Etnografia dla terapeutów (pedagogów specjalnych – szkice metodologiczne)

Etnografia dla terapeutów (pedagogów specjalnych – szkice metodologiczne)

ISBN: 83-7308-596-3
17,14 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 18,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Proponowana publikacja jest efektem pracy na dwóch polach działalności pedagogicznej – poszukiwań naukowych Autorki i zaspokajania potrzeb środowisk niepełnosprawnych. Książka stanowi próbę metodologicznej odpowiedzi na współczesne trendy i paradygmaty pedagogiki specjalnej, m.in....

Wersja książki
Ilość

Książka dostępna w wersji elektronicznej e-book.

Proponowana publikacja jest efektem pracy na dwóch polach działalności pedagogicznej – poszukiwań naukowych Autorki i zaspokajania potrzeb środowisk niepełnosprawnych. Książka stanowi próbę metodologicznej odpowiedzi na współczesne trendy i paradygmaty pedagogiki specjalnej, m.in. biograficznego, holistycznego i zindywidualizowanego poznania osoby niepełnosprawnej i jej środowiska.

Publikacja stanowi przedstawienie etnografii jako strategii badawczej i autorskiej koncepcji Jamesa Spradleya – „Postępującej Sekwencji Badawczej”. O oryginalności pracy stanowią dwa zasadnicze elementy:

1) szczegółowe przedstawienie poszczególnych kroków badawczych;
2) eseje etnograficzne, wywiady, portrety, „dziennik obserwacji” jako opracowania i dane dwóch realnie istniejących środowisk terapeutycznych oferujących rehabilitację osobom niepełnosprawnym intelektualnie.

Adresatami publikacji są teoretycy i praktycy pedagogiki specjalnej oraz studenci pedagogiki różnych specjalności. Książka może zainteresować kadrę akademicką na kierunkach pedagogicznych – wszystkich typów uczelni, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

197 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
83-7308-596-3

Borowska - Beszta Beata

Jest torunianką z urodzenia, absolwentką studiów pedagogicznych (1992) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz studiów podyplomowych (1998) Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W swoich pracach badawczych eksploruje od 1999 roku kulturowe konteksty i kultury niepełnosprawności młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju. Opiera projekty naukowe na badaniach jakościowych, badaniach terenowych – etnografii socjolingwistycznej. Podejmuje również badania oparte na mikroetnografii, cyberetnografii lub biografii konstruktywistycznej. Swój najnowszy mikroetnograficzny projekt badawczy zrealizowała we Francji w maju 2012 roku w lyońskich oddziałach inkluzywnych dla dzieci i młodzieży w sytuacji niepełnosprawności, we współpracy z Académie du Lyon. W triadzie zainteresowań naukowych łączy: kulturowe, semantyczne, ideograficzne i przestrzenne uwikłania niepełnosprawności w kulturach, problematykę akulturacji i enkulturacji dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością oraz habilitację kulturową osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju z orientacją badań jakościowych. Od 2008 roku jest członkiem Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego.

Dr Beata Borowska-Beszta jest autorką, redaktorką i współredaktorką następujących książek i raportów badawczych:

• Formowanie się wspólnoty w Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach, Wyd. Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2001 (współredakcja z A. Wojciechowskim).

• Etnografia dla terapeutów (pedagogów specjalnych) – szkice metodologiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.

 Echa ekspresji. Kulturoterapia w andragogice specjalnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.

• Wanda Szuman – pedagog specjalny – szkice do portretu, Wyd. Naukowe ITEE, Radom 2009 (redakcja).

Wydanie I

Kraków 2005

Format B5

Objętość 256 stron

Oprawa miękka

E-book: format PDF

Wstęp

Rozdział pierwszy

ELEMENTY TEORII

1. Badania kulturowe w pedagogice specjalnej

2. Teoretyczna perspektywa badań jakościowych

2.1. Nurty badawcze i cechy badań jakościowych
2.2. Typy badań jakościowych w socjologii
2.3. Typy badań jakościowych w pedagogice
2.4. Relacja paradygmatu i metody
 2.4.1. E. Guba i Y. Lincoln jako badacze jakościowi
 2.4.2. M. Miles i m. Huberman jako logiczni pozytywiści
 2.4.3. E. Eisner i etnografia krtytyczna

Rozdział drugi

ETNOGRAFIA

1. Etnografia jako produkt pisemny badań jakościowych
2. Etnografia J. Spradleya jako socjolingwistyczna strategia badawcza
3. Relatywistyczna teoria znaczenia w etnografii J. Spradleya.

Rozdział trzeci

UCZESTNICY BADAŃ ETNOGRAFICZNYCH

1. Osoba niepełnosprawna intelektualnie - portrety
 1.1. Osoba z zaburzeniami rozwoju
2. Terapeuta - uczestnik terenu - fragment etnografii
3. Pedagog jako badacz

Rozdział czwarty

KONTEKST KULTUROWY

1. Biograficzny kontekst życia osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Rozdział piąty

PROJEKTOWANIE ETNOGRAFII

1. Kwestie wstępne realizacji badań jakościowych - strategia i przyjęcie pozycji badawczej

2. Problemy gromadzenia danych
 2.1. Techniki etnografii
  2.1.1. Obserwacja uczestnicząca
  2.1.2. Wywiad etnograficzny

3. Kwestie etyczne gromadzenia danych

4. Problemy analizy danych

4.1. Kwestie wiarygodności w badaniu jakościowym
4.2. Rola badacza i informatora w badaniu jakościowym
4.3. Oprogramowanie komputerowe Etnograph (wersja 5.0)

Rozdział szósty

KROKI BADAWCZE

1. Lokalizacja informatora
2. Wywiad z informatorem
3. Typy zapisu etnograficznego
4. Pytania opisowe
5. Wstępna analiza wywiadów - poszukiwanie dziedzin
6. Analiza dziedzin
7. Pytania strukturalne
8. Analiza taksonomiczna
9. Pytania kontrastowe
10. Analiza składowa
11. Odkrywanie tematów kulturowych
12. Pisanie eseju etnograficznego

Rozdział siódmy

FRAGMENT ETNOGRAFII ŚRODOWISKA TERAPEUTYCZNEGO

1. Tło terapii

Zakończenie

Bibliografia

 

 

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło