Dobre słowa druha Wicka  a mowa nienawiści

Dobre słowa druha Wicka a mowa nienawiści

ISBN: 978-83-8095-844-9
0,00 zł
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Propozycje działań dla zuchenek i zuchów, harcerek i harcerzy, Harcerek i harcerzy starszych, wędrowniczek i wędrowników, Instruktorek i instruktorów oraz seniorek i seniorów

PREMIERA WYDAWNICZA 02.2020 - publikacja BEZPŁATNA

Wersja książki
Ilość

PREMIERA: w Oficynie Impuls 23.02.2020!    Publikacja BEZPŁATNIE dostępna w wersji elektronicznej e-book (pdf, epub i mobi)

Oddajemy do rąk książkę, która powstała w wyniku prac zespołu instruktorskiego. Mamy nadzieję będzie ona pomocą w pracy wychowawczej w różnych pionach metodycznych. Połączyliśmy zagadnienia mowy nienawiści i Druha Wicka celowo. Uważamy, że działalność Patrona harcerstwa może stać się przykładem dla naszych zuchenek, zuchów, harcerek, harcerzy instruktorek i instruktorów w podejmowaniu pracy nad własnym rozwojem, w tym pracy nad umiejętnością nadawania rzeczywistości innych narracji. Narracji zbudowanych o braterstwo i szacunek do drugiego człowieka.

Jeszcze nie tak dawno, różni specjaliści rozdzielali nasze rzeczywistości na świat realny i wirtualny, twierdząc, że żyjemy w nich oddzielnie. Jednak już teraz wiemy, że znaczna część z nas, a zwłaszcza dzieci i młodzieży żyje równocześnie w obu światach, które się wzajemnie przeplatają, uzupełniają. Tak naprawdę dopiero poznajemy mechanizmy tej rzeczywistości, pojawiają się nowe zachowania, mody, standardy, również zachowania nieporządne. Do jednych z nich należy „mowa nienawiści”, która niestety występuje też wśród braci harcerskiej. W 2019 roku Druhna Naczelniczka ZHP i Druh Przewodniczący ZHP zwrócili uwagę na to zjawisko.

hm Anna Nowosad w opublikowanym rozkazie zaakcentowała:
„Zło i przemoc przybierają różne formy. Jedną z nich jest agresja słowna. Możemy podjąć działania, które taką agresję w naszym otoczeniu ograniczą, a nawet zupełnie wyeliminują… Podejmijcie stojące przed nami wyzwanie – wyeliminujmy z naszych zachowań mowę nienawiści.”

hm Dariusz Supeł w swym liście podkreślił:
“Słowami potrafimy wyrażać miłość, przyjaźń, radość, dobroć, zaufanie, poważanie, zrozumienie i szacunek dla drugiego człowieka. Mamy tyle pięknych słów, wyrzućmy, więc te złe i raniące.”


patronat

470 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi, PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-844-9

Katarzyna Marszałek

Katarzyna Marszałekdoktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (2009 r.), adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nauczyciel akademicki, pedagog, pracownik socjalny, mediator, trener. Od 1988 roku związana z harcerstwem, od grudnia 2007 roku w stopniu harcmistrza, pełniła liczne funkcje dotyczące m.in.: funkcjonowania pionów metodycznych, zespołu programowego, komisji stopni instruktorskich, zespołu kadry kształcącej i inne na szczeblu komendy hufca, komendy chorągwi. Była członkiem kadry wielu kursów i szkoleń instruktorskich, także jako ich komendantka. Od 2016 roku instruktorka Harcerskiego Instytutu Badawczego Głównej Kwatery ZHP, członek Kręgu Instruktorskiego STOS.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą działalności organizacji pozarządowych, zwłaszcza organizacji harcerskich w Polsce.

Wybrane monografie:

Wybór źródeł do dziejów ruchu harcerskiego w Polsce. Ruch harcerski w latach 1980–1989; Wybór źródeł do dziejów ZHR, tom I, Rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (1989-1999); Wybór źródeł do dziejów ZHR, tom II, Rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (2001–2016); Wybór źródeł do dziejów ZHR, tom III, Statuty, komentarze i inne dokumenty dotyczące Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego (1989–2016); Dziedzictwo, którego nie można odrzucić. Próba interpretacji wybranych źródeł z lat 1918–2015 do dziejów Związku Harcerstwa Polskiego; Wybór źródeł do dziejów ZHP, tom I, Utworzenie ogólnopolskiego Związku Harcerstwa Polskiego i czas próby ruchu harcerskiego (1918–1944);Wybór źródeł do dziejów ZHP, tom II, Walka, sowietyzacja, odwilż, kryzys i upadek (1944–1988); Wybór źródeł do dziejów ZHP, tom III, Odrodzenie ruchu harcerskiego, trudne lata demokracji (1989–2014);Studia i materiały z dziejów Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1918–1939. Harcerska lista (nie)obecnych. Analiza polskiej bibliografii harcerstwa za lata 1989-2017.Krzysztof Kobus

(ur. 1969 w Garwolinie) – absolwent Politechniki Łódzkiej i studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Lubelskiej i University of Illinois.
Zawodowo menadżer pracujący od 20 lat w przemyśle meblowym. Członek Zarządu Grupy Gala Collezione. Od 1978 roku związany z harcerstwem, od grudnia 2017 roku w stopniu harcmistrza. Pełnił liczne funkcje: drużynowego, komendanta związku drużyn, szefa zespołów na szczeblu hufca i chorągwi. Posługuje się metodykami starszoharcerską i wędrowniczą. Członek Rady Drużynowych przy naczelniczce ZHP.
 

Halina Krystowczyk

(ur. 1950 w Warszawie) – mgr inż. geodeta po Politechnice Warszawskiej, specjalista w geodezji inżynieryjno-przemysłowej pomiarów, obliczeń i badań przemieszczeń i odkształceń zapór wodnych. Nauczycielka z przygotowaniem pedagogicznym. Od 1983 roku związana z harcerstwem bydgoskim, od 1988 w stopniu harcmistrzyni. Pełniła funkcje: drużynowej, członka komendy hufca, przewodniczącej sądu harcerskiego hufcowego i chorągwianego, członka Rady Chorągwi, sekretarza Centralnej Komisji Rewizyjnej Głównej Kwatery ZHP. Obecnie szef Referatu Seniorów Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP.


Aleksandra Michalak

(ur. 1996 w Aleksandrowie Kujawskim) – polonistka (ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego, drużynowa 13 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Sokoły” im. Jana Bytnara „Rudego” ze Służewa, członkini Zespołu Wychowania Duchowego i Religijnego Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP. Fascynuje się wychowaniem, twórczością Edwarda Stachury oraz postaciami świętego Jana Bosko i Edyty Stein.


Dominika Patyna

(ur. 1983 w Więcborku) – dziennikarz, kulturoznawca, nauczyciel, pedagog i teolog. Absolwentka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej
i Medialnej w Toruniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Osoba aktywnie włączająca się w różne inicjatywy, współpracująca z różnymi środowiskami, stowarzyszeniami i instytucjami dla dobra innych. Doradczyni życia rodzinnego, żona i matka trojga dzieci. Od stycznia 2019 roku związana ze środowiskiem harcerskim. Założycielka gromady zuchowej i drużyny harcerskiej w Wałdowie, biorąca aktywny udział w życiu hufca Tuchola i szczepu Gostycyn jako instruktorka i drużynowa.


Teresa Ulanowska

(ur. 1987 w Tucholi) – socjolożka, kulturoznawczyni, pedagożka, trenerka umiejętności społecznych, terapeutka. Instruktorka hufca Tuchola w stopniu podharcmistrzyni. Wieloletnia drużynowa. Współpracuje z wieloma zespołami, w tym z zespołem kadry kształcącej, komisją stopni instruktorskich, zespołem ds. promocji. Autorka piosenek i gawęd dla zuchów i harcerzy. Współtwórczyni i koordynatorka projektu Harcerska Akademia Umiejętności Społecznych.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Marszałek Katarzyna, Kobus Krzysztof, Patyna Dominika, Krystowczyk Halina, Michalak Aleksandra, Ulanowska Teresa

ISBN druk

978-83-8095-798-5

ISBN e-book

978-83-8095-844-9

Objętość

70 stron

Wydanie

I, 2019

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie / Katarzyna Marszałek      

1. Hejt i mowa nienawiści / Dominika Patyna    

 Hejting – charakterystyka      
Mowa nienawiści – gdzie się z nią spotykamy?   
Postrzeganie obraźliwości mowy nienawiści    
Mowa nienawiści, czyli jak usprawiedliwić przemoc?      
Stereotypy i uprzedzenia    
Zazdrość      
Konsekwencje hejtu    
Jak walczyć z hejtem?      
Podsumowanie    

2. Druh Wicek, bł. ks. phm. Stefan Wincenty Frelichowski /Katarzyna Marszałek      

Kalendarium życia i kultu      
Opowieść o druhu Wicku      
Piosenki o druhu Wicku      
Druh Wicek      
ZET-HAP    
Jest dla nas wzorem Stefan Wincenty    
Modlitwy    
Modlitwa druha Wicka Być prawdziwym harcerzem    
Modlitwa o łaski za wstawiennictwem druha Wicka    

3. Propozycje działań programowych      

Propozycje działań dla zuchenek i zuchów / Dominika Patyna   
Sprawność Przyjaciel/przyjaciółka Wicka    
Gawęda Być dobrym dla innych   
Propozycje działań dla harcerek i harcerzy   
Scenariusz zbiórki Rodzina to siła / Aleksandra Michalak   
Sprawności / Halina Krystowczyk  

Propozycje działań dla harcerek i harcerzy starszych / Teresa Ulanowska   
Gawęda Czy słowa mogą boleć?   
Scenariusz zbiórki dla harcerek i harcerzy starszych   
Propozycja projektu starszoharcerskiego Z Wickiem przeciwko hejtowi 
Propozycje działań dla wędrowniczek i wędrowników /
Krzysztof Kobus      
Dyskusja wędrownicza    
Propozycje działań dla instruktorek i instruktorów oraz seniorek i seniorów w celu zdobycia odznaki Patron harcerstwa  

4. Polecane lektury    

Publikacje dotyczące mowy nienawiści  
Wydawnictwa zwarte    
Artykuły z wydawnictw zwartych   
Artykuły z czasopism    
Publikacje dotyczące bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego   
Teksty bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego    

Bibliografia   
Noty o autorach 

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło