• Obniżka
Realizacja dźwięków języka polskiego. Terapia zaburzeń artykulacji

Realizacja dźwięków języka polskiego. Terapia zaburzeń artykulacji

ISBN: 978-83-8095-741-1
74,29 zł
57,14 zł Zniżka 23,08%

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 60,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Terapia zaburzeń artykulacji

Polecana książka plasuje się na pograniczu logopedii, językoznawstwa i pedagogiki. Nie tylko jest poradnikiem logopedycznym, ponieważ zawiera gruntowny przegląd literatury przedmiotu z licznymi odwołaniami do piśmiennictwa logopedycznego. Publikacja ta to pomoc logopedyczna w pracy z dziećmi i dorosłymi, stanowi bowiem kompendium wiedzy na temat wywoływania głosek i korekcji zaburzeń artykulacyjnych wraz ze wskazówkami do pracy logopedycznej...

Publikacja dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Praca logopedy nad dźwiękami mowy wymaga elementarnej wiedzy z różnych dyscyplin, która będzie dla niego stanowić bazę. Jednakże cel terapii nie z każdym pacjentem ukierunkowany jest na artykulację, tzn. na jej czystość zgodnie z normą ortofoniczną. Nie z każdym pacjentem możliwe jest wypracowanie idealnej, wzorcowej realizacji danej głoski. Niekiedy możliwe jest tylko usprawnienie fonacji i artykulacji głosek.

Książka składa się z trzech części. Część pierwsza przedstawia wiadomości teoretyczne na temat dyslalii i metod pracy stosowanych przez różnych praktyków logopedów oraz przybliża przyczyny występowania zaburzeń artykulacji.

Część druga zawiera informacje praktyczne: charakterystykę głoski według następującej kolejności: opis głoski, układ artykulacyjny odpowiedzialny za jej brzmienie, czas pojawiania się w rozwoju mowy, pozycja, w jakiej występuje w wyrazie, wskazanie, czy występuje przed głoską [i], sposób wymawiania w różnym otoczeniu fonetycznym, nieprawidłowe realizacje. Zasadnicza część to: różnicowanie słuchowe, wywołanie głoski, praca nad jej korekcją wraz ze wskazówkami do pracy logopedy (rozdzielone na części A, B, C). Charakterystyka fonetyczno-artykulacyjna obejmuje: spółgłoski twarde, spółgłoski miękkie, spółgłoski zmiękczone, samogłoski ustne i samogłoski nosowe.

W części trzeciej podano materiał do ćwiczeń artykulacji głosek w wyrazach; dodatkiem są imiona żeńskie i męskie, w których dana głoska występuje w nagłosie. 

Autorka starała się, aby zaproponowany przez nią układ omawiania głosek był przejrzysty i czytelny dla odbiorców. Jej zamierzeniem było możliwie wyczerpujące omówienie zaburzeń artykulacji każdej głoski, przedstawienie sposobów jej wywoływania oraz korekcji.

W publikacji oprócz literatury przedmiotu Autorka wykorzystała wiedzę i umiejętności zdobyte w toku przygotowań do zawodu, dzięki swojej wnikliwości oraz własnym staraniom o to, aby z satysfakcją prowadzić terapię z pacjentem. 

Autorka ma nadzieję, że książka dostarczy materiału zarówno merytorycznego, jak i praktycznego niezbędnego w twórczej pracy logopedy. I do logopedów głównie kieruję swoją publikację (w szczególności do młodych praktyków oraz do studentów logopedii). Adresuje ją również do nauczycieli pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczycieli filologii polskiej, a także do studentów i adeptów medycyny, którzy na swoją ścieżkę specjalizacji zawodowej wybierają pediatrię, oraz do rodziców i opiekunów dzieci.

W książce Autorka zastosowała slawistyczny alfabet fonetyczny – AS (alfabet przystosowany do zapisu głosek języków słowiańskich, w tym języka polskiego). Wymowa wybranych wyrazów została podana w nawiasie kwadratowym [ ] w transkrypcji fonetycznej.

73 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-741-1
Stopień 
2023-06-22

Realizacja dźwięków języka polskiego

Komunikacja odbywa się m.in. za pomocą języka, a zaburzenia w tym obszarze znacząco utrudniają możliwość porozumiewania się. Ograniczają tym samym możliwości realizowania się na polu szkolnym/zawodowym czy społecznym. Istnieje błędne przekonanie, iż nieprawidłowa wymowa głosek jest najczęściej występującym, a zatem najłatwiejszym do terapii zaburzeniem. Jednak zaburzenia artykulacji, powszechnie zwane dyslalią, nie zawsze daje się szybko skorygować. Między innymi dlatego, że zaburzenia te mogą współwystępować z innymi dysfunkcjami (w tym dysfunkcjami językowymi), ale mogą również stanowić główny problem w zakresie mowy.

O tym, w jaki sposób pracować nad głoskami, ich prawidłową realizacją czy wywołaniem, pisze w swojej obszernej publikacji Ewelina Chorębała w książce pt. „Realizacja dźwięków języka polskiego. Terapia zaburzeń artykulacji”. Opublikowana nakładem Oficyny Wydawniczej IMPULS publikacja, jest wyjątkową pozycją zarówno dla początkujących, jak i dla doświadczonych logopedów. To również doskonały materiał do pracy dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych czy terapeutów, do rodziców i opiekunów dzieci z dyslalią, a także do studentów, którzy otrzymują gotowe opracowanie wraz z ćwiczeniami.

Najobszerniejszą część książki stanowi charakterystyka wad konkretnych głosek i grup głosek. Autorka omawia zaburzenia artykulacji każdej głoski, przedstawia sposoby jej wywołania oraz korekcji, a materiał ten wzbogacony jest ćwiczeniami. Książka składa się z trzech części, z czego pierwsza poświęcona została charakterystyce dyslalii – diagnozie, terapii i przyczynach. Część druga koncentruje się na głoskach, ich charakterystyce, różnicowaniu słuchowym, wywoływaniu oraz korekcji zaburzeń artykulacji. W części trzeciej otrzymujemy natomiast materiał wyrazowy do ćwiczeń. Lektura służyć może zarówno do pracy z dzieckiem, jak i osobą dorosłą, zaś kompleksowe ujęcie tematu i układ treści książki pozwala na szybkie odszukanie interesujących nas kwestii.

Książka przybliża skrótowo tematy takie jak: podstawy pracy logopedy nad dźwiękami mowy – specyfikę pracy i stosowanych metod (poznamy tu m.in. podstawowe definicje takich pojęć, jak mowa, fonem, dyslalia i dystrofonia, autorka omawia także rozwój mowy dziecka, zwraca również uwagę na istotne kwestie w pracy logopedycznej, takie jak praca żuchwy czy wspieranie czynności fizjologicznych w obrębie aparatu artykulacyjnego. Znajdziemy tu również krótkie omówienie przyczyn zaburzeń artykulacji.

Znacznie obszerniejsza część druga skoncentrowana jest na samych głoskach. Znajdziemy tu min. omówienie ogólne samogłosek twardych, miękkich, zmiękczonych, ustnych i nosowych, a także omówienie szczegółowe tych wszystkich samogłosek, włącznie z układem artykulacyjnym przy wymawianiu danej głoski, pozycji występowania w wyrazach, różnicowaniem słuchowym, wskazówkami do pracy nad wywołaniem tych głosek i korekcji zaburzeń artykulacji. W części trzeciej książki znajdziemy gotowe ćwiczenia do pracy, które można wykorzystać do budowania strategii pracy. Materiał pracy do poszczególnych głosek jest podzielony w ten sposób, że mamy możliwość ćwiczenia danej głoski w sylabach, w wyrazach, w grupach spółgłoskowych, a nawet imionach.

Książka ma charakter popularnonaukowy, ale mimo częściowo akademickiego charakteru może ją wykorzystać do pracy nawet rodzic, pozbawiona jest bowiem stricte akademickiego języka utrudniającego zrozumienie osobom nie będącym logopedami. Zawartość książki, przede wszystkim praktyczna sprawia, że może być ona wykorzystywana w bieżącej pracy, stając się cennym kompendium wiedzy na temat głosek, ich wywoływania i ćwiczenia.

Źródło: http://www.qulturaslowa.pl/2023/06/ewelina-chorebaa-realizacja-dzwiekow.html

Napisz recenzje

Ewelina Chorębała

Ewelina Chorębałaabsolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ukończyła też logopedię na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowe Studia Wczesnej Interwencji Logopedycznej na Uniwersytecie Gdańskim, Pracuje głównie z pacjentami z opóźnionym rozwojem mowy oraz z różnymi typami dyslalii obwodowej (wady szczękowo-zgryzowe, ankyloglosja, zaburzenia orofacjalne). Interesuje się również wczesnym wspomaganiem, profilaktyka i stymulacja rozwoju mowy małych dzieci. Pełniła funkcje kierownika ds. zarządzania personelem medycznym w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Łodzi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Autorka artykułu Dyslalia - wyzwanie czy codzienność w pracy logopedy?, opublikowanego w ,,Forum Logopedy" (2016, nr 14), będącego zapowiedzią książki Realizacja dźwięków języka polskiego. Terapia zaburzeń artykulacji.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Ewelina Chorębała

ISBN druk

978-83-8095-741-1

ISBN e-book

978-83-8294-186-9

Objętość

276 stron

Wydanie

I, 2012

Format

B5 (160x235). E-book: epub i mobi

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

Wstęp       

Część pierwsza. Dyslalia – diagnoza, terapia, przyczyny

1. Praca logopedy nad dźwiękami mowy – specyfika pracy i stosowanych metod      
2. Przyczyny zaburzeń artykulacji       

Część druga. Głoski – CHARAKTERYSTYKA FONETYCZNO-ARTYKULACYJNA, RÓŻNICOWANIE SŁUCHOWE, WYWOŁANIE, KOREKCJA ZABURZEŃ ARTYKULACJI

1. Spółgłoski twarde – omówienie ogólne      
2. Spółgłoski twarde – omówienie szczegółowe głosek, różnicowanie słuchowe      
 2.1. Głoska [p]       
 2.2. Głoska [b]       
 2.3. Głoska [m]       
 2.4. Głoska [f]       
 2.5. Głoska [v]       
 2.6. Głoska [t]       
 2.7. Głoska [ṭ] udziąsłowiona       
 2.8. Głoska [d]      
 2.9. Głoska [ḍ] udziąsłowiona    
2.10. Głoska [n]      
2.11. Głoska [ṇ] udziąsłowiona       
2.12. Głoska [ń]      
2.13. Głoska [l]       
2.14. Głoska [u̯]       
2.15. Głoska [ i̯ ]       
2.16. Głoska [k]       
2.17. Głoska [g]       
2.18. Głoska [x]       
2.19. Głoska [ś]       
2.20. Głoska [ź]       
2.21. Głoska [ć]    
2.22. Głoska [ʒ́]       
2.23. Głoska [s]      
2.24. Głoska [z]      
2.25. Głoska [c]      
2.26. Głoska [ʒ]      
2.27. Głoska [š]      
2.28. Głoska [ž]      
2.29. Głoska [č]      
2.30. Głoska [ǯ]      
2.31. Głoska [r]    
3. Spółgłoski miękkie – omówienie ogólne      
4. Spółgłoski zmiękczone – omówienie ogólne   
5. Spółgłoski zmiękczone – omówienie szczegółowe głosek, różnicowanie słuchowe      
 5.1. Głoska [p’]    
 5.2. Głoska [b’]      
 5.3. Głoska [m’]      
 5.4. Głoska [f’]      
 5.5. Głoska [v’]    
 5.6. Głoska [t’]      
 5.7. Głoska [d’]      
 5.8. Głoska [k’]       
 5.9. Głoska [g’]       
5.10. Głoska [x’]    
5.11. Głoska [l’]       
5.12. Głoska [r’]      
5.13. Głoski [s’], [z’]      
5.14. Głoski [c’], [ʒ’]      
5.15. Głoski [š’], [ž’]    
5.16. Głoski [č’], [ǯ’]      
6. Samogłoski ustne – omówienie ogólne    
7. Samogłoski ustne – omówienie szczegółowe głosek, różnicowanie słuchowe    
7.1. Samogłoska [a]      
7.2. Samogłoska [u]       
7.3. Samogłoska [i]    
7.4. Samogłoska [o]    
7.5. Samogłoska [e]      
7.6. Samogłoska [y]    
8. Samogłoski nosowe – omówienie ogólne    
9. Samogłoski nosowe – omówienie szczegółowe głosek      
9.1. Samogłoska [õũ̯]   
9.2. Samogłoska [ẽũ̯]    

Część trzecia. MATERIAŁ WYRAZOWY DO ĆWICZEŃ

1. Wprowadzenie    
2. Ćwiczenia głosek w sylabach i w wyrazach o różnej budowie fonologicznej      
2.1. Spółgłoski twarde i miękkie      
 2.1.1. Materiał do ćwiczeń głoski [p]    
 2.1.2. Materiał do ćwiczeń głoski [b]     
 2.1.3. Materiał do ćwiczeń głoski [m]      
 2.1.4. Materiał do ćwiczeń głoski [f]      
 2.1.5. Materiał do ćwiczeń głoski [v]      
 2.1.6. Materiał do ćwiczeń głoski [t]      
 2.1.7. Materiał do ćwiczeń głoski [d]      
 2.1.8. Materiał do ćwiczeń głoski [n]     
 2.1.9. Materiał do ćwiczeń głoski [ń]    
2.1.10. Materiał do ćwiczeń głoski [l]      
2.1.11. Materiał do ćwiczeń głoski [u̯]    
2.1.12. Materiał do ćwiczeń głoski [i ̯ ]      
2.1.13. Materiał do ćwiczeń głoski [k]    
2.1.14. Materiał do ćwiczeń głoski [g]      
2.1.15. Materiał do ćwiczeń głoski [x]      
2.1.16. Materiał do ćwiczeń głoski [ś]      
2.1.17. Materiał do ćwiczeń głoski [ź]    
2.1.18. Materiał do ćwiczeń głoski [ć]      
2.1.19. Materiał do ćwiczeń głoski [ʒ́]      
2.1.20. Materiał do ćwiczeń głoski [s]      
2.1.21. Materiał do ćwiczeń głoski [z]      
2.1.22. Materiał do ćwiczeń głoski [c]    
2.1.23. Materiał do ćwiczeń głoski [ʒ]      
2.1.24. Materiał do ćwiczeń głoski [š]      
2.1.25. Materiał do ćwiczeń głoski [ž]      
2.1.26. Materiał do ćwiczeń głoski [č]      
2.1.27. Materiał do ćwiczeń głoski [ǯ]   
2.1.28. Materiał do ćwiczeń głoski [r]    
2.2. Spółgłoski zmiękczone    
 2.2.1. Materiał do ćwiczeń głoski [p’]     
 2.2.2. Materiał do ćwiczeń głoski [b’]    
 2.2.3. Materiał do ćwiczeń głoski [m’]    
 2.2.4. Materiał do ćwiczeń głoski [f’]   
 2.2.5. Materiał do ćwiczeń głoski [v’]    
 2.2.6. Materiał do ćwiczeń głoski [t’]      
 2.2.7. Materiał do ćwiczeń głoski [d’]   
 2.2.8. Materiał do ćwiczeń głoski [k’]      
 2.2.9. Materiał do ćwiczeń głoski [g’]      
2.2.10. Materiał do ćwiczeń głoski [x’]      
2.2.11. Materiał do ćwiczeń głoski [l’]      
2.2.12. Materiał do ćwiczeń głoski [r’]      
2.2.13. Materiał do ćwiczeń głosek [s’], [z’]    
2.2.14. Materiał do ćwiczeń głosek [c’], [ʒ’]      
2.2.15. Materiał do ćwiczeń głosek [š’], [ž’]    
2.2.16. Materiał do ćwiczeń głosek [č’], [ǯ’]      
2.3. Samogłoski ustne      
2.3.1. Materiał do ćwiczeń samogłoski [a]    
2.3.2. Materiał do ćwiczeń samogłoski [u]      
2.3.3. Materiał do ćwiczeń samogłoski [i]      
2.3.4. Materiał do ćwiczeń samogłoski [o]      
2.3.5. Materiał do ćwiczeń samogłoski [e]      
2.3.6. Materiał do ćwiczeń samogłoski [y]    

Zakończenie      

Bibliografia 

fragment

Książka ma charakter popularnonaukowy, plasuje się na pograniczu logopedii, językoznawstwa i pedagogiki. Nie jest tylko poradnikiem logopedycznym, ponieważ zawiera gruntowny przegląd literatury przedmiotu z licznymi odwołaniami do piśmiennictwa logopedycznego. [ ... ] Publikacja maże być wykorzystywana, szczególnie przez młodych logopedów, jako pomoc logopedyczna w pracy z dziećmi i dorosłymi, stanowi bowiem kompendium wiedzy na temat wywoływania głosek i korekcji zaburzeń artykulacyjnych wraz ze wskazówkami do pracy logopedycznej [ .... ]. Na uwagę zasługuje ponadto wnikliwy dobór materiału wyrazowego, oparty na analizie specjalistycznej literatury przedmiotu, co Autorka umiejętnie połączyła z własnym doświadczeniem i praktyką. [...]

Jest to cenna publikacja skierowana do szerokiego grona odbiorców, zwłaszcza do młodych logopedów, studentów logopedii, pedagogiki i medycyny, a także do rodziców i pacjentów z zaburzeniami artykulacji.

Z recenzji dr Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło