Aleksandra Boroń, Agnieszka Gromkowska-Melosik

Aleksandra Boroń

Aleksandra BorońDr hab. Aleksandra Boroń, prof. UAM – kierownik Pracowni Pedagogiki Porównawczej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Główne obszary jej naukowych zainteresowań to edukacja międzykulturowa, społeczno-kulturowe wymiary tożsamości i pamięci oraz rola edukacji językowej w środowiskach polonijnych. Jest autorką: dwóch monografii – (Prze)trwanie przeszłości w transkulturowych przestrzeniach (2021) i Pedagogika (p)o Holocauście. Pamięć, tożsamość, edukacja (2013); rozdziałów w pracach zbiorowych, np. Polonia portugalska i procesy (re)konstrukcji kulturowej tożsamości w: Polonia i Polacy za granicą – kulturowe i edukacyjne obszary badań i doświadczeń (2020, red. A. Boroń i in.); artykułów w periodykach naukowych, jak Lizbona – tożsamość międzykulturowego miasta („Edukacja Międzykulturowa” 2022, nr 1) oraz Polityka językowa i tożsamość kulturowa mniejszości („Studia Edukacyjne” 2021, nr 60).

Agnieszka Gromkowska-Melosik

Agnieszka Gromkowska-MelosikProf. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik – prodziekan na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Spo­łecznymi w tej uczelni. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół socjalizacyjnych i stratyfikacyjnych funkcji edukacji, roli kultury popularnej w kształtowaniu tożsamości młodego pokolenia oraz społeczno-kulturowych kontekstów kobiecości i męskości. Autorka ośmiu monografii: Kobiecość jako źródło społeczno-kulturowych niepokojów. Krystalizacje i rozproszenia (2019), Testy edukacyjne. Studium dynamiki selekcji i socjalizacji (2017), Elitarne szkolnictwo średnie. Między reprodukcją społeczno-kulturową a ruchliwością konkurencyjną (2015), Kobieta epoki wiktoriańskiej. Tożsamość, ciało i medykalizacja (2013), Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu (2011), Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy. Studium z socjopatologii edukacji (2007), Kobiecość w kulturze globalnej. Rekonstrukcje i reprezentacje (2002), Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej (2008; wspólnie z Tomaszem Gmerkiem). Redaktor naukowa siedmiu książek, w tym dwóch w języku angielskim, i jednego raportu z badań. Tłumaczka amerykańskiego podręcznika socjologii płci Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo Claire M. Renzetti i Daniela J. Currana, a także współautorka wstępu do niego. Laureatka nagród, m.in. I Wydziału Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło