Tomasz Piskorski

Tomasz Piskorski

Harcmistrz Tomasz Henryk Piskorski, pseudonim Wódz Piskorz-Jelenie Rogi, prawnik – urodzony 21 grudnia 1898 roku w Warszawie, zamordowany w kwietniu 1940 roku w Charkowie.

Jesień 1912 – wstąpienie do drużyny skautowej przy szkole Chrzanowskiego

1 listopada 1916 – uczestnictwo w zjeździe organizacji skautowych Królestwa Kongresowego w Warszawie, które połączyły się w ZHP

1918 – komendant 24 DH im. Karola Chodkiewicza w Warszawie

kwiecień 1919 – uczestnictwo w wyprawie wileńskiej

1921 – udział w trzecim powstaniu śląskim

1923–1925 – zastępca komendanta Warszawskiej Chorągwi Męskiej

1925–1929 – komendant Warszawskiej Chorągwi Męskiej

1928–1932 – referent Jamboree w Głównej Kwaterze Męskiej

1931–1936 – kierownik Wydziału Starszego Harcerstwa Głównej Kwatery Harcerzy

1931–1934 – przewodniczący Komisji Mundurowej GK Harcerzy

1931–1933 – zastępca Naczelnika Harcerzy

1934–1936 – zastępca Naczelnika Harcerzy

1933 – p.o. Naczelnik Harcerzy

1936–1937 – p.o. Naczelnik Harcerzy

1932–1936 – członek Naczelnej Rady Harcerskiej

1937–1939 – kierownik Wydziału Starszego Harcerstwa Komendy Chorągwi Mazowieckiej Harcerzy

1937–1939 – założyciel i kierownik Kręgu Starszoharcerskiego im. płk. T. Jeża-Miłkowskiego

Autor publikacji: "W przededniu ofenzywy (!) harcerskiej na młodzież". Wytyczne pracy Głównej Kwatery Harcerzy na rok 1934, nakładem Harcerskiego Biura Wydawniczego przy Naczelnictwie Związku Harcerstwa Polskiego, Warszawa 1933.

Krąg starszoharcerski. Wskazania organizacyjne, metodyczne i programowe, Harcerskie Biuro Wydawnicze, Warszawa 1935.

XV-lecie Starszego Harcerstwa, Wyd. „Na Tropie”, Katowice 1936.

Wykaz poległych i zmarłych uczestników ruchu niepodległościowego młodzieży narodowej (członków Związku Młodzieży Polskiej „Zet”, Organizacji „Przyszłość”, „Pet” i in. stopni organizacyjnych) w okresie lat 1886–1936, Zw. Seniorów O.M.N. i Z.P.M.D., Warszawa 1936.

Współredaktor wraz z Eugeniuszem Ryszkowskim i Eugeniuszem Konopackim publikacji zbiorowej: Polacy na Dżembori. Wspomnienia z międzynarodowego zlotu skautowego w Arrowe Park pod Birkenhead Anglja 1929 r., Komenda Wyprawy Polskiej na Dżembori, Warszawa 1931.

Współpracował z czasopismem „Straż nad Wisłą” i redagował organ Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej „Brzask”.

Odznaczony: Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem POW, Krzyżem Legionowym, Honorowym Krzyżem Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość i pośmiertnie Medalem za Udział w Wojnie Obronnej 1939.

Harcerski słownik biograficzny, t. 3, red. J. Wojtycza, Muzeum Harcerstwa – Marron Edition, Warszawa – Łódź 2012, s. 157–160.

Jarzembowski K., Kuprianowicz L., Harcmistrzynie i harcmistrze Związku Harcerstwa Polskiego mianowani w latach 1920–1949, Barbara HUP B. Gąsiorowska, Kraków 2006, s. 172.

Jest 2 produktów.

Pokazano 1-2 z 2 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło