jak będziemy świadczenie usług seksualnych określać, nazywając je właśnie prostytucją, nierządem bądź też wyrażając się w bardziej wulgarnych słowach, nie zmienia to faktu, że jest to proceder istniejący już od wieków. Zgodnie z definicją sformułowaną przez Światową Organizację Zdrowia, prostytucja jest usługą seksualną, mającą dynamiczny i adaptacyjny charakter, pociągającą za sobą przepływ pieniędzy pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą. Badacze zajmujący się tym tematem postrzegają zjawisko prostytucji w wielu aspektach, a mianowicie: społecznym, psychologicznym oraz medycznym. Przyczyn prostytuowania dopatrują się oni w zaburzeniach popędowych prostytutek, w biedzie i wyzysku ekonomicznym, w moralności drobnomieszczańskiej, w rozwoju rynku, na którym seks stał się towarem. Jak jednak prostytucja wygląda w oczach samych prostytutek?

Na to pytanie próbuje odpowiedzieć Katarzyna Charkowska, doktorantka w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jej książka Zjawisko prostytucji w doświadczeniach prostytuujących się kobiet, opublikowana nakładem Oficyny Wydawniczej Impuls, to niezwykle interesująca lektura, zawierająca analizę wybranych aspektów badanego zjawiska. Z uwagi na szeroki kontekst, autorka nie wyczerpuje tematu, dając tym samym szansę czytelnikom na prowadzenie badań własnych w obranym przez siebie kierunku, inspirując do poszukiwań, refleksji nad ponadczasowością istnienia usług seksualnych. Publikacja jest adresowana zarówno do socjologów czy psychologów, studentów tych kierunków, jak i do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematem.

Charkowska dzieli swoją książkę na cztery rozdziały, z których każdy został poświęcony innemu aspektowi zjawiska prostytucji. Rozdział pierwszy traktuje o zjawisku prostytucji w świetle literatury, prezentuje również rys historyczny tego zjawiska, poczynając od prostytucji w czasach starożytnych, w państwach Bliskiego Wschodu, gdzie miała ona wymiar religijny oraz gościnny. Autorka porusza w tym rozdziale również zagadnienie sponsoringu, będącego odmianą prostytucji, który w ostatnich latach stał się bardzo popularny. Przytoczone zostały również prawne uregulowania prostytucji, funkcjonujące na terenie Polski.

W rozdziale drugim przedstawiona została etiologia prostytucji w aspekcie biologicznym, psychologicznym, społecznym oraz ekonomicznym. Znajdziemy tu również identyfikację zagrożeń oraz skutków uprawniania prostytucji, zarówno dla osoby świadczącej usługi seksualne, jak i dla całego społeczeństwa. Autorka pisze o zmianach w sferze osobowości i psychiki osób prostytuujących się, o zagrożeniach zdrowotnych, a przede wszystkim o chorobach przenoszonych drogą płciową oraz o zakażeniach wirusem HIV, a także o wykluczeniu społecznym. Przybliża również kwestie związane z profilaktyką oraz przytacza opinie na temat legalizacji prostytucji i uregulowania prawnego dla zawodu prostytutki.

Rozdział trzeci poświęcony jest metodologii badań własnych, zaś czwarty, ostatni, zawiera interpretację wyników tych badań w podziale na okres dzieciństwa kobiet poddanych badaniu i ich relacji z najbliższymi osobami, samoakceptacji, preferowanych sposobów uprawiania prostytucji oraz subiektywnej oceny prostytucji i planów dotyczących przyszłości. Na podstawie przeprowadzonych badań autorce udało się zidentyfikować najczęstsze przyczyny, skłaniające kobiety do prostytuowania się, zdołała ona również uzyskać informacje na temat stosunku prostytutek do własnej osoby.

Charkowska zastanawia się również nad tym, czy czynienie z prostytucji tematu tabu oraz ignorowanie (bądź też akceptacja) decyzji o jej uprawnianiu nie będą skutkowały rozwojem tego zjawiska. Być może publikacja Zjawisko prostytucji w doświadczeniu prostytuujących się kobiet stanie się przyczynkiem do szerszych rozważań na temat prostytucji, również na szczeblu rządowym. Nie można bowiem udawać, iż zjawisko to na rodzimym gruncie nie istnieje, bowiem nie dość, że ma się doskonale, to jeszcze przybiera coraz bardziej wysublimowane formy. Wierzę, że Charkowska poruszyła temat, który zgłębiać będą kolejni badacze, o którym stanie się głośno, bowiem wszyscy musimy zauważyć, że problem ten dotyczy nie tylko osób oferujących swoje ciało za pieniądze, ale w konsekwencji – całego społeczeństwa.

źródło: http://www.granice.pl/recenzja,zjawisko-prostytucji

 


 

Niemal wszyscy wiedzą, kim jest i czym się zajmuje, mimo to wciąż funkcjonuje pod kurtyną tabu. Prostytutka, bo o niej mowa, świadczy usługi seksualne za pieniądze. Chciałoby się rzec, że jej profesja stara jest jak świat, sporo bowiem już wiadomo na temat tego zjawiska. Jednak pomimo rosnącego zainteresowania środowisk naukowych, licznych badań, programów wsparcia i rozwijającej się świadomości społecznej zjawisko prostytucji utrzymuje swoją wysoką popularność, zarówno po stronie usługodawców, co klientów.

Popyt nakręca podaż?

Katarzyna Charkowska podjęła się trudnej próby uporządkowania danych poświęconych zjawisku prostytucji w Polsce, czego efektem stała się interesująca publikacja wydana nakładem Oficyny Wydawniczej "Impuls", z którą miałam możliwość się zapoznać.

"Zjawisko Prostytucji w doświadczeniach prostytujuących się kobiet", to zbiór obiektywnie uporządkowanej wiedzy naukowej dotyczącej zjawiska prostytucji, a także próba odpowiedzi na nurtujące autorkę pytania.

W pierwszej części książki Czytelnik będzie miał możliwość zapoznania się z rysem historycznym tego fenomenalnego zjawiska, zgłębienia wiedzy z zakresu teorii naukowych traktujących o przyczynach rozwoju i funkcjonowaniu prostytucji, co więcej zapozna się też z zagrożeniami wynikającymi ze świadczenia usług seksualnych, poszerzy również wiedzę z zakresu profilaktyki.

W dalszej kolejności Katarzyna Charkowska przedstawia wyniki badań własnych o charakterze jakościowym, które przeprowadziła z udziałem prostytuujących się kobiet. Niewielka próba badanych nie pozwala co prawda na wysuwanie dalekich wniosków naukowych, mimo to stanowi cenne źródło wiedzy; zmienia perspektywę podejścia do problematyki prostytucji, zwracając uwagę na subiektywną postawę kobiet prostytuujących się względem ich profesji, wpływu społecznokulturowego i oceny samego zjawiska w Polsce.

Autorka książki słusznie zauważa, iż w opinii publicznej, a także opinii prostytuujących się kobiet, sama zmiana polityki kraju nie wystarczy: "jak długo będą kobiety, które chcą świadczyć usługi seksualne, tak dobrze będzie się miała prostytucja w Polsce". Warto jednak przyjrzeć się problemowi z drugiej strony: jak długo będą klienci, tak długo będą prostytutki, gejsze, kokoty, loretki, kurtyzany, metresy, primadonny... w zależności od kultury i czasu, w jakim żyją. Profesja ta przeszła bowiem do historii; miejmy nadzieję, że jej przyszłość nie będzie równie świetlana.

Książkę polecam uwadze wszystkim zainteresowanym powyższą tematyką.

źródło: http://www.psychologia-spoleczna.pl/recenzje-ksiazek/1777-zjawisko-prostytucji-w-doswiadczeniach-prostytuujacych-sie-kobiet.html

 


 

Kim jest obecnie prostytuująca się kobieta? Dlaczego uprawia seks za pieniądze? Czy jest świadoma czyhających na nią zagrożeń? Czy sprzedaż ciała za gadżety, prezenty również jest prostytucją? Takie właśnie pytania stawiałam podczas lektury tej arcyciekawej książki autorstwa Katarzyny Charkowskiej - doktorantki w Katedrze Pedagogiki Społecznej w Olsztynie.

Powszechnie wiadomo że prostytucja jest bardzo częstym zjawiskiem w dzisiejszych czasach. Zarazem jest znana od bardzo dawna. Mimo to, nie ma w tym momencie zbyt wielu opracowań naukowych dotyczących tego zagadnienia w polskiej literaturze. Katarzyna Charkowska postanowiła w swojej książce poruszyć i zgłębić ten kontrowersyjny temat.

Autorka pisze w swojej publikacji o prostytucji zarówno w aspekcie historycznym, piśmienniczym jak i ogólnospołecznym. Z ogromną wprawą spaja w niej teorie dydaktyczne i społeczne. Przeprowadza rewizję świeżych prac teoretycznych i aspektów poznawczych. Ta praca zaznajamia czytelnika dogłębnie ze zjawiskiem prostytucji.

Dane na temat zachowań prostytutek polskich zebrano przy pomocy wywiadu przez email. Kwestionariusz ankiety został wysłany do 1059 kobiet, które zamieściły anonse erotyczne w sieci. Odpowiedzi uzyskano od 66 osób, w tym 21 odmownych a zarazem obraźliwych. Wypełnioną ankietę odesłały 32 prostytutki. Zgodę na udzielenie wywiadu przez email spośród tej grupy wyraziło 19 kobiet. Tylko z 15 udało się porozmawiać. Pięć z nich przerwało wywiad w trakcie, pełnych wywiadów zatem udzieliło tylko 10 kobiet prostytuujących się. Jednak w publikacji autorka zamieściła również wywiady z kobietami, które przerwały wywiad z nieznanych powodów.

Z informacji zebranych podczas rozmów i ankiety dowiadujemy się, że niektóre z nich wywodzą się z patologicznych rodzin, ale aż 7 wychowywało się w dobrych, ciepłych domach. Jednak nie miało to wielkiego wpływu na to czym obecnie się zajmują. Bohaterki opowiadają autorce publikacji o sobie, swoich rodzinach, relacjach ze sponsorami. Otwierają się przed nią. Mówią o swoich planach, pragnieniach. Żadna z nich nie używa wobec siebie słowa prostytutka. Postrzegają siebie w roli dam do towarzystwa. Twierdzą, że nie są podobne do tirówek, ponieważ same dobierają sobie stałych sponsorów. Najczęstszym motywem rozpoczęcia tego procederu podawanym przez badane jest kwestia finansowa, rzadziej chęć dowartościowania się. Wśród badanych jest jedna dziewczyna, która będąc lesbijką uprawia seks za pieniądze tylko z mężczyznami. Niektóre z dziewczyn parają się prostytucją, ponieważ pragną mieć coraz nowsze gadżety. Jedna z badanych kobiet stwierdziła, że nie opłaca jej się dojeżdżać do pracy za 6zł/h i dlatego wybrała prostytucję.

Książkę bardzo interesująca. Dużo przykładów. Ogromna wiedza autorki na opisywany temat. Rozbudowana bibliografia. Bogate źródło informacji w kwestii obecnej kobiecej prostytucji. Innowacyjna, odkrywcza, pionierska i różnokierunkowa analiza tego zjawiska w Polsce. Książka intryguje, jest powodem zadumy, edukuje, oświeca. Powyższa praca została wyróżniona II miejscem w 2010 roku w konkursie Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców na najciekawszą pracę z pedagogiki.

źródło: http://hugekultura.blogspot.com/2014/02/zjawisko-prostytucji-w-doswiadczeniach.html

 


 

Katarzyna Charkowska to absolwentka pedagogiki społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W swojej książce postanowiła poruszyć zjawisko prostytucji występujące wśród kobiet.

Prostytucja od lat nazywana jest nierządem, jednak pojawiają się także nowe formy, typu sponsoring. Oddawanie swojego ciała w zamian za odzież, czy nowe kosmetyki także jest prostytucją!

Autorka w swojej pozycji zamieściła wiele wypowiedzi młodych dziewczyn, które zajmują się nierządem. Niektóre z nich pochodzą z dobrych rodzin, inne z patologicznych. Nie ma to wielkiego znaczenia, jak można zauważyć z podanych przykładów.

Powodów jest kilka. Niektóre z dziewczyn robią to dla pieniędzy, inne czują się niedocenione, chcą mieć nowe gadżety. Czy jednak nowe dodatki mogą zagłuszyć sumienie?

Prostytucja jest już dość powszechna w dzisiejszych czasach. Jest ona znana już od wielu wieków. Wcześniej nie uważano tego za coś hańbiącego. Teraz są różne nazwy, tirówki powoli odchodzą w zapomnienie.

Moim zdaniem nie warto oddawać swojego ciała w zamian za jakieś dobra materialne. Pieniądze nie są w stanie uśmierzyć naszych myśli.

Jedna z wypowiadających się osób stwierdziła, że jeśli w sklepie miała zarobić 6zł/h i stracić 30 zł na dojazd to wolała się prostytuować. Czy warto…

Książkę przeczytałam z ogromnym zainteresowaniem. Zjawisko zostało dokładnie objaśnione przez autorkę, dużym plusem było także podanie wielu przykładów. Nie wiadomo na ile są one prawdziwe, jednak należy przyjąć je za prawdę.

Co można było zauważyć w opiniach kobiet? Nie posiadały one zbyt wielkiego wykształcenia. Często w ich wypowiedziach pojawiały się błędy ortograficzne, czy interpunkcyjne.

Autorka posiadała wielką wiedzę na opisywany temat, odwoływała się do wielu źródeł, co tylko uwiarygodniło tą pozycję.

,,Zjawisko prostytucji w doświadczeniach prostytuujących się kobiet” to pozycja dla nieco starszych czytelników.

Moja Ocena : 8/10
źródło:
http://book-and-cooking.blogspot.com/2013/04/zjawisko-prostytucji-w-doswiadczeniach.html
 


 

Do najsławniejszych należą Nana Zoli, Moll Flanders Defoe’a. Małgorzata Gautier z „Damy kameliowej” Dumasa oraz Vivian, czyli Pretty Woman z twarzą Julii Roberts. Chodzi oczywiście o przedstawicielki najstarszego zawodu świata. Kim jest i jak wygląda spółczesna prostytutka? Bohaterki pracy Katarzyny Charkowskiej opowiadają jej o sobie za pośrednictwem Internetu. Dlaczego oddają swoje ciało za pieniądze?

Czy sprawia im to przyjemność? Czy zdają sobie sprawę z zagrożenia? Zwierzają się ze swoich planów na przyszłość, marzeń, kłopotów. Raczej unikają słowa prostytu­cja, wolą sponsoring. Nie są tirówkami, raczej widzą siebie jako współ­czesne kurtyzany, damy do towarzystwa. Przecież same wybierają sobie stałych partnerów, nie stoją pod latarnią, nie robią „tego" w krzakach. Naj­częstszym motywem są pieniądze, czasem po to, by się dowartościować. Wśród bohaterek jest dziewczyna, która będąc homoseksualną prostytu­uje się wyłącznie z mężczyznami. Czy sposób na utrzymanie się studen­tek zwanych „uniwersytutkami", które za darmowe mieszkanie, gadżety, prezenty, wyżywienie, płacą swoim ciałem i seksem, można nazwać pro­stytucją? Charkowska pisze o prostytucji w ujęciu historycznym, literackim, społecznym, kulturalnym. Stara się zaprezentować tę profesję od każdej strony. By na koniec głos oddać kobietom.

„Autorka fachowo porusza się po obszarach teoretycznych współczesnej pedagogiki, socjologii, seksu­ologii i antropologii kultury, dokonując rzetelnego przeglądu nowych prac teoretycznych i ujęć badawczych, powstałych na gruncie polskim" - chwali pracę doktorantki Wydziału Nauk Społecznych UWM, dr Dorota Zaworska-Nikoniuk. Ta praca przybliża temat, i uwrażliwia społecznie.

JOANNA HABIER
Magazyn Literacki "Książki", nr 7/2010

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło