• Obniżka
Otępienie czołowo-skroniowe

Otępienie czołowo-skroniowe

Podtytuł: Ujęcie neuropsychologiczne
ISBN: 978-83-7587-095-4
76,00 zł
38,00 zł Zniżka 50%

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 39,90 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

W pracy omówiono problematykę otępienia czołowo-skroniowego w ujęciu historycznym, poruszono kwestie złożoności diagnostycznej i terapeutycznej przedstawianej choroby, jak również ewolucję zespołu Picka ze szczególnym uwzględnieniem otępienia czołowo-skroniowego...

Ilość

W pracy omówiono problematykę otępienia czołowo-skroniowego w ujęciu historycznym, poruszono kwestie złożoności diagnostycznej i terapeutycznej przedstawianej choroby, jak również ewolucję zespołu Picka ze szczególnym uwzględnieniem otępienia czołowo-skroniowego. Wnikliwie przedstawiono kwestię diagnozy otępienia czołowo-skroniowego, stosowanych kryteriów diagnostycznych oraz istoty procesu chorobowego.

Dużo miejsca poświęcono opisowi wariantów otępienia czołowo-skroniowego, zarówno tych częściej spotykanych, jak i rzadszych, m.in. choroby Alzheimera, czyli otępienia typu Alzheimera (DAT). Następnie autor podjął próbę ustalenia relacji między stanem mózgu a objawami zaburzeń występujących u chorych z otępieniem czołowo-skroniowym (FTD) w porównaniu z chorymi z otępieniem typu Alzheimera (DAT) na podstawie wyników badań własnych oraz danych zaczerpniętych ze światowej literatury.

Książka adresowana jest do szerokiej grupy odbiorców, przede wszystkim do osób zajmujących się udzielaniem pomocy terapeutycznej pacjentom z otępieniem, a więc do neuropsychologów i psychologów klinicznych, którzy coraz częściej współpracują w zespołach terapeutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych – psychiatrami, psychogeriatrami, gerontologami. Praca kierowana jest również do bliskich i opiekunów osób z otępieniem.

Ujęcie neuropsychologiczne
188 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

Olszewski Henryk

Olszewski Henryk Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Autor trzech książek oraz ponad 50 artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą z dziedziny psychologii rozwoju człowieka w ujęciu klinicznym i społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki osób starszych oraz otępienia.

Członek kilku towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Wielokrotnie nagradzany za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Olszewski Henryk

ISBN druk

978-83-7587-095-4

ISBN e-book

Objętość

420 stron

Wydanie

I, 2008

Format

A5

Oprawatwarda, szyta

Wprowadzenie

 

Podziękowania

 

Rozdział 1. Problematyka postępującego zwyrodnienia płatów czołowych: otępienie czołowo-skroniowe

1.1. Choroba Picka w ujęciu historycznym

1.1.1. Arnold Pick: uczony i pierwszy badacz zespołu otępień czołowo-skroniowych

1.1.2. Dylematy nozologiczne

1.1.3. Kompleks Picka

1.2. Nowsze podejścia klasyfikacyjne

1.2.1. Rozwoj metod neuroobrazowych a diagnozowanie otępienia czołowo-skroniowego

1.2.2. Genetyczne podłoże choroby Picka

1.3. Epidemiologia

1.4. Klasyfikacja otępienia z zajęciem płatów czołowo-skroniowych

 

Rozdział 2. Rozpoznanie otępienia czołowo-skroniowego

2.1. Kryteria diagnostyczne otępienia czołowo-skroniowego

2.1.1. Kryteria diagnostyczne otępienia czołowo-skroniowego Lund–Manchester

2.1.2. Poprawione i rozszerzone kryteria diagnostyczne Lund–Manchester

2.1.3. Kryteria diagnostyczne Środkowoamerykańskiego Konsorcjum na rzecz Zwyrodnienia Płatów Czołowo-Skroniowych

2.1.4. Kryteria kliniczne otępienia czołowo-skroniowego

2.1.5. Inne postaci otępienia czołowo-skroniowego

2.1.6. Podsumowanie klinicznych kryteriów rozpoznania otępienia czołowo-skroniowego

2.2. Zaburzenia behawioralne i językowe w przebiegu FTD

2.3. Diagnostyka otępienia czołowo-skroniowego

2.3.1. Diagnoza neuropatologiczna

2.3.2. Badania neuropsychologiczne otępienia czołowo-skroniowego

2.4. Diagnoza różnicowa FTD

2.4.1. Różnicowanie jednostek chorobowych wchodzących w skład FTD

2.4.2. Różnicowanie otępienia czołowo-skroniowego z chorobą Alzheimera

 

Rozdział 3. Wariant językowy otępienia czołowo-skroniowego

3.1. Wprowadzenie

3.2. Pierwotna afazja postępująca

3.2.1. Trudności diagnostyczne

3.2.2. Badania neuroobrazowe w PPA

3.2.3. Badania neuropsychologiczne

3.2.4. Leczenie farmakologiczne PPA

3.3. Obraz kliniczny niepłynnej postaci afazji – PNFA

3.4. Płynna postać afazji – otępienie semantyczne

3.4.1. Istota otępienia semantycznego

3.4.2. Poznawcza organizacja wiedzy

3.4.3. Cechy kliniczne otępienia semantycznego

3.4.4. Prognoza

3.4.5. Badania neuropsychologiczne

3.5. Podsumowanie

 

Rozdział 4. Wariant behawioralny otępienia czołowo-skroniowego

4.1. Regulacja zachowania

4.1.1. Zaburzenia występujące u pacjentów z uszkodzeniami płatów czołowych

4.2. Badania neuropsychologiczne pacjentów z wariantem behawioralnym otępienia czołowo-skroniowego

4.2.1. Ogólna inteligencja

4.2.2. Płynność myślenia, abstrakcja i kategoryzacja

4.2.3. Funkcje wykonawcze

4.2.4. Zdolności uwagi i radzenie sobie z dystrakcją

4.2.5. Pamięć krótkotrwała (robocza) i prospektywna

4.2.6. Inicjowanie czynności, popędy, w tym motywacja i emocje

4.3. Uszkodzenie płatów czołowych a zaburzenia zachowania

4.3.1. Objawy psychotyczne

4.3.2. Zespoł Kluvera–Bucy’ego

4.3.3. Zdolność opanowania się w sytuacjach społecznych

4.4. Zaburzenia języka w przebiegu fvFTD: postępująca niepłynna afazja

4.5. Diagnoza różnicowa wariantu behawioralnego otępienia czołowo-skroniowego

 

Rozdział 5. Inne, rzadziej spotykane jednostki chorobowe z kręgu otępienia czołowo-skroniowego

5.1. Otępienie czołowo-skroniowe z zespołem parkinsonowskim sprzężone z chromosomem 17 (FTDP-17)

5.2. Zespół otępienny w przebiegu stwardnienia zanikowego bocznego

5.3. Postępujące otępienie w przebiegu choroby neuronu ruchowego

5.4. Otępienie w przebiegu zespołu korowo-podstawnego

5.4.1. Opisy badań neuropsychologicznych

5.4.2. Postępujące porażenie nądjądrowe (zespół Steele’a–Richardsona–Olszewskiego)

 

Rozdział 6. Otępienie typu Alzheimera

6.1. Wprowadzenie

6.2. Rys historyczny

6.3. Epidemiologia

6.3.1. Zachorowalność i czas przeżycia

6.3.2. Czynniki ryzyka

6.4. Obraz neuropatologiczny

6.4.1. Zwyrodnienie włókienkowe Alzheimera

6.4.2. Blaszki amyloidowe

6.4.3. Proces powstawania zmian w chorobie Alzheimera

6.5. Obraz kliniczny i przebieg choroby

6.5.1. Przebieg procesu chorobowego: stadia choroby Alzheimera

6.5.2. Zaburzenia zachowania i inne objawy psychiatryczne

6.5.3. Kryteria diagnostyczne

6.6. Diagnoza różnicowa otępienia – podstawowe zagadnienia

 

Rozdział 7. Diagnoza neuropsychologiczna osób z otępieniem czołowo-skroniowym– metodologia badań własnych

7.1. Problematyka badawcza i cel badań

7.1.1. Pytania i hipotezy badawcze

7.1.2. Zmienne i ich pomiar

7.2. Osoby badane

7.2.1. Charakterystyka badanych grup

7.2.2. Podsumowanie informacji na temat doboru grup

7.3. Metody badań

7.3.1. Analiza dokumentacji

7.3.2. Wywiad kliniczny oraz rozmowa psychologiczna

7.3.3. Testy przesiewowe

7.3.4. Procesy językowe

7.3.5. Procesy pamięci: WMS-III – Wechsler Memory Scales III (Bateria Badania Pamięci Wechslera – wyd. III)

7.3.6. Procesy uwagi

7.3.7. Procesy wzrokowo-przestrzenne

7.3.8. Testy funkcji wykonawczych

7.3.9. Testy oceny zachowania

7.3.10. Procedura badań

7.3.11. Analiza statystyczna

 

Rozdział 8. Diagnoza osób z otępieniem czołowo-skroniowym – wyniki badań własnych

8.1. Analiza wyników oceny procesów poznawczych uzyskanych przez pacjentów z FTD w porównaniu z wynikami pacjentów z DAT

8.1.1. Globalna ocena funkcjonowania pacjentów z otępieniem czołowo-skroniowym w porównaniu z oceną pacjentów z otępieniem typu Alzheimera (MMSE)

8.2. Procesy językowe

8.2.1. Bostoński Test Nazywania

8.2.2. Płynność werbalna

8.2.3. Test Żetonów

8.3. Procesy pamięci

8.3.1. Test Pamięci Listy Słow (z baterii WMS-IIIpl)

8.3.2. Test Pamięci Logicznej

8.4. Procesy uwagi

8.4.1. Test Pamięci Ciągow Cyfr (z baterii WMS-IIIpl)

8.5. Procesy wzrokowo-przestrzenne

8.5.1. Test Pamięci Wzrokowo-Ruchowej (z baterii WMS-IIIpl)

8.5.2. Test Rysowania Zegara

8.6. Ocena funkcji wykonawczych

8.6.1. Ocena wyników Testu Figury Semantycznej Pąchalskiej

8.6.2. Test Łączenia Punktów, części A i B

8.6.3. Komputerowy Test Stroopa (KTS)

8.7. Ocena zachowania

8.7.1. Nasilenie i częstość występowania objawów zaburzeń zachowania ocenianych za pomocą. Kwestionariusza FBInv w badaniu pierwszym

8.7.2. Nasilenie i częstość występowania objawów zaburzeń zachowania ocenianych za pomocą Kwestionariusza FBInv w badaniu drugim

8.7.3. Analiza wyników z Kwestionariusza FBInv pod względem kategorii zaburzeń

 

Rozdział 9. Wczesne różnicowanie objawów kryterialnych otępienia czołowo-skroniowego (FTD) w porównaniu z otępieniem typu Alzheimera (DAT) – podsumowanie i dyskusja wyników badań

9.1. Możliwość wczesnego różnicowania FTD i AD na podstawieodmiennych objawów kryterialnych w zakresie procesów poznawczych

9.1.1. Globalna ocena funkcjonowania pacjentów

9.1.2. Procesy językowe

9.1.3. Procesy uwagi i pamięci

9.1.4. Procesy przestrzenno-wzrokowe

9.1.5. Funkcje wykonawcze

9.1.6. Zaburzenia zachowań społecznych

9.2. Czynniki modyfikujące profile zaburzeń procesów poznawczych i behawioralnych

9.2.1. Czas trwania choroby

9.2.2. Wiek i częstotliwość zachorowania

9.2.3. Wykształcenie i inteligencja

9.2.4. Perseweracje i zaburzenia świadomości

9.2.5. Presja czasu a nasilenie objawów

9.2.6. Zespół obcej ręki i obcej nogi a modyfikacja objawów

9.3. Trudności we wczesnym różnicowaniu

9.3.1. Podział chorych z FTD według wariantów anatomicznych otępienia a trudności diagnostyczne

9.3.2. Zmienność objawów a trudności diagnostyczne

9.3.3. Związki typu przyczyna – skutek a trudności diagnostyczne

9.3.4. Zmiany osobowości i zachowania a trudności diagnostyczne

 

Rozdział 10. Neuropsychologiczny model otępienia czołowo-skroniowego

10.1. Neuropatologia otępienia czołowo-skroniowego

10.1.1. Rola połączeń płatów czołowych z układem limbicznym

10.1.2. Załamanie się „czołowych układów funkcjonalnych” w otępieniu czołowo-skroniowym

10.2. Teoria mikrogenetyczna a otępienie czołowo-skroniowe

10.2.1. Ewolucyjny stosunek do organizacji funkcji w mózgu: specyficzna czy szeroka organizacja funkcji w mózgu

10.2.2. Neurogenezaa procesy otępienne w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych

10.2.3. Mikrogeneza i otępienie czołowo-skroniowe: kierunki analizy

10.3. Ujęcie procesowe otępienia czołowo-skroniowego

10.4. Podsumowanie

 

Bibliografia

 

Aneks

 

Wykaz używanych skrótów nazw jednostek i zespołów chorobowych

fragment

Monografia dotyczy wprawdzie otępienia czołowo-skroniowego, jak zapowiada tytuł książki, ale jest ona jednocześnie rzetelnym studium badawczym w obszarze otępienia typu Alzheimera. Praca wnosi istotny wkład do wiedzy o wczesnym rozpoznawaniu objawów tej choroby. Autor daje diagnoście w trudnym zabiegu różnicowania objawów z chorobą Alzheimera, narzędzia dostępne i niedrogie. Książka dostarcza cennych informacji o koincydencji stosowania metod neuropsychologicznych z metodami neuropatologicznymi, szczególnie na wstępnych etapach pojawiania się objawów otępiennych. Praca zwraca uwagę na podstawowy problem diagnostyczny otępienia neurodegeneracyjnego w postaci braku ścisłej korelacji między patologią laboratoryjną a kliniczną. Praca posiada również znaczącą wartość praktyczną w postaci wskazania rozstrzygnięć umożliwiających wczesne podjęcie właściwej terapii. Monografia znakomicie wpisuje się w krąg literatury psychologicznej dotyczącej badania otępień, literatury skąpo ciągle reprezentowanej w dorobku naukowym w Polsce i na świecie. Na podkreślenie zasługuje również bogato przedstawiona literatura przedmiotu, uwzględniająca najbardziej aktualne wyniki badań światowych (nawet z 2008 roku).

Dr hab. med. Bożena Grochmal-Bach, prof. nadzw. UJ


Zmiany demograficzne zmierzające w kierunku „siwienia społeczeństw” w krajach rozwiniętych stawiają poważne wyzwania pod adresem rządów, badaczy reprezentujących szereg dyscyplin naukowych i klinicystów, a także społeczności lokalnych i rodzin. Przykładem odpowiedzi na takie wyzwanie jest niniejsza monografia, w której Autor przedstawia otępienie czołowo-skroniowe z perspektywy neuropsychologii – nauki ukierunkowanej na rozwój wiedzy o mózgowiowych mechanizmach funkcjonowania człowieka w normie i w patologii oraz ukierunkowanej na praktykę kliniczną: diagnostyczną i terapeutyczno-rehabilitacyjną. Monografia zawiera wnikliwą analizę stanowisk teoretycznych i charakterystyk klinicznych, które uzasadniają autorski program badań, zmierzających do udokumentowania zaburzeń poznawczych i behawioralnych charakterystycznych dla początkowego okresu rozwoju otępienia czołowo-skroniowego, pozwalających odróżnić je od otępienia typu alzheimerowskiego. Prezentowana monografia adresowana jest do badaczy – poszukujących odpowiedzi na ważne pytania oraz klinicystów – opracowujących diagnozę i realizujących ukierunkowane przez diagnozę formy pomocy psychologicznej, ale także do wszystkich Czytelników zainteresowanych zrozumieniem zachowań człowieka, któremu coraz częściej zdarza się odbiegać od przyjętych w jego środowisku standardów, który sam nie rozumie swojego zachowania i nie jest w stanie świadomie go kontrolować.

Prof. zw. dr hab. Danuta Kądzielawa

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło