Autorzy: "Dobre słowa druha Wicka a mowa nienawiści"

Katarzyna Marszałek

Katarzyna Marszałekdoktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (2009 r.), adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nauczyciel akademicki, pedagog, pracownik socjalny, mediator, trener. Od 1988 roku związana z harcerstwem, od grudnia 2007 roku w stopniu harcmistrza, pełniła liczne funkcje dotyczące m.in.: funkcjonowania pionów metodycznych, zespołu programowego, komisji stopni instruktorskich, zespołu kadry kształcącej i inne na szczeblu komendy hufca, komendy chorągwi. Była członkiem kadry wielu kursów i szkoleń instruktorskich, także jako ich komendantka. Od 2016 roku instruktorka Harcerskiego Instytutu Badawczego Głównej Kwatery ZHP, członek Kręgu Instruktorskiego STOS.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą działalności organizacji pozarządowych, zwłaszcza organizacji harcerskich w Polsce.

Wybrane monografie:

Wybór źródeł do dziejów ruchu harcerskiego w Polsce. Ruch harcerski w latach 1980–1989; Wybór źródeł do dziejów ZHR, tom I, Rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (1989-1999); Wybór źródeł do dziejów ZHR, tom II, Rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (2001–2016); Wybór źródeł do dziejów ZHR, tom III, Statuty, komentarze i inne dokumenty dotyczące Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego (1989–2016); Dziedzictwo, którego nie można odrzucić. Próba interpretacji wybranych źródeł z lat 1918–2015 do dziejów Związku Harcerstwa Polskiego; Wybór źródeł do dziejów ZHP, tom I, Utworzenie ogólnopolskiego Związku Harcerstwa Polskiego i czas próby ruchu harcerskiego (1918–1944);Wybór źródeł do dziejów ZHP, tom II, Walka, sowietyzacja, odwilż, kryzys i upadek (1944–1988); Wybór źródeł do dziejów ZHP, tom III, Odrodzenie ruchu harcerskiego, trudne lata demokracji (1989–2014);Studia i materiały z dziejów Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1918–1939. Harcerska lista (nie)obecnych. Analiza polskiej bibliografii harcerstwa za lata 1989-2017.Krzysztof Kobus

(ur. 1969 w Garwolinie) – absolwent Politechniki Łódzkiej i studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Lubelskiej i University of Illinois.
Zawodowo menadżer pracujący od 20 lat w przemyśle meblowym. Członek Zarządu Grupy Gala Collezione. Od 1978 roku związany z harcerstwem, od grudnia 2017 roku w stopniu harcmistrza. Pełnił liczne funkcje: drużynowego, komendanta związku drużyn, szefa zespołów na szczeblu hufca i chorągwi. Posługuje się metodykami starszoharcerską i wędrowniczą. Członek Rady Drużynowych przy naczelniczce ZHP.
 

Halina Krystowczyk

(ur. 1950 w Warszawie) – mgr inż. geodeta po Politechnice Warszawskiej, specjalista w geodezji inżynieryjno-przemysłowej pomiarów, obliczeń i badań przemieszczeń i odkształceń zapór wodnych. Nauczycielka z przygotowaniem pedagogicznym. Od 1983 roku związana z harcerstwem bydgoskim, od 1988 w stopniu harcmistrzyni. Pełniła funkcje: drużynowej, członka komendy hufca, przewodniczącej sądu harcerskiego hufcowego i chorągwianego, członka Rady Chorągwi, sekretarza Centralnej Komisji Rewizyjnej Głównej Kwatery ZHP. Obecnie szef Referatu Seniorów Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP.


Aleksandra Michalak

(ur. 1996 w Aleksandrowie Kujawskim) – polonistka (ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego, drużynowa 13 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Sokoły” im. Jana Bytnara „Rudego” ze Służewa, członkini Zespołu Wychowania Duchowego i Religijnego Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP. Fascynuje się wychowaniem, twórczością Edwarda Stachury oraz postaciami świętego Jana Bosko i Edyty Stein.


Dominika Patyna

(ur. 1983 w Więcborku) – dziennikarz, kulturoznawca, nauczyciel, pedagog i teolog. Absolwentka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej
i Medialnej w Toruniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Osoba aktywnie włączająca się w różne inicjatywy, współpracująca z różnymi środowiskami, stowarzyszeniami i instytucjami dla dobra innych. Doradczyni życia rodzinnego, żona i matka trojga dzieci. Od stycznia 2019 roku związana ze środowiskiem harcerskim. Założycielka gromady zuchowej i drużyny harcerskiej w Wałdowie, biorąca aktywny udział w życiu hufca Tuchola i szczepu Gostycyn jako instruktorka i drużynowa.


Teresa Ulanowska

(ur. 1987 w Tucholi) – socjolożka, kulturoznawczyni, pedagożka, trenerka umiejętności społecznych, terapeutka. Instruktorka hufca Tuchola w stopniu podharcmistrzyni. Wieloletnia drużynowa. Współpracuje z wieloma zespołami, w tym z zespołem kadry kształcącej, komisją stopni instruktorskich, zespołem ds. promocji. Autorka piosenek i gawęd dla zuchów i harcerzy. Współtwórczyni i koordynatorka projektu Harcerska Akademia Umiejętności Społecznych.

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło