MINIESEJE O ŻYCIU, NAUCE I EDUKACJI

MINIESEJE O ŻYCIU, NAUCE I EDUKACJI

ISBN: 978-83-7850-987-5
24,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 24,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Minieseje… składają się z tekstów publikowanych regularnie w „Forum Akademickim”. Ich tematyka jest różnorodna: od zagadnień inspirowanych bieżącymi wydarzeniami, przez teksty mniej lub bardziej związane z nauką, szkolnictwem wyższym oraz wychowaniem fizycznym... [...]

Ilość

Do rąk Czytelników oddaję już trzeci tomik napisanych przeze mnie w ostatnim dziesięcioleciu felietonów. Na pierwszy zatytułowany Miscellanea czyli rzeczy rozmaite (Wydawnictwo Fall, Kraków 2007) złożyły się teksty publikowane mniej lub bardziej sporadycznie w latach 2005–2007 na łamach takich czasopism, jak: „Forum Akademickie”, „Lider”, „Puls AWF”, „Kultura Fizyczna”, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, „Przegląd”. Drugi tomik – Notatki akademickie (Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010) – zawiera felietony pisane systematycznie w latach 2007–2010 dla „Forum Akademickiego” i „Lidera”. Niniejszy składa się z tekstów publikowanych regularnie od 2010 roku wyłącznie w „Forum Akademickim”.

Początkowo felietonistyka była dla mnie produktem ubocznym pisarstwa związanego z pracą naukowo-dydaktyczną. W miarę malejącego udziału aktywności badawczo-dydaktycznej w życiu zawodowym stała się ona niejako substytutem tej aktywności, chroniącym przed intelektualną zapaścią.

Tematyka felietonów ewoluowała – od zagadnień różnorodnych, inspirowanych często doraźnymi przemyśleniami i bieżącymi wydarzeniami, przez teksty mniej lub bardziej związane z nauką, szkolnictwem wyższym oraz wychowaniem fizycznym i sportem, do niemal wyłącznej koncentracji na sprawach nauki i edukacji akademickiej z uwzględnieniem kontekstu społecznego. Ich wspólną cechą, jak gdyby znakiem firmowym, jest zwięzłość polegająca na tym, że żaden z tekstów nie przekracza czterystu słów.

Gdyby się okazało, iż główną zaletą zamieszczonych w tej książeczce tekstów jest ich lapidarność, to proszę przynajmniej uwierzyć, że ich autor nigdy nie żałował czasu w trakcie pisania, aby go oszczędzić Czytelnikowi w trakcie czytania. Testem na wiarygodność tego oświadczenia niech będzie następujący cytat z korespondencji Marka Twaina: „Nie miałem czasu na napisanie krótkiego listu, więc napisałem długi”.

50 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Grabowski Henryk

Henryk Grabowskiprof. dr hab. Henryk Grabowski – emerytowany profesor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Wykładał teorię wychowania fizycznego i metodologię badań naukowych. W latach 1996–2005 był członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, od 2003 do 2010 roku – członkiem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN.

Jest autorem wielu książek z teorii wychowania fizycznego, pedeutologii i metodologii badań naukowych, m.in.: Procesy selekcji na studia wychowania fizycznego (1973, PWN), Studia a sytuacja społeczno-zawodowa absolwentów uczelni wychowania fizycznego (1977, PWN), O kształceniu i wychowaniu fizycznym (1987, Ossolineum), Teoria fizycznej edukacji (1997 i 1999, WSiP), Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym (2000, Impuls), Uwagi krytyczne o wychowaniu fizycznym i kształceniu nauczycieli (2004, Impuls), Wykłady z metodologii badań empirycznych (2013, Impuls), a także redaktorem prac zbiorowych: Społeczno-pedagogiczne problemy kształcenia w uczelniach wychowania fizycznego (1993, AWF), Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej (1996, AWF), Perspektywy poznawcze i praktyczne nauk o kulturze fizycznej (2002, AWF). Opublikował również trzy zbiory felietonów: Miscellanea, czyli rzeczy rozmaite (2007, Fall), Notatki akademickie (2010, Impuls), Minieseje o życiu, nauce i edukacji (2016, Impuls).

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Grabowski Henryk

ISBN druk

978-83-7850-987-5

ISBN e-book

 

Objętość

166 stron

Wydanie

I, 2016

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

PRZEDMOWA 

OKIEM MALKONTENTA 

DROGA NA SKRÓTY 

IT’S THE QUALITY, STUPID

BO TAKIE SĄ MOJE OBYCZAJE

WSZYSTKO JEST MOŻLIWE 

BELKA W NASZYM OKU

FELIETON JUBILEUSZOWY

O GRANICACH WOLNOŚCI WOLI

AKADEMICKIE FANTAZJE 

DAREMNE ŻALE

OBYŚ CUDZE DZIECI UCZYŁ 

NAUKA I POLITYKA

PRAWO I OBYCZAJE

O NAUKOWEJ BUCHALTERII 

GRANICE DEGRENGOLADY

WYCHOWANIE FIZYCZNE I OSOBOWOŚĆ

RELIGIA I ETYKA

ROZRACHUNKI JUBILEUSZOWE

CENA SUKCESU

JESZCZE EWOLUCJA CZY JUŻ INWOLUCJA?

ROZWÓJ WSTECZNY 

TEMPORA MUTANTUR

CZŁOWIEK – ISTOTA NIEZNANA

  C’EST LA VIE

WIELKA MISTYFIKACJA

ZA, A NAWET PRZECIW

ZAGADKA EWOLUCJI

WINNI NIE TYLKO NAUCZYCIELE

CYWILIZACJA ROZWIERAJĄCYCH SIĘ NOŻYC

PO OWOCACH ICH POZNACIE

JĘZYKOWY FETOREK

KTO PYTA, NIE BŁĄDZI

BIBLIOMETROMANIA

TARGOWISKO

JUBILEUSZ PROFESORA MACIEJA DEMELA

QUO VADIS, AKADEMIO?

UBÓJ RYTUALNY

DYGRESJE EPISTEMOLOGICZNE

  O DOJRZAŁOŚCI SŁABOŚĆ PEDAGOGIKI

TWÓRCZOŚĆ JEST INFANTYLNA

SZKODA ZDROWIA

DEWALUACJA

RECENZJI NIE BĘDZIE 

NA CO CI PRZYSZŁO, UNIWERSYTECIE

ASYMETRIA POZNAWCZA

MIĘDZYPOKOLENIOWA ZAMIANA KOMPETENCJI 

ZŁUDZENIE PSYCHICZNE

NIEZBĘDNIK WYBORCY

KRYPTOSTRĘCZYCIELSTWO 

NIEOCZYWISTE OCZYWISTOŚCI

GŁUPOTA CZY KORUPCJA?

ZNIEWOLONA WOLA

ZCZŁOWIECZENIE

 O GŁUPOCIE – ŻYCZLIWIE

COŚ Z TYM TRZEBA ZROBIĆ 

MODELOWANIE

WSZYSCY JESTEŚMY AGNOSTYKAMI

MOJA WINA... 

O PLOTKOWANIU

POŻYTKI Z PSYCHOLOGII 

OSOBLIWOŚCI

DLACZEGO NIGDY DOŚĆ ŻYCIA?

JAK ŻYĆ?

POCHWAŁA UWAŻNOŚCI

Wielka mądrość w mini rozmiarze

Minieseje… składają się z tekstów publikowanych regularnie w „Forum Akademickim”. Ich tematyka jest różnorodna: od zagadnień inspirowanych bieżącymi wydarzeniami, przez teksty mniej lub bardziej związane z nauką, szkolnictwem wyższym oraz wychowaniem fizycznym, do niemal wyłącznej koncentracji na sprawach nauki i edukacji akademickiej z uwzględnieniem kontekstu społecznego. Jedyną wspólną cechą, jak pisze autor, swoistym znakiem firmowym, jest ich zwięzłość, polegająca na tym, że żaden nie przekracza czterystu słów. To z kolei może stanowić dla niektórych niedościgły wzór doskonałości warsztatu pisarskiego.

We wstępie profesor Grabowski pisze – co ujęło mnie od samego początku i dało asumpt myśli, że mogę mieć tu do czynienia z inteligencją i ironią w najszlachetniejszej postaci – że gdyby miało się okazać, iż jedyną zaletą tekstów zamieszczonych w jego książce jest ich lapidarność, to czytelnik powinien uwierzyć, że autor nigdy nie żałował czasu w trakcie pisania, aby go oszczędzić czytelnikowi w trakcie czytania. Testem na wiarygodność tego oświadczenia prof. Grabowski uczynił następujący cytat z korespondencji Marka Twaina: „Nie miałem czasu na pisanie krótkiego listu, więc napisałem długi”.

Sporo uwagi autor poświęca napiętnowaniu zjawisk patologicznych w szkolnictwie wyższym. W tekście Okiem malkontenta porusza temat wielostopniowości studiów, które nie są wcale, jak się potocznie uważa, owocem procesu bolońskiego; mają dłuższą historię. Ich założonym celem było umożliwienie wykształcenia najzdolniejszym studentom na najwyższym poziomie, a zarazem mniej zdolnym – uzyskanie dyplomu niższego stopnia. Dzisiaj, jak pisze profesor, w niektórych uczelniach przyjmuje się na studia magisterskie wszystkich absolwentów studiów pierwszego stopnia, co – i nie trzeba tu grzeszyć szczególną przenikliwością – może skutkować wyłącznie obniżeniem poziomu studiów drugiego stopnia.

W felietonie Droga na skróty autor, z właściwą sobie ironią, dotyka tematu regulacji dotyczących postępowania wnioskowego o nadanie tytułu profesora. Bez zbędnej kurtuazji pisze, że zakładanie, iż podwładni mogą w sposób jawny ocenić obiektywnie przełożonego, jest naiwnością graniczącą z umysłową niepełnosprawnością. A sytuacja taka występuje m.in. wtedy, gdy podmiotem postępowania o nadanie tytułu profesora jest uczelnia, w której kandydat pełni funkcję rektora.

Jednak profesora inspirują nie tylko uczelniane sytuacje. Językowy fetorek został napisany dzięki Magdzie Gessler, która w jednym z programów, chcąc wyrazić uznanie dla załogi odmienionej po kuchennych rewolucjach, wykrzyknęła za pośrednictwem telewizji na całą Polskę „jesteście zajebiści!”. Dlaczego niektórzy celebryci z rozmysłem zanieczyszczają słownictwo w środkach masowego przekazu i wcale się tego nie wstydzą? Autor zamieszcza w tekście swoje hipotezy, które mogłyby stać się przedmiotem badań na stopień naukowy doktora.

Profesor często porusza też w swoich tekstach temat śmierci. W Zagadkach ewolucji pisze – ukazując nie po raz pierwszy ogromny dystans, jaki ma do siebie – że uczestnicząc w pogrzebach rosnącej liczby znajomych i przyjaciół, zaczął się zastanawiać, czy opłaca mu się jeszcze wracać z cmentarza do domu. Źródłem tego typu refleksji, jak tłumaczy, jest obserwowana skłonność ludzi do samooszukiwania się w obliczu nieuchronnej śmierci. Dla autora pozostaje zagadką, dlaczego natura, jednoznacznie faworyzująca osobników młodszych w walce o przetrwanie gatunkowe, w odniesieniu do człowieka okazała się mniej konsekwentna, wyposażając jego psychikę w urągające ludzkiej inteligencji, jak dobitnie nazywa to profesor, mechanizmy obronne, nakazujące do ostatniego tchnienia kurczowo trzymać się życia.

Panie Profesorze, dziękuję za wielką mądrość w minirozmiarze. Minieseje… traktuję jak najlepszą rozmowę z niezwykłym człowiekiem. I naprawdę to dobrze, że tylko Pan w niej mówił.

Małgorzata Pawełczyk Henryk GRABOWSKI, Minieseje o życiu, nauce, edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2016

źródło: Forum Akademickie (FA 10/2016)

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło