I. Chmura-Rutkowska, E. Głowacka-Sobiech, I. Skórzyńska

Iwona Chmura-Rutkowska

Chmura-Rutkowska Iwonapedagożka i socjolożka. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM oraz wykładowczyni Gender Studies na UAM (www.gender.amu.edu.pl). Autorka publikacji dotyczących kulturowych i społecznych uwarunkowań kształtowania(się) tożsamości rodzajowej oraz krytycznych analiz dyskursu kobiecości i męskości w popularnych czasopismach wydawanych w Polsce. Współautorka (wraz z dr Joanną Ostrouch-Kamińską) książki Mężczyźni na przełęczy życia. Studium socjopedagogiczne (Kraków 2007). Jej zainteresowania naukowe oraz praca badawcza koncentrują się wokół problemu psychologicznych i społecznych mechanizmów treningu socjalizacyjnego oraz (jawnych i ukrytych) praktyk edukacyjnych reprodukujących androcentryzm i stereotypy związane z płcią. Obecnie realizuje dwa projekty badawcze NCN: na temat rówieśniczej przemocy motywowanej stereotypami i uprzedzeniami związanymi z płcią w codziennych doświadczeniach polskich gimnazjalistów i gimnazjalistek oraz (razem z dr Edytą Głowacką-Sobiech oraz dr hab. Izabelą Skórzyńską) na temat nieobecności i stereotypowych wizerunków kobiet w dziejach, w świetle analizy polskich podręczników do nauki historii na poziomie gimnazjalnym (www. historiawszkole.amu.edu.pl). Współkoordynatorka interdyscyplinarnego projektu badawczego „Gender w podręcznikach”.

 Wywiady:

http://wyborcza.pl/1,75478,15514545,Pedagog_badala_przemoc_w_gimnazjach___Seksualne_napasci.html

http://natemat.pl/41829,wzorzec-kobiecosci-i-meskosci-to-swietne-narzedzie-manipulacji-dla-marketingowcow-wywiad


Edyta Głowacka-Sobiech

pedagożka i historyczka pracująca w Zakładzie Historii Wychowania WSE UAM. Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół metodologii historii, historii wychowania XIX i XX wieku i charyzmatycznych wychowawców oraz pedagogów, dziejów organizacji dziecięco – młodzieżowych z szczególnym uwzględnieniem historii polskiego skautingu, dziejów i edukacji kobiet i szeroko pojętej tematyce genderowej w historii. Autorka wielu publikacji, między innymi: „Twórcy polskiego skautingu – Olga i Andrzej Małkowscy” (Poznań 2003). Członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM oraz wykładowczyni Gender Studies na UAM (www.gender.amu.edu.pl). Obecnie kieruje i realizuje (razem z dr Iwoną Chmura-Rutkowską oraz dr hab. Izabelą Skórzyńską) projekt badawczy, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: na temat na temat nieobecności i stereotypowych wizerunków kobiet w dziejach, w świetle analizy polskich podręczników do nauki historii na poziomie gimnazjalnym (www. historiawszkole.amu.edu.pl).


Izabela Skórzyńska

historyczka, absolwentka Uniwersytetu im. A Mickiewicza w Poznaniu. Adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Historii IH UAM. Problematyka badawcza: kultura historyczna, w tym inscenizacje historii i widowiskowe formy pamięci przeszłości oraz edukacja historyczna i obywatelska w kontekście praktyk emancypacyjnych (wielokulturowość i dialog międzykulturowy). Opublikowała m.in.: Teatry poznańskich studentów (1953-1989). Historie. Konteksty. Interpretacje (Poznań 2002); Widowiska przeszłości. Alternatywne polityki pamięci (1989-2009) (Poznań 2010); The Staging of Memory: Mystery Plays of Absence in Lublin, (w:) Böhn A, Mielke Ch., Die Zestörte Stadt. Mediale Reprasantationen urbaner Räume von Troja bisSim City (Bielefeld 2007); współredagowała: z Ch. Lavrence, C. Pépin, Inscenizacje pamięci (Mettre en scene la mémoire. Staging Memory), Wydawnictwo Poznańskie we współpracy z Chaire de recherche du Canada en histoire comparée de la mémoire, Université Laval Québec oraz Instytut Historii UAM (Poznań 2007); z M. Bugajewskim numer tematyczny „Sensus Historiae”. Studia interdyscyplinarne, O pamięci historycznej, 2011/4; z W. Olejniczakiem, Do zobaczenia za rok w Jerozolimie. Deportacje polskich Żydów w 1938 roku z Niemiec do Zbąszynia, See Sou Next Year in Jeruzalem. Deportations of Polish Jews from Germany to Zbąszyń in 1938, (Zbąszyń - Poznań 2012).

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło