Małgorzata Przybysz-Zaremba

Małgorzata Przybysz-Zaremba

Małgorzata Przybysz-Zarembadoktor habilitowana nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Profesor w Instytucie Nauk Społecznych Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach.

Zainteresowania naukowe osadzone są w pedagogice społecznej, pedagogice rodziny, resocjalizacji oraz pracy socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań ryzykownych (problemowych) dzieci i młodzieży, zachowań suicydalnych, różnorakich problemów rodziny analizowanych w kontekście diagnozy, profilaktyki, pomocy, wsparcia oraz terapii.

Autorka licznych publikacji naukowych wydanych w kraju oraz za granicą a także monografii: Rodzina, praca, edukacja – obszary przestrzeni życia kobiet. Sukcesy, konflikty, problemy (Elbląg, 2013), Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów (Olsztyn 2008), Terapia profesjonalna i samopomocowa w uzależnieniu alkoholowym (Toruń 2006), oraz redaktorka i współredaktorka m.in. takich książek, jak: Wybrane obszary diagnozy, profilaktyki, terapii w teorii i praktyce pedagogicznej (Warszawa 2020); Family. Tasks-Help-Support. Selected Aspects (Vilnius 2018), HEALTH an interdisciplinary study (Vilnius 2018); Autorytet w wychowaniu. Poszukiwanie – budowanie (zaburzanie) – wspieranie (Olsztyn 2018), Family Versus Post-Modernity Challengs. Upbringing. Problems. Assistance and Support (Warszawa 2016); Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Heterogeniczny wymiar oddziaływań profilaktycznych (Olsztyn 2015), Social education: current problems and perspectives (Vilnius 2014).

Członkini Rady naukowej, recenzenckiej i redakcyjnej polskich i zagranicznych czasopism naukowych: “Journal of Human Dignity and Wellbeing”, “Education Sciences and Psychology”, Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, “Społeczeństwo i Rodzina”, “Wychowanie na Co Dzień”, “Forum Pedagogiczne”, “SOCIETAS/COMMUNITAS”, “Studia Warmińskie”, “Rocznik Lubuski”, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia”. Od 2018 roku Członkini Słowackiego Stowarzyszenia Pedagogicznego działającego przy Katedrze Pedagogiki i Andragogiki, Wydział Filozofii, Uniwersytetu Karola w Bratysławie.

Uczestniczka kilkudziesięciu konferencji naukowych o zasięgu ogólnoplskim, międzynarodowym i zagranicznym (m.in. Litwa, Czechy, Łotwa, Słowacja, Ukraina, Niemcy).

Dwukrotna stypendystka (stypendium przyznane przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej działające przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce (aktualnie NAWA). Realizatorka kilku zagranicznych staży naukowych (Włochy – 2019, 2018; Słowacja – 2018; Litwa – 2016) oraz wyjazdów dydaktyczno-szkoleniowych realizowanych w ramach Programu Erasmus i Erasmus+ (Litwa – 2013, 2015, 2016, 2017, 2018; Włochy – 2018, 2019). Kierowała i współuczestniczyła w wielu projektach naukowo-badawczych w kraju oraz zagranicą, m.in. Preventive aspects of suicidal behavior of young people (2019 – Włochy); LoGaSET – Location-based games as a contemporary, original, and innovative method of seniors’ teaching and learning (2018 – Litwa); Free time, values and patterns of school-age youth – health aspect (2016 – Litwa); Competitive Funding for Short-Term Scholars' Visits (2013 – Litwa).

Ekspertka ds. projektów naukowych NCBR i NAWA.

Kontakt: malgorzata.p_z@interia.pl

 

 

Przepraszamy za niedogodności.

Wyszukaj ponownie to co szukasz

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło