Polska w wychowaniu harcerskiem

Polska w wychowaniu harcerskiem

ISBN: 978-83-7850-952-3
23,81 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 25,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939.

Reprinty: reprint wydania, [1934]. "Polska w wychowaniu harcerskiem"

Ilość

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939.

Reprinty: reprint wydania, [1934]. "Polska w wychowaniu harcerskiem"

PRZEDSŁOWIE

Zapomina się często, że harcerstwo jest nietylko systemem wychowawczym, ale i ruchem ideowym, związanym poprzez pierwsze kadry instruktorskie i czyny bojowe z całym ruchem niepodległościowym. Jako system wychowawczy stworzyło ono liczne środowiska samowychowania młodzieży, które wyciskają silne piętno na wychowaniu młodego pokolenia i niezwykle korzystnie oddziaływuje na przyśpieszenie przemian w tradycyjnych poglądach oraz instytucjach wychowawczych. Dzięki harcerstwu zagadnienie rozwoju i kształtowania charakteru coraz śmielej wysuwa się na czoło zadań wychowawczych nowej szkoły, która w tym celu zbliża się do życia, a nawet, przez liczne organizacje i prace, wiąże się z życiem realnem.

Ale harcerstwo to nietylko środowisko samowychowania, to również ruch ideowy, posiadający własny system wartości i mierników, własne hasła, znaki, symbole, zwyczaje i tradycje. W tym systemie mierników i wartości naczelną wartością jest Polska, jako konkretny warsztat wielkiej pracy harcerskiej. W promieniu tej zasadniczej i najistotniejszej wartości rozwijać się muszą nasze hasła i cała nasza działalność wychowawcza. Żeby zaś nasze hasła nie stały się pustym dźwiękiem, musimy — idąc za głosem przewodniczącego Z. H. P. dha M. Grażyńskiego — już bardzo wcześnie, a więc w pracy młodzieży harcerskiej stawiać i rozwiązywać te problematy, które byłyby „sprawdzianem rzetelności naszej wiary i prawdy naszych ideałów“. Takim naczelnym problemem, młodzieży dorastającej jest walka o światopogląd i nieodłączne od niej trudności, a nawet niebezpieczeństwa.

Wprawdzie całym swoim systemem, romantyzmem twórczego życia i zespołem treści, kształtujących kulturę codziennego życia harcerskiego, wytwarza harcerstwo postawę skłaniającą do przeciwstawiania się wszelkim zakusom materjalistycznych światopoglądów — ale to nie wystarcza. Harcerz nie przebywa stale w środowisku harcerskiem, oddziaływują na niego różne prądy i światopoglądy tak, że w pewnym momencie staje on przed możliwością, a nawet wewnętrzną koniecznością, wyboru jakiegoś światopoglądu, który wydaje mu się najbliższym harcerskiego stylu życia. Interesując się rzeczywistością dzisiejszą natrafia coraz częściej na niepokojące problemy, domagające się przemyślenia, jeśli nie rozwiązania.

Harcerstwo nie może pozostawić młodzieży dojrzewającej samej sobie z temi trudnościami światopoglądowemi, jeśli nie chce się pozbawić starszych harcerzy, którzy w obecnym ­stanie rzeczy, poza harcerstwem muszą często szukać rozstrzyg­nięć najbardziej interesujących ją problemów. Rzecz prosta, nie chodzi tutaj o narzucanie jakiegoś zamkniętego poglądu, raczej o dopomaganie młodym w ich trudnościach myślowych i wskazanie zasadniczych składników harcerskiego światopoglądu, zgodnego z naczelnemi, przewodniemi ideami harcerstwa. Światopogląd harcerski niewątpliwie wynikać będzie zarówno z dynamiki życia harcerskiego, jak i z idei współżycia międzynarodowego, którą znamionuje cześć dla twórczej pracy innych narodów.

Sądzę, że książka ta, do której z dużą przyjemnością napisałem tych kilka słów, przyczyni się do pogłębienia refleksyj światopoglądowych wśród instruktorów, działaczy harcerskich i starszej młodzieży harcerskiej.

Dr. Józef Korpała.

196 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

Sosnowski Józef

Józef Marian SOSNOWSKI (1904–1975), instruktor harcerski, nauczyciel, pedagog, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego, sekretarz generalny ZHP (1935–1939), wiceprzewodniczący ZHP (1945–1947), p.o. przewodniczącego ZHP (1947–1949). Pseudonimy: Brzeziński, mgr K. Masztowski, Jan Orłożeński, Jan Choiński, kryptonimy: J. S., J. Es

Wejrzenie w biografię Józefa Sosnowskiego wydaje się pożyteczne dla każdego, kogo interesuje rewolucja wychowawcza naszych czasów oraz fenomen harcerstwa.

Aleksander Kamiński

Rodzina

Urodził się 18 lutego 1904 roku w Warszawie jako pierworodny syn Jana (artysty rzeźbiarza, właściciela antykwariatu) i Władysławy z Rybków. Rodziny rodziców miały szlacheckich protoplastów, a na przełomie wieków należały do mieszczańsko-inteligenckich. Był to dom patriotyczny, w którym kultywowano tradycje narodowe. Józef miał młodszego brata Henryka (1916–1983), dziennikarza Polskiego Radia w latach 1936–1939, 1946–1980, żołnierza AK, powstańca warszawskiego.

Józef pomagał ojcu w prowadzeniu interesu i miał wówczas możność poznania takich klientów-kolekcjonerów, jak Artur Oppman (Or-Ot), Władysław Buchner (redaktor „Muchy”) czy Aleksander Świętochowski, nestor polskich socjalistów.

Władysława Sosnowska pochodziła z licznej, bo siedemnastoosobowej rodziny. Jej matka dbała o staranne wykształcenie dzieci, i tak córki obierały zawód nauczycielski, a synowie zostawali inżynierami. Jednak Władysława, najstarsza w rodzinie, występowała w aktorskiej trupie Trapszów, gdzie dublowała rolę z Mieczysławą Trapszówną (późniejszą Ćwiklińską). Przed ślubem porzuciła teatr, ranga społeczna aktorek była bowiem bardzo niska.

Józef naukę rozpoczął w polskiej szkółce elementarnej prowadzonej przez swą babkę Rybkową. Rodzina Sosnowskich mieszkała w dużym mieszkaniu przy ul. Wspólnej 64 pod numerem 6. Sosnowscy mieli telefon (o numerze 205-72), a nie było to wówczas powszechne. Przy tej samej ulicy, ale pod numerem 24, mieściło się ośmioklasowe gimnazjum filologiczne Tomasza Łebkowskiego. Wystarczyło przejść ul. Marszałkowską, zdać 5 września egzamin, uiścić dość wysoką opłatę, by od 7 września zostać jej uczniem.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Reprint wydania

1934 rok

Autor

Sosnowski Józef

ISBN druk

978-83-7850-952-3

ISBN e-book

Objętość

163 stron

Wydanie

I, 2016

Format

A6 (120x160)

Oprawatwarda, szyta

Przedsłowie  

O nową rzeczywistość polską  

Harcerstwo   na   tle współczesnych pojęć pedagogicznych

Ideologja harcerska i wzór wychowawczy harcerza 

Łatwy  problemat  

Problem mniejszości narodowych w harcerstwie  

W  służbie  Polsce 

Przerzućmy ofensywę na  nowy  odcinek  

Jakim  jest  starszy chłopiec?  

Praca 

Wychowanie gospodarcze w harcerstwie  

Bez dogmatu  

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło