Andrei Ahapau, Imelda   Chłodna-Błach   

Andrei Ahapau

Andrei Ahapauurodził się w 1989 roku w Moskwie. Studiował teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W latach 2012–2014 był studentem w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2014 roku uzyskał magisterium z teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, w 2016 roku – licencjat z teologii fundamentalnej w KUL, a w 2022 roku na tym samym uniwersytecie zdobył tytuł magistra z retoryki stosowanej.

Wygłosił ponad 70 referatów na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Jest autorem jednej monografii i kilku artykułów. W latach 2014–2015 prowadził zajęcia z teologii ekumenicznej w Kolegium Katechetycznym im. Zygmunta Łozińskiego w Baranowiczach (diecezja pińska, Białoruś). Jest członkiem Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Retorycznego oraz Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej. W latach 2018–2019 był stypendystą Fondazione Ratzinger (Watykan). Obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego. 


Imelda   Chłodna-Błach   

Imelda   Chłodna-Błach    dr   habilitowany,   adiunkt   w   Katedrze   Filozofii   Kultury i Podstaw Retoryki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Redaktor naczelna czasopisma „Studia Gilsoniana”, członek redakcji „Roczników Kulturoznawczych” oraz sekretarz redakcji czasopisma „Człowiek w Kulturze”. 

Autorka takich książek, jak: Edukacja amerykańska. Drogi i bezdroża (Lublin 2008), Od paidéi do kultury wysokiej. Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (Lublin 2016), From paideia to high culture: A philosophical-anthropological approach (Berlin 2020). Napisała również kilkanaście haseł encyklopedycznych (m.in. do wydawanej od 2000 roku przez Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu Powszechnej encyklopedii filozofii) oraz ponad 40 artykułów naukowych dotyczących zagadnień związanych z edukacją i filozofią wychowania.

Zainteresowania naukowe autorki obejmują problematykę związaną z filozofią kultury i cywilizacji, filozofią edukacji, sztuką retoryki, kulturą żywego słowa, technikami zapamiętywania. Cyklicznie prowadzi warsztaty z retoryki, kultury żywego słowa, kompetencji medialnych, mnemotechniki, także w ramach szkoleń dla rzeczników prasowych i pracowników wymiaru sprawiedliwości organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło