Joanna Smyła

Joanna Smyła

Joanna Smyładoktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; zatrudniona w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na stanowisku adiunkta; członek Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Jej główne zainteresowania naukowe to: sytuacja społeczna, rodzinna i zawodowa młodych kobiet, stereotypy płci, rynek pracy, przyszłość osobista i zawodowa młodzieży, a także problematyka współczesnych zjawisk występujących w relacjach edu­kacyjnych i społecznych. Autorka publikacji z dziedziny pedagogiki spo­łecznej, opiekuńczo-wychowawczej, pracy socjalnej, w tym monografii naukowych:   Młoda   kobieta   na   rynku   pracy.   Szanse   i   ograniczenia roz­woju (Kielce 2015); Między pragnieniem a koniecznością. Funkcjonowanie młodych kobiet w rodzinie i pracy (Kielce 2016), rozdziałów w monografiach oraz artykułów w czasopismach naukowych. Ponadto jest współredaktorką książek: Społeczeństwo i zdrowie – wielorakie perspektywy (Kielce 2018); Nauczyciel wobec wyzwań nowoczesności. Kierunki, koncepcje i dylematy (Wrocław 2018); Edukacja wobec wyzwań zmieniającego się świata. Diagnozy i projekcje rozwiązań (Kielce 2021); Wyzwania, dylematy i perspektywy edukacyjne. Konteksty zmian (Kielce 2021). Ukończyła kursy: „Myślenie krytyczne i narzędzia TOC”, „Coaching i mentoring w pracy pedagoga”, a także szkolenia podstawowe i eksperckie z diagnozy skłonności zawodowych metodą Obrazkowego Testu Zawodów (BBT-PL) Martina Achtnicha, szkolenie z charakterologii metodą Heymansa–Wiersmy oraz szkolenie I stopnia „Twórcze myślenie z wykorzystaniem metod TRIZ”.

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło