Zagrożone człowieczeństwo. Tom I

Zagrożone człowieczeństwo. Tom I

ISBN: 978-83-7850-123-7
23,81 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 25,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Zagrożenia w obszarze rodziny, dzieciństwa i okresu dorastania

Zebrane w tym tomie artykuły przybliżą czytelnikowi spektrum różnorodnych przemian zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości społecznej i być może staną się inspiracją do poszukiwania lepszych, bardziej skutecznych metod, form pracy w obszarze zagrożonego człowieczeństwa.

Wersja książki
Ilość

Prezentowana książka stanowi wstęp do dyskursu dotyczącego zagrożonego człowieczeństwa, kontynuowanego w tomie drugim opracowania Zagrożone człowieczeństwo, noszącym tytuł Obszary zagrożeń człowieka w realiach współczesności, wydanym pod redakcją naukową Ewy Kantowicz i Grażyny Orzechowskiej.

Niniejszy tom poświęcony został m.in. zagadnieniom związanym z analizą zagrożeń w kontekście środowiska wychowawczego, jakim jest rodzina. Zaprezentowano różne stanowiska dotyczące przemian struktury współczesnej rodziny, jak też pełnienia przez nią przypisanych jej funkcji. Artykuły wyraźnie ukazują powiększanie się obszarów ryzyka dotyczących funkcjonowania rodziny w dynamicznie zmieniających się warunkach globalizującego się świata. W tomie znalazły się również teksty traktujące o braku poczucia bezpieczeństwa, w szerokim tego słowa znaczeniu, dotyczące okresu dzieciństwa i dorastania, a w szczególności kryzysu autorytetów, wartości, buntu młodych ludzi w odniesieniu do ładu społecznego oraz budowaniu przez nich wizji świata opartej na wzorcach kultury masowej. Syntetycznie przedstawiono tu również istotne z punktu widzenia pedagogiki społecznej sposoby czy też próby identyfikacji tych zagrożeń i poszukiwania różnych środków zaradczych pozwalających na wsparcie dzieci i młodzieży w różnych obszarach ich życia.

Zebrane w tym tomie artykuły przybliżą czytelnikowi spektrum różnorodnych przemian zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości społecznej i być może staną się inspiracją do poszukiwania lepszych, bardziej skutecznych metod, form pracy w obszarze zagrożonego człowieczeństwa. Założeniem autorów publikacji nie było kompleksowe określenie genezy, struktury czy typologizacji zagrożeń współczesnego człowieka, gdyż mają oni świadomość, że zjawisko to jest bardzo szerokim, interdyscyplinarnym zagadnieniem. Hasło „zagrożone człowieczeństwo” miało wywołać dyskurs podjęty z perspektywy nauk społecznych i humanistycznych, a w szczególności z perspektywy pedagogiki społecznej, co udało się, zdaniem autorów, osiągnąć.

Katarzyna Białobrzeska

Cezary Kurkowski

200 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-123-7

Białobrzeska Katarzyna

Kurkowski Cezary

Przedmowa (Katarzyna Białobrzeska, Cezary Kurkowski) 

Katarzyna Białobrzeska, Cezary Kurkowski

Na wstępie. Zagrożone człowieczeństwo – refleksje pedagoga społecznego   

Część I Rodzina wobec współczesnych zagrożeń

Elżbieta Górnikowska-Zwolak

Rodzinna przestrzeń tradycji publicznych – ochrona przed zagrożeniami współczesnego świata   

Lidia Willan-Horla

Obraz współczesnej polskiej rodziny, czyli od matki Polki (przez kobietę wielozadaniową) po kobietę dokonującą wyborów 

Małgorzata Biedroń

Zagrożenia relacji małżeńskich związane z pracą zawodową w percepcji młodych bezdzietnych par 

Irena Fiedorczuk

Zagrożenia dla rozwoju więzi między matką a dzieckiem na wczesnym etapie macierzyństwa

Anna Dudak

Konflikt rozwodowy w percepcji ojców ubiegających się o prawo do dziecka 

Majka Łojko

Rodzina zastępcza jako próba odbudowy utraconego bezpieczeństwa – obszary społeczne i prawne 

Małgorzata Bereźnicka

Współczesna rodzina a zagrożenia w sieci 

Małgorzata Ciczkowska-Giedziun

Zagrożona rodzina – próby wyjścia z sytuacji problemowych 

Cezary Kurkowski

Rodzina z problemem alkoholowym – doświadczenia kobiet z perspektywy ich współuzależnienia i uzależnienia 

Część II Zagrożone dzieciństwo i dorastanie

Anna Hajdukiewicz

Wychowanie i edukacja w społeczeństwie informacyjno-cyfrowym   

Joanna Frankowiak

„doskonale Niedoskonali” – odpowiedź studentów na kult wirtualnego piękna 

Iwona Myśliwczyk

Życie w niepewności – rekonstrukcja doświadczeń biograficznych niepełnosprawnych 

Anna Jankowska, Marta Bogdanowicz, Steven R. Shaw, Marta Łockiewicz

Zagrożenia społeczne osób z inteligencją niższą niż przeciętna – jak powstaje błędne koło społecznych niepowodzeń? 

Zbigniew Babicki

Troska o dziecko i rodzinę w środowisku lokalnym z perspektywy parafii 

Ewa Budziak Pedagog szkolny wobec nowych zagrożeń 

Maciej Bernasiewicz

Wybrane formy i metody pracy pedagoga społecznego z dziećmi marginalizowanymi społecznie

Anna Emilia Godlewska

Arteterapia jako forma przekazu doświadczeń dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 

Katarzyna Białobrzeska

Dzieciństwo w biedzie – w poszukiwaniu perspektywy badawczej 

Podsumowanie (Katarzyna Białobrzeska, Cezary Kurkowski) 

Informacje o autorach 

fragment

Refleksje nad człowiekiem zawsze wywołują zainteresowanie humanistyki. Jeśli na dodatek zawierają tak wielki ładunek uogólnionego lęku o przyszłość nie tylko człowieka, ale także człowieczeństwa, czyli istoty zbiorowej egzystencji i ładu moralnego w wymiarze społecznym, to mamy prawo do szczególnej uwagi i zainteresowania.

Badania w prezentowanej pracy dotyczą głównie […] dzieciństwa, młodzieży, rodziny. Tak zawężona problematyka człowieczeństwa nie odbiera jednak temu pojęciu jego prawomocności, bo dość powszechnie zwykliśmy uważać, że o wymiarach człowieczeństwa rozstrzyga stosunek do tych właśnie grup społecznych, jakimi są dzieci, młodzież, osoby starsze. Tym bardziej że w ciągu ostatnich kilku dekad mamy do czynienia z nowymi doświadczeniami rodzinnymi oraz zróżnicowanymi doświadczeniami dziecięcymi będącymi konsekwencją sytuacji ich rodzin, a także z zewnętrznymi czynnikami, które często w dramatyczny sposób modelują losy najsłabszych: dzieci, ludzi starych, niezaradnych. Coraz częściej dyskusje o nich i ich problemach wskazują na naszą bezradność wobec globalnych zjawisk i zagrożeń płynących choćby ze zjawiska masowej migracji i szczególnego statusu ludzi rozłączonych z najbliższymi.

Celem prezentowanej pracy jest spojrzenie na aktualne doświadczenia jednostkowe i grupowe wynikające z codziennej egzystencji i niecodziennych zmian w wielu obszarach życia rodzinnego. Książka jest swoistą diagnozą współczesnej rzeczywistości rodzinnej. Diagnozą udaną, bo ukazującą zarówno rozmiary zagrożeń, obszary niepewności, jak i kierunki i drogi zmiany bądź ich naprawy.

Z recenzji dr hab. Wiolety Danilewicz

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło