Joanna Wierzejska, Oresta Karpenko

Joanna Wierzejska

doktor, docent w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Edukacji Przedszkolnej na Wydziale Socjalno-Humanistycznym Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Ivana Franki w Drohobyczu. Sekretarz Kolegium Redakcyjnego czasopisma z listy Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy „Human Studies. Series of Pedagogy”.

Uczestniczyła w programach stypendialnych, m.in.: Erasmus (Wiedeń, 2009–2010), Stypendium naukowe dla pracowników naukowych UNESCO (Warszawa, 2010), Stypendium naukowe Urzędu Austriackiego dla młodych naukowców OEAD (Innsbruck, 2011),Stypendium naukowe im. Lane’a Kirklanda (Poznań, 2013–2014), Stypendium naukowe Urzędu Austriackiego dla doktorów OEAD (Innsbruck, 2015).

Główne zainteresowania naukowe autorki skupiają się na problematyce kształcenia zawodowego pedagogów, wychowania młodzieży w teorii i praktyce pedagogicznej, opiece nad dziećmi.

Jest autorką i współautorką prac w tym zakresie, m.in.: Wyższa szkoła a proces Boloński, Drohobych 2013; Indywidualność pedagoga i perspektywy wprowadzenia innowacji pedagogicznych, „Biuletyn Naukowy Uniwersytetu Narodowego w Użgorodzie. Pedagogika” 2013, 26; Social determinants of childcare in Poland in 1991–2014, „Pedagogika Rodziny” 2015, 5(2); Wartość pracy w świadomości polskich i ukraińskich studentów [w:] W. Kremeń (red.), Edukacja dla współczesności, t. 2, Kijów 2015.

Oresta Karpenko

doktor, docent w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Edukacji Przedszkolnej na Wydziale Socjalno-Humanistycznym Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Ivana Franki w Drohobyczu. Sekretarz Kolegium Redakcyjnego czasopisma z listy Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy „Human Studies. Series of Pedagogy”.

Uczestniczyła w programach stypendialnych, m.in.: Erasmus (Wiedeń, 2009–2010), Stypendium naukowe dla pracowników naukowych UNESCO (Warszawa, 2010), Stypendium naukowe Urzędu Austriackiego dla młodych naukowców OEAD (Innsbruck, 2011),Stypendium naukowe im. Lane’a Kirklanda (Poznań, 2013–2014), Stypendium naukowe Urzędu Austriackiego dla doktorów OEAD (Innsbruck, 2015).

Główne zainteresowania naukowe autorki skupiają się na problematyce kształcenia zawodowego pedagogów, wychowania młodzieży w teorii i praktyce pedagogicznej, opiece nad dziećmi. 

Jest autorką i współautorką prac w tym zakresie, m.in.: Wyższa szkoła a proces Boloński, Drohobych 2013; Indywidualność pedagoga i perspektywy wprowadzenia innowacji pedagogicznych, „Biuletyn Naukowy Uniwersytetu Narodowego w Użgorodzie. Pedagogika” 2013, 26; Social determinants of childcare in Poland in 1991–2014, „Pedagogika Rodziny” 2015, 5(2); Wartość pracy w świadomości polskich i ukraińskich studentów [w:] W. Kremeń (red.), Edukacja dla współczesności, t. 2, Kijów 2015.

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło