Aksjologia ciała w edukacji fizycznej

Aksjologia ciała w edukacji fizycznej

ISBN: 978-83-8095-986-6
19,05 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka zdecydowanie przyczyni się do zmiany poglądów na wychowanie do wartości ciała, tkwi w mocnym teoretycznym podłożu niniejszego opracowania...

Ilość

Autor podjął ambitne wyzwanie, z którego wywiązał się znakomicie. Wydawać by się mogło, że w tym obszarze naukowego dyskursu już wszystko zostało wyjaśnione. Jednak spojrzenie Józefa Węglarza na aksjologię ciała w edukacji fizycznej nieco inaczej ukazuje czytelnikowi jej wielowymiarowość oraz pozwala lepiej zrozumieć, że – jak pisze autor – „[...] ciało jest dla człowieka szczególną wartością i dbałość o nie stanowi jedną z wielu jego potrzeb”. Jak powszechnie wiadomo, na każdym etapie ontogenetycznego rozwoju potrzeby te nabierają nowego znaczenia. Dotyczy to zwłaszcza troski o ciało z perspektywy zdrowia. Książkę polecam nauczycielom, studentom i rodzicom oraz tym osobom, dla których ciało jest najwyższą wartością.

Z recenzji dra hab. Eligiusza Madejskiego, prof. nadzw. AWF w Krakowie


Z Wstępu

Człowiek żyje w świecie wartości, nadają one bowiem sens jego egzystencji. Konsumpcyjnym zamiarem było i jest optymalne z nich korzystanie. Można więc pełną garścią czerpać z dóbr pozostawionych przez poprzednie pokolenia, bo dzięki nim żyje nam się lepiej, wygodniej, dostatniej, nowocześniej, łatwiej, ciekawiej, godniej, mądrzej, piękniej, w miłości i w przyjaźni, w zdrowiu, w wolności... Z tych też powodów pielęgnuje się to przekazane nam wiano, umacnia je, wzbogaca i – aby nadal polepszać swoją egzystencję – tworzy się ciągle nowe.

W grupie wielu wartości mamy jedną szczególną – nasze ciało i emanującą z niego cielesność. Splatają się w nich dwie sfery kultury – materialna, do której można przyporządkować ciało jako organizm, i duchowa, czyli właśnie cielesność, należąca do kultury symbolicznej. Wędrowanie po ścieżkach aksjologii ciała jest podróżą nie tylko niezwykłą i skomplikowaną, lecz także fascynującą. Ale żeby ten główny nurt rozważań o ciele i cielesności można było osadzić we współczesnych realiach, trzeba prześledzić najbardziej znaczące poglądy na wartości w ogóle, które są najmocniej i najtrwalej osadzone w naszych dziejach, tradycji i kulturze, na tle hierarchicznych potrzeb współczesnego człowieka. O tym traktuje rozdział pierwszy.

Umieszczenie tego szczególnego waloru w procesie edukacji – jako celu wychowania do dbałości o ciało – wymaga wielu zabiegów, a główny problem tkwi w archaicznym systemie naszego wychowania fizycznego. Niezmiennie od dziesięcioleci obowiązuje w nim kanon ćwiczenia ciała jako jedynej słusznej formuły jemu przypisanej dla edukowanych podmiotów. Z pewną nieśmiałością przydzielono mu jeszcze promowanie niezwykle nośnego czynnika zdrowotnego. I na tym, w zasadzie, zaczyna się i kończy aksjologia ciała w praktyce. Inne sprawy w tej dyrektywie były i nadal są marginalne. O tym, co należałoby koniecznie uwzględnić w edukacji fizycznej, aby powstało solidne teoretyczne podłoże dla aksjologii ciała, będzie mowa w rozdziale drugim

W trzecim rozdziale podjęto próbę nakreślenia dróg (ścieżek), które mogą prowadzić do nadania ciału i cielesności należnej im rangi, a w czwartym zostały podane przykłady praktycznych rozwiązań dydaktycznych przydatnych w tych poczynaniach. Podsumowanie zaś to zbiór myśli postulujących zmiany w spojrzeniu na współczesne wychowanie fizyczne.

Nadzieja, że książka przyczyni się do zmiany poglądów na wychowanie do wartości ciała, tkwi w mocnym teoretycznym podłożu niniejszego opracowania, bo główny nurt rozważań oparto na dokonaniach wybitnych znawców przedmiotu: profesora Henryka Grabowskiego – twórcy kompletnej teorii fizycz­nej edukacji i profesora Józefa Lipca – filozofa.

125 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Węglarz Józef

Węglarz JózefDoc. dr Józef Węglarz – emerytowany nauczyciel akademicki PWSZ w Tarnowie, wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego we wszystkich typach szkół. Ponad 30 lat był związany ze szkołami kształcącymi nauczycieli wychowania fizycznego. Był także nauczycielem doradcą metodycznym w WOM w Tarnowie dla tej specjalności nauczycielskiej. Swoje zainteresowania naukowe skoncentrował na zagadnieniach związanych z aksjologią ciała i na ich wdrażaniu do procesu fizycznej edukacji. Wygłaszając referaty na konferencjach naukowo-metodycznych, dzielił się swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.

Jest autorem wielu publikacji, m.in. na łamach czasopisma „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, i współautorem dwóch książek: Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego (2007, 2008, 2013, 2014) oraz Identity of Polish Physical Education – European background (2012).

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Węglarz Józef

ISBN druk

978-83-8095-986-6

ISBN e-book

Objętość

108 stron

Wydanie

I, 2021

Format

A5 (145x210)

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Słowo wstępne        

1.    W świecie ludzkich potrzeb i wartości   

1.1.    Rozważania o potrzebach   
1.2.    Przestrzeń wartości w życiu człowieka 

2.    Wśród wartości ciała    

2.1.    Wartości ciała w ujęciu ogólnym    
2.2.    O socjologii ciała    
2.3.    Talent ruchowy jako wartość dziedziczona      
2.4.    Wydolność i sprawność fizyczna – wartości niezbędne    
2.5.    Uroda kształtów i ruchów – wartości przemijające   
2.6.    Zdrowe ciało jako cel i podstawowa wartość   
2.7.    Kinezyterapia wśród wartości dla ciała   
2.8.    Wolność w przestrzeni wartości   

3.    O wychowaniu dla aksjologii ciała      

3.1.    Trzy aksjologiczne filary dla ciała      
3.2.    Aksjologia ciała w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym   
3.3.    Aksjologiczne ścieżki edukacyjne 
3.3.1.    Ścieżka wiedzy o ciele jako wartość fundamentalna  
3.3.2.    Ścieżka sprawności fizycznej – niezbędna wartość technologiczna    
3.3.3.    Głębokość i trwałość postawy prosomatycznej jako ścieżka motywacyjna
3.3.4.    Ścieżki aksjologicznych wzmocnień    
3.3.5.    Procedury własne dbałości o ciało, czyli ścieżka aksjologicznej dojrzałości 
3.3.6.    Ścieżka budowania własnej tożsamości    
3.4.    Gotowość i zdolność do samorealizacji       
3.5.    Egzystencja a ciało we współczesnym świecie      

4.    Aksjologia ciała w praktyce        

4.1.    Na zajęciach lekcyjnych – przykładowe przekazy         
4.2.    W ramach zajęć do wyboru    

Zakończenie, czyli fenomen pewnej litery         

Piśmiennictwo

fragment

Autor podjął ambitne wyzwanie, z którego wywiązał się znakomicie. Wydawać by się mogło, że w tym obszarze naukowego dyskursu już wszystko zostało wyjaśnione. Jednak spojrzenie Józefa Węglarza na aksjologię ciała w edukacji fizycznej nieco inaczej ukazuje czytelnikowi jej wielowymiarowość oraz pozwala lepiej zrozumieć, że – jak pisze autor – „[...] ciało jest dla człowieka szczególną wartością i dbałość o nie stanowi jedną z wielu jego potrzeb”. Jak powszechnie wiadomo, na każdym etapie ontogenetycznego rozwoju potrzeby te nabierają nowego znaczenia. Dotyczy to zwłaszcza troski o ciało z perspektywy zdrowia. Książkę polecam nauczycielom, studentom i rodzicom oraz tym osobom, dla których ciało jest najwyższą wartością.

Z recenzji dra hab. Eligiusza Madejskiego, prof. nadzw. AWF w Krakowie

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło