JÓZEF DOBIECKI

Harcmistrz Józef Dobiecki urodził się 6 grudnia 1899 roku we Lwowie, zmarł 21 sierpnia 1989 roku w Sobieszowie.

1914 – działał w I Drużynie Skautowej we Lwowie 1919 – wchodził w skład Naczelnej Komendy Skautowej we Lwowie 1919–1920 – był drużynowym I Drużyny Skautowej we Lwowie 1920 – pełnił funkcję Komendanta Hufca Harcerzy we Lwowie Uczestniczył w obronie Lwowa, brał udział w walkach na odcinku Dworzec – szkoła im. Henryka Sienkiewicza pod dowództwem podpułkownika Mieczysława Boruty-Spiechowicza. Potem był żołnierzem 1. pułku strzelców lwowskich; został zwolniony z wojska ze względu na stan zdrowia.

W 1920 roku na czele 25 harcerzy zgłosił się do Małopolskich Oddziałów Armii Ochotniczej, służył w 240. pułku piechoty pod dowództwem podpułkownika Aleksandra Domaszewicza. Był zastępcą dowódcy i dowódcą plutonu. Po przekształceniu oddziału na 20. pułk piechoty jako sierżant został dowódcą kompanii. Zakończył służbę jako podporucznik czasu wojny i dowódca harcerskiej kompanii wartowniczej.

1921 – kierował referatem obozów i kursów

Grudzień 1921 – listopad 1922 – był Komendantem w Męskiej Chorągwi Lwowskiej ZHP Hufca Harcerzy we Lwowie

Kwiecień 1923 – październik 1923 – sprawował funkcję drużynowego 1. DH im. Tadeusza Kościuszki we Lwowie

6 lutego 1924 – został zwolniony z ZHP

Do listopada 1926 – był drużynowym 1. Drużyny Harcerzy w Grzędzie

1930–1933 – należał do Zarządu Okręgu Lwowskiego ZHP

12 marca 1931 – został przywrócony do ZHP

Styczeń 1932 – styczeń 1934 – wypełniał obowiązki Komendanta Hufca Harcerzy w Chodorowie

10 września 1938 – zwolniony z ZHP na własną prośbę

1939 – uczestniczył w obronie Warszawy

1942–1944 – objął komendanturę Obwodu AK Kamionka Strumiłłowa Po wojnie osiedlił się na Śląsku.

1976–1984 – zainicjował Krąg Byłych Skautów-Harcerzy Najstarszej Polskiej Drużyny Harcerskiej

Autor: Wskazówki dla nowopowstających drużyn harcerskich (1921).

Jarzembowski K., Kuprianowicz L., Harcmistrzynie i harcmistrze Związku Harcerstwa Polskiego mianowani w latach 1920–1949, Barbara HUP B. Gąsiorowska, Kraków 2006, s. 110. Kozimala I., Lwowska Chorągiew Harcerzy ZHP w latach 1921–1939, PWSW, Przemyśl 2007, s. 36, 40, 51, 65, 83, 91, 93, 96–98, 135, 142, 215, 267, 376.

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło