Menele. Subkultura o tożsamości dewiacyjnej

Menele. Subkultura o tożsamości dewiacyjnej

ISBN: 978-83-7850-353-8
19,05 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka stanowi próbę podjęcia istotnego społecznie problemu dotyczącego niebadanego dotąd aspektu problemów alkoholowych: tworzenia się grup a być może subkultur, których członkowie reprezentują poszczególne stadia uzależnienia od alkoholu.

Wersja książki
Ilość

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book.

Tematyka problemów alkoholowych jest zawsze aktualna ze względu na ich rozpowszechnienie i różnorodność konsekwencji zeń wynikających. Istnieje jednak pewna luka na tle literatury przedmiotu dotycząca funkcjonowania osób uzależnionych od alkoholu w obrębie marginesu życia społecznego, na który są spychani. Wyizolowani ze społeczeństwa alkoholicy organizują się często w charakterystyczne grupy na różnych jednostkach terytorialnych. Ten aspekt choroby alkoholowej nie był dotąd badany.

Książka stanowi próbę podjęcia istotnego społecznie problemu dotyczącego niebadanego dotąd aspektu problemów alkoholowych: tworzenia się grup, a być może subkultur, których członkowie reprezentują poszczególne stadia uzależnienia od alkoholu oraz prezentują swoją osobą różne stopnie degradacji zawodowej, społecznej i zdrowotnej poprzez patologiczny kontakt z alkoholem.

Podrozdziały części teoretycznej pracy obejmują zagadnienia dotyczące terminologii, podstawowych wiadomości o alkoholu, zarysu historycznego pijaństwa w Polsce, wzorów, stylów picia, przyczyn sięgania po alkohol, motywów picia oraz psychologicznych teorii dotyczących powodów sięgania po alkohol. W większości część teoretyczna pracy skupia się na konsekwencjach krótkotrwałego jak i długotrwałego oddziaływania alkoholu na organizm i psychikę człowieka. Dotyczy to zarówno przewidywalnych efektów fizjologicznych po jego spożyciu jak i zdrowotnych, społecznych i materialnych konsekwencji długotrwałego nadużywania alkoholu w tym tworzenia się więzi grupowej osób uzależnionych od alkoholu. Zdefiniowane i scharakteryzowane jest także uzależnienie od alkoholu, fazy i typologie alkoholizmu, czynniki wpływające na rozwój uzależnienia oraz instytucje sprzyjające piciu.

Nowatorski charakter ma rozdział dotyczący grup „meneli”. Praca zawiera definicje pojęcia „menel” (humorystyczną jak i naukową), próbę charakterystyki tworzonej przez nich grupy oraz rozważania dotyczące klasyfikacji „meneli” jako grupy społecznej czy też subkultury.

Poruszone, na podstawie dostępnej wiedzy dotyczącej problemów alkoholowych, psychologii społecznej oraz grup społecznych zagadnienie, stało się inspiracją do przeprowadzenia badań na temat powstawania, funkcjonowania oraz konsekwencji przynależności do grup „meneli”. Badania oparto na opracowanej przez Autorkę koncepcji metodologiczne, a także narzędziach badawczych własnego autorstwa.

Monografia ma charakter studiów diagnostycznych. Została opracowana na podstawie badań przeprowadzonych w miejscowości Stróża w województwie małopolskim.

Rozdział II zawiera koncepcję metodologiczną badań, opis ich przebiegu oraz charakterystykę narzędzi badawczych.

Rozdział III zawiera analizę i interpretację zgromadzonego materiału badawczego. Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród społeczności lokalnej przedstawiony jest sposób postrzegania grupy „meneli” przez mieszkańców Stróży.

W oparciu o wywiady przeprowadzone z 34 przedstawicielami grupy „meneli” oraz dokonywanych podczas obserwacji, w książce przedstawiono ich materialną, zdrowotną i społeczną sytuację zadając pytania nie tylko dotyczące problemów alkoholowych, ale także systemu wartości czy też sposobu odżywiania. Między innymi w oparciu o te wywiady powstało 18 indywidualnych charakterystyk członków grupy „meneli”.

Wnioskiem z badań staje się fakt iż „menele” są swoistą subkulturą lokalną. Między osobami mającymi problemy z przystosowaniem się do środowiska społecznego i kulturowego, w jakim przyszło im żyć ze swoją chorobą dochodzi do interakcji czego wynikiem są określone normy i działania podejmowane w obrębie grupy. Książka po raz pierwszy porusza ten właśnie aspekt problemów alkoholowych.

Czytelnik w trakcie lektury zaznajamiając się najpierw z terminologią i teorią dotyczącą problemów alkoholowych, ich przyczyn i konsekwencji ma możliwość odniesienia zdobytej wiedzy do kolejnych rozdziałów dotyczących bezpośrednio „meneli”. Umożliwia to pełniejsze zrozumienie tego, kim tak naprawdę jest „menel” i tego, jakie problemy zdrowotne, materialne i społeczne mogą go dotyczyć jako jednostki funkcjonującej na marginesie życia społecznego.

194 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-353-8

Słowiak Maria Natalia

Natalia Maria Słowiak jest absolwentką studiów pedagogicznych o specjalności resocjalizacja na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierunku interwencja wychowawcza w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie doskonalenia kompetencji naukowo – badawczych w naukach społecznych w WSNS Pedagogium w Warszawie oraz cykl szkoleń z zakresu przygotowywania i realizacji Szkolnych Programów Profilaktycznych w ramach przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych.

Posiada doświadczenie w działalności naukowo – dydaktycznej zdobyte między innymi na UJ oraz UW. Natalia Maria Słowiak jest w trakcie doktoryzowania się. W zakresie jej zainteresowań badawczych jest między innymi zjawisko stygmatyzacji w perspektywie symbolicznego interakcjonizmu, negatywne jak i pozytywne aspekty dewiacji społecznej oraz potencjał naukowy badań nad dewiacją pozytywną i jej percepcja społeczna.

W 2009 roku ukończyła z wyróżnieniem studia pierwszego stopnia w Krakowskiej Akademii a jej praca licencjacka została doceniona pod względem wysokiego poziomu merytorycznego oraz niezaprzeczalnej wartości poznawczej. W związku z tym otrzymała wyróżnienie w konkursie na Najlepszą Pracę Licencjacką w roku 2008/2009 zwieńczone publikacją "Menele. Subkultura o tożsamości dewiacyjnej".

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Słowiak Maria Natalia

ISBN druk

978-83-7850-353-8

ISBN e-book

978-83-7850-353-8

Objętość

154 stron

Wydanie

I, 2009

Format

B5 (160x235). E-book: epub i mobi

Oprawamiękka, klejona

Wstęp

Rozdział I

Zasady powstawania, funkcjonowania oraz konsekwencje przynależności do grup „meneli” – analiza literatury przedmiotu

Wyjaśnienia terminologiczne

Podstawowe wiadomości o alkoholu

Zarys historyczny pijaństwa w Polsce

Wzory, style picia Przyczyny sięgania po alkohol

Motywy picia

Teorie dotyczące przyczyn sięgania po alkohol Konsekwencje krótkotrwałego i długotrwałego oddziaływania alkoholu na organizm człowieka

Przewidywalne efekty fizjologiczne po spożyciu alkoholu

Zdrowotne konsekwencje nadużywania alkoholu

Społeczne konsekwencje nadużywania alkoholu

Materialne konsekwencje nadużywania alkoholu

Grupy „meneli”

Rozdział II

Metodologia badań własnych

Cel i zadania pracy

Problemy badawcze

Metody, techniki i narzędzia badawcze

Metoda sondażu diagnostycznego

Metoda indywidualnych przypadków

Badania pilotażowe

Charakterystyka terenu badań i badanej populacji

Organizacja przebiegu badań

Opis struktury demograficznej i społecznej badanych

Społeczność lokalna

Osoby należące do grupy „meneli”

Rozdział III

Analiza wyników badań

Sposób postrzegania grupy „meneli” przez środowisko lokalne

Konsekwencje prowadzenia trybu życia skutkującego byciem postrzeganym jako „menel”

Materialna sytuacja członków grupy „meneli”

Zdrowotne konsekwencje bycia „menelem”

Społeczne konsekwencje bycia „menelem”

Świat wartości członków grupy „meneli”

Ocena jakości swojego życia przez „meneli”

Studium indywidualnych przypadków osób należących do grupy „meneli”

Podsumowanie i wnioski pedagogiczne

Bibliografia

Spis tabel

Spis wykresów

Aneks

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło