• Obniżka
Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie

Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie

Podtytuł: Studia interdyscyplinarne
ISBN: 978-83-7308-753-8

42,76 zł
21,38 zł Zniżka 50%

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 22,45 zł

Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: co w zakresie psychologii rodzaju jest kulturowe, społeczne, a co wrodzone? Z drugiej strony książka stanowi zbiór prac związanych ze zmieniającymi się stereotypami płci i rodzaju. W podręczniku przyjęto perspektywę wielowymiarowej analizy doświadczeń życiowych kobiet i mężczyzn, także w aspekcie kulturowym. Założono, że kobiecość i męskość rozwijają się w społeczeństwie, dzięki niemu, a czasem pokonując społeczne czy kulturowe bariery.

Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: co w zakresie psychologii rodzaju jest kulturowe, społeczne, a co wrodzone? Z drugiej strony książka stanowi zbiór prac związanych ze zmieniającymi się stereotypami płci i rodzaju. W podręczniku przyjęto perspektywę wielowymiarowej analizy doświadczeń życiowych kobiet i mężczyzn, także w aspekcie kulturowym. Założono, że kobiecość i męskość rozwijają się w społeczeństwie, dzięki niemu, a czasem pokonując społeczne czy kulturowe bariery. Stąd w książce Czytelnik znajdzie naukowe teksty dotyczące problematyki płci w obszarze życia zawodowego, rodzinnego, w zakresie tematyki zdrowia czy ogólnego funkcjonowania kobiet i mężczyzn w społeczeństwie.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza traktuje o męskości i kobiecości w ujęciu międzykulturowym, któremu w poszczególnych publikacjach przyglądają się specjaliści z różnych dziedzin. Druga część książki omawia wymiar męskości – kobiecości z perspektywy psychologii społecznej. W tej części są analizowane problemy, z jakimi spotykają się kobiety polskiej rzeczywistości. Artykuły w niej zgromadzone wieloaspektowo omawiają specyfikę funkcjonowania kobiet w Polsce: od funkcjonowania w życiu rodzinnym, zawodowym, intymnym, aż po zaburzenia związane ze zdrowiem.

Książka może być wykorzystana jako lektura na zajęciach dydaktycznych ze studentami filozofii, socjologii, historii, psychologii, nauk o edukacji czy kulturze, a także kadrę akademicką prowadzącą zajęcia z problematyki dotyczącej płci kulturowej.

Studia interdyscyplinarne

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Chybicka Aneta

Chybicka Aneta Doktor nauk humanistycznych, psycholog, rekomendowany trener warsztatu i treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, mistrz i praktyk Neurolingwistycznego Programowania.

Pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Od kilku lat zajmuje się prowadzeniem zajęć aktywizujących psychologiczny potencjał i możliwości twórczego realizowania siebie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z twórczym myśleniem i psychologią międzykulturową.

Autorka książki Otwarty umysł oraz licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Jej pasje to: synek Łukasz, koty oraz prowadzenie badań postaw wobec płci w różnych kulturach (badania przeprowadziła dotychczas w Polsce, Niemczech, Egipcie i Indiach).

 

Kaźmierczak Maria

Notka biograficzna w przygotowaniu.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Chybicka Aneta, Kaźmierczak Maria

ISBN druk

978-83-7308-753-8

ISBN e-book

 

Objętość

580 stron

Wydanie

I, 2006

Format

B5 (160x235)

Oprawamiekka, klejona

Wstęp

 

Część pierwsza

 

Kobiecość/męskość – perspektywa międzykulturowa

 

Męskość – Kobiecość jako wymiar kulturowy

Koncepcje – problemy – pytania – badania

 

Trzy sari i samochód za pana młodego

 

Rola empatii i percepcji partnera w związkach romantycznych w Indiach w kontekście badań polskich

 

Kobiety w stereotypowych i niestereotypowych rolach płciowych – Polska i Indie. Porównanie międzykulturowe

 

K jak kobieta, K jak kochać

 

Utajona postawa kobiet egipskich wobec płci własnej i przeciwnej

 

Międzykulturowa analiza wpływu norm kulturowych na zachowanie – badania polsko-egipskie

 

Opowieść sudańska

 

„Dyskretny urok kobiety”. Historia jednego filmu

 

Czarna kobieta w tyglu północnoamerykańskim

 

Kobieta w starożytności – u źródeł konfliktu

 

 

Część druga

 

Kobiecość-męskość w społeczeństwie polskim

 

Płeć psychologiczna mężczyzn naruszających normy prawne a postrzeganie kobiety

 

Dlaczego kobietom trudniej jest odnieść sukces zawodowy? Utajone stereotypy i uprzedzenia wobec kobiet w pracy

 

Związek pomiędzy płcią, typem płci psychologicznej a autoprezentacją pośrednią

 

Dlaczego pary homoseksualne mają być gorszymi rodzicami? Czyli o uprzedzeniach względem rodzicielstwa osób homoseksualnych

 

Przestępczość a płeć

 

Pokusy i ich wpływ na natężenie wyznawanych wartości wśród młodych kobiet o mężczyzn

 

Atena czy Hestia? Postawa polskich studentek wobec osiągnięć

 

Związki zachodzące pomiędzy niektórymi zmiennymi kulturowymi a wzorami konsumpcji

 

Ocena własnej atrakcyjności przez kobiety w różnym wieku

 

Spostrzeganie społeczne „krytykantów” i „pochlebców” przez kobiety i mężczyzn

 

Wpływ emocji na pamięć kobiet i mężczyzn

Czy to prawda, że dziewczynki czytają lepiej niż chłopcy? Rozwój sprawności czytania w języku polskim w kontekście płci

 

Natężenie cech składających się na syndrom orientacji prorozwojowej w zależności od płci osób badanych

 

Ocena zachowań społecznych związanych z wyborem partnera a płeć

 

Kobieta a charakter pracy jej męża – dynamika zmian osobowościowych u żon marynarzy

 

Jakość życia i poczucie sensu życia w wybranych grupach kobiet leczonych ginekologicznie

 

Neuropsychologiczne następstwa hormonalnych terapii zastępczych

 

Jakość życia kobiet leczonych z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu w badaniu Kwestionariuszem Zdrowia Kingsa a warunki biometeorologiczne

 

Płeć a mózgowe mechanizmy słuchowej percepcji emocji w świetle badań funkcjonalnych metodą przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Chybicka Aneta, Kaźmierczak Maria

ISBN druk

978-83-7308-753-8

ISBN e-book

978-83-7308-753-8

Objętość

580 stron

Wydanie

I, 2006

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Niezwykle ciekawą moim zdaniem i godną polecenia książką jest pozycja wydawnicza Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie. Studia interdyscyplinarne pod redakcją naukową Anety Chybickiej i Marii Kaźmierczak wydana przez Oficynę Wydawniczą „Impuls”. Jest to bogata merytorycznie pozycja naukowa, którą czyta się lekko a jednocześnie z ekscytującym zaciekawieniem. Prymarną cechą, rzutującą na poziom wiarygodności zamieszczonych tu informacji oraz na ocenę wartości merytorycznej jest rzetelność poszczególnych tekstów, tworzonych przez autorów badań i obserwacji w zakresie poruszanych zagadnień. Nie bez znaczenia jest również wzbogacenie poszczególnych artykułów raportami empirycznymi i dokładnym opisem przebiegu procesów badawczych, za sprawą czego czytelnik otrzymuje możliwość samodzielnej interpretacji i oceny prezentowanych wyników. Dodatkowym atutem są wplecione tu reportaże zawierające relacje z interakcji z przedstawicielami odmiennych kultur, przybliżające sposób życia i myślenia kobiet i mężczyzn z obszarów, w których zwyczaje w kwestii postrzegania i traktowania przedstawicieli poszczególnych płci znacząco różnią się od norm przyjętych w Polsce.

Kobieta w kulturze – kultura w kobiecie. Studia interdyscyplinarne pod redakcją naukową Anety Chybickiej i Marii Kaźmierczak to fascynująca antologia będąca skondensowaną pracą współautorską, stanowiącą cenny wkład w popularyzację wiedzy naukowej z zakresu psychologii rodzaju (gender), tym donioślejszą że zawarte tu informacje mogą przyczynić się do upadku wielu stereotypów płci i rodzaju oraz odsłaniania pewnych społecznych tabu. Książka traktuje o ważnych zagadnieniach dotyczących kobiet i mężczyzn odwołując się do danych psychologicznych, historycznych w tym historyczno -religijnych, socjologicznych, antropologicznych i innych. Drugą, równie ważną jak wiarygodność naukowa i po części z nią pokrewną cechą pozycji jest obiektywizm. Przedstawiane tu informacje nie są stronniczo wybiórczym zbiorem jednokierunkowych tez potwierdzających jednorodne stanowisko w kwestii płci. Znajdziemy tu argumenty naukowe przemawiające na korzyść stanowisk feministycznych, jak i np. dowody na negatywne postawy ukryte polskich kobiet wobec rodzimych przedstawicieli odmiennej płci. Dowiadujemy się o transformacjach społecznych w zakresie negatywnego ustosunkowania społecznego wobec przedstawicieli części populacji Polaków stanowiących grupę wyodrębnioną ze względu na cechę płci, za sprawą których kierunek negatywnych nastawień wobec jednej płci stopniowo ulega zmianie na rzecz przedstawicieli płci odmiennej. Poznajemy dane historyczne wskazujące na wysoką pozycję kobiety w odległych cywilizacjach, w których obiekty religijnych kultów cechowały się płcią żeńską, przypuszczalnie za sprawą znaczenia przypisywanego rodzicielstwu wiązanemu z aktem stworzenia oraz przebieg zmian religijno–politycznych, na skutek których społeczności matriarchalne stopniowo przekształcały się w kultury patriarchalne. Ciekawych danych dostarczają zawarte tu badania międzykulturowe, porównujące wyniki uzyskane na gruncie polskim, z efektami badawczymi otrzymanymi na obszarach krajów odmiennych kulturowo. Na wartość merytoryczną publikacji składa się również różnorodność tematyczna. Wśród wielu interesujących zagadnień, na szczególną uwagę w mojej ocenie zasługują takie problemy jak:

- teorie na temat męskości i kobiecości w wymiarze kulturowym [P. Boski]

- porównanie polskich i indyjskich kobiet w zakresie stereotypowych oraz niestereotypowych ról płciowych [N. Kosakowska]

- wpływ norm kulturowych na zachowanie [A. Chybicka],

- uprzedzenia wobec rodzicielstwa homoseksualnego [K Karasiewicz, R Lawendowski],

- przestępczość mężczyzn i kobiet [H.Machel],

- trudności kobiet w osiąganiu sukcesu zawodowego [K. Karasiewicz, A. Bata, R. Lewandowski]

- postawy Polek - studentek wobec osiągnięć [M. Kaźmierczak, J. Samuła, K. Sawicka]

- różnice w sprawności czytania pomiędzy dziewczętami i chłopcami [P. Petrus]

- cechy wchodzące w skład orientacji prorozwojowej u kobiet i mężczyzn [E. Martynowicz]

- ocena własnej atrakcyjności kobiet w różnym wieku [M. Lipowska, M. Lipowski] oraz wiele innych.

"Książka Kobieta w kulturze – kultura w kobiecie. Studia interdyscyplinarne" pod redakcją naukową Anety Chybickiej i Marii Kaźmierczak, której pomysł zrodził się w związku z konferencją o tożsamym tytule, stanowi niebagatelny wkład naukowy. Zgadzam się z opinią zawartą w recenzji Zbyszka Melosika (Poznań, 25 września 2006; za Chybicka, Kaźmierczak, 2006), zawierającej przewidywania szerokiego zastosowania publikacji jako lektury zalecanej studentom takich kierunków jak: psychologia, filozofia, socjologia, historia, antropologia, nauki o kulturze i edukacji oraz jako wsparcia dydaktycznego dla nauczycieli akademickich oraz innych prelegentów. Bez wątpienia jest to pozycja warta uwagi studentów kierunków wymienionych dyscyplin naukowych, specjalistów praktyków i teoretyków w dziedzinach związanych ze stereotypami rodzaju oraz jakością życia mężczyzn i kobiet, a także wielu innych czytelników zainteresowanych obszernym zakresem zawartych tu treści.

źródło: http://psychologiarozwojuosobistego.blogspot.com/2017/03/kobieta-w-kulturze-kultura-w-kobiecie.html

To kolejna ważna pozycja książkowa pochylająca się nad zagadnieniem „gender” – płci kulturowej. To plon konferencji naukowej pod tym samym tytułem, która wzbudziła duże zainteresowanie środowiska naukowego i studenckiego. Zawiera wieloaspektowe ujęcie tej problematyki dzięki temu, że jest zbiorem artykułów różnych autorów. Pozwala zrozumieć, że istnieją różnice między płcią biologiczną i psychologiczną. Ukazuje zmienność w czasie typowych ról kobiecych i męskich oraz ich stereotypizację.

Publikacja ta kontynuuje popularne obecnie badania z zakresu „gender studies”. Prezentuje analizę różnych doświadczeń życiowych kobiet i mężczyzn w aspekcie kulturowym, społecznym i gospodarczym. Ukazuje, jak kobiecość i męskość funkcjonują i rozwijają się w społeczeństwie, pokonując ograniczenia różnego rodzaju. Autorzy poruszają problematykę płci w różnych wymiarach – życia rodzinnego, zawodowego i społecznego. Szukają odpowiedzi na pytanie, czy postrzeganie ról kobiet i mężczyzn jest podobne w różnych kulturach i jak obie płcie wzajemnie się postrzegają. Wyznacza system wartości oraz norm ważnych dla kobiet i mężczyzn.

Układ publikacji pozwala na odpowiedni podział zawartych w niej treści. Część pierwsza ujmuje męskość i kobiecość w wymiarze wielokulturowym i poprzez pryzmat badań naukowców z różnych dziedzin. Urozmaiceniem dobrze ilustrującym omawiane zagadnienia są reportaże zawarte w kilku tekstach. Dowiadujemy się też, jak na przestrzeni dziejów funkcjonowały społeczności matriarchalne i patriarchalne. Nie brak też naukowego spojrzenia na erotyczne relacje damsko-męskie w różnych kulturach oraz na obecne w nich stereotypy płci. W części drugiej kwestie tożsamości płciowej są omówione z perspektywy psychologii społecznej. Spotykamy tu omówienie wielu aspektów życia i funkcjonowania kobiet w Polsce.

Dużym atutem tej książki jest praktyczne podejście do badanej tematyki, przedstawiające wyniki konkretnych badań na dany temat. Poznajemy realia różnych krajów i kultur – od Sudanu po Indie – ukazane z dwojakiej perspektywy: badaczy i żyjących tam ludzi.. Co nieco zaskakujące, okazuje się, że nasz kraj jest bardziej sfeminizowany niż np. Niemcy. Z kolei w Indiach nadal codziennością są aranżowane małżeństwa. To nie tylko pozycja z pogranicza socjologii i psychologii – to również cenne dzieło z dziedziny kulturoznawstwa. Autorzy nie pomijają tu tematów trudnych i kontrowersyjnych, np. kwestii operacji plastycznych z zakresu waginoplastii. Poznajemy też wyobrażenia kulturowe na temat kobiet istniejące zarówno w starożytności, jak i dziś.

Dowiadujemy się, czemu kobietom trudnej osiągnąć sukces na polu zawodowym i jakimi stereotypami są obciążone. Czemu pary homoseksualne są traktowane z rezerwą w kwestii rodzicielstwa. Poznajemy wyobrażenia kobiet na swój temat oraz badania związku między płcią a popełnianiem przestępstw.. Nie zostały pominięte również kwestie zdrowotne związane z kobietami.

To książka, która z pewnością wejdzie do kanonu lektur osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu „gender” nie tylko w rozumieniu naukowym, ale również związanym z potrzebą świadomego funkcjonowania w naszej rzeczywistości. Czytałam ją z prawdziwą przyjemnością, a kolejne teksty odkrywały przede mną kolejne tajniki wiedzy. Zapraszam więc także Was w tę intelektualną podróż.

Kinga P.

źródło: http://urodaizdrowie.pl/

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło