Borowska-Beszta Beata

Borowska - Beszta Beata

Jest torunianką z urodzenia, absolwentką studiów pedagogicznych (1992) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz studiów podyplomowych (1998) Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W swoich pracach badawczych eksploruje od 1999 roku kulturowe konteksty i kultury niepełnosprawności młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju. Opiera projekty naukowe na badaniach jakościowych, badaniach terenowych – etnografii socjolingwistycznej. Podejmuje również badania oparte na mikroetnografii, cyberetnografii lub biografii konstruktywistycznej. Swój najnowszy mikroetnograficzny projekt badawczy zrealizowała we Francji w maju 2012 roku w lyońskich oddziałach inkluzywnych dla dzieci i młodzieży w sytuacji niepełnosprawności, we współpracy z Académie du Lyon. W triadzie zainteresowań naukowych łączy: kulturowe, semantyczne, ideograficzne i przestrzenne uwikłania niepełnosprawności w kulturach, problematykę akulturacji i enkulturacji dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością oraz habilitację kulturową osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju z orientacją badań jakościowych. Od 2008 roku jest członkiem Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego.

Dr Beata Borowska-Beszta jest autorką, redaktorką i współredaktorką następujących książek i raportów badawczych:

• Formowanie się wspólnoty w Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach, Wyd. Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2001 (współredakcja z A. Wojciechowskim).

• Etnografia dla terapeutów (pedagogów specjalnych) – szkice metodologiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.

 Echa ekspresji. Kulturoterapia w andragogice specjalnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.

• Wanda Szuman – pedagog specjalny – szkice do portretu, Wyd. Naukowe ITEE, Radom 2009 (redakcja).

Jest 3 produktów.

Pokazano 1-3 z 3 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło