Marta Czechowska-Bieluga, Anna Kanios, Lucyna Adamowska

Marta Czechowska-Bieluga

doktor na Wydziale PiP UMCS w Lublinie. Opracowała i realizuje projekt finansowany ze środków unijnych obejmujący studia licencjackie, magisterskie i dwa kierunki studiów podyplomowych z zakresu pracy socjalnej. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych i dwie monografie. Zrealizowała grant naukowy finansowany przez MNiSW. Aktywnie uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Jest kierownikiem studiów podyplomowych z zakresu doradztwa ds. kształcenia i rozwoju zasobów ludzkich, członkiem Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Zainteresowania naukowe - społeczno-zawodowe funkcjonowanie pracowników socjalnych oraz kwestie genderowe.

Anna Kanios

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Andragogiki UMCS. Wieloletni praktyk pomocy społecznej. Kierownik grantu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zakresu pracy socjalnej. Autorka lub redaktorka kilku książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Obecnie kierownik projektu edukacyjnego finansowanego ze środków EFS i MNISW z zakresu pracy socjalnej realizowanego w UMCS

Lucyna Adamowska

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło